e-ISSN: 2667-7180
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
Yayıncı: Rabia YILMAZ
Kapak Resmi
       

Journal of Contemporary Medicine (JCM) bağımsız, önyargısız tarafsız, hakemli ve açık erişimli uluslararası tıp dergisidir.

Tıbbın tüm alanlarıyla ilgili klinik ve deneysel çalışmaların yanısıra ilginç olgu sunumları, klinik görüntü, davetli derleme, editöre mektup, bilimsel yorumlar gibi yazıları da yayımlar.

Dergimiz yalnızca İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Türkçe yazarlara bilgi bulunması yazıların Türkçe yüklenebileceği anlamını taşımamaktadır. 

TR Dizin değerlendirme aşamasındadır. 

Yine Ocak 2021 tarihinden itibaren Yılda 6 sayı ile bir cilt tamamlanacak şekilde yayın yapılacaktır. (iki ayda bir)

01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Hemşirelik ile ilgili yazılara sınırlama getirilecektir. Editör onayı ile makale yüklenmesine izin verilecektir
Dergi Tarihçesi

2021 - Cilt: 11 Sayı: 5

Araştırma Makalesi

Comparison of İndividuals’ Fear of COVID-19 Pandemic and Perceived Control in Turkey

Araştırma Makalesi

The Efficacy of Greater Occipital Nerve Block in Patients With Chronic Migraine

Araştırma Makalesi

Evaluation of the role of whole body computed tomography in the management of minor trauma patients.

Araştırma Makalesi

Assessment of anxiety, depression, social anxiety, anxiety sensitivity, and perceived stress in psoriasis patients: a controlled cross-sectional study

Klinik Araştırma

Assessment of Blood Inflamatory Parameters in Elderly Patients With Peripheral Vertigo

Araştırma Makalesi

Lightning Related Deaths In Istanbul, Between 2007-2012

Araştırma Makalesi

Screening Nutritional Status of Hospitalized Patients with Nutritional Risk Screening 2002 and Subjective Global Assessment Tools

Araştırma Makalesi

Is Laparoscopic Surgery Safe During the Pandemic Period?

Olgu Sunumu

Spontaneous Pneumomediastinum in COVID-19 patient: A Case Report

Olgu Sunumu

Anesthetic mumps; A rare complication after surgery

Klinik Araştırma

Testicular Tumors: A 15-Year Archive Review and Histopathological Evaluation

Araştırma Makalesi

Has the Approach of Healthcare Workers to Influenza Vaccine Changed due to the Pandemic? What are their Perspectives on Covid-19 Vaccine?

Araştırma Makalesi

The Role of Platelet Indices in Predicting Short-Term Mortality in Elderly Patients with Pulmonary Embolism

Araştırma Makalesi

Multislice Computed Tomography Angiography, B-Type Natriuretic Peptide and Calcium Score in Coronary Artery Disease

Araştırma Makalesi

Morphometric Analysis of Cervical Spinal Cord and Spinal Canal with Magnetic Resonance Imaging in Turkish Adults

Doçentlik Başvurusunda Dergimizin Durumu

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Denkliği:  1b [Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi - 10 PUAN]

Dahil olduğumuz Dizinler (indeksler)  ve Platformlar  sayfanın sağ alt kenarında dizilidir.