Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2149-5254 | e-ISSN 2458-8849 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1933 | Yayıncı Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı |


Editörlerden 
Dergimiz, bu sayısının ön kapağında, bu günleri ilerideki okuyuculara hatırlatmak maksadıyla maskeli figürlere yer veriyor. Bugün bizler, birçok merkezde yürütülmekte olan aşı çalışmalarına bel bağlamış bulunan ölümlüleriz. 1940’lar itibarıyla bakterilere karşı muzaffer olduk; ama ya virüsler? Virüsler hala çok ürkünçler. On milyonlarca can almış olan 1918 grip pandemisi (1) çoktan unutulmuşken, yüz yıl sonra bir başka menfur virüs boy gösterdi ve birçoğumuzu COVID-19 etti. XXI. yüzyılın başında insan, geçen asrın başındaki insanla aynı derecede çaresiz. Tarih yine, aldırmaksızın tekerrür ediyor. 
İlaç devleri henüz fazlar tamamlanmamış olsa da aşı üretim bantlarını çalıştırdı. Türkiye’nin denek teminiyle desteklediği Sinovac yıl sonunda ülkemize 5 milyon doz aşı vereceğini bildirdi ki bu, 80 milyonluk bir ülkede ancak 2,5 milyon kişinin aşılanabilmesi demek. Buyurun size bir başka sorun daha, öncelik kimlerde olmalı acaba? Amma acımasızdır triyaj, daima birilerini gözden çıkarır. 
Bu zor dönemde neşrettiğimiz son sayımızda 17 yazı bulacaksınız. Her zamanki gibi özenle seçilmiş, incelenmiş, hazırlanmış araştırma, derleme ve sunum yazıları. Gördüğümüz rağbet ve artan sayıda nitelikli gönderi neticesinde, yayımladığımız yazı sayısını hayli artırdık. Teveccühlerinizin de aynen artması dileğiyle. 
Tüm dergimiz editörleri adına, 
Prof. Dr. Hakan Ertin

Kaynaklar
1. Temel MK. Gelmiş Geçmiş En Büyük Katil: 1918 “İspanyol” Gribi. İstanbul: BETİM; 2015 (1. bas.), 2020 (2. bas.).

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi

ISSN 2149-5254 | e-ISSN 2458-8849 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1933 | Yayıncı Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı |
Kapak Resmi


Editörlerden 
Dergimiz, bu sayısının ön kapağında, bu günleri ilerideki okuyuculara hatırlatmak maksadıyla maskeli figürlere yer veriyor. Bugün bizler, birçok merkezde yürütülmekte olan aşı çalışmalarına bel bağlamış bulunan ölümlüleriz. 1940’lar itibarıyla bakterilere karşı muzaffer olduk; ama ya virüsler? Virüsler hala çok ürkünçler. On milyonlarca can almış olan 1918 grip pandemisi (1) çoktan unutulmuşken, yüz yıl sonra bir başka menfur virüs boy gösterdi ve birçoğumuzu COVID-19 etti. XXI. yüzyılın başında insan, geçen asrın başındaki insanla aynı derecede çaresiz. Tarih yine, aldırmaksızın tekerrür ediyor. 
İlaç devleri henüz fazlar tamamlanmamış olsa da aşı üretim bantlarını çalıştırdı. Türkiye’nin denek teminiyle desteklediği Sinovac yıl sonunda ülkemize 5 milyon doz aşı vereceğini bildirdi ki bu, 80 milyonluk bir ülkede ancak 2,5 milyon kişinin aşılanabilmesi demek. Buyurun size bir başka sorun daha, öncelik kimlerde olmalı acaba? Amma acımasızdır triyaj, daima birilerini gözden çıkarır. 
Bu zor dönemde neşrettiğimiz son sayımızda 17 yazı bulacaksınız. Her zamanki gibi özenle seçilmiş, incelenmiş, hazırlanmış araştırma, derleme ve sunum yazıları. Gördüğümüz rağbet ve artan sayıda nitelikli gönderi neticesinde, yayımladığımız yazı sayısını hayli artırdık. Teveccühlerinizin de aynen artması dileğiyle. 
Tüm dergimiz editörleri adına, 
Prof. Dr. Hakan Ertin

Kaynaklar
1. Temel MK. Gelmiş Geçmiş En Büyük Katil: 1918 “İspanyol” Gribi. İstanbul: BETİM; 2015 (1. bas.), 2020 (2. bas.).

Cilt 25 - Sayı 3 - 29 Eki 2020
 1. The Efficacy and Nephrological Side Effects of Treatment with Colistin in Neonates
  Sayfalar 174 - 179
  Seyda IGNAK , Yesim COSKUN , Demet YALCİN , İpek AKMAN
 2. Stereotactic Biopsy Results of a Series of Patients with Nonpalpable Breast Lesions in Our Hospital
  Sayfalar 180 - 186
  Nadir Adnan HACIM , Ahmet AKBAŞ
 3. Management of Gastric Neuroendocrine Tumors
  Sayfalar 187 - 191
  Mehmet Fatih DAŞIRAN , Ahmet AKBAŞ
 4. Comparison of Outcomes of Anterior Cruciate Ligament Reconstructions Using Patellar Tendon or Hamstring Tendon Autografts with Femoral Cross-pin Fixation
  Sayfalar 192 - 199
  Ömer Kays UNAL , Ülkü SUR ÜNAL, Mirza Zafer Zafer DAĞTAŞ , Burak DEMİRAĞ
 5. Long-term Results of the Combined Use of Rotational Atherectomy and Drug-Coated Balloon in Isolated Total Occlusion of the Superficial Femoral Artery
  Sayfalar 200 - 205
  Fatih Avni BAYRAKTAR , Cemal KOCAASLAN , Mehmet Şenel BADEMCİ , Emre SELÇUK , Ebuzer AYDIN
 6. Demographic and Clinical Characteristics of Patients with Pseudophakic Retinal Detachment and Their Effects on the Success of Surgery
  Sayfalar 206 - 213
  Havva KALDIRIM , Mehmet ÇAKIR , Ömer Faruk YILMAZ
 7. Periodontal Cerrahi Öncesi Bilgisayar Yardımlı Görsel Bilgilendirmenin Dental Korkuya Etkisi
  Sayfalar 214 - 223
  Mustafa Özay USLU , Esra BOZKURT
 8. Çocuklarda Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Adenit (PFAPA) Sendromu: 82 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 224 - 229
  Sevliya ÖCAL DEMİR
 9. An Investigation of the Relationship between SIRT1 Gene Polymorphisms and Parkinson’s Disease
  Sayfalar 230 - 236
  Meryem KUŞÇU , Esra ACİMAN DEMİREL , Esra ERMİŞ , Sevim KARAKAŞ ÇELİK
 10. Meme İçinde Meme” mi? Meme Hamartomlarının Radyolojik Özellikleri
  Sayfalar 237 - 242
  Muhammed Akif DENİZ , Zelal TAŞ DENİZ , Aydın ASLAN , Mehmet TURMAK , Çağlayan ÇAKIR
 11. Effects of Amputation Level on Hospital Costs and Length of Hospital Stay in Diabetic Foot Disease
  Sayfalar 243 - 247
  Ömer Naci ERGİN , Koray ŞAHİN , Emre KOCAZEYBEK , Ahmet Müçteba YILDIRIM , İ̇rfan ÖZTÜRK
 12. Modifiye Görsel Manyetik Rezonans Derecelendirme Skalası’nın Alzheimer Hastalığında Kullanımı ve Kognitif Gerileme ile İlişkisi
  Sayfalar 248 - 257
  Burcu POLAT , Nesrin HELVACI YILMAZ , Sabriye Şennur BİLGİN , Lütfü HANOĞLU
 13. Gebelerin Mevsimsel İnfluenza Aşısı ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları
  Sayfalar 258 - 263
  Gülnur KUL , Nail ERDOĞAN
 14. Yengeç ve Yumurta: Kanser Araştırmalarında Civciv Embriyosu Kullanımının Tarihçesi
  Sayfalar 264 - 273
  Serap USLU , Mahmut Alpertunga KARA
 15. Gen Düzenleme Teknolojileri Bağlamında COVID-19 Aşı Çalışmaları ve Etik Sorunlar
  Sayfalar 274 - 284
  İ̇brahim TOPÇU , Nazım NASUHBEYOĞLU
 16. A rare etiology of pericarditis, Brucella spp.
  Sayfalar 285 - 288
  Tuba TATLI KIŞ , Mehmet KIŞ
 17. Radyasyon ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 289 - 294
  Ecem GÖKOĞLAN , Meliha EKİNCİ , Emre ÖZGENÇ , Derya İLEM-ÖZDEMİR , Makbule AŞIKOĞLU
 18. Kazai ve orthopedique vekayide yağ embolisi
  Sayfalar 1 - 1
  Şerif KORKUT
Dizinler
ÖNEMLİ DUYURULAR!!!

