Editörler Kurulu

BAŞEDİTÖR 

Handan Ankaralı, Prof. Dr.,  Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim A.D.,

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesiİstanbul  

E-mail: handanankarali@gmail.com


EDİTÖRLER

Temel Tıp Bilimleri


Hakan Ertin, Prof. Dr. Tıp Tarihi ve Etik A.D.

İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

E-mail: hakanertin@gmail.com

Seyit AnkaralıProf. Dr., Fizyoloji AD

Tıp Fakültesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul  

E-mail: seyitankarali@hotmail.com

Mustafa Kemal Temel, Dr.,Tıp Tarihi ve Etik A.D.

İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

E-mail: mkemaltemel@gmail.comDahili Tıp Bilimleri 


 Mahmut Gümüş, Prof. Dr., İç Hastalıkları A.D., Tıbbi Onkoloji B.D.,

Tıp Fakültesi,  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul

E-mail: mgumus@superonline.com

Mustafa Kanat, Prof.  Dr.,  İç Hastalıkları A.D., 

Tıp Fakültesi,  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul

E-mail: mustafa.kanat@gmail.com

Mustafa Taşdemir, Prof.  Dr.,  Halk Sağlığı A.D., 

Tıp Fakültesi,  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul

E-mail: mustasdemir@yahoo.com

Cumali Karatoprak, Doç. Dr.,  İç Hastalıkları A.D., 

Tıp Fakültesi, Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, Istanbul

E-mail: ckaratoprak@hotmail.com


Cerrahi Tıp Bilimleri


Zekeriya Tosun, Prof. Dr., Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi A.D., 

Tıp Fakültesi, Selcuk ÜniversitesiKonya

E-mail: drtosunz@gmail.com

Ahmet Salduz,  Doç .Dr., Ortopedi ve Travmatoloji A.D.,

İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

E-mail: ahmetsalduz@gmail.com

Sedat Akbaş Doç. Dr., Anestezi ve Reanimasyon AD,

Tıp Fakültesi, İnönü Üniversitesi, Malatya

E-mail: drsedatakbas@gmail.comDiş Hekimliği Bilimleri


Hayati Atala, Dr.Öğr. Üyesi, Protetik Diş Tedavisi A.D.,

Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul

E-mail hayatiatala@gmail.comEnes Özkan, Dr.Öğr. Üyesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi A.D.,

Diş Hekimliği Fakültesi,  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul

E-mail: drenesozkan@gmail.com


ULUSLARARASI YAYIN KURULU


Abdul Rashid Abdul Rahman, Prof. Dr.

Internal Medicine, Medical DirectorAn Nur Specialist Hospital,  in Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia

Abu Kholdun Al Mahmood, Prof. Dr. 

Department of Biochemistry, Ibn Sina Medical College, Dhaka - Bangladesh 

Elisabeth S.-ThiessenProf. Dr.

Internal Medicine, Lipid Clinic and Lipid Aferezi, Berlin Medical University, Germany

Muhammad Akhlaq, Assistant Professor, PhD

Department of Pharmaceutıcs, Faculty of Pharmacy, Gomal Unıversıty Pakıstan  

Mohammad Iqbal Khan, Prof. Dr

General Surgery in Shifa International Hospital, Islamabad – Pakistan

Ramesh Daggubati, Prof. Dr.

Cardiology department,  Winthrop Hospital of University, Newyork, USA

Talat Mesud YelbuzProf. Dr.

Child Cardiology Department., King Abdulaziz Heart Center, Riyadh, Saudi Arabia

Yasser El Sayed, Prof. Dr.

Department of Mother and Child Health in Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Stanford University, California, USA

 

Türkçe & İngilizce Dil Editörü

Mustafa Kemal Temel, Dr.,Tıp Tarihi ve Etik A.D.

İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

E-mail: mkemaltemel@gmail.com

ÖNEMLİ DUYURULAR!!!

1. Dergimize gönderilen yazılarda yer alan görseller içinden fotoğrafların, 250–300 dpi çözünürlükte ve JPEG, TIF ya da PNG formatında olması gerekmektedir. Fotoğraf içinde yazı olmaması istenmekle birlikte, bunun mümkün olmaması halinde bu açıklamaların Türkçe yazılarda Türkçe, İngilizce yazılarda İngilizce ve imla kurallarına uygun biçimde yazılmış olması icap eder. Aksi nitelikteki fotoğraflar kabul edilmemektedir.

2. Dergimize gönderilen (i) tüm prospektif orijinal araştırma yazılarında, araştırmanın Helsinki Bildirgesi prensiplerine uygun biçimde gerçekleştirilmiş olması, (ii) gerek prospektif gerekse retrospektif tüm orijinal araştırma yazılarında araştırma öncesinde etik kurul onayı alınmış olması, (iii) prospektif ve retrospektif tüm araştırma yazılarında ve ayrıca vaka sunumlarında tüm insan deneklerden/katılımcılardan/incelenenlerden/sunulanlardan (ya da bunların vasi ya da velilerinden) bilgilendirilmiş onam alınmış olması gerekmektedir. Helsinki Bildirgesi’ne uygunluğa, onay alınan etik kurulun adı ve kurumsal bağ(lar)ı ile onayın tarih ve numarasına, ve bilgilendirilmiş onam varlığına dair tüm bu etik bilgilerin (i) prospektif ve retrospektif orijinal araştırma yazılarında GEREÇ VE YÖNTEMLER (İngilizce yazılarda MATERIALS AND METHODS) ana bölümünde, “Çalışma etiği” (Study ethics) başlıklı müstakil bir alt bölümde, (ii) vaka sunumlarında ise “Sunum etiği” (Report ethics) alt başlığı altında yazar(lar)ın tercih edeceği herhangi bir kesitte arz edilmesi gerekmektedir. Dergimize gönderilen ve fakat bu gereklerin yerine getirilmemiş olduğu yazılar, bilimsel niteliği değerlendirilmeksizin reddedilmektedir.

TARİHİ NİTELİKTEKİ ESKİ SAYILARIMIZA ARŞİVDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Ülkemiz tıp dergiciliği açısından tarihi bir nitelik taşıyan dergimizin 1933-1954 yılları arasındaki eski sayılarını, tarihin tozlu sayflarından çıkarıp arşivimize  peyderpey yüklemeye başladık. Bu oldukça ilginç ve nostaljik sayıları okudukça dilimizin 1930'lardan bu yana ne kadar değiştiğini görecek ve saygıyla andığımız meslektaşlarımızın o tarihlerde tıp bilimine katkılarını keyifle okuyacaksınız. Dergimizin 1933 ve 1934 te yayınlanan sayılarını şimdilik bütün dosyalar halinde görürken sadece 1934 yılı Cilt 2 Sayı 1 deki yazılardan bir kısmını ayrı ayrı yazılar halinde bulacaksınız. Bu sayılar ve diğer konularda anadoluklinigi@gmail.com email adresimize göndereceğiniz görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir.

Keyifli okumalar...


YENİ MAKALE YÜKLEME YARDIM VİDEOSU

Yeni makalenizi yüklemede sorun yaşıyorsanız YARDIM İÇİN TIKLAYINIZ!Sosyal Medya

download    download     download