Pamukkale Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 1308-0865 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://ptd.pau.edu.tr/index.asp

Pamukkale Tıp Dergisi

e-ISSN 1308-0865 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://ptd.pau.edu.tr/index.asp
Kapak Resmi

Cilt 14 - Sayı 1 - 4 Oca 2021
 1. Türkiye’de Batı Karadeniz bölgesindeki çocukların D vitamini düzeyleri
  Sayfalar 1 - 10
  Erkan DOĞAN, Nergiz SEVİNÇ
 2. Tümör nedeniyle toraks duvar rezeksiyonunda morbiditeyi etkileyen faktörler
  Sayfalar 11 - 20
  Ümit AYDOĞMUŞ
 3. Evaluation of celiac artery blood flow in children with chronic active gastritis
  Sayfalar 21 - 29
  Ulaş Emre AKBULUT, Mehmet Burak ÖZKAN, İshak IŞIK, Atike ATALAY
 4. Postoperative pulmonary complications in noncardiothoracic surgery
  Sayfalar 31 - 41
  Esra BÜYÜK, Derya HOŞGÜN, Evrim AKPINAR, Sümeyye BEKİR
 5. Effect of dexpanthenol on patient comfort in treatment of traumatic corneal abrasions
  Sayfalar 43 - 48
  Deniz KILIC, Esra VURAL, Gamze ALBAYRAK, Mahmut ARSLAN
 6. Çocukluk çağı aşılarına yönelik ebeveyn tutumları ölçeğinin Türkçeye kültürel ve dil uyarlaması
  Sayfalar 49 - 56
  İrem AKDEMİR KALKAN, Meryem Merve ÖREN, Omer KARASAHİN, Yeşim YILDIZ, Yakup DEMİR, Tuba DAL, Fesih AKTAR, Selim BADUR, Merve AYHAN, Mustafa Kemal ÇELEN
 7. COVİD-19 tanısı alan hastalarda yatarak tedavi görmeyi öngörmede 3 prediktör: yaş, laktat dehidrogenaz ve nötrofil/lenfosit oranı
  Sayfalar 57 - 62
  Hazar HARBALIOĞLU, Omer GENC, Abdullah YILDIRIM
 8. Bir halk sağlığı sorunu: çocuk sağlığı izleminde D vitamini
  Sayfalar 63 - 70
  Gökçe CELEP, Zeynep DURMAZ
 9. Türkiye’de yaşlı yetişkinlerin genel sağlık durumu görüşleri: cinsiyet farklılığı
  Sayfalar 71 - 77
  Emre BASKAN, Nesrin YAĞCI, Uğur CAVLAK, Mücahit ÖZTOP
 10. Gebe okulu eğitimcileri ve emzirme hemşirelerine verilen Watson’ın İnsan Bakım Kuramına temellendirilmiş emzirme eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 79 - 88
  Gamze DURMAZOĞLU, Özlem ÇEÇE, Serap YAŞAROĞLU TOKSOY, Hülya OKUMUŞ, Merlinda ALUŞ TOKAT
 11. Outcomes of thyrotoxicosis in childhood and adolescence-single center experience
  Sayfalar 89 - 93
  Elif SAGSAK
 12. Otosklerozlu hastalarda süperior semisirküler kanal dehissansının sıklığının araştırılması
  Sayfalar 95 - 101
  Pınar ÇAKMAK
 13. COVID-19 salgınının diş hekimleri üzerinde yarattığı gelecek kaygısı ve stresin değerlendirilmesi
  Sayfalar 103 - 112
  Müberra KULU, Filiz ÖZSOY, Esra Bihter GÜRLER, Dilek ÖZBEYLİ
 14. Obez hastalarda pron pozisyonda PEEP uygulamasının solunum mekanikleri, intraabdominal basınç ve hemodinami üzerine etkileri
  Sayfalar 113 - 118
  İlknur Hatice AKBUDAK, İsmail Hakkı AKBUDAK, Hafize ÖKSÜZ
 15. Düşük risk prostat kanserinde nötrofil lenfosit oranı veya platelet lenfosit oranı tümörde evre yükselmesini öngörebilir mi ?
  Sayfalar 119 - 124
  Yusuf ÖZLÜLERDEN, Sinan ÇELEN
 16. Prenatal sonographic findings associated with trisomy 13 and 18; report of prenatally diagnosed cases in a single center
  Sayfalar 125 - 129
  Emre EKMEKCİ, Özlem ÖZ, Ebru TUNÇEZ, Fedi ERCAN, Emine DEMİR
 17. Comparison of lumbar puncture location with bedside ultrasonography and palpation in adult patients admitted to the emergency room
  Sayfalar 131 - 140
  Ömer ÇANACIK, Atakan YILMAZ, Ramazan SABIRLI, Mert ÖZEN, Murat SEYİT, İbrahim TÜRKÇÜER, Bülent ERDUR, Ahmet SAROHAN, Hande ŞENOL
