Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2149-5254 | e-ISSN 2458-8849 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1933 | Yayıncı Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı | https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluklin


Sayın Yazarlarımız, Yazım ve gönderim kurallarına uygun olmayan başvurular kesinlikle değerlendirme süreci başlatılmayacaktır. Bu amaçla yazarlardan, dergi yazım kurallarını dikkatle okumaları ve destek amaçlı yazım kuralları sayfasının altında verilen Şablon iyi incelenmelidir. Dergimizin kaynak yazım stili "Vancouver stilidir" . Ancak Endnote programı kullandığınız taktirde Vancouver stilinden farklı olarak dergi adlarını uzun yazmaktadır. Vancouver stilinde dergi adları kısaltılarak verilir. Bunun için yazım kuralları kapsamında Vancouver yazım stiline ait örnek bağlantı verilmiştir. Endnote program çıktısı alındığında lütfen kaynağınız dergi ise derginin kısa adını veriniz.

Sayın Yazarlarımız, Yazım ve gönderim kurallarına uygun olmayan başvurular kesinlikle değerlendirme süreci başlatılmayacaktır. Bu amaçla yazarlardan, dergi yazım kurallarını dikkatle okumaları ve destek amaçlı yazım kuralları sayfasının altında verilen Şablon iyi incelenmelidir. 

Dergimizin kaynak yazım stili "Vancouver stilidir" . Ancak Endnote programı kullandığınız taktirde Vancouver stilinden farklı olarak dergi adlarını uzun yazmaktadır. Vancouver stilinde dergi adları kısaltılarak verilir. Bunun için yazım kuralları kapsamında Vancouver yazım stiline ait  örnek bağlantı verilmiştir. Endnote program çıktısı alındığında lütfen kaynağınız dergi ise derginin kısa adını veriniz.

Editörlerden

Değerli takipçilerimiz,

2019’daki son sayımızla yeniden sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyiz. Bu sayımızda 9 araştırma makalesi, 1 derleme ve 1 vaka sunumu olmak üzere, 11 yazı ile sizlerleyiz.

Önceki sayılarımızda da belirtmiş olduğumuz önemli bir geliş­meyi, yeniden anımsatmak isteriz: Yeni TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin değerlendirme kriterleri doğrultusunda; dergimize gönde­rilecek tüm yazılarda, klasik biçimde temin edilen kişisel bilgi­lerin yanı sıra, yazıda imzası bulunan tüm yazarlara ait ORCID (Open Researcher and Contributor ID) kodlarının da bulunması gerekmektedir. Bilindiği üzere ORCID, kişinin kurumsal ve mes­leki kimliğinin bir özeti niteliğinde olan, www.orcid.org adresinde kolayca edinilebilen ve kullanımı akademik yayıncılıkta giderek popülerleşen, kişiye özel, harf ve rakamdan müteşekkil bir kod­dur. Literatürde zaman içinde ortak ad ve soyadlarından, eksik bilgilerden kaynaklanan kayıp ve karışıklıkları önlemeye yönelik olduğu için, biz de bu kodu kullanmanın eserlerinin daimi tespiti adına yazarların yararına olacağını düşünmekteyiz.

Ayrıca başta insanlar ve hayvanlar üzerindeki klinik ve deneysel çalışmalar olmak üzere, genel görüşe göre etik kurul onayı ge­rektiren çalışmalarda bu onayın alınmış olması, dergimize gön­derilen ilgili yazı içinde belirtilmesi, ve onay belgelerinin başvuru aşamasında sunulan zorunlu belgeler arasında online sistemi­mize yüklenmesi gerekmektedir. Son olarak, dergimize gönde­rilen (gerek Türkçe gerekse İngilizce) yazıların standart gramer, imla ve sentaks kurallarına uygun biçimde, titizlikle yazılmış ol­ması, basım sürecini hızlandıracağından, yazarların göz önünde bulundurması gereken bir diğer husustur.

Şimdilik noktalarken, her zamanki gibi siz değerli okur, yazar ve hakemlerimize, dergimize olan teveccüh ve desteğinizden ötürü teşekkür ederiz.

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi

ISSN 2149-5254 | e-ISSN 2458-8849 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1933 | Yayıncı Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı | https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluklin
Kapak Resmi


Sayın Yazarlarımız, Yazım ve gönderim kurallarına uygun olmayan başvurular kesinlikle değerlendirme süreci başlatılmayacaktır. Bu amaçla yazarlardan, dergi yazım kurallarını dikkatle okumaları ve destek amaçlı yazım kuralları sayfasının altında verilen Şablon iyi incelenmelidir. Dergimizin kaynak yazım stili "Vancouver stilidir" . Ancak Endnote programı kullandığınız taktirde Vancouver stilinden farklı olarak dergi adlarını uzun yazmaktadır. Vancouver stilinde dergi adları kısaltılarak verilir. Bunun için yazım kuralları kapsamında Vancouver yazım stiline ait örnek bağlantı verilmiştir. Endnote program çıktısı alındığında lütfen kaynağınız dergi ise derginin kısa adını veriniz.

Sayın Yazarlarımız, Yazım ve gönderim kurallarına uygun olmayan başvurular kesinlikle değerlendirme süreci başlatılmayacaktır. Bu amaçla yazarlardan, dergi yazım kurallarını dikkatle okumaları ve destek amaçlı yazım kuralları sayfasının altında verilen Şablon iyi incelenmelidir. 

Dergimizin kaynak yazım stili "Vancouver stilidir" . Ancak Endnote programı kullandığınız taktirde Vancouver stilinden farklı olarak dergi adlarını uzun yazmaktadır. Vancouver stilinde dergi adları kısaltılarak verilir. Bunun için yazım kuralları kapsamında Vancouver yazım stiline ait  örnek bağlantı verilmiştir. Endnote program çıktısı alındığında lütfen kaynağınız dergi ise derginin kısa adını veriniz.

Editörlerden

Değerli takipçilerimiz,

2019’daki son sayımızla yeniden sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyiz. Bu sayımızda 9 araştırma makalesi, 1 derleme ve 1 vaka sunumu olmak üzere, 11 yazı ile sizlerleyiz.

Önceki sayılarımızda da belirtmiş olduğumuz önemli bir geliş­meyi, yeniden anımsatmak isteriz: Yeni TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin değerlendirme kriterleri doğrultusunda; dergimize gönde­rilecek tüm yazılarda, klasik biçimde temin edilen kişisel bilgi­lerin yanı sıra, yazıda imzası bulunan tüm yazarlara ait ORCID (Open Researcher and Contributor ID) kodlarının da bulunması gerekmektedir. Bilindiği üzere ORCID, kişinin kurumsal ve mes­leki kimliğinin bir özeti niteliğinde olan, www.orcid.org adresinde kolayca edinilebilen ve kullanımı akademik yayıncılıkta giderek popülerleşen, kişiye özel, harf ve rakamdan müteşekkil bir kod­dur. Literatürde zaman içinde ortak ad ve soyadlarından, eksik bilgilerden kaynaklanan kayıp ve karışıklıkları önlemeye yönelik olduğu için, biz de bu kodu kullanmanın eserlerinin daimi tespiti adına yazarların yararına olacağını düşünmekteyiz.

Ayrıca başta insanlar ve hayvanlar üzerindeki klinik ve deneysel çalışmalar olmak üzere, genel görüşe göre etik kurul onayı ge­rektiren çalışmalarda bu onayın alınmış olması, dergimize gön­derilen ilgili yazı içinde belirtilmesi, ve onay belgelerinin başvuru aşamasında sunulan zorunlu belgeler arasında online sistemi­mize yüklenmesi gerekmektedir. Son olarak, dergimize gönde­rilen (gerek Türkçe gerekse İngilizce) yazıların standart gramer, imla ve sentaks kurallarına uygun biçimde, titizlikle yazılmış ol­ması, basım sürecini hızlandıracağından, yazarların göz önünde bulundurması gereken bir diğer husustur.

Şimdilik noktalarken, her zamanki gibi siz değerli okur, yazar ve hakemlerimize, dergimize olan teveccüh ve desteğinizden ötürü teşekkür ederiz.

Cilt 24 - Sayı 3 - 24 Eki 2019
 1. A Comparison of Physical Parameters, Functional Performance, and Life Quality in Home-residing and Nursing Home-residing Older Adults with No History of Falls
  Sayfalar 170 - 176
  Asuman Saltan , Handan Ankaralı
 2. İnfluenza Enfeksiyonu Saptanan Çocukların Değerlendirilmesi
  Sayfalar 177 - 182
  Ramazan Cahit Temizkan , Cihadiye Elif Öztürk , Nursel Büyük , Emel Çalışkan , Özge Kılınçel , Önder Kılınçaslan , Oğuzhan Ay , Handan Ankaralı , Kenan Kocabay
 3. Obez çocuk ve adolesanlarda artmış demir eksikliği riski ve insülin direnci ile ilişkisi
  Sayfalar 183 - 188
  Fatma Dursun
 4. Meme Kanseri Tedavisiyle İlişkili Lenfödemi Olan Hastalarda Lenfödem Şiddetinin Yaşam Kalitesi, Üst Ekstremite Fonksiyonu ve Fiziksel Aktivite Düzeyi Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 189 - 198
  CEREN ORHAN , Serap Özgül , Gülbala Nakip , Emine Baran , Esra Üzelpasacı , Gamze Nalan Çinar , Sercan Aksoy , Türkan Akbayrak
 5. Elektif koroner girişim sonrası minör miyokardiyal hasar gelişen hastalarda nötrofil lenfosit oranının değerlendirilmesi
  Sayfalar 199 - 205
  Hüseyin Göksülük , İrfan veysel Düzen
 6. Modern Psikososyoklinik Gelişmelerin Eseri “Antidepresan Kullanım Bozukluğu:” Tıp Etiğince Sorun Teşkil Eden Bir Olgu
  Sayfalar 206 - 216
  M.Kemal Temel
 7. Atûfî’nin Hıfzu’l-Ebdân Adlı Tıbbi Kasidesi ve Hıfzıssıhha
  Sayfalar 217 - 230
  Ahmet Özdinç
 8. Protein Komplekslerini Gruplayarak İnsanda Protein-Protein Etkileşim Ağlarının Karmaşıklığını Düşürmek
  Sayfalar 231 - 236
  Muhammed Erkan Karabekmez
 9. Hasta Şikâyetlerinin Defansif Tıp Uygulamalarına Etkisi: İkincil Mağdur Aile Hekimleri mi?
  Sayfalar 237 - 243
  HASAN HÜSEYİN MUTLU , HACER HİCRAN MUTLU , HANDAN ANKARALI
 10. Transient Hematuria in an Adolescent Male Treated with Increased Doses of Methylphenidate
  Sayfalar 244 - 247
  Zeynep Nur Gülle , Murat Coşkun
 11. Hayvan Deneylerinde Verimliliği Artıracak Deney Tasarımları ve Denek Sayısı
  Sayfalar 248 - 258
  Handan Ankaralı , Seyit Ankaralı
Dizinler
YENİ SAYI YAYINLANDI!

24.CİLT 3. SAYI YAYINLANDI . Lütfen Tıklayınız

TARİHİ NİTELİKTEKİ ESKİ SAYILARIMIZA ARŞİVDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Ülkemiz tıp dergiciliği açısından tarihi bir nitelik taşıyan dergimizin 1933-1954 yılları arasındaki eski sayılarını, tarihin tozlu sayflarından çıkarıp arşivimize  peyderpey yüklemeye başladık. Bu oldukça ilginç ve nostaljik sayıları okudukça dilimizin 1930'lardan bu yana ne kadar değiştiğini görecek ve saygıyla andığımız meslektaşlarımızın o tarihlerde tıp bilimine katkılarını keyifle okuyacaksınız. Dergimizin 1933 ve 1934 te yayınlanan sayılarını şimdilik bütün dosyalar halinde görürken sadece 1934 yılı Cilt 2 Sayı 1 deki yazılardan bir kısmını ayrı ayrı yazılar halinde bulacaksınız. Bu sayılar ve diğer konularda anadoluklinigi@gmail.com email adresimize göndereceğiniz görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir.

Keyifli okumalar...


YENİ MAKALE YÜKLEME YARDIM VİDEOSU

Yeni makalenizi yüklemede sorun yaşıyorsanız YARDIM İÇİN TIKLAYINIZ!Sosyal Medya

download    download     download