ISSN: 2146-328X
e-ISSN: 2618-5989
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ankara Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yılda iki kez yayınlanan sağlık bilimleri alanında bilimsel çalışmaların yer aldığı uluslararası hakemli dergidir. Lisans ve lisansüstü öğrenciler, yakın disiplinlerde öğretim, bilim ve uygulama yapan meslek üyeleri için birer referans niteliğini taşıyacağı düşünülmektedir.

2021 - Cilt: 10 Sayı: 1