 18. Does the frequency of acute pancreatitis decrease in Ramadan?
  Sayfalar 141 - 153
  Murat SEYİT, Atakan YILMAZ, Muhammed Raşid AYKOTA, Mert ÖZEN
 19. Temporomandibular eklem disfonksiyonu açısından Helkimo disfonksiyon indeksine göre semptomatik ve asemptomatik hastalardaki, konik-ışınlı bilgisayarlı tomografide belirlenen kemik değişikliklerinin karşılaştırılması ve bu klinik indeksin radyografideki kemik değişiklikleriyle ilişkisi
  Sayfalar 155 - 165
  Umut PAMUKÇU, Bülent ALTUNKAYNAK, İlkay PEKER
 20. Elektrocerrahi ile eksizyon sonrası cerrahi sınır pozitif yüksek dereceli servikal intraepitelyal lezyon olgularında lezyonun persistansı ile ilişkili parametreler
  Sayfalar 167 - 174
  Derya KILIÇ, Ömer Tolga GÜLER, Elif AVŞAROĞLU, Yeliz ARMAN KARAKAYA, Babür KALELİ, Erkan ALATAŞ
 21. Vitamin D uygulamasının endometrium üzerine etkisi
  Sayfalar 175 - 183
  Nazlı ÇİL, Cihan KABUKÇU
 22. Aberrant right subclavian artery: is a strong marker for Down syndrome and congenital heart disease?
  Sayfalar 185 - 190
  Emine DEMİR, Emre EKMEKCİ, Sefa KELEKCI
 23. Hekimlerin sosyal iletişim becerileri
  Sayfalar 191 - 200
  Duygu ZORLU, Can Cemal CİNGİ
 24. Alzheimer hastalığında demans düzeyinin vücut kompozisyonuna ve bazal metabolizma hızına etkisi
  Sayfalar 201 - 207
  Hülya ÖZKAN, Ayten ÜSTÜNDAĞ
 25. Transperitoneal laparoskopik radikal nefrektomi uygulanan büyük ve küçük renal kitlelerin sonuçlarının karşılaştırılması
  Sayfalar 209 - 213
  Sinan ÇELEN, Yusuf ÖZLÜLERDEN, Aykut BAŞER, Salih BÜTÜN
 26. Kliniğimizde invazif prenatal tanı yöntemi olarak amniyosentez uygulanan olguların retrospektif değerlendirilmesi
  Sayfalar 215 - 221
  Soner GÖK, Berfin GÖK, Ozan ÇETİN
 27. Impact of having a disabled child on mothers’ anxiety, depression and quality of life levels
  Sayfalar 223 - 232
  Feride YARAR, Melike AKDAM, İpek ÇARPAN, Seçil TOPAL, Hande ŞENOL, Fatih TEKİN
 28. İntrauterin inseminasyon uygulanan hastalarda serum vitamin D seviyesinin gebelik ile ilişkisi
  Sayfalar 233 - 241
  Cihan KABUKÇU, Ümit ÇABUŞ
 29. Enürezis Nokturna İle İlgili Ailelerin Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 243 - 252
  Şükran METİN, Sare Gülfem ÖZLÜ
 30. HPV-16/18 pozitif kadınların takibinde kolposkopi eşliğinde alınan servikal biyopsinin önemi
  Sayfalar 253 - 261
  Soner GÖK, Berfin GÖK, Deniz Aydın CEYLAN
 31. Edinsel hemofili A deneyimi.
  Sayfalar 263 - 266
  Elif SELVİOĞLU, Merve BIYIKLI, Esra GÜNER, İrfan YAVAŞ
 32. Multiple skalp ve ekstremite yerleşimli aplasia kutis konjenita
  Sayfalar 267 - 270
  Işıl Göğem İMREN, Şeniz DUYGULU, H. Meral EKŞİOĞLU
 33. Kronik kazeifiye granülomatöz endometrit
  Sayfalar 271 - 273
  Ayhan ATIGAN, Soner GÖK, Yeliz ARMAN KARAKAYA
 34. Eroziv plantar liken planus: olağan bir hastalığın nadir klinik varyantı
  Sayfalar 275 - 278
  Şule SUBAŞI GÖKŞİN, Şeniz DUYGULU, Nida KAÇAR, Neşe DEMİRKAN
 35. Recurrent painless lump on lower lip in a girl; mucocele
  Sayfalar 279 - 280
  Neslihan YILMAZ, Selçuk YÜKSEL, Ramazan Hakan ÖZCAN
 36. İskemik stroke ve beklenmeyen sebebi: frajil biatriyal miksoma.
  Sayfalar 281 - 283
  İpek BÜBER, Mehmet Koray ADALI, Anıl TÜRKÖZ, Şafak ŞİMŞEK, Ali Vefa ÖZCAN
 37. Hidradenitis süppürativalı bir olgunun tedavisi
  Sayfalar 285 - 287
  Halil SAGİNC
 38. Akkiz punktum stenozunda tanı, etyoloji ve tedavi seçenekleri
  Sayfalar 289 - 297
  Deniz İLHAN
Dizinler
EBSCO