Dergi Kurulları

Sahibi Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına Dekan

Editörler Kurulu

Baş Editör
• Prof. Dr. Eylem Teke - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye


Baş Editör Yardımcısı
• Prof. Dr. Yavuz Dodurga - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Denizli, TürkiyeYardımcı Editör
• Prof. Dr. Süleyman Erkan Alataş - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye


• Prof. Dr. Özmert Muhammet Ali Özdemir - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye


• Prof. Dr. Gamze Gököz Doğu - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye


• Prof. Dr. Murat Özban - Denizli Özel Sağlık Hastanesi, Genel Cerrahi Kiliniği, Denizli, Türkiye


• Prof. Dr. Yavuz Dodurga - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye


• Prof. Dr. Dragan Hrncic - Belgrad Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Sırbistan


• Prof. Dr. Gökhan Ozan Çetin - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye


• Prof. Dr. Bayram Özhan - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye


• Doç. Dr. Tuğba Sarı - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye


• Doç. Dr. Yusuf Özlülerden - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye


• Doç.Dr. Esin Avcı - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye


• Doç. Dr. Mert Özen - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye


• Doç. Dr. Yeliz Arman Karakaya - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye


• Doç. Dr. Emrah Egemen - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye


• Doç. Dr. Selma Tekin - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye


• Doç. Dr. İpek Büber - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye


• Doç. Dr. Tuğçe Toker Uğurlu - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye


• Doç. Dr. Vefa Çakmak - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye


• Doç. Dr. Şenay Topsakal - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye


• Doç. Dr. Ahmet Nadir Aydemir - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye


• Doç. Dr. Reza Rahbarghazi - Tebriz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uygulamalı Hücre Bilimleri Bölümü, İran


• Dr.Öğr.Üye. Hande Şenol - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye


• Dr.Öğr.Üye. Süleyman Utku Uzun - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye


• Dr.Öğr.Üye. Emine Şeker Ün - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye


• Dr. Fang Yu - Florida Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Bölümü, ABD


• Dr. Kutluay Uluc - Eastern Maine Tıp Merkezi, Beyin Cerrahisi Bölümü, ABD


• Dr. Yordan Yordanov - Farmakoloji, Farmakoterapi ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi, Tıp Üniversitesi - Sofya, Bulgaristan


Yayın / Danışma Kurulu

• Dr. Eylem Teke - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

• Dr. Selçuk Yüksel - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
• Dr. Cengiz Candan - Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
• Dr. Banu Çelikel Acar - Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Romatolojisi Kliniği, Ankara, Türkiye
• Dr. Murat Bülent Rabus - Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
• Dr. Mehmet Uludağ - Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
• Dr. Güven Çetin - Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

• Prof. Dr. Nilüfer Kale - İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
• Prof. Dr. Nevzat Uzuner - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
• Doç. Dr. Gülnur Uzuner - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
• Doç. Dr. Çığır Biray Avcı - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye


Dil Editörü

• Öğr. Gör. Ayşe Yavuz - Pamukkale Üniversitesi, Rektörlük Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Yayın Ofisi, Denizli, TürkiyeSon Güncelleme Zamanı: 31.05.2024 17:03:19
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır