Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi'nde uygulanan yayın süreçleri, akademik yayınların tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda dergimizde uygulanan süreçler, yazarların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisinin yayın etiği kapsamında tüm paydaşların etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisinde yer alan etik görev ve sorumluluklarda açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan ilkeler benimsenmektedir.

13151 This Journal licensed under a CC BY-NC (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0) International License.