Pamukkale Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1308-0865 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://ptd.pau.edu.tr/index.asp

Pamukkale Tıp Dergisi

e-ISSN 1308-0865 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://ptd.pau.edu.tr/index.asp
Kapak Resmi

Cilt 13 - Sayı 3 - 18 Eyl 2020
 1. The prognostic role of clinical, electroencephalographic and neuro-radiological parameters in predicting outcome in pediatric non-traumatic coma
  Sayfalar 509 - 518
  Ayşe ANIK , Hasan TEKGÜL , Sanem YILMAZ , Bülent KARAPINAR , Ömer KİTİŞ , Gül AKTAN , Sarenur GÖKBEN
 2. Incidence of bifurcation coronary lesion as a culprit lesion in patients with acute myocardial infarction: impact of treatment strategy on short and long term outcomes
  Sayfalar 519 - 527
  Hazar HARBALIOĞLU , Caner TURKOGLU , Taner ŞEKER , Alaa QUİSİ , Omer GENC , Gökhan ALICI , Samir ALLAHVERDİYEV , Ahmet Oytun BAYKAN , Mustafa GÜR
 3. Is screening for Cushing's syndrome before bariatric surgery necessary?
  Sayfalar 529 - 533
  Mehmet Sercan ERTÜRK , Mehmet CELİK , Mehmet Nuri KOŞAR
 4. Clinical and laboratory factors affecting chronicity in children diagnosed with immune thrombocytopenia
  Sayfalar 535 - 540
  Yılmaz AY , Hakan SARBAY
 5. İnfantil hemanjiomların tedavisinde topikal beta-blokerlerin etkinliği
  Sayfalar 541 - 546
  Gökçe Pınar REİS , Ali FETTAH , Ali AKYİĞİT , Atilla ÇAYIR , Burcu VOLKAN
 6. Bir devlet hastanesi üçüncü basamak çocuk yoğun bakım ünitesinde çoklu ilaç dirençli gram negatif enfeksiyonların değerlendirilmesi
  Sayfalar 547 - 554
  Fulya KAMİT , Dicle ŞENER
 7. Hemifasiyal spazmlı hastalarda nörogörüntüleme bulguları
  Sayfalar 555 - 560
  Eylem ÖZAYDIN GÖKSU , Fatma GENÇ , Burcu YÜKSEL
 8. Spina bifidalı çocukların yaşam kalitesi üzerine temiz aralıklı kateterizasyonun etkisi
  Sayfalar 561 - 567
  Abdullah Erdem ARIKAN , Cengiz CANDAN
 9. Investigation of the association of serum quantitative HBsAg levels with viral load in chronic hepatitis B Patients receiving treatment
  Sayfalar 569 - 578
  Meryem DEMİRELLİ , Necla TÜLEK , Fatih TEMOÇİN , Doğan YÜCEL , Şebnem ERDİNÇ , Gunay ERTEM
 10. Yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatış emzirme sürecini nasıl etkiliyor?
  Sayfalar 579 - 586
  Nilgün ALTUNTAŞ
 11. İskemik inmede ekokardiyografi bulgularının inme şiddeti, hemorajik transformasyon ve kısa dönem prognoz ile ilişkisi
  Sayfalar 587 - 592
  Fettah EREN , Aydın YILDOĞAN , Güllü EREN , Aysegul DEMİR , Kenan DEMİR
 12. Postmenapozal Tip-2 diyabetes mellitus’lu hastalarda osteoporoza bağlı kırık riskinin ve kemik Turnoveri’nin değerlendirilmesi
  Sayfalar 593 - 604
  Oğuzhan AKSU , Digdem AYDIN YILMAZ
 13. Primer santral sinir sistemi lenfomaları: 10 vakanın retrospektif analizi.
  Sayfalar 605 - 611
  Ayşegül ÖZDEMİR OVALIOOĞLU, Gökhan CANAZ , Abdullah Emre TAÇYILDIZ , Mustafa Levent UYSAL , Talat Cem OVALIOĞLU
 14. Beta adrenergic receptors play role in the vasoconstrictor effect of dobutamine in the isolated rat aorta
  Sayfalar 613 - 619
  Hande Ozge ALTUNKAYNAK-CAMCA
 15. Bir üniversite hastanesi personelinin Brusella hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 621 - 627
  Mert ÖZEN , Atakan YILMAZ , Reşad BEYOĞLU , Murat SEYİT , Alten OSKAY
 16. Primary mediastinal cysts and tumors: 10 year experience
  Sayfalar 629 - 634
  Tolga SEMERKANT , Hıdır ESME
 17. Serebral paralizili yetişkinlerde spastisite ile mobilite ve aktivite düzeyi arasındaki ilişki
  Sayfalar 635 - 644
  Mine PEKESEN KURTÇA , Salih ANGIN
 18. Obezite cerrahisi sonrası metabolik ve inflamatuar belirteçlerin değerlendirilmesi
  Sayfalar 645 - 649
  Muhammed Raşid AYKOTA
 19. Pediatrik nöro-lupus hastalarının klinik özellikleri: tek merkez deneyimi
  Sayfalar 651 - 657
  Fatma AYDIN , Tuba KURT , Özge BAŞARAN , Esra GÜRKAŞ , Banu ACAR , Nilgün ÇAKAR
 20. ''Çok düşük riskli mesane kanseri'' Kas-invaziv olmayan mesane kanserlerinde gerçekten yeni bir alt grup mu?
  Sayfalar 659 - 664
  Sinan ÇELEN ÇELEN, Yusuf ÖZLÜLERDEN , Kadir Ömür GÜNSEREN , Aykut BAŞER , Aslı METE , Salih BÜTÜN
 21. Bariatrik cerrahi sonrası akut dönem vücut kompozisyon değişimlerinin cinsiyet ve anatomik bölgeye göre değerlendirilmesi
  Sayfalar 665 - 675
  Mustafa ATABEY , Muhammed Raşid AYKOTA , Sevda YILMAZ
 22. Surgical treatment of intracranial epidermoid tumors: a retrospective analysis of 29 surgically treated patients
  Sayfalar 677 - 686
  Kadir OKTAY , Ebru GUZEL , Adnan DEMİRCİ , Özlem Nuray SEVER , Vildan KAYA , Elif AKPINAR , Mustafa YILDIRIM , Aslan GÜZEL , Hakan SEÇKİN
 23. Yumurta allerjisi olan çocuklarda kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşılaması sonrası reaksiyon durumunun değerlendirilmesi
  Sayfalar 687 - 693
  Serkan FİLİZ , Şennur KELEŞ
 24. Solunum yolu örneklerinden izole edilen non-fermentatif gram negatif bakterilerin antibiyotik direnç dağılımları: altı yıllık analiz
  Sayfalar 695 - 704
  Tuba MÜDERRİS , Rahim ÖZDEMİR , Selçuk KAYA , Süreyya GÜL YURTSEVER, Ayşegül AKSOY GÖKMEN , Bilal Olcay PEKER
 25. Peyroni cerrahisinde hasta memnuniyetine etki eden faktörler
  Sayfalar 705 - 713
  Aykut BAŞER , Sinan ÇELEN , Salih BÜTÜN , Yusuf ÖZLÜLERDEN , Okan ALKIŞ , Cihan TOKTAŞ , Tahir TURAN
 26. The evaluation of serum Pancreatic-derived factor and Malondialdehyde levels in patients with polycystic ovary syndrome
  Sayfalar 715 - 721
  Ümit ÇABUŞ , Babür KALELİ , İ.veysel FENKCİ , İlknur KALELİ , Süleyman DEMİR
 27. Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin kişilerarası ilişkileri ile akran desteklerinin incelenmesi
  Sayfalar 723 - 732
  Gamze FIŞKIN , Nurhan DOĞAN
 28. Dekompresif kraniyektomilerde duraplasti tipi ve komplikasyon oranı: su geçirmez duraplasti ve hızlı kapama yöntemlerinin karşılaştırılması
  Sayfalar 733 - 737
  Fatih YAKAR
 29. Alkol ve madde kullanım bozukluğu olan bireylerde suç davranışının retrospektif incelemesi
  Sayfalar 739 - 747
  Tuğçe TOKER UĞURLU , Çiğdem TEKKANAT , Hatice KOÇ , F.figen ATEŞÇİ
 30. Varfarin tedavisi alan hastalarda CYP2C9 gen polimorfizminin araştırılması
  Sayfalar 749 - 757
  Tutku ERARSLAN , İbrahim TÜRKÇÜER , Aylin KÖSELER , Ramazan SABİRLİ , Atakan YILMAZ , Mert ÖZEN , Abuzer KEKEÇ , Fatih ÇİFÇİBAŞI
 31. Evaluation of neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio as potential biomarkers of acute exacerbation in children with non-cystic fibrosis bronchiectasis
  Sayfalar 759 - 766
  Ayse Ayzıt KILINÇ , Gulizar ALİSHBAYLİ , Nursena KOLOGLU , Haluk ÇOKUĞRAŞ
 32. Düşük doğum ağırlıklı büyük arter transpozisyonu tanılı yenidoğanlarda arteryel switch ameliyatı – vaka serisi
  Sayfalar 767 - 773
  Mustafa Kemal AVŞAR
 33. Klip-kompresyon ve ağırlık düşürme modelleriyle oluşturulmuş deneysel omurilik yaralanması modellerinde oksidan-antioksidan parametrelerin analizi
  Sayfalar 775 - 783
  Ercan BAL , Şahin HANALİOĞLU , Aydın Sinan APAYDIN , Ceylan BAL , Almila ŞENAT , Berrak GÜMÜŞKAYA ÖCAL , Burak BAHADIR , Ömer Faruk TÜRKOĞLU
 34. The correlation between depression and anxiety levels and quality of life in essential thrombocytosis and polycythemia vera patients
  Sayfalar 785 - 793
  Ahmet PEKER , Sevgi PEKER , Mehmet Can UGUR , Cengiz CEYLAN , Hakan YARKICI
 35. Prevelance and associated factors of pinguecula in western Turkey
  Sayfalar 795 - 802
  Hüseyin DUNDAR , Can KOCASARAC
 36. Pediküllü fleplerdeki skarların flep yaşamına etkileri
  Sayfalar 803 - 812
  Ramazan Hakan ÖZCAN
 37. Laodikeia Apollon Altarı Kabartmaları
  Sayfalar 843 - 854
  Celal ŞİMŞEK
 38. Laodikya sağlık sembolu ve antik tıpta analojiler
  Sayfalar 495 - 507
  Ozgu HAFIZOĞLU
 39. Marin-Amat syndrome
  Sayfalar 813 - 815
  Zehra YALÇINDAĞ , Ahmet Doğucem MARANGOZ , Selma TEKİN
 40. Multiple insufficiency fractures mimicking bilateral sacroiliitis
  Sayfalar 817 - 821
  Hakan ALKAN , Ayşe SARSAN , Necmettin YILDIZ , Saadet Nur Sena ÖZTEKİN
 41. Akut lenfadenit ile gelen bir kedi tırmığı olgusu
  Sayfalar 823 - 826
  Gürbüz AKÇAY , Hatice TOPAL
 42. Adolesan bir gebede akut batın tablosu olarak perfore apandisit olgusu
  Sayfalar 827 - 832
  Ertan KARAMAN , Gonca HAMİD , Ümit ÇABUŞ , Osman UZUNLU
 43. Yoğun bakımda Covid-19
  Sayfalar 833 - 841
  Ülkü ARSLAN , Cansu OZGEN , Hülya SUNGURTEKİN
Dizinler