Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2149-5254 | e-ISSN 2458-8849 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1933 | Yayıncı Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı |Editörlerden
Semere-i Hayat: Prof. Dr. Hakan Ertin’in Hatırasına
İnsanın karmaşık psikolojisi, somatik fizyolojisi ve yaşadığı sosyal çevrenin sağlık üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, tıbbın uğraş alanı diğer bilimsel branşlarınkinden oldukça farklıdır. Ayrıca tıbbın “özne”si gibi, “nesne”si de insandır. Fakat son yıllarda tıp alanında diyagnostik ve terapötik teknolojilere giderek daha fazla bel bağlanması ve böylece her unsuru teknolojik yöntemlerle değerlendirme eğilimi “insan”a yaklaşımı değiştirmekte, basite indirgemektedir. Bu nedenle, son yirmi yılda “insan” kavramını, “insanî” olanı vurgulayan eğitim içerikleri her zamankinden de önemli ve gerekli hale gelmiştir.*
Tam böyle bir zamanda aramızdan ayrıldı, Hakan Ertin Hoca. Makinaya ve teknolojiye karşı “insan” olanı, “insanî” olanı daha güçlü savunmak zorunda olduğumuz bir zamanda… Geride sayısız öğrencisi, rehberlikleri, eserleri, savunuları, karşı çıkışları ve yarım kalmış çalışmaları... Etrafındaki hemen herkes, “hocayla bir planımız vardı, bir projemiz vardı yarım kaldı” serzenişiyle uğurladı onu. Çünkü Hakan Hoca’nın öğrencilerine ve meslektaşlarına bıraktığı en büyük miras, birlikte iş yapma kültürüydü ve herkes bu kültürden payını aldı.


Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi

ISSN 2149-5254 | e-ISSN 2458-8849 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1933 | Yayıncı Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı |
Kapak ResmiEditörlerden
Semere-i Hayat: Prof. Dr. Hakan Ertin’in Hatırasına
İnsanın karmaşık psikolojisi, somatik fizyolojisi ve yaşadığı sosyal çevrenin sağlık üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, tıbbın uğraş alanı diğer bilimsel branşlarınkinden oldukça farklıdır. Ayrıca tıbbın “özne”si gibi, “nesne”si de insandır. Fakat son yıllarda tıp alanında diyagnostik ve terapötik teknolojilere giderek daha fazla bel bağlanması ve böylece her unsuru teknolojik yöntemlerle değerlendirme eğilimi “insan”a yaklaşımı değiştirmekte, basite indirgemektedir. Bu nedenle, son yirmi yılda “insan” kavramını, “insanî” olanı vurgulayan eğitim içerikleri her zamankinden de önemli ve gerekli hale gelmiştir.*
Tam böyle bir zamanda aramızdan ayrıldı, Hakan Ertin Hoca. Makinaya ve teknolojiye karşı “insan” olanı, “insanî” olanı daha güçlü savunmak zorunda olduğumuz bir zamanda… Geride sayısız öğrencisi, rehberlikleri, eserleri, savunuları, karşı çıkışları ve yarım kalmış çalışmaları... Etrafındaki hemen herkes, “hocayla bir planımız vardı, bir projemiz vardı yarım kaldı” serzenişiyle uğurladı onu. Çünkü Hakan Hoca’nın öğrencilerine ve meslektaşlarına bıraktığı en büyük miras, birlikte iş yapma kültürüydü ve herkes bu kültürden payını aldı.


