ISSN: 2564-6338
e-ISSN: 2564-6338
Başlangıç: 2016
Yayıncı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Bu derginin 2016-2020 tarihlerindeki arşivi DergiPark'ta yer almış olup;
  • 2020 yılından sonra DergiPark'ta yeni sayı yayınlanmamıştır.
  • DergiPark üzerinden yeni makale başvurusu kabul etmemektedir.

2020 - Cilt: 5 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

1. DAYANAK: Prematürenin Yaşam Hakkı doğal canlı olma hakkıdır, öncelikle korunması, yaşamın sağlanması gereken bir Haktır

Araştırma Makalesi

4. DECLARATION Save, Care and Protect of Life, the pre-viable Preterm

Araştırma Makalesi

9. Suç ihtimaline sessiz kalmanın sonucu; Suça Teşvik, Suça İştirak, Azmettirme, Yardım Etme Boyutu

Araştırma Makalesi

10. İSTANBUL DECLARATION ON ETHICS IN PERINATAL MEDICINE

Araştırma Makalesi

11. Marmaris Bildirgesi: Yaşam Hakkı ve Yaşam sınırında olanlar için Etik Prensipler

Araştırma Makalesi

12. Marmaris Declaration: Ethical Concepts of Right to life and Pre-viability

Araştırma Makalesi

13. Emzirme, Bebekler ve Anneler için Yaşamsal bir haktır

Araştırma Makalesi

14. Breast Feeding is Vital Right for Baby and Mother

Araştırma Makalesi

15. Akıllı Şehir, Akıllı Yer/Ev kavramı

Araştırma Makalesi

16. Wise City, Wise Place/Home concept

indexler

Dergimiz ASOS indexte yer alan Hakemli bir dergidir.

asos-index.png