Journal of Contemporary Medicine
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-7180 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Rabia YILMAZ |


Journal of Contemporary Medicine (JCM) bağımsız, önyargısız tarafsız, hakemli ve açık erişimli uluslararası tıp dergisidir.

Tıbbın tüm alanlarıyla ilgili klinik ve deneysel çalışmaların yanısıra ilginç olgu sunumları, klinik görüntü, davetli derleme, editöre mektup, bilimsel yorumlar gibi yazıları da yayımlar.


1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yalnızca İngilizce dilinde yayınlanacaktır.

TR Dizin değerlendirme aşamasındadır. 2021 Bahar döneminde başvurunun sonuçlanması beklenmektedir.  

Yine Ocak 2021 tarihinden itibaren Yılda 6 sayı ile bir cilt tamamlanacak şekilde yayın yapılacaktır. (iki ayda bir)
Journal of Contemporary Medicine

e-ISSN 2667-7180 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Rabia YILMAZ |
Kapak Resmi


Journal of Contemporary Medicine (JCM) bağımsız, önyargısız tarafsız, hakemli ve açık erişimli uluslararası tıp dergisidir.

Tıbbın tüm alanlarıyla ilgili klinik ve deneysel çalışmaların yanısıra ilginç olgu sunumları, klinik görüntü, davetli derleme, editöre mektup, bilimsel yorumlar gibi yazıları da yayımlar.


1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yalnızca İngilizce dilinde yayınlanacaktır.

TR Dizin değerlendirme aşamasındadır. 2021 Bahar döneminde başvurunun sonuçlanması beklenmektedir.  