Cilt 26 - Sayı 2 - 29 May 2021
 1. Contact Tracing in Turkey’s Struggle with COVID-19: Its Scope, Components, and Stages
  Sayfalar 141 - 142
  Melek Nur ASLAN, Abdullah UÇAR
 2. Multipl Skleroz Tanılı ve Sağlıklı Kadınların Alt Üriner Sistem Semptomlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 143 - 154
  Gözde TEKİN, Nuriye ÖZENGİN, Sule AYDIN TÜRKOĞLU, Handan ANKARALI, Yeşim BAKAR
 3. Small Bowel Resection in Malignancy
  Sayfalar 155 - 158
  Mehmet Fatih DAŞIRAN, Ahmet AKBAŞ, Hasan DAGMURA, Emin DALDAL, Faik Alev DERESOY, İsmail OKAN
 4. The Relationship of Anxiety Level to Marital Adjustment and Sexual Satisfaction in Pregnant Women
  Sayfalar 159 - 164
  Tuğba GÜRBÜZ, Neslihan ERSAHİN SÖYLEMEZ, İbrahim SÖYLEMEZ
 5. Breath-holding Spells: Etiological Factors, Laboratory Findings, and Rates of Response to Iron Therapy
  Sayfalar 165 - 172
  Fatma HANCI, Sevim TÜRAY, Ömer Faruk TIRINK, Nimet KABAKUŞ
 6. Primer Alt Oblik Hiperfonksiyonu Olan Hastalarda Dezinsersiyon, Miyektomi, Öne Transpozisyon ve Geriletme Cerrahilerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 173 - 179
  Emine SAVRAN ELİBOL, Ece TURAN, Nejla TÜKENMEZ, Ahmet NOHUTÇU
 7. A Comparison of the Clinical and Laboratory Characteristics of Influenza A and B Infections in Children
  Sayfalar 180 - 186
  Hayrettin TEMEL, Mehmet GUNDUZ, Gokce KOPRULU, Sumeyye KARAMAN, Merve CELEBİ, Mehmet DOGAN, Ayse TOSUN, Mesut OKUR
 8. An Evaluation of the Mechanisms of Isolated Orthopedic Injuries in Farm Accidents
  Sayfalar 187 - 193
  Ali YÜCE
 9. An Evaluation of Tp-e Interval and its Associations with Electrolyte Imbalances in the Electrocardiography of Elderly Patients on Hemodialysis
  Sayfalar 194 - 200
  Mustafa CANDEMİR, Mehmet Emin DEMİR, Burcu CANDEMİR, Serdar NURKOÇ
 10. Does Sphenoid Pneumatization Affect the Angle of the Eustachian Tube?
  Sayfalar 201 - 206
  Fakih Cihat ERAVCI, Gülsüm Kübra YILDIRIM, Prof.dr. Kürşat Murat ÖZCAN, Mustafa ÇOLAK, Selçuk PARLAK, Mehmet Fatih KARAKUŞ, Süleyman Emre KARAKURT, Aykut İKİNCİOĞULLARI, Haci Hüseyin DERE
 11. Evaluation of Vascular Endothelial Growth Factor, Hypoxia-inducible Factor 1-Alpha, and Bacterial Plaque Composition in Periodontal Health and Disease, with or without Bruxism: A Non-Randomized Clinical Study
  Sayfalar 207 - 215
  Nihat AKBULUT, Özkan KARATAŞ, Hatice BALCİ YUCE, Sibel AKBULUT, Ahmet ALTAN, Mehmet TAŞKAN
 12. Molecular Genetic Aspects of the Diagnosis of Myeloproliferative Diseases: the Example of Polycythemia Vera
  Sayfalar 216 - 220
  Svetlana MOLOTKOVA, Tatyana VOLK, Oksana GUREVİCH, Natalia DEKHNİCH, Krunal PANDAV
 13. Radial Artery Pseudoaneurysm as a Rare Complication after Transradial Coronary Angiography
  Sayfalar 221 - 224
  Mehmet KIŞ, Elton SOYDAN
Dizinler
ÖNEMLİ DUYURULAR!!!

1. Dergimize gönderilen yazılarda yer alan görseller içinden fotoğrafların, 250–300 dpi çözünürlükte ve JPEG, TIF ya da PNG formatında olması gerekmektedir. Fotoğraf içinde yazı olmaması istenmekle birlikte, bunun mümkün olmaması halinde bu açıklamaların Türkçe yazılarda Türkçe, İngilizce yazılarda İngilizce ve imla kurallarına uygun biçimde yazılmış olması icap eder. Aksi nitelikteki fotoğraflar kabul edilmemektedir.

2. Dergimize gönderilen (i) tüm prospektif orijinal araştırma yazılarında, araştırmanın Helsinki Bildirgesi prensiplerine uygun biçimde gerçekleştirilmiş olması, (ii) gerek prospektif gerekse retrospektif tüm orijinal araştırma yazılarında araştırma öncesinde etik kurul onayı alınmış olması, (iii) prospektif ve retrospektif tüm araştırma yazılarında ve ayrıca vaka sunumlarında tüm insan deneklerden/katılımcılardan/incelenenlerden/sunulanlardan (ya da bunların vasi ya da velilerinden) bilgilendirilmiş onam alınmış olması gerekmektedir. Helsinki Bildirgesi’ne uygunluğa, onay alınan etik kurulun adı ve kurumsal bağ(lar)ı ile onayın tarih ve numarasına, ve bilgilendirilmiş onam varlığına dair tüm bu etik bilgilerin (i) prospektif ve retrospektif orijinal araştırma yazılarında GEREÇ VE YÖNTEMLER (İngilizce yazılarda MATERIALS AND METHODS) ana bölümünde, “Çalışma etiği” (Study ethics) başlıklı müstakil bir alt bölümde, (ii) vaka sunumlarında ise “Sunum etiği” (Report ethics) alt başlığı altında yazar(lar)ın tercih edeceği herhangi bir kesitte arz edilmesi gerekmektedir. Dergimize gönderilen ve fakat bu gereklerin yerine getirilmemiş olduğu yazılar, bilimsel niteliği değerlendirilmeksizin reddedilmektedir.

YENİ MAKALE YÜKLEME YARDIM VİDEOSU

Yeni makalenizi yüklemede sorun yaşıyorsanız YARDIM İÇİN TIKLAYINIZ!


ARŞİVİMİZDEN TARİHÎ MAKALELER OKUYABİLİRSİNİZ!

Türk tıbbî yayıncılığının ilk örneklerinden olan dergimizin 19331954 yıllarında yayımlanmış olan sayılarını, tarihin tozlu sayfalarından çıkarıp arşivimize peyderpey yüklemeye başladık. Bu oldukça ilginç, nostaljik sayılarda dilimizin 1930'lardan bu yana nasıl bir değişim geçirdiğini görebilir, saygıyla andığımız meslektaşlarımızın o tarihlerde tıp bilimine olan katkılarını okuyabilirsiniz. Şimdilik diğer sayılar bütün halde bulunmakta olup, yalnızca 1934 Cilt 2 Sayı 1'deki yazılardan bir kısmı ayrı ayrı erişime açıktır. Keyifli okumalar!