Pamukkale Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 1308-0865 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://ptd.pau.edu.tr/index.asp


Değerli Yazarlarımız,
Makalenizi dergimize gönderdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Pamukkale Tıp Dergisi son 2 yıldır çok fazla sayıda makale gönderimi ile karşı karşıyadır. 
Dergimize gelen başvurulardaki yoğunluk nedeniyle sayımız yılda 4’e (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) çıkarılmış olup, değerlendirme sonrası makaleniz kabul edilse bile Temmuz 2022’den önce yayınlanabilmesi mümkün gözükmemektedir. Bu durum size sorun olabilecek ise makalenizi geri çekmenizi ve başka bir dergiye göndermenizi öneririz. Anlayışınız ve ilginiz için teşekkür ederiz.

1-TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sağlık bilimleri dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. (Bakınız https://trdizin.gov.tr/about#applicationAndCriterias TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8). Detaylı bilgi için lütfen linki ziyaret ediniz.

2-Çalışmanızı dergimize göndermeden önce çalışmanızın dergimizin yayın ölçütlerine uygun olup olmadığını incelemek için lütfen dergimizin yazım kuralları kısmını detaylıca inceleyiniz.
Dergimize tüm makale gönderme ve değerlendirme işlemleri için http://ptd.pau.edu.tr/index.asp adresi üzerinden ulaşılabilirsiniz.


Pamukkale Tıp Dergisi

e-ISSN 1308-0865 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://ptd.pau.edu.tr/index.asp
Kapak Resmi


Değerli Yazarlarımız,
Makalenizi dergimize gönderdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Pamukkale Tıp Dergisi son 2 yıldır çok fazla sayıda makale gönderimi ile karşı karşıyadır. 
Dergimize gelen başvurulardaki yoğunluk nedeniyle sayımız yılda 4’e (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) çıkarılmış olup, değerlendirme sonrası makaleniz kabul edilse bile Temmuz 2022’den önce yayınlanabilmesi mümkün gözükmemektedir. Bu durum size sorun olabilecek ise makalenizi geri çekmenizi ve başka bir dergiye göndermenizi öneririz. Anlayışınız ve ilginiz için teşekkür ederiz.

1-TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sağlık bilimleri dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. (Bakınız https://trdizin.gov.tr/about#applicationAndCriterias TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8). Detaylı bilgi için lütfen linki ziyaret ediniz.

2-Çalışmanızı dergimize göndermeden önce çalışmanızın dergimizin yayın ölçütlerine uygun olup olmadığını incelemek için lütfen dergimizin yazım kuralları kısmını detaylıca inceleyiniz.
Dergimize tüm makale gönderme ve değerlendirme işlemleri için http://ptd.pau.edu.tr/index.asp adresi üzerinden ulaşılabilirsiniz.


Cilt 14 - Sayı 3 - 1 Tem 2021
 1. İntra-abdominal apselerde görüntüleme yöntemleri rehberliğinde kateterle perkütan drenaj
  Sayfalar 522 - 528
  Muhammet ARSLAN, Halil Serdar ASLAN, Furkan UFUK, Muhammet TEKİNHATUN, Muhammed EFE, Mustafa AY, Gözde SONGUT, Tugba SARI
 2. Dil ve konuşma terapisi öğrencilerinin gözünden aile merkezli hizmet
  Sayfalar 530 - 537
  Pınar ZENGİN AKKUŞ, Tuğçe KARAHAN, Evin İLTER BAHADUR, Elif ÖZMERT
 3. Basic strategy in nursing education: managment of Diabetes Mellitus by simulation method
  Sayfalar 538 - 547
  Gülcan BAKAN, Arife AZAK, Ümran ÖZDEMİR
 4. Üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyinin akademik öz-yeterlik, anksiyete ve stres üzerine etkisinin incelenmesi
  Sayfalar 548 - 554
  Feride YARAR, Emine ASLAN TELCİ, Serbay ŞEKERÖZ
 5. Kompozit bitirme ve cilalama işlemlerinin süt dişi pulpal sıcaklık değişimine etkisi
  Sayfalar 556 - 564
  Yıldırım ERDOĞAN, İhsan Furkan ERTUĞRUL
 6. Diş hekimliği öğrencilerinin üst ekstremite antropometrik ölçüleri ve bu ölçülerin laboratuvar başarısı ile ilişkisi
  Sayfalar 566 - 572
  Danış AYGÜN, Semih EKİCİ, Şahika AKYER
 7. Dünya genelinde COVID-19 pandemisi yaygınlığı ile ilişkili faktörlere yönelik bir ekolojik çalışma
  Sayfalar 574 - 583
  Ceren OĞUZ, Özgür SEVİNÇ, Erkan BARIŞ
 8. Laboratuvar gözüyle beş yıllık tüberküloz deneyimi
  Sayfalar 584 - 596
  Pınar SAĞIROĞLU, Altay ATALAY, Ayşe KOÇ, Hüseyin KILIÇ
 9. Can neutrophil lymphocyte ratio be a marker in stage 1 testicular tumor occult metastasis parameters?
  Sayfalar 598 - 603
  Aykut BAŞER, Bekir ARAS
 10. Akut alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatan çocuklarda Multiplex-PCR ile saptanan enfeksiyöz etkenlerin değerlendirilmesi
  Sayfalar 604 - 610
  Gül İrem KANBEROĞLU, Elif GÜDELOĞLU, Özlem BAĞ, Çiğdem ECEVİT
 11. The alterations of left atrial functional parameters in high left atrial volume index and diastolic dysfunction
  Sayfalar 612 - 619
  Mehmet Furkan ÖZEN, Sara ÇETİN ŞANLIALP, Hande ŞENOL, Asuman KAFTAN
 12. İnfertil erkek hastalarda karyotip analizi ve Y kromozom mikrodelesyon analiz sonuçları
  Sayfalar 620 - 625
  Derya KARAER, Bahtiyar ŞAHİNOĞLU, Abdullah GÜRLER, Kadri KARAER
 13. Akut apandisit nedeni ile opere edilen hastalarda bilgisayarlı tomografi ve laboratuvar değerlerinin analizi
  Sayfalar 626 - 631
  Serkan AKBULUT, Muhammet ARSLAN
 14. Evaluation of the impact of COVID-19 pandemia on pediatric urological operations and the number of outpatient clinic patients in a province with, the highest birth rate Turkey
  Sayfalar 632 - 637
  Eser ÖRDEK, Mehmet DEMİR, İsmail YAĞMUR
 15. Ailesel akdeniz ateşi ön tanılı hastalarda MEFV mutasyonlarının gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ve yeni nesil dizileme ile karşılaştırmalı analizi-tek merkez deneyimi
  Sayfalar 638 - 644
  Onur TOKGÜN, Samet TÜREL, Pervin Elvan TOKGÜN, Taner DURAK, Nedim KARAGENÇ, Aydın DEMİRAY, Hakan AKÇA
 16. Evaluation of dermatology consultations
  Sayfalar 646 - 652
  Aylin ÖZTÜRK, Melis GÖNÜLAL
 17. Parametrik hızlandırılmış başarısızlık (ölüm) zamanı (HBZ) modelleri ile erken evre meme kanseri hastalarında uygulama
  Sayfalar 654 - 665
  Nural BEKİROĞLU, Ayse ULGEN
 18. Over kanserinde nötrofil/lenfosit, trombosit/lenfosit, CRP/Albümin oranları ile klinikopatolojik özellikler ve sağkalım arasındaki ilişki.
  Sayfalar 666 - 674
  Burcu YAPAR TAŞKÖYLÜ, Esin AVCI, Atike Gökçen DEMİRAY, Serkan DEĞİRMENCİOĞLU, Gamze GOKOZ DOGU, Arzu YAREN, Ahmet ERGİN, Derya KILIÇ, Canan KARAN, Burçin ÇAKAN DEMİREL, Tolga DOĞAN, Melek ÖZDEMİR
 19. Asistan hekimlerin Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 675 - 683
  Selma TEKİN, Nilüfer EMRE
 20. Hematolojik kanser tanısıyla yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaların klinik özelliklerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi
  Sayfalar 684 - 690
  İsmail Hakkı AKBUDAK
 21. Erişkin başlangıçlı kalıtsal metabolik hastalıklar: tek merkez deneyimi
  Sayfalar 692 - 705
  Burcu HİSMİ
 22. Retrospective comparison of the sociodemographic, clinical, radiological and laboratory findings of probable and definitive COVID-19 cases
  Sayfalar 706 - 716
  Erhan UGURLU, Nazlı ÇETİN, Furkan UFUK, Nilüfer YİĞİT, Hüseyin Gökhan YAVAŞ, Seçim KOLAK, Ahmet ÇALIŞKAN, Neşe DURSUNOĞLU, Sevin BAŞER ÖNCEL, Göksel ALTINIŞIK ERGUR, Sibel PEKCAN
 23. Erkek meme kanserli hastaların analizi: tek merkez sonuçları
  Sayfalar 718 - 725
  Sevda YILMAZ, Yeliz ARMAN KARAKAYA, Muhammed Raşid AYKOTA, Utku OZGEN, Ergun ERDEM
 24. 50-70 yaş arası kişilerin kolorektal kanser risk faktörleri ve erken tanısına yönelik bilgi tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 726 - 733
  Sevda YILMAZ, Nilüfer EMRE
 25. Psychometric properties of the revised turkish version of the cancer patients needs questionnaire for parents of children with cancer
  Sayfalar 734 - 741
  Elif BİLSİN KOCAMAZ, Gülçin ÖZALP GERÇEKER, Kamile AKÇA, Murat BEKTAŞ
 26. Doku tiplendirme laboratuvarına gönderilmiş olan örneklerde HLA antijenlerinin dağılımının araştırılması
  Sayfalar 742 - 746
  Ergun METE
 27. İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) uygulanan infertil kadınlarda gebelik başarısını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
  Sayfalar 748 - 759
  Ümit ÇABUŞ, Nazlı ÇİL, Cihan KABUKÇU
 28. Morel-Lavallee sendromu: cilt nekrozu ile seyreden Morel-Lavallee Lezyonu
  Sayfalar 760 - 763
  Özgen KIVANÇ, Erkan KURAL, Barış ALTAYLI, İnci GÖKALAN KARA
 29. Göçmen bir hastada nutrisyonel rikets ve nadir klinik yansıması: myelofibrozis
  Sayfalar 764 - 767
  Doğan KÖSE, Seher AYDIN
 30. COVID-19 pnömonisi ile ilişkili uygunsuz antidiüretik hormon salınım sendromu olgusu
  Sayfalar 768 - 773
  Fethiye AKGÜL, Pınar ATABEY, Eren ZİLELİGİL
 31. Ketamin/ksilazin anestezi hemoreolojik bakış açısından güvenlidir: bir ilk rapor 'hakkında'
  Sayfalar 774 - 775
  Erkan TOMATIR
 32. Ketamin/ksilazin anestezi hemoreolojik bakış açısından güvenlidir: bir ilk rapor 'yazarın yanıtı'
  Sayfalar 776 - 783
  İlknur Hatice AKBUDAK, Özgen KILIÇ, Egem TUZCU, Hilmiye PAKYÜREK, Z. Melek BOR KÜÇÜKATAY
Dizinler
EBSCO