ISSN: 2149-5254
e-ISSN: 2458-8849
Başlangıç: 1933
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı
Kapak Resmi
       

Değerli yazar ve okurlarımız,

2022 yılının ikinci sayısında siz değerli okurlarımıza 13 araştırma makalesi, 1 olgu sunumu ve 2 derleme olmak üzere toplam 16 bilimsel yazıyı sunmaktayız.

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi’ne göndereceğiniz yazıların atıf almalarını kolaylaştırması ve daha geniş okuyucu kitlesine ulaşması amacıyla ana metninin İngilizce olmasını kabul açısından önemsiyoruz. Orijinal araştırma makalelerinde (prospektif, retrospektif, deneysel vb.) Gereç ve Yöntemler bölümünde etik kurul merkezi, onay/karar numarası ve tarihinin açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca olgu sunumu ve serilerinde Bilgilendirilmiş Onam Formunun alındığı açık bir şekilde yer almalıdır. Gönderdiğiniz tüm yazılar için intihal raporu istenmektedir ve benzerlik indeksinin %20 ve üzerinde olması durumunda değerlendirme sürecine girmeden yazara iade edilmektedir. Yazılarda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar; başlıklar, yazar ad ve soyadları, yazar sıralaması, ilişkili kurum bilgileri, yazışma yazarı bilgileri (adı, soyadı, adres, mail adresi), ORCID bilgileri, Öz ve Abstract yapılandırması, anahtar sözcükler, çıkar çatışması ve finansman bildirimidir. Bu noktalar değerlendirme sürecini hızlandırmak ve daha özgün yazılar yayımlanması açısından çok önemlidir.

Tüm dergimiz editörleri adına,
Doç. Dr. Sedat Akbaş

2022 - Cilt: 27 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

17. Cerrahide kan nakli indikasyon ve neticeleri

Araştırma Makalesi

COVID-19 Nedeniyle Acil Serviste Toraks Bilgisayarlı Tomografi Çekilen Hastalarda Saptanan Rastlantısal Bulgular: Kesitsel Çalışma

ÖNEMLİ DUYURULAR!!!

1. Dergimize gönderilen yazılarda yer alan görseller içinden fotoğrafların, 250–300 dpi çözünürlükte ve JPEG, TIF ya da PNG formatında olması gerekmektedir. Fotoğraf içinde yazı olmaması istenmekle birlikte, bunun mümkün olmaması halinde bu açıklamaların Türkçe yazılarda Türkçe, İngilizce yazılarda İngilizce ve imla kurallarına uygun biçimde yazılmış olması icap eder. Aksi nitelikteki fotoğraflar kabul edilmemektedir.

2. Dergimize gönderilen (i) tüm prospektif orijinal araştırma yazılarında, araştırmanın Helsinki Bildirgesi prensiplerine uygun biçimde gerçekleştirilmiş olması, (ii) gerek prospektif gerekse retrospektif tüm orijinal araştırma yazılarında araştırma öncesinde etik kurul onayı alınmış olması, (iii) prospektif ve retrospektif tüm araştırma yazılarında ve ayrıca vaka sunumlarında tüm insan deneklerden/katılımcılardan/incelenenlerden/sunulanlardan (ya da bunların vasi ya da velilerinden) bilgilendirilmiş onam alınmış olması gerekmektedir. Helsinki Bildirgesi’ne uygunluğa, onay alınan etik kurulun adı ve kurumsal bağ(lar)ı ile onayın tarih ve numarasına, ve bilgilendirilmiş onam varlığına dair tüm bu etik bilgilerin (i) prospektif ve retrospektif orijinal araştırma yazılarında GEREÇ VE YÖNTEMLER (İngilizce yazılarda MATERIALS AND METHODS) ana bölümünde, “Çalışma etiği” (Study ethics) başlıklı müstakil bir alt bölümde, (ii) vaka sunumlarında ise “Sunum etiği” (Report ethics) alt başlığı altında yazar(lar)ın tercih edeceği herhangi bir kesitte arz edilmesi gerekmektedir. Dergimize gönderilen ve fakat bu gereklerin yerine getirilmemiş olduğu yazılar, bilimsel niteliği değerlendirilmeksizin reddedilmektedir.

YENİ MAKALE YÜKLEME YARDIM VİDEOSU

Yeni makalenizi yüklemede sorun yaşıyorsanız YARDIM İÇİN TIKLAYINIZ!


ARŞİVİMİZDEN TARİHÎ MAKALELER OKUYABİLİRSİNİZ!

Türk tıbbî yayıncılığının ilk örneklerinden olan dergimizin 19331954 yıllarında yayımlanmış olan sayılarını, tarihin tozlu sayfalarından çıkarıp arşivimize peyderpey yüklemeye başladık. Bu oldukça ilginç, nostaljik sayılarda dilimizin 1930'lardan bu yana nasıl bir değişim geçirdiğini görebilir, saygıyla andığımız meslektaşlarımızın o tarihlerde tıp bilimine olan katkılarını okuyabilirsiniz. Şimdilik diğer sayılar bütün halde bulunmakta olup, yalnızca 1934 Cilt 2 Sayı 1'deki yazılardan bir kısmı ayrı ayrı erişime açıktır. Keyifli okumalar!  

13151 This Journal licensed under a CC BY-NC (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0) International License.