Detaylı Hakem Değerlendirme Formu


Hakem Değerlendirme Formları

Değerlendirme Tarihi ?
Çalışmanın amacı nedir? *

Yazarların ulaştığı sonuçlar nedir? *

Bu çalışmanın daha önce tamamen veya kısmen yayımlanmış olduğunu düşünüyor musunuz? *
EVET
HAYIR
Başlık yazının içeriğini yeterince yansıtıyor mu? *
EVET
HAYIR
Anahtar kelimeleri uygun mu? *
EVET
HAYIR
Araştırma makalesi ise Özet; Amaç Gereç ve Yöntem Bulgular ve Sonuç şeklinde yapılandırılmış mı? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Özet makaleyi yeterince özetliyor mu? *
EVET
HAYIR
Özet makalenin tamamı okunmasa da çalışmanın yeterince anlaşılmasına olanak veriyor mu? *
EVET
HAYIR

Özet başlıca bulguları ihtiva ediyor mu ve bu sonuçlar uygun istatiksel yöntemlerle desteklenmiş mi? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Özet ile çalışmanın geri kalanı arasında herhangi bir tutarsızlık var mı? *
EVET
HAYIR
Giriş yeterince kısa ve öz mü? *
EVET
HAYIR
Çalışmanın yapılma gerekçesi tıbbi literatür gözden geçirilerek açıklanmış mı? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Çalışmanın amacı açıkça tanımlanmış mı? İyi tanımlanmış bir hipotezi var mı? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Çalışmada kullanılan yöntemler test edilecek hipoteze uygun mu? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Başka bir araştırmacı özetlenen yöntemleri kullanarak çalışmayı tekrarlayabilir mi? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ

Araştırmada kullanılan denek ya da örneklerin çalışmaya katılım ve hariç tutulma kriterleri ayrıntılı olarak tarif edilmiş mi? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Aydınlatılmış Onam ve Etik Kurul Onayı var mı? (şayet gerekliyse) *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Kullanılan istatistiksel yöntemler belirtilmiş mi? Belirtilen yöntemler araştırma için uygun mu? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Araştırmanın bulguları açıkça ortaya konmuş mu? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Bulguların sunum sırası yöntemlerin sunum sırası ile paralellik gösteriyor mu? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Bulgular inandırıcı ve makul mü? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Daha önce yöntem kısmında bahsedilmeyen herhangi bir bulgu verilmiş mi? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Tartışma kısa mı? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Tartışma araştırmanın en önemli bulgusu ile başlıyor ve bulguları özetliyor mu? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Tartışma çalışmanın bulguları ile ilgili mi? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Tartışma bulgular ilgili literatür ile karşılaştırılmış mı? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Beklenmeyen bulgular yeteri kadar açıklanmış mı? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Çalışma bulgularının klinik uygulanabilirliği tartışılmış mı? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Çalışmanın sınırlılıkları açıkça belirtilmiş mi? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ

Tüm resimler metinde geçiyor mu? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Resim ve grafikler doğru ve uygun şekilde işaretlenmiş mi? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Resim ve grafikler önemli bulguları yeterli şekilde gösteriyor mu? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Önemli veya incelikli bulguları göstermek için oklara ihtiyaç var mı? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Resim alt yazıları tek başına yeterli mi ve makalenin geri kalan kısmına bakmaya ihtiyaç duyulmadan anlaşılabiliyor mu? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Tablolar bulguları uygun olarak açıklıyor mu? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Tablolarda kullanılan kısaltmaların açıklaması tablo altlarında verilmiş mi? *
EVET
HAYIR
İLGİSİZ
Kaynaklar listesi dergi yazım stiline uygun mu? *
EVET
HAYIR
Kaynaklar listesi bariz hatalar içeriyor mu? *
EVET
HAYIR
Eklenmesi gereken önemli bir kaynak var mı? *
EVET
HAYIR
Araştırma literatürde olmayan yeni bir bilgi (veri teknik veya fikir) sunuyor mu? *
EVET
HAYIR
Yazarların bu çalışmanın yürütülmesi için güçlü bir gerekçeleri var mı? *
EVET
HAYIR
Veri analizi uygun yapılmış mı? *
EVET
HAYIR
Bulgular açık ve doğru bir şekilde sunulmuş mu? *
EVET
HAYIR

Yazar için Yorumlar *

Editör için Özel Yorumlar *
Yayımlanabilir *
EVET
HAYIR

Düzeltmelerden sonra yayımlanabilir. *
EVET
HAYIR

Düzeltmelerden sonra tekrar hakem görüşü gereklidir. *
EVET
HAYIR

Yazara Not

Editöre Not

Öneri
Yazıda büyük oranda değişiklikler gerekmektedir (Major Revizyon).
Yazıda az sayıda düzeltme gereklidir (Minor Revizyon).
Yazı yayına uygun değildir (Ret).
Yazı bu haliyle yayınlanabilir (Kabul).Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır