Makaleler


N. ÜSTÜN, S. ÖZÜMÜT, Ö. BULUT, S. ARSLANOĞLU, F. OVALI
Evaluation of 3 year surveillance of device associated infections in a neonatal intensive care unit, Journal of Contemporary Medicine, (2020)
F. OVALI
Yenidoğanlarda COVID-19 Enfeksiyonları, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, (2020)
P. OVALI
Yüksek Riskli Bebeklerin Takibi, Klinik Tıp Pediatri Dergisi, (2019)
P. OVALI
Yenidoğan Taramaları, Klinik Tıp Pediatri Dergisi, (2019)
F. OVALI
Preeklamptik Anne Bebeklerinin 36. Aydaki Nörogelişimlerinin Değerlendirilmesi, Klinik Tıp Aile Hekimliği, (2018)
F. OVALI
Konjenital Sifiliz: Olgu Sunumu, Klinik Tıp Aile Hekimliği, (2018)
F. OVALI
Yüksek Riskli Bebeklerin Takibi, Klinik Tıp Aile Hekimliği, (2018)
P. OVALI
Emziren Annenin Bir Günü: Emzirme İçin İpuçları ve Sorunların Çözüm Yolları, Klinik Tıp Pediatri Dergisi, (2018)
P. OVALI
Bronkopulmoner Displazili Bebeklerin Takibi ve Prognozu, Klinik Tıp Pediatri Dergisi, (2018)
P. OVALI
0-1Yaş Bebeklerde Vitamin, Mineral ve Eser Element Desteği, Klinik Tıp Pediatri Dergisi, (2018)
P. OVALI
Perinatal İnme, Klinik Tıp Pediatri Dergisi, (2017)
P. OVALI
Yüksek Riskli Bebeklerin İzlemi, Klinik Tıp Pediatri Dergisi, (2017)
S. Erçin, F. Ovali
New Generation Surfactants, Are They A Hope For Better Outcomes?, Journal of Pediatric Sciences, (2016)
H. HAKYEMEZ TOPTAN, A. AKBAŞ, T. GÖKMEN YILDIRIM, T. YAVUZ, F. OVALI, G. KARATEKİN
Yenidoğan döneminde nadir görülen DiGeorge sendromlu olguda geç hipokalsemi, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, (2016)
E. ÖZALKAYA, H. ÖZGÜN KARATEPE, S. TOPÇUOĞLU, E. DİNÇER, G. KARATEKİN, F. OVALI
Prematüre yenidoğanlarda pulmoner kanama risk faktörleri, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, (2015)
E. KAVAS, T. GÖKMEN YILDIRIM, N. BAKAL, L. DABAN KOLSUZ, S. AKAR, H. OVALI, G. KARATEKİN
Akut osteomiyelitli bir yenidoğan olgusu, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, (2015)
S. AKAR, S. TOPÇUOĞLU, G. KARATEKİN, F. OVALI
Bronkopulmoner displazi tedavisinde sistemik steroid kullanımı, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, (2015)
S. AKAR, S. TOPÇUOĞLU, D. YAVUZCAN ÖZTÜRK, G. KARATEKİN, F. OVALI
Alagille sendromu’na eşlik eden kronik böbrek yetmezliği: olgu sunumu, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, (2015)
B. DEMİREL, D. ARMAN, H. AYDIN, S. TOPÇUOĞLU, T. GÜRSOY, G. KARATEKİN, F. OVALI
Dört iskelet displazisi olgusu., Zeynep Kamil Tıp Bülteni, (2015)
S. Topcuoğlu, S. Erçin, D. Arman, T. Gürsoy, G. Karatekin, F. OVALI
Adölesan veya İleri Anne Yaşı: Yenidoğan İçin Risk midir?: Tek Bir Merkezin Retrospektif Sonuçları (Is Adolescent or Advanced Maternal Age Risky for Newborn?: Retrospective Results of a Single Center), Zeynep Kamil Tıp Bülteni, (2014)
Ö. SERÇE, D. BENZER, T. GÜRSOY, F. OVALI, G. KARATEKİN
İSTANBUL'DA BİR REFERANS HASTANESİNİN ÜÇÜNCÜ BASAMAK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İZLENEN ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI YENİDOĞANLARIN KLİNİK SEYRİ, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, (2014)