e-ISSN: 2667-7180
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
Yayıncı: Rabia YILMAZ
Kapak Resmi
       

Journal of Contemporary Medicine (JCM) bağımsız, önyargısız tarafsız, hakemli ve açık erişimli uluslararası tıp dergisidir.

Tıbbın tüm alanlarıyla ilgili klinik ve deneysel çalışmaların yanısıra ilginç olgu sunumları, klinik görüntü, davetli derleme, editöre mektup, bilimsel yorumlar gibi yazıları da yayımlar.

Dergimiz yalnızca İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Türkçe yazarlara bilgi bulunması yazıların Türkçe yüklenebileceği anlamını taşımamaktadır. 

TR Dizin değerlendirme aşamasındadır. 

Yine Ocak 2021 tarihinden itibaren Yılda 6 sayı ile bir cilt tamamlanacak şekilde yayın yapılacaktır. (iki ayda bir)

01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Hemşirelik ile ilgili yazılara sınırlama getirilecektir. Editör onayı ile makale yüklenmesine izin verilecektir
2022 - Cilt: 12 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

FREQUENCY OF ASYMPTOMATIC HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, SYPHILIS, HEPATITIS B AND HEPATITIS C IN CIRCUMCISED MALE PATIENTS DIAGNOSED WITH URETHRITIS

Araştırma Makalesi

A New Biomarker in The Distinction Between Stable Coronary Artery Disease and Acute Coronary Syndrome:Thiols

Araştırma Makalesi

Evaluation of Systemic Immune-Inflammation Index as Novel Marker in the Diagnosis of Acute Appendicitis in Children

Klinik Araştırma

CLINICAL IMPORTANCE OF SERUM PROLIDASE AND CARBONIC ANHYDRASE III LEVELS IN PATIENTS WITH STABLE CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE

Araştırma Makalesi

EVALUATİON OF TEACHERS’ KNOWLEDGE İN TOKAT PROVİNCE BEFORE, IMMEDIATELY AFTER AND 6 MONTHS AFTER BASİC LİFE SUPPORT TRAINING

Klinik Araştırma

Can inflammation-based indices describe the poor prognosis in palliative care patients?

Klinik Araştırma

Evaluation of Toxoplasma gondii Molecular Test Results in Patients Admitted to XXXXXX XXXXX Hospital: Three-Year Retrospective Analysis

Araştırma Makalesi

Does preoperative nutritional assessment affect clinical outcomes in children with acute appendicitis

Derleme

Bell’s palsy’s viral pathogenicity and the use of botulinum toxin type A as treatment

Olgu Sunumu

Ocular tuberculosis presenting with granulomatous uveitis in an adolescent patient: a rare case report

Klinik Araştırma

Comparison of Histopathological Characteristics of Laryngeal Squamous Cell Carcinoma in Turkish and Syrian Patient Populations

Araştırma Makalesi

The Mental Health Of Turkish Society During The COVID-19 Pandemic

Araştırma Makalesi

The effect of Intermittent fasting on the growth and ghrelin hormone in rats feeding on a standard diet

Araştırma Makalesi

Precipitating Factors and Clinico-Endoscopic Study of Patients with Hepatic Encephalopathy Type C

Araştırma Makalesi

Double Blood Culture Policy Is More Effective Than Single In Neonatal Intensive Units

Araştırma Makalesi

Short-Term Effect of Sodium Glucose Co – Transporter 2 Inhibitors on Routine Laboratory Examinations

Doçentlik Başvurusunda Dergimizin Durumu

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Denkliği:  1b [Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi - 10 PUAN]

Dahil olduğumuz Dizinler (indeksler)  ve Platformlar  sayfanın ana sayfanın sağ tarafında "Dizinler" sekmesinde izlenebilir.


Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yağmacı/Şaibeli Dergiler Hakkında Duyurusu sonrası Dergimizin açıklaması

DUYURU (Akademik yükselme ve doçentlik başvuru dosyasına eklemek için editörce imzalı açıklamayı indirmek için TIKLAYINIZ) (https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/24938)

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan 2021.18.643 sayılı kararı ve 25 Ocak 2022 tarihli duyurusu https://www.uak.gov.tr/DuyuruBelgeleri/2022/yagmacı-saibeli-dergiler-hk-duyuru-25012022.pdf sonrası UAK Doçentlik başvurusunda dergimizin durumu hakkında açıklama gereksinimi doğmuştur.
Dergimiz ilk sayısını yayımlandığı 2011 yılından beri Aralık 2021 tarihine ÜCRETSİZ dergi statüsünde yayın yapmıştır. Giderleri minimal tutulmak üzere birçok işlem editör kurulu tarafından yapılmış ve maddi kaynaklar yine editör kurulunca karşılanmıştır. Reklam, bağış ve diğer destekler ile bütçe karşılanmıştır. Dergimiz yayın hayatının hiçbir döneminde yazarlardan makale kabulünden sonra editöryal (editorial processing charge) ve/veya basım sürecinde (article processing charge) ya da farklı hiç bir ücret talep etmemiştir.
Son yıllarda akademik yayıncılığın giderek zorlaşması, tüm dünyada ücret politikasında trend değişikliği neticesinde yazar ve veya kurumlarından (article processing charge) talep edilmesi gereksinimi hasıl olmuştur. 2022 Yılı ilk sayısından itibaren makale yüklendikten ve ön değerlendirme yapıldıktan sonra hakem süreci balamadan önce, makalenin yayınlanmak üzere kabul ve ret olmasına bakılmaksızın başvuru aşamasında article processing charge talep edilmeye başlanmıştır.
Dergimizde araştırmaları yayınlanan, yayınlanacak olan yazarlara, akademik yükselme ve doçentlik başvurularında görev alacak saygıdeğer jüri üyelerine ve dergimiz hakkında ücret politikası hakkında bilgi talep eden kamu ve özel kurum ve kuruluşlara saygı ile duyurulur.

27-01-2022
Prof Dr Resul YILMAZ
Editör