Pamukkale Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1308-0865 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://ptd.pau.edu.tr/index.asp

Pamukkale Tıp Dergisi

e-ISSN 1308-0865 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://ptd.pau.edu.tr/index.asp
Kapak Resmi

12 cilt 3. sayı Son Sayı
Cilt 12 - Sayı 3 - Eyl 2019
 1. Letter to Editor Hemodialysis for the Treatment of Isoniazid Intoxication
  Sayfalar 367 - 367
  ÖMER SALT , Mustafa burak Sayhan
 2. Nadir görülen bir toraco-omfalopagus olgusu
  Sayfalar 369 - 370
  AYHAN ATIGAN , Ümit Çabuş
 3. Hemşirelik öğrencilerinin stresle başetme durumları ve madde kullanım öykülerinin belirlenmesi
  Sayfalar 371 - 385
  Gülay TAŞDEMİR YİĞİTOĞLU , Türkan Turan , Gülbahar Korkmaz Aslan , Asiye Kartal
 4. Üniversite öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanma durumları
  Sayfalar 387 - 393
  TUĞBA SOLMAZ , BİRSEN ALTAY
 5. Unnecessary free PSA test requests and assessment of the effectiveness of preventive activities
  Sayfalar 395 - 400
  Nergiz Zorbozan , İlker Akarken , Gökçe Filiz Atikeler
 6. Visfatin concentration in patients with newly-diagnosed glucose metabolism disorders
  Sayfalar 401 - 406
  Kamil Gönderen , İrem Bilgetekin , Aysun Gönderen , Mehmet Yıldız
 7. Onkoloji Hastalarında Kemoterapi öncesi HBsAg, AntiHBs ve izole AntiHBc pozitiflik oranları
  Sayfalar 407 - 410
  Nagehan Didem Sarı , Rıza Umar Gürsu
 8. Kabızlık şikayeti ile gelen her çocuk hastadan tetkik istenmeli mi?
  Sayfalar 411 - 414
  Burcu Güven
 9. Pulmoner hipertansiyonlu hastalarda comet analizi ile değerlendirilen artmış DNA hasarı
  Sayfalar 415 - 421
  Emine Kılıç-Toprak , Yalın Tolga Yaylalı , Yasin Özdemir , Vural Küçükatay , Hande Şenol , Melek Bor-Küçükatay
 10. The prevalence of metabolic syndrome and its components in benign and malignant nodular thyroid diseases.
  Sayfalar 423 - 431
  Sevinc Can , Cuneyd ANIL , Asli NAR , Alptekin Gursoy
 11. The effects of primary tumour location on patients with all stages of colorectal cancer
  Sayfalar 433 - 443
  Esin Oktay , Serkan Değirmencioğlu
 12. Differentiation of benign thyroid nodules from malignant ones using European thyroid imaging reporting and data system (EU-TIRADS)
  Sayfalar 445 - 455
  Ergin Sağtaş , Erkan Demirci
 13. Family doctors and nurses’ knowledge levels and awareness of cervical cancer and Hpv Vaccine in an urban area in Turkey.
  Sayfalar 457 - 466
  Nazmiye Acar Özbakır , Aysun Özşahin , Tamer Edirne
 14. Nöroloji Kliniği'nde yatan hastalarda nutrisyonel durumun polifarmasi ve hastane yatış süresi ile ilişkisi
  Sayfalar 467 - 473
  Nedim Ongun
 15. Yarı kırsal alanda 6-14 yaş grubu çocuklarda obezite sıklığı ve ilişkili faktörler
  Sayfalar 475 - 484
  Ahmet Ergin , Nurhan Meydan Acımış , Caner Özdemir , Betül Akbay , Yeşim Kınacı Çimen , Nurullah Uzuner , Umut Demireriden
 16. Diyare ilişkili hemolitik üremik sendrom hastalarımız; bölgesel sıklık artışı ve klinik sonuçları
  Sayfalar 485 - 495
  İlknur Girişgen , Selçuk Yüksel
 17. Enfektif hastalarda F-18 FDG ile lökosit işaretlemede insülinin ve glukagonun bağlanma etkinliği üzerindeki etkisi
  Sayfalar 497 - 501
  Tarık Şengöz , Özlem Uluyol , Aziz Gültekin , Olga Yaylalı , Doğangün Yüksel
 18. The evaluation of retinal nerve fiber layer thickness in subjects with insulin resistance
  Sayfalar 503 - 508
  Feyzahan Uzun , Hüseyin Fındık , Hatice Beyazal Polat
 19. Gastrointestinal sistem kaynaklı konjenital nadir görülen kistik lezyonların histopatolojik değerlendirmesi
  Sayfalar 509 - 516
  Saadet Alan
 20. Kızılay’ın kuruluş dönemi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı): Cerrahi girişimler ve çeşitli yaralanmalarda mortalite oranları
  Sayfalar 517 - 526
  Eray Serdar Yurdakul
 21. Cerrahi sonrası iyileşmeyen kronik anal fissürlü hastalarda Botoks uygulaması başarılı mıdır?
  Sayfalar 527 - 531
  Murat Akıcı , Murat Çilekar
 22. RADİKAL SİSTEKTOMİDE İLEAL KONDUİT ÜRİNER DİVERSİYON İLE KONTİNAN ÜRİNER DİVERSİYON UYGULANAN HASTALARDA YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 535 - 543
  Aykut Başer , Okan ALKIŞ , Yusuf ÖZLÜLERDEN , Ali Ersin ZÜMRÜTBAŞ
 23. Huzurevinde kalan yaşlılarda malnütrisyon, depresyon ve yaşam kalitesi üzerine etki eden faktörlerin belirlenmesi
  Sayfalar 545 - 553
  Dilek Karaman , Kenan Topal , Hüseyin Aksoy , Çiğdem Gereklioğlu
 24. Ayak bileği kırıklarında Lauge-Hansen ve Danis-Weber sınıflamalarının ortopedistler arasındaki uyumu
  Sayfalar 555 - 559
  Ahmet nadir Aydemir , Mehmet Yucens
 25. Üniversite öğrencilerinde astenopik şikayetlerin ve internet bağımlılığının ilişkisinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 561 - 567
  Hüseyin Kaya
 26. Maternal faktörlerin Prematür Retinopatisi gelişimindeki olası rolü
  Sayfalar 569 - 575
  Ayşe İpek Akyüz Ünsal , Selda Demircan Sezer , Duygu Güler , İmran Kurt Ömürlü , Alparslan Ünsal , Buket Demirci
 27. Akathisia caused by traumatic brain injury in an adolescent
  Sayfalar 577 - 580
  Sezai Üstün Aydın , Gülşen Ünlü , Serdar Avunduk
 28. Karaciğer kist hidatik hastalığı sonrası gelişen tübülointerstisiel nefrite ikincil akut böbrek hasarı
  Sayfalar 581 - 584
  Cengiz Candan , Pınar Canizci Erdemli , Pınar Turhan
 29. MDS/MPN Tanılı Bir Olguda Klonal Evolüsyon Gösteren Kompleks Karyotip Bulguları
  Sayfalar 585 - 590
  R. Dilhan Kuru , Ayşe Çırakoğlu , Şükriye Yılmaz , Seda Ekizoğlu , Yelda Tarkan Argüden , Şeniz Öngören , Ayhan Deviren
 30. Lunate bone osteonecrosis in hemodialysis patient with rheumatoid arthritis: case report
  Sayfalar 591 - 593
  Eser Kalaoğlu , Mürselin Güler , Derya Buğdaycı , Nurdan Paker
 31. 2018 Uluslarası kanıta dayalı polikistik over sendromu değerlendirme ve yönetim rehberi doğrultusunda tanıdaki ‘yeniler’ ve ‘yineler’
  Sayfalar 595 - 602
  Erkan Alataş , Derya Kılıç , Tolga Güler
Dizinler