1. Dergimize gönderilen yazılarda yer alan görseller içinden fotoğrafların, 250–300 dpi çözünürlükte ve JPEG, TIF ya da PNG formatında olması gerekmektedir. Fotoğraf içinde yazı olmaması istenmekle birlikte, bunun mümkün olmaması halinde bu açıklamaların Türkçe yazılarda Türkçe, İngilizce yazılarda İngilizce ve imla kurallarına uygun biçimde yazılmış olması icap eder. Aksi nitelikteki fotoğraflar kabul edilmemektedir.

2. Dergimize gönderilen (i) tüm prospektif orijinal araştırma yazılarında, araştırmanın Helsinki Bildirgesi prensiplerine uygun biçimde gerçekleştirilmiş olması, (ii) gerek prospektif gerekse retrospektif tüm orijinal araştırma yazılarında araştırma öncesinde etik kurul onayı alınmış olması, (iii) prospektif ve retrospektif tüm araştırma yazılarında ve ayrıca vaka sunumlarında tüm insan deneklerden/katılımcılardan/incelenenlerden/sunulanlardan (ya da bunların vasi ya da velilerinden) bilgilendirilmiş onam alınmış olması gerekmektedir. Helsinki Bildirgesi’ne uygunluğa, onay alınan etik kurulun adı ve kurumsal bağ(lar)ı ile onayın tarih ve numarasına, ve bilgilendirilmiş onam varlığına dair tüm bu etik bilgilerin (i) prospektif ve retrospektif orijinal araştırma yazılarında GEREÇ VE YÖNTEMLER (İngilizce yazılarda MATERIALS AND METHODS) ana bölümünde, “Çalışma etiği” (Study ethics) başlıklı müstakil bir alt bölümde, (ii) vaka sunumlarında ise “Sunum etiği” (Report ethics) alt başlığı altında yazar(lar)ın tercih edeceği herhangi bir kesitte arz edilmesi gerekmektedir. Dergimize gönderilen ve fakat bu gereklerin yerine getirilmemiş olduğu yazılar, bilimsel niteliği değerlendirilmeksizin reddedilmektedir.

TARİHİ NİTELİKTEKİ ESKİ SAYILARIMIZA ARŞİVDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Ülkemiz tıp dergiciliği açısından tarihi bir nitelik taşıyan dergimizin 1933-1954 yılları arasındaki eski sayılarını, tarihin tozlu sayflarından çıkarıp arşivimize  peyderpey yüklemeye başladık. Bu oldukça ilginç ve nostaljik sayıları okudukça dilimizin 1930'lardan bu yana ne kadar değiştiğini görecek ve saygıyla andığımız meslektaşlarımızın o tarihlerde tıp bilimine katkılarını keyifle okuyacaksınız. Dergimizin 1933 ve 1934 te yayınlanan sayılarını şimdilik bütün dosyalar halinde görürken sadece 1934 yılı Cilt 2 Sayı 1 deki yazılardan bir kısmını ayrı ayrı yazılar halinde bulacaksınız. Bu sayılar ve diğer konularda anadoluklinigi@gmail.com email adresimize göndereceğiniz görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir.

Keyifli okumalar...


YENİ MAKALE YÜKLEME YARDIM VİDEOSU

Yeni makalenizi yüklemede sorun yaşıyorsanız YARDIM İÇİN TIKLAYINIZ!