e-ISSN: 2667-7180
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
Yayıncı: Rabia YILMAZ
Kapak Resmi
       

Journal of Contemporary Medicine (JCM) bağımsız, önyargısız tarafsız, hakemli ve açık erişimli uluslararası tıp dergisidir.

Tıbbın tüm alanlarıyla ilgili klinik ve deneysel çalışmaların yanısıra ilginç olgu sunumları, klinik görüntü, davetli derleme, editöre mektup, bilimsel yorumlar gibi yazıları da yayımlar.

Dergimiz yalnızca İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Türkçe yazarlara bilgi bulunması yazıların Türkçe yüklenebileceği anlamını taşımamaktadır. 

TR Dizin değerlendirme aşamasındadır. 

Yine Ocak 2021 tarihinden itibaren Yılda 6 sayı ile bir cilt tamamlanacak şekilde yayın yapılacaktır. (iki ayda bir)

01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Hemşirelik ile ilgili yazılara sınırlama getirilecektir. Editör onayı ile makale yüklenmesine izin verilecektir
Dergi Tarihçesi

2021 - Cilt: 11 Sayı: 6

Klinik Araştırma

13. Testicular Tumors: A 15-Year Archive Review and Histopathological Evaluation

Araştırma Makalesi

18. Lightning Related Deaths In Istanbul, Between 2007-2012

Olgu Sunumu

31. A Rare Cause of Hypoxemia: Hereditary Methemoglobinemia

Araştırma Makalesi

CRP/LYMPHOCYTE RATIO IN PATIENTS WITH COVID-19 WITH HEADACHE

Araştırma Makalesi

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN INSULIN PERCEPTIONS AND DIABETES SELF-MANAGEMENT OF INTENSIVE CARE PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES

Editöre Mektup

Tetanus risk in migrants: A case of tetanus with recovery in a migrant patient.

Araştırma Makalesi

Risk Factors Associated with Severe Disease in COVID-19

Araştırma Makalesi

The Effect of Vitamin B12 Levels on Prognosis in COVID-19 Patients

Araştırma Makalesi

The Attitudes of Undergraduate Nursing Students to Childhood Vaccines

Araştırma Makalesi

Analysis of 12-lead electrocardiograms shared on Twitter

Olgu Sunumu

MODY TİP DİYABET OLGU SUNUMU : Sadece Akılda Tutun

Araştırma Makalesi

EVALUATION OF THE REASONS FOR EMERGENCY DEPARTMENT APPLICATION IN PATIENTS WITH PERITONEAL DIALYSIS

Klinik Araştırma

Thoughts and attitudes of adults about medicines used for COVID-19; A descriptive study

Araştırma Makalesi

Treatment of COVID-19-Releated Hyperinflammatory Response In Intensive Care Unit: Pulse Steroid, Anticytokines, IVIG, Plasmapheresis.

Araştırma Makalesi

Evaluation of Medical Malpractice in Urology Cases Resulting in Death

Araştırma Makalesi

Perceptions of Intern Nurses Regarding the Coronavirus (COVID-19) Pandemic: A Qualitative Study

Araştırma Makalesi

Predictors of binge eating disorder and the impact on the quality of life in patients with severe obesity before bariatric surgery

Araştırma Makalesi

The Early-Term Adverse Effects in Healthcare Personnel after CoronaVac Vaccination

Araştırma Makalesi

Approach to Pediatric Breast Masses in Accompaniment with Current Literature

Doçentlik Başvurusunda Dergimizin Durumu

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Denkliği:  1b [Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi - 10 PUAN]

Dahil olduğumuz Dizinler (indeksler)  ve Platformlar  sayfanın sağ alt kenarında dizilidir.