Sahibi Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına Dekan

Prof. Dr. Osman ÇİFTÇİ

Editörler Kurulu

EDİTÖRLER VE YAYIN KURULU


Sahibi
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi adına Dekan
Prof. Dr. Osman Çiftçi

Baş Editör
Dr. Selçuk Yüksel

Baş Editör Yardımcısı
Dr. Eylem Değirmenci

Editörler
Dr. Nida Kaçar
Dr. Özmert Muhammet Ali Özdemir
Dr. Çağdaş Erdoğan
Dr. S.Erkan Alataş
Dr. Gülfizar Varma
Dr. Ebru Nevin Çetin
Dr. Melek Bor Küçükatay
Dr. Nilay Şen Türk
Dr. Nuray Akkaya

Dr. Gamze Gököz Doğu
Dr. Eylem Değirmenci
Dr. Murat Özban
Dr. Duygu Herek
Dr. Harun Reşit Güngör
Dr. Bayram Özhan
Dr. Tuğba Sarı
Dr. Samet Yılmaz
Dr. Gökhan Ozan Çetin
Dr. Başak Ünver Koluman
Dr.  Emrah Egemen
Dr.  Yusuf Özlülerden
Dr. Mert Özen

Dr. Esin Avcı
Yayın/ Danışma Kurulu
Dr. Selçuk Yüksel, Pamukkale Üniversitesi, Denizli
Dr. Eylem Değirmenci, Pamukkale Üniversitesi, Denizli
Dr. Zeynep Birsin Özçakar, Ankara Üniversitesi, Ankara
Dr. Cengiz Candan, Medeniyet Üniversitesi, İstanbul
Dr. Banu Çelikel Acar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara
Dr. Murat Bülent Rabuş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul
Dr. Mehmet Uludağ, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Dr. Güven Çetin, Bezmiâlem Vakfı Üniversitesi, İstanbul

Yayın Koordinatörü
Dr. Eylem Değirmenci

Sekreter
Bil.İşl. Kutsel Onaç
Memur Burcu Ateş

İngilizce Redaktör
Öğr.Gör. Ayşe Yavuz

Grafik Tasarım/Dizgi
Cansu Ekinci

EBSCO