e-ISSN: 2667-7180
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
Yayıncı: Rabia YILMAZ
Kapak Resmi
       

Journal of Contemporary Medicine (JCM) bağımsız, önyargısız tarafsız, hakemli ve açık erişimli uluslararası tıp dergisidir.

Tıbbın tüm alanlarıyla ilgili klinik ve deneysel çalışmaların yanısıra ilginç olgu sunumları, klinik görüntü, davetli derleme, editöre mektup, bilimsel yorumlar gibi yazıları da yayımlar.

Dergimiz yalnızca İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Türkçe yazarlara bilgi bulunması yazıların Türkçe yüklenebileceği anlamını taşımamaktadır. 

TR Dizin değerlendirme aşamasındadır. 

Yine Ocak 2021 tarihinden itibaren Yılda 6 sayı ile bir cilt tamamlanacak şekilde yayın yapılacaktır. (iki ayda bir)

01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Hemşirelik ile ilgili yazılara sınırlama getirilecektir. Editör onayı ile makale yüklenmesine izin verilecektir
Dergi Tarihçesi

2021 - Cilt: 11 Sayı: 5

Olgu Sunumu

Spontaneous Pneumomediastinum in COVID-19 patient: A Case Report

Araştırma Makalesi

The Predictors of Early Mortality in Geriatric Patients who Hospitalized to the Intensive Care Unit with Aspiration Pneumonia

Araştırma Makalesi

Differential Diagnosis of Stroke by Platelet Large Cell Ratio (P-LCR) Levels

Araştırma Makalesi

Our Experience with Patients That Diagnosed Ischemic Colitis in Colonoscopy

Araştırma Makalesi

A comparative study of VITEK-2, Double Disc Synergy and Combined Disc Methods for detection of ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) production in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae strains

Araştırma Makalesi

Our experience in perioperative medicine in patients with colorectal surgery

Araştırma Makalesi

Evaluation of Individual Dependence and Reproducibility of Central Corneal Thickness Measurements with Anterior Segment Optical Coherence Tomography

Araştırma Makalesi

Anatomical Variations in Chronic Otitis Media Surgery; Comparison of Tomography and Perioperative Findings

Doçentlik Başvurusunda Dergimizin Durumu

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Denkliği:  1b [Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi - 10 PUAN]

Dahil olduğumuz Dizinler (indeksler)  ve Platformlar  sayfanın sağ alt kenarında dizilidir.