Süreç Süreleri ve İş Akış Şeması

SÜREÇ SÜRELERİ

Yeni Makalenin işleme alınması için gereken en fazla süre:                                       7 GÜN
Yazara gönderilen ön mesaja vermesi gereken cevap süresi:                                  7 GÜN
Sekreter adımındayken sekretere verilen en fazla süre:                                             10 GÜN
Yazara ön revizyonu tamamlaması için verilen süre:                                                20 GÜN 
Ön kontrolün tamamlanması için gereken en fazla süre:                                         30 GÜN
İlgili Alan Editörü ’nün makaleyi üzerine alması için gereken en fazla süre:          15 GÜN 
Hakeme değerlendirme yapması için gönderilen davete cevap süresi:              30 GÜN
Hakeme verilen değerlendirme süresi:                                                                          30 GÜN
Yazara revizyonu tamamlaması için verilen süre:                                                      30 GÜN
Kabul Süreci için Editöre verilen en fazla süre:                                                              10 GÜN
Yazım-Dil, İstatistik, Mizanpaj Editörü ve Son okuyucu için en fazla işlem süresi: 15 GÜN


                                                                                    İş Akış Şeması

cizim.jpeg


Son Güncelleme Zamanı: 10.08.2022 11:06:25
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır