e-ISSN: 2667-7180
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
Yayıncı: Rabia YILMAZ
Kapak Resmi
       

Journal of Contemporary Medicine (JCM) bağımsız, önyargısız tarafsız, hakemli ve açık erişimli uluslararası tıp dergisidir.

Tıbbın tüm alanlarıyla ilgili klinik ve deneysel çalışmaların yanısıra ilginç olgu sunumları, klinik görüntü, davetli derleme, editöre mektup, bilimsel yorumlar gibi yazıları da yayımlar.

Dergimiz yalnızca İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Türkçe yazarlara bilgi bulunması yazıların Türkçe yüklenebileceği anlamını taşımamaktadır. 

TR Dizin değerlendirme aşamasındadır. 

Yine Ocak 2021 tarihinden itibaren Yılda 6 sayı ile bir cilt tamamlanacak şekilde yayın yapılacaktır. (iki ayda bir)

01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Hemşirelik ile ilgili yazılara sınırlama getirilecektir. Editör onayı ile makale yüklenmesine izin verilecektir
Dergi Tarihçesi

2021 - Cilt: 11 Sayı: 6

Klinik Araştırma

13. Testicular Tumors: A 15-Year Archive Review and Histopathological Evaluation

Araştırma Makalesi

18. Lightning Related Deaths In Istanbul, Between 2007-2012

Olgu Sunumu

31. A Rare Cause of Hypoxemia: Hereditary Methemoglobinemia

Araştırma Makalesi

Retrospective Analysis of Patients with Percutaneous Dilatational Tracheostomy in Intensive Care Unit

Araştırma Makalesi

Comparison of Prognostic Computed Tomography Scores in Geriatric Patients with Traumatic Brain Injury: A Retrospective Study

Araştırma Makalesi

Efficacy of Endoscopic Band Ligation in the Treatment of Acute Esophageal Varicose Bleeding

Araştırma Makalesi

The Effect of Body Weight on Sleep Quality and Sleep Duration in Adolescents

Araştırma Makalesi

Comparisons of treatment protocols for SARS-COV-2 in early pandemic: Single center experience ın Turkey

Araştırma Makalesi

VACCINE OPPOSAL IN PEOPLE OVER 60 YEARS OF AGE IN MARDIN/TURKEY – A TERRITORY WITH LOW RATE OF VACCINATION

Araştırma Makalesi

Evaluation Of Acute Appendicitis Findings In Children During The COVID-19 Pandemic Containment Process

Araştırma Makalesi

Evaluation of the COVID-19 Fear and Quality of Life in Patients with Inflammatory Bowel Disease During the Pandemic

Araştırma Makalesi

CRP/LYMPHOCYTE RATIO IN PATIENTS WITH COVID-19 WITH HEADACHE

Araştırma Makalesi

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN INSULIN PERCEPTIONS AND DIABETES SELF-MANAGEMENT OF INTENSIVE CARE PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES

Araştırma Makalesi

Effect of telestroke practices on short-term mortality in ischemic stroke patients

Doçentlik Başvurusunda Dergimizin Durumu

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Denkliği:  1b [Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi - 10 PUAN]

Dahil olduğumuz Dizinler (indeksler)  ve Platformlar  sayfanın sağ alt kenarında dizilidir.