Yayın Hakları Devir Formu

 

 Pamukkale Tıp Dergisi

Telif Hakkı Devir FormuSorumlu Yazar:

Makalenin Başlığı:

Gönderim Tarihi:


                                                                                                        Yazar Listesi

Sıra    Adı-Soyadı                           T.C. No                                     İmza                             Tarih                                                                                          

1)        ………………………………………………        ……………………………………………..    ………………………………       ………………………

2)       ………………………………………………        ……………………………………………..     ………………………………       ………………………

3)       ……………………………………………          …………………………………………..       ………………………………       ………………………

4)       ………………………………………………        ……………………………………………..     ………………………………       ………………………

5)       ………………………………………………        ……………………………………………..     ………………………………       ………………………

6)       ………………………………………………        ……………………………………………..     ………………………………       ………………………

            ………………………………………………        ……………………………………………..     ………………………………       ………………………

            ……………………………………………          …………………………………………..     ………………………………       ………………………

 

Makalenin türü (Araştırma makalesi, Derleme, Kısa bildiri, v.b.): 


Sorumlu Yazar:

Çalıştığı Kurum:

Adres:

E-posta:

Telefon No:
GSM No:


Yazar(lar) aşağıdaki hususları kabul eder:

• Sunulan makalenin Yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğu ve intahal yapmadıklarını,
• Tüm yazarların bu çalışmaya asli olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,
• Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,
• Makalenin başka bir yere gönderilmediğini veya basılmak için sunulmadığını,
• Makalede bulunan metnin şekillerinin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt ederler.
• Pamukkale Tıp Dergisi'nin bu fikri eseri, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası lisansı ile yayınlamasına izin verirler. Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir. Yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin telif dâhil patent hakları, yazar(lar)ın gelecekte kitaplarında veya diğer çalışmalarında makalenin tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı gibi fikri mülkiyet hakları saklıdır.
• Yayımlanan veya yayıma kabul edilmeyen makalelerle ilgili dokümanlar (fotoğraf, orijinal şekil vb.) karar tarihinden başlamak üzere beş yıl süreyle Pamukkale Tıp Dergisi'nin ilgili dergi editörlüğü tarafından saklanır.
• Ben/Biz, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca vuku bulacak hak talebi veya açılacak davalarda Pamukkale Tıp Dergisi’nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun yazarlara ait olduğunu taahhüt ederim/ederiz.
• Ayrıca Ben/Biz makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken zarar veya yaralanmaya neden olabilecek herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını taahhüt ederim/ederiz.
• Bu Telif Hakkı Anlaşması Formu tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır/onaylanmalıdır. Form farklı kurumlarda bulunan yazarlar tarafından ayrı kopyalar halinde doldurularak sunulabilir. Ancak, tüm imzaların orijinal ve kanıtlanabilir şekilde onaylı olması gerekir.Sorumlu Yazar                                    İmza                                     Tarih
                                                                                                      ……/……./…………_____________________________________________________________________________________________________________________________________


https://d.pau.edu.tr/a2d18466

Son Güncelleme Zamanı: 26.04.2022 16:19:48
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır