ISSN: 2667-7326
e-ISSN: 2667-6710
Başlangıç: 2013
Yayımcı: Amasya Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Amasya İlahiyat Dergisi; 30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Amasya Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli bir dergidir. İlahiyat ve Sosyal Bilimler alanında makale, kitap kritiği ve bilimsel toplantı değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Ulakbim TR-Dizin, Erih Plus ve EBSCO-Host: Academic Search Ultimate tarafından taranan dergimizde makale kabul tarihleri; 30 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 01 Nisan, 30 Aralık tarihli sayı için 01 Temmuz - 01 Ekim arasındadır. Dergideki makale sayısının yeterli düzeye ulaşması durumunda bu tarihlerden önce de makale kabul süreci kapatılabilecektir

Amasya İlahiyat Dergisi'nde yayımlanması istenen makaleler; Makale Yazım Şablonu, Dergi Yazım Kuralları ve İSNAD ATIF SİSTEMİ'ne (2. Edisyon) göre düzenlenmelidir. Makale Yazım Şablonu, Yazım Kuralları ve İsnad 2 Atıf Sistemi'ne  uymayan makaleler değerlendirmeye alınmadan red edilir.Makale Gönderimiyle İlgili Hususlar 

1. Makale gönderim tarihleri aşağıdaki gibi değişmiştir.

Haziran sayısı için makale gönderimi: 01 Ocak-01 Nisan
Aralık sayısı için makale gönderimi: 01 Temmuz-01 Ekim

2. Makalelerin yazımında İsnad-2 Atıf Sistemi'ne dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Başlıklar, kavramların yazılışı, kısaltmalar, alıntılar, tarihler, kutsal kitap atıfları, dipnotlar ve kaynakça açısından İsnad-2’ye tam uyumluluk arıyoruz.

3. Makalelerin Zotero, Mendeley, Citavi, EndNote gibi programlar yoluyla hazırlanmış olmasını önemsiyoruz. Makalelerdeki teknik hataları engellemek için bu önem arz ediyor.

4. Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmaması/yayımına karar verilmiş olmaması, başlık, özet, dipnotlar ve kaynakça dahil olmak üzere 5000 kelimeden az olmaması veya toplamda 10.000 kelimeyi (Yayın Kurulu'nun özel kararı istisna) geçmemesi gerekmektedir. Ön incelemeden geçen makaleleri, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutuyoruz.

5. Makalelerde benzerlik oranının % 20'yi geçmemesi ön şartını arıyoruz.  Benzerlik raporlarında iThenticate ve Turnitin programlarını tercih ediyoruz. Makale gönderimi sırasında yazarların benzerlik taraması raporunu ve telif hakkı formunu eksiksiz olarak yüklemesi gerekmektedir.

6. Hakem süreci tamamlanan makaleler için 500-700 kelimelik öz/abstract talep ediyoruz.

7. Tezden üretilmiş çalışmalarda yazarın adının ilk sırada yer alması gerekmektedir. Ayrıca tezden üretilmiş yayınların derginin sayısındaki toplam makalelere oranı %10 ile sınırlandırılmıştır. 

8. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri danışmanları ile birlikte (ilk yazar öğrenci - ikinci yazar danışman öğretim üyesi olmak şartıyla) kaleme aldıkları çalışmaları dergiye gönderebilirler. 
9. Yayın kabul döneminde makaleleri yazım etik kurallarına uygunluk ve benzerlik taraması bakımından değerlendiriyoruz. Dergi standartlarına uygun bulunmadığımız ve özellikle ciddi imla yanlışları ve teknik hatalar içeren çalışmaları yazara iade ediyoruz.
10. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda ilgili belgenin makale ile birlikte sisteme yüklenmesi önem arz etmektedir.

11. Makale yayın sürecimiz şu aşamalardan oluşmaktadır. Bu süreç hakemlerimizin rapor ve önerilerine bağlı olarak yaklaşık 3 ay veya daha uzun sürebilmektedir.
• Editör incelemesi
• Yayın kurulu incelemesi
• Şekilsel ve etik ön inceleme
• Alan editörünün atanması
• Çift taraflı kör hakemlik süreci (bazı durumlarda üçüncü hakem ataması)
• Dil incelemesi (Türkçe, İngilizce veya Arapça)
• Son okuma
• Mizanpaj sonrası yazarın nihai onayının alınması
                                                                                                               

Makale Gönderimine Açılacak Tarih: 1 Temmuz 2024

2023 - Sayı: 21

Araştırma Makalesi

Câhiliye’den İslâm’a Adak Geleneği