Yine Ocak 2021 tarihinden itibaren Yılda 6 sayı ile bir cilt tamamlanacak şekilde yayın yapılacaktır. (iki ayda bir)
Cilt 10 - Sayı 4 - 30 Ara 2020
 1. The Most Useful Method To Evaluate The Volume Status Of Critical Patients In The Emergency And Intensive Care Units: Point Of Care Ultrasound
  Sayfalar 474 - 480
  Meltem İNCE, Metin OCAK
 2. Can neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio be related with skeletal mass area in COPD patients with acute exacerbation?
  Sayfalar 481 - 486
  Sibel YURT, Lale TUNA, Halit ÇINARKA, Mehmet TOPTAŞ, Kemal KARAPINAR, Gamze KIRKIL
 3. Umbilical Cord Unmeasured Anions and Tissue Acid Levels According to Stewart’s Method in Term Newborn Infants and the Impact of Delivery Mode on these parameters
  Sayfalar 487 - 492
  Deniz ANUK-İNCE, Ayşe ECEVİT, Servet ÖZKİRAZ, Abdullah KURT, Hande GÜLCAN, Aylin TARCAN
 4. Comparison Of Less Invasive Surfactant Delivery Techniques In Respiratory Distress Syndrome
  Sayfalar 493 - 498
  Yasemin ÇOBAN, Erdal TAŞKIN
 5. The Effect of Factors Related to Poor Sleep Quality on Renal Failure Progression in Patients with Chronic Kidney Disease
  Sayfalar 499 - 504
  Edip ERKUŞ, İ̇brahim GÜNEY
 6. Effect of video information on anxiety level in women undergoing endometrial biopsy
  Sayfalar 505 - 509
  Zeki̇ye SOYKAN SERT
 7. Evaluation of Child Refugees’ Reasons for Applying to Hospital: Ankara Experience
  Sayfalar 510 - 515
  Zahide YALAKİ, Medine TAŞAR, Rukiye ÜNSAL SAÇ, Arife USLU GÖKÇEOĞLU, Filiz ŞİMŞEK ORHON
 8. A Comparative Analysis of the Aspects and Costs of Emergency Department Visits of Syrian Refugees with Turkish People and Former Refugees (Afghan People)
  Sayfalar 516 - 520
  Tufan ALATLI
 9. Investigation Of Surgical Feeding Methods In Patients With Cancer: Evaluation Of 65 Cases
  Sayfalar 521 - 524
  Nagihan YILDIZ ÇELTEK, Öznur ŞAHİN, Ufuk ÜNLÜ
 10. Does Anxiety Affect The Anesthesia Type Chosen By Cesarean Section Patients ?
  Sayfalar 525 - 529
  Hakan TAPAR
 11. Exhaled carbon monoxide levels and demographics of water-pipe smoking young at outdoor areas of water-pipe smoking cafes, in Ankara.
  Sayfalar 530 - 534
  İlknur BOSTANCI, Rukiye ÜNSAL SAÇ, Dilek KAHVECİOĞLU, Serhat EMEKSİZ, Medine TAŞAR
 12. WAYS OF COPING WITH STRESS AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AMONG MOTHERS OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY
  Sayfalar 535 - 541
  Huriye AKÇA OYMAK, Fatma TAŞ ARSLAN
 13. Megameatus intact prepuce and associated anomalies
  Sayfalar 542 - 545
  Günay EKBERLİ, Ufuk ATEŞ, Sümeyye SÖZDUYAR, Anar GURBANOV, Gülnur GÖLLÜ, Meltem KOLOĞLU, Aydın YAĞMURLU, Hüseyin DİNDAR, Ahmet ÇAKMAK
 14. Communication Skills And Empathy Levels: The Case Of Health Department Students
  Sayfalar 546 - 550
  Özgür ALPARSLAN, Ahmet ALPARSLAN
 15. Comparison of Community-Acquired Rotavirus Infection with Nosocomial Rotavirus Infection; Evaluation of Epidemiology, Severity and Economic Burdens
  Sayfalar 551 - 555
  Adnan BARUTÇU, Saliha BARUTÇU
 16. Anxiety Levels and Associated Factors Among Emergency Department Personnel Fighting COVID-19
  Sayfalar 556 - 561
  Ekrem Taha SERT, Hüseyin MUTLU, Kamil KOKULU, Ayhan SARITAŞ
 17. CHEST PAIN AND SINGLE TROPONIN
  Sayfalar 562 - 566
  Süha SERİN, Bahadir ÇAĞLAR
 18. Ölümle Sonuçlanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Olgularında Tıbbi Uygulama Hatası İddialarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 567 - 572
  Uğur ÇOM, İbrahim ÜZÜN, Burak GÜMÜŞ
 19. Fakoemülsifikasyon Cerrahisinin Kornea Endoteli Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 573 - 577
  Ekrem KADIOĞLU, Önder FEYZA
 20. Yoğun Bakım Hemşirelerinde Ahlaki Duyarlılık, İş Motivasyonu ve Umutsuzluk Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
  Sayfalar 578 - 584
  İlknur YEŞİLÇINAR, Derya YANIK, Eda ŞAHİN, Remziye TARHAN
 21. Çocuk Acil Servisine Zehirlenme Nedeniyle Başvuran Olguların Değerlendirilmesi
  Sayfalar 585 - 590
  Ülkühan ÖZTOPRAK, Vesile ENERGİN
 22. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MANEVİ YÖNELİMLERİ VE SAĞLIK ALGILARI
  Sayfalar 591 - 595
  Berna KÖKTÜRK DALCALI
 23. TAKAYASU ARTERİTİNDE TEK MERKEZ DENEYİMİ
  Sayfalar 596 - 599
  Muhammet LİMON, Dilek TEZCAN, Semral GÜLCEMAL, Sema YILMAZ
 24. Hekimlerin Kadına Yönelik Şiddet ile İlgili Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 600 - 608
  Rukiye AY, Şenay KILINÇEL
 25. İnflamatuar Romatizmal Hastaların Tedaviyi Bırakma ve İlaç Dışı Tedavilere Başvuru Yönteminin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 609 - 612
  Muhammet LİMON, Dilek TEZCAN, Semral GÜLCEMAL, Sema YİLMAZ, Çağrı TURAN
 26. Servikal Smear Ve Biyopsi Sonuçlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 613 - 616
  İsmail HARMANKAYA
 27. COVID-19 salgını sırasında Türk toplumunun sosyal el yıkama bilgi ve tutumunun değerlendirilmesi
  Sayfalar 617 - 624
  Yasemin KALKAN UĞURLU, Hanife DURGUN, Esra NEMUTLU, Onurcan KURD
 28. Assessment of the Relationship Between Smoking and Non-Smoking Adults' Carbonmonoxide Levels in Expiratory Air with Dependency Scores
  Sayfalar 625 - 630
  Bahar UNAL, Kamile MARAKOĞLU
 29. Alzheimer Hastalığıyla İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği (AHİYK)’nin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik Güvenilirlik Çalışması
  Sayfalar 631 - 636
  Meral BOZDEMİR, Sibel KARŞIDAĞ, Şevki SAHİN, Nilgün ÇINAR
 30. HASTALARIN HEKİME GELMEDEN ÖNCE UYGULADIKLARI ALTERNATİF TEDAVİLER
  Sayfalar 637 - 641
  Nuri ŞENGÜLEROĞLU, Eren KIDIK, Merve Betül ÖZDEMİR, Ayşe MIDIK ÖZPAK, İ̇zzet FİDANCI, Duygu YENGİL TACİ, İ̇smail ARSLAN, Oğuz TEKİN
 31. COVID-19 Hastalarında Lopinavir/Ritonavir ve Favipravir Deneyimi
  Sayfalar 642 - 646
  Esma EROĞLU, Arzu TARAKÇI, Fatma ÇÖLKESEN, Mihriban ŞENGÖZ, Fatma KACAR, Şule ÖZDEMİR
 32. Evaluation of Death Risks of Lung Cancer Patients with Frailty Models
  Sayfalar 647 - 651
  Özge PASİN, Şirin ÇETİN, İ̇sa DEDE
 33. A Potential Biomarker MicroRNAs in the Diagnosis of Some Psychiatric and Neurodegenerative Disorders
  Sayfalar 652 - 659
  Fatma AKAT, Hüsamettin VATANSEV, Derya KARAOĞLU
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Çağdaş Tıp Dergisi 2146-6009 0 2011-2021
Doçentlik Başvurusunda Dergimizin Durumu

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Denkliği:  1b [Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi - 10 PUAN]

Dahil olduğumuz Dizinler (indeksler)  ve Platformlar  sayfanın sağ alt kenarında dizilidir.