Zeynep Kamil Tıp Bülteni
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1300-7971 | e-ISSN 2148-4864 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1969 | Yayıncı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH | https://zeynepkamilmedj.com


Derginin yeni websitesine şu adresten ulaşılabilir: https://zeynepkamilmedj.com

Zeynep Kamil Tıp Bülteni

ISSN 1300-7971 | e-ISSN 2148-4864 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1969 | Yayıncı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH | https://zeynepkamilmedj.com
Kapak Resmi


Derginin yeni websitesine şu adresten ulaşılabilir: https://zeynepkamilmedj.com
Cilt 51 - Sayı 4 - 15 Ara 2020
 1. OBEZ VE OBEZ OLMAYAN KADINLARDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU SIKLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 186 - 191
  Hülya GÜÇ, Hacer Hicran MUTLU
 2. Erken Dönem Ruhsal Travma, Siber Zorbalık ve Aleksitimi İlişkisi- Relationship Between Early Period Psychic Trauma, Cyber Bullying and Alexithymia
  Sayfalar 192 - 199
  Aynur FEYZİOĞLU, Seyyide Şifa GÖKTAŞ, Lütfiye SÖĞÜTLÜ
 3. ÇOCUKLARIN BESLENME, BÜYÜME, GELİŞME VE AŞI TAKİBİNİ ETKİLEYEN SOSYODEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
  Sayfalar 200 - 206
  Fuat LALOĞLU, Müferet ERGÜVEN
 4. HPV pozitif olan hastaların HPV hakkında bilgileri ve HPV aşılarına yaklaşımı: Tersiyer bir merkezin deneyimi
  Sayfalar 207 - 211
  Yunus Emre PURUT, Şeyma Nur PURUT, Burak GİRAY, Zeliha YAZICI, Canan KABACA
 5. Katarakt Cerrahisi Sonrası Endoftalmiyi Önlemede Ön Kamaraya Sefuroksim İle Moksifloksasin Uygulamasının Karşılaştırılması
  Sayfalar 212 - 215
  Gökhan ÇELİK, Hüseyin SANİSOĞLU
 6. İki farklı histerektomi cerrahisi yönteminin solunum fonksiyonuna etkisinin karşılaştırılması: Laparoskopik veya abdominal
  Sayfalar 216 - 220
  Resul KARAKUŞ, Enis ÖZKAYA, Ahter TAYYAR, Doğukan YILDIRIM, Ebru ÇÖĞENDEZ
 7. Low dose of gonadotropin with letrozole versus high dose of gonadotropin in patients with poor ovarian response undergoing IVF: a randomised, single-blind, prospective trial
  Sayfalar 221 - 225
  Harika YUMRU ÇELİKSOY, Ercan BAŞTU, Burçin KARAMUSTAFAOĞLU BALCI, Cenk YAŞA, Özlem DURAL, Faruk BUYRU
 8. Skar Endometriozis İçinde Ektopik Meme Dokusu: Olgu Sunumu
  Sayfalar 226 - 227
  Birgül TOK, Gülname FINDIK GÜVENDİ
 9. Nipple Areola Kompleks Yerleşimli Meme Kanseri Cerrahi Tedavisinde Batwing Mastopeksi Tekniği
  Sayfalar 228 - 230
  Sami AÇAR
 10. GESTASYONEL DİABETES MELLİTUS YAŞAM TARZI MÜDAHALELERİ İLE ÖNLENEBİLİR Mİ?
  Sayfalar 231 - 239
  Pınar KUMRU, Nimet Emel LÜLECİ, Ahmet TOPUZOGLU
Dizinler