Amaç

Pamukkale Tıp Dergisinin amacı; sağlık alanında klinik ve deneysel araştırma, derleme yazıları, olgu sunumları ile editöre mektuplar yayınlayarak bilim alanındaki son gelişmeleri aktaran çalışmaları destekleyen, pratiği geliştiren, bilgi paylaşımına katkıda bulunan,  eğitim ve araştırmanın devamını sağlayan hedeflerin gerçekleşmesine yardımcı olmaktır.

Kapsam

Pamukkale Tıp Dergisinin kapsamı; Ülke çapında tıp ve sağlık alanlarında gönderilen makaleleri yılda 4 kez yayınlamaktır.

Pamukkale Tıp Dergisinin hedef kitlesi;  sağlık bilimleri akademisyenleri, uzman hekimler, asistanlar ve tıp öğrencileri.