Yayın Hakları Devir Formu

 

 Pamukkale Tıp Dergisi

Pamukkale Medical Journal

 

 

YAYIN HAKLARI DEVİR FORMU

 

 

Yayınlanması dileğiyle gönderdiğimiz;

…………………………………………………………………………………………………................………………………………………..…

……………………………………………………….................………………………………………………………………………………….…

……………....................................................................................................……………………………………………..

 

 

Başlıklı makalenin yazarları olarak, yazının; her türlü yayın haklarının Pamukkale Tıp Dergisi’ne ait olduğunu, derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun olduğunu, makalenin orijinal ve daha önce yurtiçinde veya yurtdışında Türkçe veya yabancı bir dilde yayınlanmadığını veya yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığını, bilimsel ve etik sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu, diğer yazarlara ulaşılamaması halinde; tüm yazarların çalışmadan haberdar olduklarını ve diğer sorumluluklarını, makalenin birinci yazarı olarak üzerime aldığımı kabul ve beyan ederim.

 

 

Sorumlu Yazar :

TC No               :

İmza                :

            Tarih                :

 

 

 

 

Yazarlar                                        T.C.No                                    İmza                          Tarih                                                                

1) ………………………………………………          ……………………………………………..     ………………………………       ………………………

2) ………………………………………………        ……………………………………………..     ………………………………       ………………………

3)  ……………………………………………        ……………………………………………..       ………………………………       ………………………

4) ………………………………………………        ……………………………………………..     ………………………………       ………………………

5) ………………………………………………        ……………………………………………..     ………………………………       ………………………

6) ………………………………………………        ……………………………………………..     ………………………………       ………………………

7) ………………………………………………        ……………………………………………..     ………………………………       ………………………

 8) ………………………………………………       ……………………………………………..     ………………………………       ………………………

 

 

 ___________________________________________________________________________

 

http://ptd.pau.edu.tr/