Amasya İlahiyat Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2667-7326 | e-ISSN 2667-6710 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Amasya Üniversitesi |


Amasya İlahiyat DergisiHaziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez (30 Haziran - 30 Aralık) Amasya Üniversitesi tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir. İlahiyat ve sosyal bilimler alanında makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergide İsnad Atıf Sistemi'ne (The ISNAD Citation Style) geçilmiş bulunmaktadır.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca tüm makaleler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilir. Hakem süreci tamamlanan makaleler için 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary talep edilir. 

-------------------------------

Amasya Theology Journal is a peer-reviewed Journal published twice a year as July and December by the University of Amasya. (June 30 – December 30). It aims to publish articles, book reviews and symposium reviews on theology and social sciences and to share these studies with public.  It requires writers to use the ISNAD Citation Style.

All articles sent to Amasya Theology Journal are subject to the double-blind peer-review process. And all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate). In addition to the 150-word abstract, 750-word detailed summary is requested for the papers that is completed the peer-reviewing process.

                                                                                                                    


Amasya İlahiyat Dergisi

ISSN 2667-7326 | e-ISSN 2667-6710 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Amasya Üniversitesi |
Kapak Resmi


Amasya İlahiyat DergisiHaziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez (30 Haziran - 30 Aralık) Amasya Üniversitesi tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir. İlahiyat ve sosyal bilimler alanında makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergide İsnad Atıf Sistemi'ne (The ISNAD Citation Style) geçilmiş bulunmaktadır.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca tüm makaleler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilir. Hakem süreci tamamlanan makaleler için 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary talep edilir. 

-------------------------------

Amasya Theology Journal is a peer-reviewed Journal published twice a year as July and December by the University of Amasya. (June 30 – December 30). It aims to publish articles, book reviews and symposium reviews on theology and social sciences and to share these studies with public.  It requires writers to use the ISNAD Citation Style.

All articles sent to Amasya Theology Journal are subject to the double-blind peer-review process. And all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate). In addition to the 150-word abstract, 750-word detailed summary is requested for the papers that is completed the peer-reviewing process.

                                                                                                                    


Sayı 12 - Haz 2019
 1. Prof. Dr. Hüseyin Peker’in “Kur’an Meâli” Adlı Eserindeki Bazı Yorumların Tahlili
  Sayfalar 7 - 32
  Mustafa Kara
 2. Bakara Sûresi Tefsiri Perspektifinden İmam Birgivî’nin Tasavvufa ve İşarî Te’vîle Yaklaşımı
  Sayfalar 33 - 54
  Yunus Emre Gördük
 3. Kur’âniyyûn Akımının Mısırlı Bir Mümessili: Muhammed Ebu Zeyd (H.1349/M.1930) Örneği
  Sayfalar 55 - 81
  Recep Orhan Özel
 4. İlahiyat ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Işık Kavramı Hakkındaki Metaforik Algıları
  Sayfalar 83 - 119
  Salih Değirmenci, Sevilay Karamustafaoğlu, Orhan Karamustafaoğlu
 5. Erken Çocukluk Dönemi Din Eğitimi Yaklaşımları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Sayfalar 121 - 151
  Aybiçe Tosun, Kübra Yıldız
 6. Amasyalı Abdurrahman Kâmil (Yetkin) Efendi’nin Şairliği ve Türkçe Şiirleri
  Sayfalar 153 - 194
  Avni Erdemir
 7. Câhiliye Dönemi Şairlerinden El-Efveh El-Evdî'de Fahr Teması
  Sayfalar 195 - 221
  Ahmet Şen, Erdoğan Demir
 8. Hadîs Musannefâtında Niyet-Amel İlişkisi
  Sayfalar 223 - 262
  Sinan Erdim
 9. Aziz Pavlus’un Seyahatleri Çerçevesinde Arnavutların Hıristiyanlıkla İlk Temasları Konusundaki İddiaların Değerlendirilmesi
  Sayfalar 263 - 281
  İlir Rruga
 10. Kur’ân’da Cehennem Kavramının Tefsîr Müdevvenatına Yansıması Üzerine Genel Bir Değerlendirme
  Sayfalar 283 - 318
  Hatice Şahin Aynur
 11. Adaylık Eğitimi Alan Öğretmenlerin Değer Öğretimi Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri
  Sayfalar 319 - 356
  Hüseyin Algur
 12. Bir Irkçılık Söylemi: Hâcerizm
  Sayfalar 357 - 372
  İlyas Uçar
 13. Kilise, Mistisizm ve Feodalite Perspektifinden Orta Çağlı Bir Hıristiyan Mistik: Bingenli Hildegard
  Sayfalar 373 - 408
  Halil Temiztürk
 14. İslam Ceza Hukukunda Celde Cezasının İnfazında Kullanılacak Alet ve Uygulanışı Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 409 - 442
  Mustafa Özgür
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2147-7256 2618-6497 2013-2019