e-ISSN: 1308-0865
Başlangıç: 2008
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Pamukkale Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Değerli Yazarlarımız,
Makalenizi dergimize gönderdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Pamukkale Tıp Dergisi son 2 yıldır çok fazla sayıda makale gönderimi ile karşı karşıyadır. 
Dergimize gelen başvurulardaki yoğunluk nedeniyle sayımız yılda 4’e (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) çıkarılmış olup, değerlendirme sonrası makaleniz kabul edilse bile Temmuz 2022’den önce yayınlanabilmesi mümkün gözükmemektedir. Bu durum size sorun olabilecek ise makalenizi geri çekmenizi ve başka bir dergiye göndermenizi öneririz. Anlayışınız ve ilginiz için teşekkür ederiz.

1-TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sağlık bilimleri dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. (Bakınız https://trdizin.gov.tr/about#applicationAndCriterias TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8). Detaylı bilgi için lütfen linki ziyaret ediniz.

2-Çalışmanızı dergimize göndermeden önce çalışmanızın dergimizin yayın ölçütlerine uygun olup olmadığını incelemek için lütfen dergimizin yazım kuralları kısmını detaylıca inceleyiniz.
Dergimize tüm makale gönderme ve değerlendirme işlemleri için http://ptd.pau.edu.tr/index.asp adresi üzerinden ulaşılabilirsiniz.


2021 - Cilt: 14 Sayı: 4

Olgu Sunumu

Moellerella wisconsensis as a cause of peritonitis in a continuous ambulatory peritoneal dialysis patient

Olgu Sunumu

Deri döküntüsü ile başvuran iki olgu: COVİD-19 olabilir mi? The two cases presenting with skin rash: Could it be COVID-19?

Araştırma Makalesi

Premenstrüel sendrom prevalansı ve yaşam kalitesi ile ilişkisi: Toplum tabanlı bir çalışma örneği

Olgu Sunumu

Tedaviye dirençli Anti-LGI1 ilişkili otoimmün ensefalit olgusu

Araştırma Makalesi

The role of serum HLD, LDL, and uric acid levels in predicting the prognosis of community-acquired pneumonia

Araştırma Makalesi

Çocuklar için özel gereksinim raporu başvurusu olan olguların özel gereksinim düzeyleri

Araştırma Makalesi

Kriptokokkoz için risk faktörü olarak Alanya şehir merkezinde Cryptococcus neoformans kolonizasyonunun ilk izolasyonu.

Araştırma Makalesi

Matrix metalloproteinase-2 and angiotensin-1 gene polymorphisms in patient who have coronary artery disease

Araştırma Makalesi

The effect of fluid balance on outcomes in patients with sepsis; experience of a tertiary hospital

Araştırma Makalesi

Eski bir molekül, yeni bir ilaç; intravenöz Fosfomisinin klinik kullanımdaki yeri

Araştırma Makalesi

Dev meningiomlar: 40 olgunun detaylı analizi

Araştırma Makalesi

İntrakraniyal anevrizmalı olguların demografik, klinik ve radyolojik bulgularının incelenmesi: 107 olgu, tek merkez deneyimi

Araştırma Makalesi

Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde endoglin, CD31 ve VEGFR2 ile saptanan mikrodamar yoğunluğu ve sağkalıma etkisi

Araştırma Makalesi

The Duration of relief of symptoms after treatment in symptomatic Covid-19 cases

Araştırma Makalesi

Impact of the gestational week on red cell distribution width in newborns

Araştırma Makalesi

Application of machine learning algorithms for predicting internal carotid artery stenosis and comparing their value to duplex Doppler ultrasonography criteria

Araştırma Makalesi

Meme kanseri olan Türk kadın hastalarda meme dansitesinin klinik ve patolojik bulgularla ilişkileri

EBSCO