ISSN: 2667-7326
e-ISSN: 2667-6710
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Amasya Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Amasya İlahiyat Dergisi,

30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Amasya Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Nisan, 30 Aralık tarihli sayı için 01 Temmuz - 15 Ekim). İlahiyat ve sosyal bilimler alanında makale, kitap kritiği ve bilimsel toplantı değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmaması/yayımına karar verilmiş olmaması, 5000 kelimeden az olmaması veya toplamda 10.000 kelimeyi (başlık, özet, dipnotlar, kaynakça dahil) geçmemesi gerekmektedir. Ön incelemeden geçen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca tüm makaleler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilir ve benzerlik oranının % 20'yi geçmemesi ön şart olarak aranır. Hakem süreci tamamlanan makaleler için 500-700 kelimelik öz/abstract talep edilir.
Amasya İlahiyat Dergisi'nde yayımlanması istenen makaleler, Dergi Yazım Kuralları'na ve İSNAD ATIF SİSTEMİ'ne (2. Edisyon) göre düzenlenmelidir.
                                                                                                               

2022 - Sayı: 18