Journal of Contemporary Medicine
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-7180 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Rabia YILMAZ |


Journal of Contemporary Medicine (JCM) bağımsız, önyargısız tarafsız, hakemli ve açık erişimli uluslararası tıp dergisidir.

Tıbbın tüm alanlarıyla ilgili klinik ve deneysel çalışmaların yanısıra ilginç olgu sunumları, klinik görüntü, davetli derleme, editöre mektup, bilimsel yorumlar gibi yazıları da yayımlar.

Dergimiz 1 Temmuz 2020 den itibaren yalnızca İngilizce dilinde makale değerlendirmeye alacaktır.
1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yalnızca İngilizce dilinde yayınlanacaktır.

TR Dizin değerlendirme aşamasındadır. 2021 Bahar döneminde başvurunun sonuçlanması beklenmektedir.  

Yine Ocak 2021 tarihinden itibaren Yılda 6 sayı ile bir cilt tamamlanacak şekilde yayın yapılacaktır. (iki ayda bir)
Journal of Contemporary Medicine

e-ISSN 2667-7180 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Rabia YILMAZ |
Kapak Resmi


Journal of Contemporary Medicine (JCM) bağımsız, önyargısız tarafsız, hakemli ve açık erişimli uluslararası tıp dergisidir.

Tıbbın tüm alanlarıyla ilgili klinik ve deneysel çalışmaların yanısıra ilginç olgu sunumları, klinik görüntü, davetli derleme, editöre mektup, bilimsel yorumlar gibi yazıları da yayımlar.

Dergimiz 1 Temmuz 2020 den itibaren yalnızca İngilizce dilinde makale değerlendirmeye alacaktır.
1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yalnızca İngilizce dilinde yayınlanacaktır.

TR Dizin değerlendirme aşamasındadır. 2021 Bahar döneminde başvurunun sonuçlanması beklenmektedir.  

