ISSN: 2149-5254
e-ISSN: 2458-8849
Başlangıç: 1933
Yayımcı: Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı
Kapak Resmi
 

Değerli yazar ve okurlarımız,
Dünya hızla gelişiyor ve değişiyor. Bir yandan teknolojik gelişmeler, yapay zekânın hayatımıza girmesi, elektrikli araçlar, uzay yolculukları, robotlar… Diğer yandan devam eden savaşlar, bombalanan üniversiteler, hastaneler, sayısı belirsiz ölümler, su, gıda, yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği/yokluğu… Üniversiteler ve hastaneler hedef alınmaya devam ederken eğitim ve sağlık sisteminin nefesi yavaşça kesiliyor…
Tüm yaşananlarla birlikte ümidini ve umudunu kaybetmeden özveriyle yayıncılığa devam eden Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, siz değerli okuyucularımıza 12 araştırma makalesi, 1 olgu sunumu ve 1 derlemeden oluşan yeni sayımızı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi'nin uyguladığı yayın politikası, makalelerin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda uygulanan çok katmanlı değerlendirme süreçleri, yazarların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Bilimsel yazının ilk gönderildiği aşamadan yayınlanmasına kadar olan süreçte, yazarlar, okuyucular, araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler gibi tüm paydaşların etik ilkelere uyum göstermesi büyük önem taşımaktadır. Standartları yükseltmek adına kapak sayfası, editöre sunum sayfası ve Basıma Onam ve Telif Hakkı Devir Formu güncellenmiştir. Bu nedenle, siz değerli yazarlarımızın eserlerinizi gönderirken güncel formları kullanmanızı rica ediyoruz.
Saygılarımızla,
Doç. Dr. Sedat Akbaş

2024 - Cilt: 29 Sayı: 1

ÖNEMLİ DUYURULAR!!!

1. Dergimize gönderilen yazılarda yer alan görseller içinden fotoğrafların, 250–300 dpi çözünürlükte ve JPEG, TIF ya da PNG formatında olması gerekmektedir. Fotoğraf içinde yazı olmaması istenmekle birlikte, bunun mümkün olmaması halinde bu açıklamaların Türkçe yazılarda Türkçe, İngilizce yazılarda İngilizce ve imla kurallarına uygun biçimde yazılmış olması icap eder. Aksi nitelikteki fotoğraflar kabul edilmemektedir.

2. Dergimize gönderilen (i) tüm prospektif orijinal araştırma yazılarında, araştırmanın Helsinki Bildirgesi prensiplerine uygun biçimde gerçekleştirilmiş olması, (ii) gerek prospektif gerekse retrospektif tüm orijinal araştırma yazılarında araştırma öncesinde etik kurul onayı alınmış olması, (iii) prospektif ve retrospektif tüm araştırma yazılarında ve ayrıca vaka sunumlarında tüm insan deneklerden/katılımcılardan/incelenenlerden/sunulanlardan (ya da bunların vasi ya da velilerinden) bilgilendirilmiş onam alınmış olması gerekmektedir. Helsinki Bildirgesi’ne uygunluğa, onay alınan etik kurulun adı ve kurumsal bağ(lar)ı ile onayın tarih ve numarasına, ve bilgilendirilmiş onam varlığına dair tüm bu etik bilgilerin (i) prospektif ve retrospektif orijinal araştırma yazılarında GEREÇ VE YÖNTEMLER (İngilizce yazılarda MATERIALS AND METHODS) ana bölümünde, “Çalışma etiği” (Study ethics) başlıklı müstakil bir alt bölümde, (ii) vaka sunumlarında ise “Sunum etiği” (Report ethics) alt başlığı altında yazar(lar)ın tercih edeceği herhangi bir kesitte arz edilmesi gerekmektedir. Dergimize gönderilen ve fakat bu gereklerin yerine getirilmemiş olduğu yazılar, bilimsel niteliği değerlendirilmeksizin reddedilmektedir.

YENİ MAKALE YÜKLEME YARDIM VİDEOSU

Yeni makalenizi yüklemede sorun yaşıyorsanız YARDIM İÇİN TIKLAYINIZ!


ARŞİVİMİZDEN TARİHÎ MAKALELER OKUYABİLİRSİNİZ!

Türk tıbbî yayıncılığının ilk örneklerinden olan dergimizin 19331954 yıllarında yayımlanmış olan sayılarını, tarihin tozlu sayfalarından çıkarıp arşivimize peyderpey yüklemeye başladık. Bu oldukça ilginç, nostaljik sayılarda dilimizin 1930'lardan bu yana nasıl bir değişim geçirdiğini görebilir, saygıyla andığımız meslektaşlarımızın o tarihlerde tıp bilimine olan katkılarını okuyabilirsiniz. Şimdilik diğer sayılar bütün halde bulunmakta olup, yalnızca 1934 Cilt 2 Sayı 1'deki yazılardan bir kısmı ayrı ayrı erişime açıktır. Keyifli okumalar!  

13151 This Journal licensed under a CC BY-NC (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0) International License.