ISSN: 2667-7326
e-ISSN: 2667-6710
Başlangıç: 2013
Yayıncı: Amasya Üniversitesi
Kapak Resmi
       


Makale Gönderimiyle İlgili Hususlar 

1. Makale gönderim tarihleri aşağıdaki gibi değişmiştir.

Haziran sayısı için makale gönderimi: 15 Ocak-01 Nisan
Aralık sayısı için makale gönderimi: 15 Temmuz-01 Ekim

2. Makalelerin yazımında isnad-2 atıf sistemine dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Başlıklar, kavramların yazılışı, kısaltmalar, alıntılar, tarihler, kutsal kitap atıfları, dipnotlar ve kaynakça açısından isnad-2’ye tam uyumluluk arıyoruz.

3. Makalelerin Zotero, Mendeley, Citavi, EndNote gibi programlar yoluyla hazırlanmış olmasını önemsiyoruz. Makalelerdeki teknik hataları engellemek için bu önem arz ediyor.

4. Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmaması/yayımına karar verilmiş olmaması, 5000 kelimeden az olmaması veya toplamda 10.000 kelimeyi (başlık, özet, dipnotlar, kaynakça dahil) geçmemesi gerekmektedir. Ön incelemeden geçen makaleleri, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutuyoruz.

5. Makalelerde benzerlik oranının % 20'yi geçmemesi ön şartını arıyoruz.  Benzerlik raporlarında iThenticate ve Turnitin programlarını tercih ediyoruz. Makale gönderimi sırasında yazarların benzerlik taraması raporunu ve telif hakkı formunu eksiksiz olarak yüklemesi gerekmektedir.

6. Hakem süreci tamamlanan makaleler için 500-700 kelimelik öz/abstract talep ediyoruz.

7. Tezden üretilmiş çalışmalarda yazarın adının ilk sırada yer alması gerekmektedir. Ayrıca tezden üretilmiş yayınların derginin sayısındaki toplam makalelere oranı %10 ile sınırlandırılmıştır. 

8. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri danışmanları ile birlikte (ilk yazar öğrenci - ikinci yazar danışman öğretim üyesi olmak şartıyla) kaleme aldıkları çalışmaları dergiye gönderebilirler. 
9. Yayın kabul döneminde makaleleri yazım etik kurallarına uygunluk ve benzerlik taraması bakımından değerlendiriyoruz. Dergi standartlarına uygun bulunmadığımız ve özellikle ciddi imla yanlışları ve teknik hatalar içeren çalışmaları yazara iade ediyoruz.
10. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda ilgili belgenin makale ile birlikte sisteme yüklenmesi önem arz etmektedir.

11. Makale yayın sürecimiz şu aşamalardan oluşmaktadır. Bu süreç hakemlerimizin rapor ve önerilerine bağlı olarak yaklaşık 3 ay veya daha uzun sürebilmektedir.
• Editör incelemesi
• Yayın kurulu incelemesi
• Şekilsel ve etik ön inceleme
• Alan editörünün atanması
• Çift taraflı kör hakemlik süreci (bazı durumlarda üçüncü hakem ataması)
• Dil incelemesi (Türkçe, İngilizce veya Arapça)
• Son okuma
• Mizanpaj sonrası yazarın nihai onayının alınmasıAmasya İlahiyat Dergisi,

30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Amasya Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 15 Ocak - 01 Nisan, 30 Aralık tarihli sayı için 15 Temmuz - 01 Ekim) İlahiyat ve sosyal bilimler alanında makale, kitap kritiği ve bilimsel toplantı değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmaması/yayımına karar verilmiş olmaması, 5000 kelimeden az olmaması veya toplamda 10.000 kelimeyi (başlık, özet, dipnotlar, kaynakça dahil) geçmemesi gerekmektedir. Ön incelemeden geçen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Makalelerde benzerlik oranının % 20'yi geçmemesi ön şart olarak aranır. Hakem süreci tamamlanan makaleler için 500-700 kelimelik öz/abstract talep edilir.
Amasya İlahiyat Dergisi'nde yayımlanması istenen makaleler, Dergi Yazım Kuralları'na ve İSNAD ATIF SİSTEMİ'ne (2. Edisyon) göre düzenlenmelidir.
                                                                                                               

Makale Gönderimine Açılacak Tarih: 15 Ocak 2024

2023 - Sayı: 20

Araştırma Makalesi

Hz. Ömer’in Fıkhında Hukuki Boşluğun Doldurulması Açısından Maslahat ve Siyâset-i Şer’iyye Bağlamında Bir İnceleme