Editörler Kurulu

Onursal Kurucu Editör

Prof. Dr. Hakan ERTİN (1962-2021)
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye


Başeditör


Doç. Dr. Sedat AKBAŞ

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

   

Temel Tıp Bilimleri Editörleri

Prof. Dr. Handan ANKARALI
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Seyit ANKARALI
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Erkan KILINÇ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

Uzm. Dr. M. Kemal TEMEL
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Cerrâhî Tıp Bilimleri Editörleri
  Doç. Dr. Sedat AKBAŞ

  İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

  Prof. Dr. Nusret AKPOLAT

  İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

  Prof. Dr. Ebuzer AYDIN

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

  Doç. Dr. H. Volkan KARA

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

  Doç. Dr. Ahmet Selim ÖZKAN

  İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

  Doç. Dr. Ahmet SALDUZ

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

  Uzm. Dr. Muhammed Fatih ŞİMŞEKOĞLU

  Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Üroloji Birimi, İstanbul, Türkiye

  Prof. Dr. Zekeriya TOSUN

  Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

  Doç. Dr. Serpil YAZGAN

  İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Dâhilî Tıp Bilimleri Editörleri
  Doç.Dr. Kurtuluş AÇIKSARI

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

  Prof. Dr. Mehmet AK

  Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

  Doç. Dr. İlker İnanç BALKAN

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

  Prof. Dr. Mustafa DURAN

  S.B.Ü. Ankara S.U.A.M, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

  Doç. Dr. Aynur GÖRMEZ

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

  Prof. Dr. Mahmut GÜMÜŞ

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

  Prof. Dr. Mustafa KANAT

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

  Doç. Dr. Cumali KARATOPRAK

  Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

  Prof. Dr. Mehmet KOÇ

  Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

  Prof. Dr. Fahri OVALI

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Dil Editörü (Türkçe & İngilizce)

  Uzm. Dr. M. Kemal TEMEL

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Diş Hekimliği Bilimleri Editörü
  Dr. Öğr. Üyesi Enes ÖZKAN

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ÖNEMLİ DUYURULAR!!!

1. Dergimize gönderilen yazılarda yer alan görseller içinden fotoğrafların, 250–300 dpi çözünürlükte ve JPEG, TIF ya da PNG formatında olması gerekmektedir. Fotoğraf içinde yazı olmaması istenmekle birlikte, bunun mümkün olmaması halinde bu açıklamaların Türkçe yazılarda Türkçe, İngilizce yazılarda İngilizce ve imla kurallarına uygun biçimde yazılmış olması icap eder. Aksi nitelikteki fotoğraflar kabul edilmemektedir.

2. Dergimize gönderilen (i) tüm prospektif orijinal araştırma yazılarında, araştırmanın Helsinki Bildirgesi prensiplerine uygun biçimde gerçekleştirilmiş olması, (ii) gerek prospektif gerekse retrospektif tüm orijinal araştırma yazılarında araştırma öncesinde etik kurul onayı alınmış olması, (iii) prospektif ve retrospektif tüm araştırma yazılarında ve ayrıca vaka sunumlarında tüm insan deneklerden/katılımcılardan/incelenenlerden/sunulanlardan (ya da bunların vasi ya da velilerinden) bilgilendirilmiş onam alınmış olması gerekmektedir. Helsinki Bildirgesi’ne uygunluğa, onay alınan etik kurulun adı ve kurumsal bağ(lar)ı ile onayın tarih ve numarasına, ve bilgilendirilmiş onam varlığına dair tüm bu etik bilgilerin (i) prospektif ve retrospektif orijinal araştırma yazılarında GEREÇ VE YÖNTEMLER (İngilizce yazılarda MATERIALS AND METHODS) ana bölümünde, “Çalışma etiği” (Study ethics) başlıklı müstakil bir alt bölümde, (ii) vaka sunumlarında ise “Sunum etiği” (Report ethics) alt başlığı altında yazar(lar)ın tercih edeceği herhangi bir kesitte arz edilmesi gerekmektedir. Dergimize gönderilen ve fakat bu gereklerin yerine getirilmemiş olduğu yazılar, bilimsel niteliği değerlendirilmeksizin reddedilmektedir.

YENİ MAKALE YÜKLEME YARDIM VİDEOSU

Yeni makalenizi yüklemede sorun yaşıyorsanız YARDIM İÇİN TIKLAYINIZ!


ARŞİVİMİZDEN TARİHÎ MAKALELER OKUYABİLİRSİNİZ!

Türk tıbbî yayıncılığının ilk örneklerinden olan dergimizin 19331954 yıllarında yayımlanmış olan sayılarını, tarihin tozlu sayfalarından çıkarıp arşivimize peyderpey yüklemeye başladık. Bu oldukça ilginç, nostaljik sayılarda dilimizin 1930'lardan bu yana nasıl bir değişim geçirdiğini görebilir, saygıyla andığımız meslektaşlarımızın o tarihlerde tıp bilimine olan katkılarını okuyabilirsiniz. Şimdilik diğer sayılar bütün halde bulunmakta olup, yalnızca 1934 Cilt 2 Sayı 1'deki yazılardan bir kısmı ayrı ayrı erişime açıktır. Keyifli okumalar!