Pamukkale Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1308-0865 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://ptd.pau.edu.tr/index.asp

Pamukkale Tıp Dergisi

e-ISSN 1308-0865 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://ptd.pau.edu.tr/index.asp
Kapak Resmi

13 cilt 1. sayı Son Sayı
Cilt 13 - Sayı 1 - 21 Oca 2020
 1. The preoperative approach of Turkish ophthalmologists concerning anticoagulant/antiaggregant therapy: a questionnaire study
  Sayfalar 1 - 8
  Selma URFALIOGLU , Abdullah BEYOGLU
 2. The effect of DEBIO 1143 usage alone or in combination with Tamoxifen on estrogen receptor positive breast cancer cell lines.
  Sayfalar 9 - 18
  Berrin TUĞRUL , Merve İŞSEVEN
 3. Short and midterm results of laparoscopic sleeve gastrectomy and its effects hypertension and type 2 diabetes
  Sayfalar 19 - 26
  Seda BAŞTÜRK , Onur BİRSEN , Tuğberk BAŞTÜRK
 4. Miksopapiller ependimomda cerrahi sonuçlar: kapsül bütünlüğünün önemi
  Sayfalar 27 - 31
  İsmail İŞTEMEN , Ali ARSLAN , Semih Kıvanç OLGUNER , Yurdal GEZERCAN , Ali İhsan ÖKTEN , Kemal Alper AFŞER , Emre BİLGİN
 5. 0-24 ay arası infantlarda bakım veren kişilerin nörogelişim üzerine etkisi.
  Sayfalar 33 - 40
  Ayşin NALBANTOĞLU , Saliha BAYKAL
 6. Uyku bozukluğu farkındalığı, uyku bozukluğu semptomlarının sıklığı ve semptomlar ile ilişkili faktörler: yaşlı popülasyon örneği
  Sayfalar 41 - 51
  Zeynep GÜNEŞ , Safiye ÖZVURMAZ
 7. Denizli bölgesinde baş-boyun tümörlerinin dağılımı ve klinik kaynak kullanımına etkisi.
  Sayfalar 53 - 59
  Aslınur EZBER , Melike KÖROĞLU , Gizdem YILDIZ , Fazıl Necdet ARDIÇ
 8. Effects of childbirth preparation education on the preference of mode of delivery in pregnant nulliparous women
  Sayfalar 61 - 67
  Mehmet SİPAHİ
 9. Onkoloji hastalarının tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanma durumları
  Sayfalar 69 - 80
  Metin Deniz KARAKOÇ
 10. Bebek dostu bir hastanede doğumu takiben formül süt desteği verilmesinde belirleyici faktörler
  Sayfalar 81 - 90
  Selma Aktas , Zeliha Özge KUROĞLU , Ebru KAZANCI , Ayşe Korkmaz
 11. Investigation of phenotypic and genotypic characteristics of carbapenem resistant Klebsiella pneumoniae strains isolated from nosocomial infections
  Sayfalar 91 - 99
  Sema ALAÇAM , İrmak BARAN
 12. Kaempferol, kurkumin ve kaempferol-kurkumin kombinasyonunun deneysel akut pankreatitteki etkileri
  Sayfalar 101 - 108
  Musa TURGUT , Halil KOCAMAZ , Esin AVCI , Mutlu YAKA , Gülçin Abban METE
 13. Polysomnography in normocapnic patients receiving domiciliary non-invasive mechanical ventilation due to chronic respiratory failure: is it really necessary?
  Sayfalar 109 - 117
  Gülgün ÇETİNTAŞ AFŞAR , Eylem TUNÇAY
 14. Primeri bilinmeyen maligniteli hastaların değerlendirilmesinde 18F-FDG PET/BT’nin rolü
  Sayfalar 119 - 127
  Aziz GÜLTEKİN , Tarık ŞENGÖZ
 15. Antalya il merkezinde kronik spontan ürtikeri olan çocukların klinik ve demografik verilerinin değerlendirilmesi.
  Sayfalar 129 - 135
  Serkan FİLİZ
 16. Perkütan koroner girişim yapılmış gerçek yaşam hastalarında ikili antitrombosit tedavi kullanımının PRECISE-DAPT, DAPT skorlarına göre değerlendirilmesi ve bu skorların stent trombozu, ciddi kanama ile ilişkisi
  Sayfalar 137 - 147
  Evrim ŞİMŞEK , Yavuz Selim KILIÇ , Azem AKILLI
 17. İnfertil kadınlarda Chlamydia trachomatis seroprevalansı ve güncel durumun irdelenmesi
  Sayfalar 149 - 154
  Rasih FELEK
 18. Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği, atriyal fibrilasyon ve natriüretik peptidler: retrospektif kapalı kohort verileri
  Sayfalar 155 - 162
  Ebru İpek TURKOGLU , Emine Cigdem KIRCİCEGİ CİCEKDAG
 19. Anal fissür: kabızlığın bir komplikasyonu mu?
  Sayfalar 163 - 167
  Mehmet Ali ÖZEN , Egemen EROĞLU
 20. Kadınların kişisel bakımlarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 169 - 175
  Melis GÖNÜLAL , Aylin ÖZTÜRK MERAL , Meltem TÜRKMEN
 21. Screening of hepatitis and HIV infections in an alcohol and drug addiction treatment center
  Sayfalar 177 - 186
  Ozgur DAGLİ
 22. Triküspid kapak replasmanı geçiren hastalarda metalik ve biyoprotez kapakların sonuçlarının değerlendirilmesi.
  Sayfalar 187 - 192
  Mustafa Çağdaş ÇAYIR
 23. Effects and results of laparoscopic sleeve gastrectomy for obesity on 4-year long-term metabolic, ghrelin level and comorbidity change.
  Sayfalar 193 - 198
  Onur KILIÇ , Asli METE , Onur BİRSEN
 24. Letrozole versus gonadotropins for ovulation induction in patients with endometriosis: a prospective randomized trial
  Sayfalar 199 - 206
  Tolga ATAKUL , S.özlem ALTINKAYA , Gökalp ÖNER , Mahmut Tuncay ÖZGÜN , Yılmaz ŞAHİN , Ercan Mustafa AYGEN
 25. Relationship between fibromyalgia clinical and laboratory parameters with obesity
  Sayfalar 207 - 214
  Hülya DEVECİ
 26. Mitokondrial miyopati ile seyreden SANDO sendromunda rehabilitasyon
  Sayfalar 215 - 218
  Alev ATIGAN , Füsun ŞAHİN
 27. Özefagus karsinomunun abse şeklinde prezente olan kalvaryal metastazının radyolojik bulguları
  Sayfalar 219 - 223
  Emre EMEKLİ , Berat ACU , Durmuş ETİZ
 28. Nadir görülen bir genetik ataksi: serebtotendinoz ksantomatozis.
  Sayfalar 225 - 228
  Dilara EKİCİ ZİNCİRCİ , Burcu ÖNDER , Fatma Nur KESİKTAŞ
 29. A case of recombinant chromosome 4: further delineation of the clinical features
  Sayfalar 229 - 234
  Özlem ANLAŞ , Gökhan Ozan ÇETİN , Kanay YARARBAŞ , Füsun DÜZCAN , Cavidan Nur SEMERCİ GÜNDÜZ , Akif AYAZ , Gülseren BAĞCI
 30. İn vivo floresan görüntüleme ve in vivo uygulamalarda kullanılan florofor bileşikler
  Sayfalar 235 - 247
  Erdal TUNÇ , Erdal TUNÇ
Dizinler