e-ISSN: 1308-0865
Başlangıç: 2008
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Pamukkale Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Değerli Yazarlarımız,
Makalenizi dergimize gönderdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Pamukkale Tıp Dergimize gelen makalelerin dilinin İngilizce olması gerekmekte ve makaleniz değerlendirme sonrası kabul edilse bile Nisan 2023’den önce yayınlanabilmesi mümkün gözükmemektedir. Anlayışınız ve ilginiz için teşekkür ederiz.

1- Araştırmacıların uyması beklenen, “TR Dizin Kriterleri” doğrultusunda hazırlanan "TR Dizin Etik İlkeler Akış Şeması" ve Etik Kurul onayına başvurmadan önce kurum ve kuruluşlardan alınması gereken izinler TR Dizin sayfasında Rehber başlığı altında yer verilmiştir. Bilgilerinize sunarız.

2- Tüm başvuru makaleleri, dergimize gönderilmeden önce iThenticate© gibi yazılımlarla taranmalı ve bu tarama raporları makale ile sunulmalıdır. Tüm makalenin benzerlik oranı %20’den ve bir kaynak için benzerlik oranı %3’ten aşağıda olmalıdır. Yine de %1’in üzerindeki, benzeşmelerin dikkatle incelenmesi yazar(lar)ın yararına olacaktır. Dergimiz Editörler Kurulu, akademik aşırmacılık taşıyan tüm başvuru makaleleri editörlük aşamasında reddetme hakkına sahiptir. Değerlendirme ve yayınlanma süreci ve sonrasında, bilimsel makale ile ilgili oluşabilecek intihal (Aşırma-Plagiarism) sıkıntılarında, dergimiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemekle birlikte bu konudaki yasal ve etik sorumluluğun sadece yazarlara ait olacağı önemle duyurulur.

2022 - Cilt: 15 Sayı: 3

Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır