ISSN: 1303-2518
e-ISSN: 2980-3349
Başlangıç: 2001
Yayıncı: Ankara Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (AAÇD), Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 2001 yılından beri yılda iki kez yayınlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir. AAÇD (ISSN 1303-2518), Avrupa bütünleşmesi ve Avrupa Birliği hakkında özgün ve nitelikli makalelerin yanı sıra olay incelemeleri ve kitap incelemelerine de yer vermektedir. Dergi, Türkçe ve İngilizce dillerinde, Haziran ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır
AAÇD, aşağıdaki endeks ve veri tabanlarında taranmaktadır:
Web of Science Core Collection/Emerging Sources Citation Index (ESCI)
ULAKBİM TR-Dizin
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
EBSCO (One Belt, One Road Reference Source)
ERIH PLUS
IBZ and IBR from De Gruyter, Berlin
International Political Science Abstracts (IPSA)
Index Copernicus
Index Islamicus

Yayın İdare Merkezi Adresi: Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü, Cemal Gürsel Caddesi, 06590, Cebeci / Çankaya / Ankara

Derginin Web Sitesi: http://aacd.ankara.edu.tr 

2023 - Cilt: 22 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

8. AVRUPA YEŞİL MUTABAKAT I 55’E UYUM: TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜ ÜZERİNE İNCELEME 