Kocatepe Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1302-4612 | e-ISSN 2149-7869 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | http://kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/


Kocatepe Tıp Dergisi 1999 yılından bu yana yayınlanan bir tıp dergisidir. Dergide İngilizce veya Türkçe olarak yazılmış klinik ve deneysel araştırma makaleleri, kısa bildiriler, olgu sunumları, derleme yazıları ve editöre mektuplar yayınlanmak için kabul edilmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli yayın organı olan dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Gönderilen tüm yazılar ilgili editör ve en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Yazıların değerlendirilmesinde ICMJE standartları gözetilir. Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Basılı dergi aboneliği, baskı izinleri, tekrar baskılar ve reklam için dergi sekreterliğine başvurulmalıdır

DİZİN VE İNDEKS: Kocatepe Tıp Dergisi TÜRKİYE ATIF DİZİNİ ve TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİNİ  veri tabanında dizinlenmektedir.

NOT: 2019 yılında uygulanacak TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri güncellenmiştir. Bu kriterlerden dolayı Ocak 2019'dan itibaren gönderilen makalelerde yazar(lar)ının ORCID bilgisinin eklenmesi zorunlu kriter olmuştur. 

Yazı gönderme ve diğer soru ve sorunlarınız için editör ve sekreterya ile haberleşebilirsiniz.

© Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Tıp Fakültesi Dekanlığı

Zafer Sağlık Külliyesi  |Tel:272 2463301| Fax:272 2463300

Kocatepe Tıp Dergisi

ISSN 1302-4612 | e-ISSN 2149-7869 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | http://kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/
Kapak Resmi


Kocatepe Tıp Dergisi 1999 yılından bu yana yayınlanan bir tıp dergisidir. Dergide İngilizce veya Türkçe olarak yazılmış klinik ve deneysel araştırma makaleleri, kısa bildiriler, olgu sunumları, derleme yazıları ve editöre mektuplar yayınlanmak için kabul edilmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli yayın organı olan dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Gönderilen tüm yazılar ilgili editör ve en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Yazıların değerlendirilmesinde ICMJE standartları gözetilir. Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Basılı dergi aboneliği, baskı izinleri, tekrar baskılar ve reklam için dergi sekreterliğine başvurulmalıdır

DİZİN VE İNDEKS: Kocatepe Tıp Dergisi TÜRKİYE ATIF DİZİNİ ve TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİNİ  veri tabanında dizinlenmektedir.

NOT: 2019 yılında uygulanacak TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri güncellenmiştir. Bu kriterlerden dolayı Ocak 2019'dan itibaren gönderilen makalelerde yazar(lar)ının ORCID bilgisinin eklenmesi zorunlu kriter olmuştur. 

Yazı gönderme ve diğer soru ve sorunlarınız için editör ve sekreterya ile haberleşebilirsiniz.

© Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Tıp Fakültesi Dekanlığı

Zafer Sağlık Külliyesi  |Tel:272 2463301| Fax:272 2463300

CİLT : 20 2019 ÖZEL SAYISI Son Sayı
Cilt 20 - Sayı 1 - Ağu 2019
 1. NAZAL SEPTUM DEVİASYONUNUN FASİYAL ASİMETRİ İLE İLİŞKİSİ
  Sayfalar 157 - 161
  Çiğdem Özer Gökaslan
 2. SERVİKAL DİSK HERNİLERİNDE ANTERİOR PLAK İLE STABİLİZASYON
  Sayfalar 162 - 166
  Serhat Yıldızhan
 3. AKUT ST-SEGMENT YÜKSELMELİ MİYOKART İNFARKTÜSLÜ HASTALARDA BAŞVURU SIRASINDAKİ PLAZMA FİBRİNOJEN DÜZEYİ FİBRİNOLİTİK TEDAVİ SONRASI ÖLÇÜLEN TIMI KARE SAYISIYLA İLİŞKİLİ MİDİR ?
  Sayfalar 167 - 171
  A. Savaş Çelebi, Serkan Gökaslan
 4. MODİFİYE LİMBERG YÖNTEMİ UYGULANAN PİLONİDAL SİNÜS HASTALARINDA GELİŞEN NÜKSLERDE KRİSTALİZE FENOL UYGULAMASI ÇÖZÜM OLUR MU?
  Sayfalar 172 - 176
  Murat Akıcı, Murat Çilekar
 5. İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOK SUŞLARININ TÜR DAĞILIMLARI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
  Sayfalar 177 - 182
  Merih ŞİMŞEK
 6. SUBFOVEAL CHOROIDAL THICKNESS CHANGE FOLLOWING STRABISMUS SURGERY
  Sayfalar 183 - 187
  HATİCE TUBA ATALAY, YAVUZ KEMAL ARIBAŞ, AHMET YÜCEL ÜÇGÜL, MEHMET CÜNEYT ÖZMEN
 7. BİR EĞİTİM HASTANESİNDE PEDİATRİK HASTALARDA GASTROENTERİT ETKENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 188 - 194
  İsmail Topal
 8. TAVŞANDA SPİNAL KORD TRAVMASININ NEDEN OLDUĞU ERKEN OXİDATİF STRESE KARŞI DANTROLENİN MESANE ÜZERİNE KORUYUCU ETKİLERİ
  Sayfalar 195 - 200
  İbrahim Keleş, Mehmet Fatih Bozkurt, Abdurrahman Fatih Fidan, Mustafa Karalar, Soner Çoban, Barış DEnk
 9. MONOCYTE COUNT TO HDL-CHOLESTEROL RATIO MAY BE A NOVEL CARDIOMETABOLIC MARKER IN PATIENTS WITH FUNCTIONAL ADRENAL TUMORS
  Sayfalar 201 - 207
  Selvihan Beysel, Mustafa Çalışkan, Muhammed Kızılgül, Özgür Özçelik, Murat Çilekar, Mustafa Özbek, Erman Çakal
 10. ÜÇ BOYUTLU GENOM ORGANİZASYONUNA GENEL BAKIŞ
  Sayfalar 208 - 216
  Evrim Suna Arıkan Terzi, Müjgan Özdemir Erdoğan, Mustafa Solak
Dizinler
Dizinler (İndexing)
Yazarlara Bilgi