Aksaray İletişim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-6168 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Aksaray Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/aid


open-access-logo-1024x416.png  by-nc-nd.eu.png  ithenticate-badge-rec-positive.png


Aksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi bünyesinde olan Aksaray İletişim Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için  değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmeyecektir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılması gerekmektedir. Aksaray İletişim Dergisi'nde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayınlanacaktır. 

  1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
  2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
  3. Teorik ve Kuramsal Makaleler: İlgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış makale. Aksaray İletişim Dergisi

e-ISSN 2667-6168 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Aksaray Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/aid
Kapak Resmi


open-access-logo-1024x416.png  by-nc-nd.eu.png  ithenticate-badge-rec-positive.png


Aksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi bünyesinde olan Aksaray İletişim Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için  değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmeyecektir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılması gerekmektedir. Aksaray İletişim Dergisi'nde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayınlanacaktır. 

  1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
  2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
  3. Teorik ve Kuramsal Makaleler: İlgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış makale.