Pamukkale Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1308-0865 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://ptd.pau.edu.tr/index.asp

Pamukkale Tıp Dergisi

e-ISSN 1308-0865 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://ptd.pau.edu.tr/index.asp
Kapak Resmi

13.cilt 2.sayı Son Sayı
Cilt 13 - Sayı 2 - 14 May 2020
 1. A bout of upper body wingate anaerobic power and capacity test alters blood rheology in untrained individuals.
  Sayfalar 248 - 256
  Fatma ÜNVER , Emine KILIÇ-TOPRAK , Bilal Utku ALEMDAROĞLU , Özgen KILIÇ-ERKEK , Yasin ÖZDEMİR , Burak OYMAK , Vural KÜÇÜKATAY , Ahmet Baki YAĞCI , Melek BOR-KÜÇÜKATAY
 2. Bir üniversite hastanesi dahiliye polikliniğine başvuranlarda sağlık okuryazarlığı düzeyi ve ilişkili etmenler
  Sayfalar 258 - 266
  Nevzat Atalay ÇELİKYÜREK , Nurhan MEYDAN ACIMIŞ , Betül ÖZCAN
 3. Akut romatizmalateş tedavisinde aspirine bağlı hepatotoksisitenin değerlendirilmesi.
  Sayfalar 268 - 274
  Münevver YILMAZ , Dolunay GÜRSES
 4. Ateş nedeniyle enfeksiyon hastalıkları kliniğine yatırılarak takip ve tedavi edilen hastaların retrospektif değerlendirilmesi.
  Sayfalar 276 - 283
  İşıl Deniz ALIRAVCI , Esragül AKINCI , Sevil ALKAN ÇEVİKER
 5. Serum tirotropin için biyolojik varyasyon bileşenleri ve kalite spesifikasyonlarının belirlenmesi
  Sayfalar 284 - 289
  Müjgan ERCAN , Emiş Deniz AKBULUT , Adnan KİRMİT
 6. Bir tıp fakültesi 1. ve 3. sınıf öğrencilerinde sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu ve ilişkili faktörler.
  Sayfalar 291 - 302
  Betül AKBAY , Havva KASAL , Caner ÖZDEMİR , Nurhan MEYDAN ACIMIŞ , Ahmet ERGİN
 7. Bir Tıp Fakültesi'nde internlerin ve araştırma görevlisi hekimlerin çocuk hakları konusundaki bilgi, tutum ve davranışları
  Sayfalar 303 - 310
  Ahmet ERGİN , Betül AKBAY , Rabia Melis GÜNDOĞAN
 8. Üçüncü basamak hastanede 4 yıl süreli mavi kod acil durum protokolü analizi
  Sayfalar 311 - 319
  Selçuk KAYIR , Arzu AKDAĞLI EKİCİ , Güvenç DOĞAN , Özgür YAĞAN , Cihangir DOĞU , Serhat ÖZÇİFTÇİ , Ali Kemal ERENLER
 9. Sağlık çalışanlarının şiddet algısı, şiddete uğrama ve şiddetten etkilenme durumları Sağlık çalışanlarında şiddet
  Sayfalar 321 - 329
  Bengü YÜCENS , Nalan KALKAN OĞUZHANOĞLU
 10. Do teachers know up-to-date basic life support? A field survey in Amasya, Turkey.
  Sayfalar 331 - 339
  Kenan GÜMÜŞ , Seval KELOĞLAN , Nurhan DOĞAN , Aslı YILMAZ , Gamze FIŞKIN , Merve YURTTAŞ
 11. Kadınlarda metabolik sendromun alternatif prediktörleri
  Sayfalar 341 - 349
  Yusuf BOZKUŞ , Umut MOUSA , Nazlı GÜLSOY KİRNAP , Özlem TURHAN İYİDİR , Lala RAMAZANOVA , Aslı NAR , Neslihan BAŞÇIL TÜTÜNCÜ
 12. Tıp fakültesi öğrencilerinin meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesi ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 351 - 356
  Sevda YILMAZ , Nilüfer EMRE , Muhammed Raşid AYKOTA
 13. Manyetik rezonans görüntüleme için uygulanan sedasyonun çocuklardaki etkinliği ve güvenilirliği
  Sayfalar 357 - 362
  Halil KOCAMAZ , Mehmet Ali TAŞ
 14. Over kanserli hastalardaki ERCC1 ve ABCB1 gen polimorfizminin platin ve taksan tedavisine yanıt ile ilişkisi
  Sayfalar 363 - 367
  Atike Gökçen DEMİRAY , Arzu YAREN , Aydın DEMİRAY , Burcu YAPAR , Serkan DEĞİRMENCİOĞLU , Gamze GÖKÖZ-DOĞU , Hakan AKÇA
 15. Endometriosis at the incision site after C-section procedure
  Sayfalar 369 - 372
  Aylin Hande GÖKÇE , Atakan Ozkan , Feridun Suat GÖKÇE
 16. Üç yaş öncesi konuşma gecikmesi nedeniyle çocuk psikiyatri polikliniklerine başvuran çocuklara ne oldu? 2 yıl sonrasına ait veriler
  Sayfalar 373 - 384
  Bürge KABUKCU BAŞAY , Damla TEZER
 17. Kliniğimizde yapılan vaskülarize serbest doku nakillerinin irdelenmesi
  Sayfalar 385 - 391
  Ramazan Hakan ÖZCAN , Başak KARASU
 18. Unilateral approach for bilateral microdecompression in lumbar stenosis: the detailed assessment of clinical, functional and radiological changes
  Sayfalar 393 - 402
  İsmail İŞTEMEN , Ali ARSLAN , Semih Kivanc OLGUNER , Ali ÖKTEN , Kemal AFŞER , Vedat AÇIK , Emre BİLGİN
 19. Assessment of diagnostic value of ‘Human Epididymis Factor 4 (HE4)’ in women with adnexal masses
  Sayfalar 403 - 413
  Derya KILIÇ , Hakan YETİMALAR , Mehmet KÖSEOĞLU , Gülcan SAĞLAM
 20. Akromegali hastalarında benign ve malign tümör sıklığı
  Sayfalar 415 - 423
  Nusret YILMAZ , Gökhan TAZEGÜL , Ramazan SARI , Hasan Ali ALTUNBAŞ , Mustafa Kemal BALCI
 21. Erken puberte açısından değerlendirilen obez ve obez olmayan kız çocuklarının klinik, laboratuvar ve radyolojik verilerinin karşılaştırılması
  Sayfalar 487 - 494
  Deniz ÖZALP KIZILAY , Hale ÜNVER TUHAN
 22. Tanısı FDG PET-BT İle Konan Erken Evre Takayasu Arteriti Olgusu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
  Sayfalar 425 - 429
  Nagehan Didem SARI , Gülşen YÖRÜK , Gülhan EREN
 23. Multiple miyeloma sekonder MPGN nedeniyle son dönem kronik böbrek yetmezliği gelişen bir olgu sunumu
  Sayfalar 431 - 434
  Açelya GÖKDENİZ YILDIRIM , Belda DURSUN , Murat Yaşar TAŞ , Nilay ŞEN TÜRK , Nagihan YALÇIN
 24. Akut gangrenöz kolesistit
  Sayfalar 435 - 437
  Furkan UFUK , Muhammed R. AYKOTA , Sevda YILMAZ
 25. Overin atipik proliferatif (Borderline) Brenner tümörü
  Sayfalar 439 - 443
  Ayhan ATIGAN , Yeliz ARMAN KARAKAYA , İbrahim Veysel FENKCİ , Ümit ÇABUŞ
 26. Perkütan nefrolitotomi pozisyonu tercihinde dikkat edilmesi gereken özel bir durum: megakolon.
  Sayfalar 445 - 448
  Cihan TOKTAŞ , Ali Ersin ZÜMRÜTBAŞ , Yusuf ÖZLÜLERDEN , Aykut BAŞER , Ömer Levent TUNCAY
 27. Overin nadir tümörü: sklerozan stromal tümör
  Sayfalar 449 - 452
  Soner GÖK , Erkan ALATAŞ , Ender DÜZCAN
 28. 2018 Uluslarası kanıta dayalı Polikistik Over Sendromu değerlendirme ve yönetim rehberi doğrultusunda uzun dönem risklerin yönetimi
  Sayfalar 453 - 461
  Derya KİLİC , Tolga GÜLER , Erkan ALATAŞ
 29. Yenidoğanda indirekt hiperbilirubinemi tanı ve tedavisi; derleme
  Sayfalar 463 - 475
  Özmert M.a. ÖZDEMİR
 30. Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) Hastalığının Patogenezi
  Sayfalar 477 - 484
  Ahmet Doğucem MARANGOZ , Çağdaş ERDOĞAN
 31. Multidisipliner çalışmalarda dikkat edilmesi gereken noktalar
  Sayfalar 485 - 485
  Erkan ALATAŞ
 32. İnfertil kadınlarda Chlamydia trachomatis seroprevalansı ve güncel durumun irdelenmesi
  Sayfalar 486 - 486
  Rasih FELEK
Dizinler