Erken Görünüm

Cilt: 17 Sayı: 4

Yıl: 2024

Araştırma Makalesi

Olgu Sunumu

Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır