Kocatepe Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-4612 | e-ISSN 2149-7869 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | http://kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/


Kocatepe Tıp Dergisi 1999 yılından bu yana yayınlanan bir tıp dergisidir. Dergide İngilizce veya Türkçe olarak yazılmış klinik ve deneysel araştırma makaleleri, kısa bildiriler, olgu sunumları, derleme yazıları ve editöre mektuplar yayınlanmak için kabul edilmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli yayın organı olan dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Gönderilen tüm yazılar ilgili editör ve en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Yazıların değerlendirilmesinde ICMJE standartları gözetilir. Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Basılı dergi aboneliği, baskı izinleri, tekrar baskılar ve reklam için dergi sekreterliğine başvurulmalıdır

DİZİN VE İNDEKS: Kocatepe Tıp Dergisi TÜRKİYE ATIF DİZİNİ ve TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİNİ  veri tabanında dizinlenmektedir.

NOT: 2019 yılında uygulanacak TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri güncellenmiştir. Bu kriterlerden dolayı Ocak 2019'dan itibaren gönderilen makalelerde yazar(lar)ının ORCID bilgisinin eklenmesi zorunlu kriter olmuştur. 

Yazı gönderme ve diğer soru ve sorunlarınız için editör ve sekreterya ile haberleşebilirsiniz.

© Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Tıp Fakültesi Dekanlığı

Zafer Sağlık Külliyesi  |Tel:272 2463301| Fax:272 2463300

Kocatepe Tıp Dergisi

ISSN 1302-4612 | e-ISSN 2149-7869 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | http://kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/
Kapak Resmi


Kocatepe Tıp Dergisi 1999 yılından bu yana yayınlanan bir tıp dergisidir. Dergide İngilizce veya Türkçe olarak yazılmış klinik ve deneysel araştırma makaleleri, kısa bildiriler, olgu sunumları, derleme yazıları ve editöre mektuplar yayınlanmak için kabul edilmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli yayın organı olan dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Gönderilen tüm yazılar ilgili editör ve en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Yazıların değerlendirilmesinde ICMJE standartları gözetilir. Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Basılı dergi aboneliği, baskı izinleri, tekrar baskılar ve reklam için dergi sekreterliğine başvurulmalıdır

DİZİN VE İNDEKS: Kocatepe Tıp Dergisi TÜRKİYE ATIF DİZİNİ ve TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİNİ  veri tabanında dizinlenmektedir.

NOT: 2019 yılında uygulanacak TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri güncellenmiştir. Bu kriterlerden dolayı Ocak 2019'dan itibaren gönderilen makalelerde yazar(lar)ının ORCID bilgisinin eklenmesi zorunlu kriter olmuştur. 

Yazı gönderme ve diğer soru ve sorunlarınız için editör ve sekreterya ile haberleşebilirsiniz.

© Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Tıp Fakültesi Dekanlığı

Zafer Sağlık Külliyesi  |Tel:272 2463301| Fax:272 2463300

Cilt 21 - Sayı 1 - 16 Oca 2020
 1. Evre I germ hücreli over tümörlerinde nüks gelişimine etki eden faktörler
  Sayfalar 1 - 5
  Varol GÜLSEREN , Mustafa KOCAER , İsa ÖZDEMİR , Mehmet GÖKÇÜ , Muzaffer SANCI , Kemal GÜNGÖRDÜK
 2. BOĞMACA HASTALIĞININ LABORATUVAR TANISINDA KÜLTÜR VE POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 6 - 11
  Emek TÜRKEKUL ŞEN , Selin NAR ÖTGÜN , Orhan SAYLI , Berrin ESEN , Rıza DURMAZ
 3. HİPEREMEZİS GRAVİDARUM’LU GEBELERDE TİROİD FONKSİYON TESTİ NORMAL OLANLAR VE TİROİD FONKSİYON TESTİ NORMAL OLMAYANLARIN BİRİNCİ TRİMESTER UTERİN ARTER DOPPLER ULTRASON PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 12 - 16
  İsa Şükrü ÖZ
 4. YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TAKİP EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 17 - 23
  Nuriye TARAKÇI , Fatma Hilal YİLMAZ , Nazlı Dilay GÜLTEKİN , Hüseyin ALTUNHAN
 5. SAÇ DÖKÜLMESİ: LABORATUAR İNCELEMELERİ KİME GEREKLİ?
  Sayfalar 24 - 29
  Habibullah AKTAŞ , Gökşen ERTUĞRUL
 6. TÜKÜRÜK BEZİNDE PLEOMORFİK ADENOMLARIN İNCELENMESİ, İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNİN DOKU BİYOPSİSİ İLE KORELASYONU
  Sayfalar 30 - 34
  Figen Aslan , Ülkü Küçük
 7. Eritrosit dağılım genişliği iki yaşından büyük hastalarda sepsis ile ilişkili olabilir
  Sayfalar 35 - 42
  Fatih AYGÜN
 8. Göz Kapağındaki Lezyonların Klinikopatolojik Özellikleri
  Sayfalar 43 - 47
  Meydan TURAN , Gülay TURAN
 9. TRAVMATİK ASFİKSİDE LİTERATÜRE YENİDEN BİR BAKIŞ VE BİR OLGU SUNUMU
  Sayfalar 48 - 51
  Ahmet AYDIN , Mustafa YAVUZ
 10. Çoklu Girişim Sonrası Altı Aylık Bebekte Gelişen İatrojenik Femoral Ven Trombozu
  Sayfalar 52 - 54
  Murat GÜNDAY , Özlem KAYACIK GÜNDAY
 11. OVARİAN SARKOM İLİŞKİLİ LONGİTUDİNAL EKSTENSİF TRANSVERS MİYELİT: OLGU SUNUMU
  Sayfalar 55 - 58
  Fettah EREN , Aydın Talip YILDOĞAN , Şerefnur ÖZTÜRK
 12. ANTİBİYOTİK İLİŞKİLİ DRESS SENDROMU:NADİR BİR OLGU
  Sayfalar 59 - 63
  Alper Emre KURT , Tevfik SOLAKOĞLU , Murat ARAZ
Dizinler
Dizinler (İndexing)
Yazarlara Bilgi