Yine Ocak 2021 tarihinden itibaren Yılda 6 sayı ile bir cilt tamamlanacak şekilde yayın yapılacaktır. (iki ayda bir)
Cilt 10 - Sayı 3 - 30 Eyl 2020
 1. Evaluation of serum nitric oxide level and its relationship with disease activity parameters in patients with rheumatoid arthritis
  Sayfalar 297 - 301
  Hülya DEVECİ , Zeliha Cansel ÖZMEN
 2. Relationship between platelet counts, mean platelet volume, platecrit and Beta Thalassemia Carriers
  Sayfalar 302 - 306
  Hatice Tuba AKBAYRAM , Mustafa ÖRKMEZ
 3. Evaluation of Zinc and Copper Levels in Superficial Fungal Infections
  Sayfalar 307 - 311
  Fatma TUNCEZ AKYUREK , Fikret AKYÜREK AKYUREK
 4. Effects of Coronavirus (COVID-19) Pandemic on Health Anxiety Levels of Healthcare Professionals
  Sayfalar 312 - 318
  Şenay KILINÇEL , Zeynep TUNCER ISSI, Oğuzhan KILINÇEL , Esma AKPINAR ASLAN , Rukiye AY , Gamze ERZİN , Zekiye ÇELİKBAŞ , Cengiz AKKAYA
 5. Evaluation of 3 year surveillance of device associated infections in a neonatal intensive care unit
  Sayfalar 319 - 323
  Nuran ÜSTÜN , Sibel ÖZÜMÜT , Özgül BULUT , Sertaç ARSLANOĞLU , Fahri OVALI
 6. A Three Year Retrospective Analysis Of Anti-Tnf Treatment Outcomes In Rheumatoid Arthritis And Ankylosing Spondylitis Patients
  Sayfalar 324 - 330
  Dilek TEZCAN , Seyfettin ÜSTÜNSOY , Göksal KESKİN , İrem BİLGETEKİN
 7. The Evaluation of Health-Care Associated Infections In a Tertiary Intensive Care Unit
  Sayfalar 331 - 335
  Fatma ÇÖLKESEN , Fatih ÇÖLKESEN
 8. Can A Simple Complete Blood Count Predict Gestational Diabetes Mellitus?
  Sayfalar 336 - 341
  Pelin AYTAN , Seyran BOZKURT BABUŞ , Özde SAKARYA , Revan Sabri ÇİFTÇİ , Hakan AYTAN
 9. The Reliability of Quantifying the Pancreatic Ductus in Predicting the Operability of Pancreatic Adenocarcinomas
  Sayfalar 342 - 347
  Abdussamet BATUR , Fatma DURMAZ
 10. Sinonasal anatomic variations and relationship with sinonasal inflammatory mucosal disease: a computed tomography study
  Sayfalar 348 - 353
  Esin KURTULUŞ ÖZTÜRK , Saffet ÖZTÜRK , Şükrü TURAN , Berat ACU
 11. The Effect of Smoking Dependence Level on Patients 'Anxiety Levels of COPD Patients
  Sayfalar 354 - 358
  Murat Sinan ÖZDAŞ , Ayşe MIDIK ÖZPAK , İzzet FİDANCI , Duygu YENGİL TACİ , İsmail ARSLAN , Mustafa ÇELİK , Oğuz TEKİN , Gülden BİLGİN
 12. The Attitudes and Awareness of Urinary Bladder Cancer Patients about the Relationship Between Their Tumoral Diseases and Tobacco Exposure
  Sayfalar 359 - 364
  Çiğdem ÖZDİLEKCAN , Eşref Oğuz Oğuz GÜVEN , Fahrettin Görkem GÜVENİR , Eda KARAİSMAİLOĞLU
 13. Relationship between gestational weight gain and amount of postpartum bleeding
  Sayfalar 365 - 369
  Tuğba KINAY , Runa ÖZELÇİ , Berna DİLBAZ , İnci KAHYAOĞLU , Özlem MORALOĞLU TEKİN
 14. The Effect of Socio-Demographic and Cultural Features on Traditional, Complementary and Alternative Medicine in Healthcare Students
  Sayfalar 370 - 376
  Cagla YIGITBAS , Aliye BULUT
 15. The effect of planned training regarding breast self-examination on women’s health beliefs
  Sayfalar 377 - 384
  Özlem DURAN AKSOY , Ferit KOÇOĞLU
 16. Determination of mothers’ postpartum comfort levels and affecting factors
  Sayfalar 385 - 393
  Özlem AKGÜN , Özlem DURAN AKSOY
 17. Knowledge level and attitude for Human Papillomavirus (HPV) infection and HPV vaccines among medical school students
  Sayfalar 394 - 398
  Derya KILIÇ , Esin DOLMA , İrem GÜNEY , Emine ACAR , Ege GUR , Büşra Nur Nur KIDAM , Ömer Tolga GÜLER
 18. Rectal vancomycin-resistant enterococcus colonization before admission to neonatal intensive care unit
  Sayfalar 399 - 402
  Yesim COSKUN , Seyda IGNAK
 19. Dalak yerleşimli kist hidatik tedavisinde minimal invaziv perkütan tedavi tekniklerinin etkinliği
  Sayfalar 403 - 407
  Bekir TURGUT , Fatih ÖNCÜ
 20. Nöropsikiyatrik Semptom Bilinirliği Üzerinden Sağlık Okur Yazarlığı
  Sayfalar 408 - 414
  Rukiye AY , Oğuzhan KILINÇEL
 21. Kayseri İlinde Halkın 112 Acil Yardım Hizmetleri Hakkında Bilgi, Düşünce ve Memnuniyet Düzeyleri
  Sayfalar 415 - 420
  Mehmet DOĞAN , Vesile ŞENOL , Fevziye ÇETİNKAYA , Melis NAÇAR , Emre BÜLBÜL
 22. Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Yaklaşımı
  Sayfalar 421 - 424
  Gülnur KUL , Nesibe KORKMAZ
 23. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Kullanımı ve Sonuçları
  Sayfalar 425 - 428
  Nuriye EMİROĞLU , Hüseyin ALTUNHAN
 24. Palyatif Bakım Ünitemizde Yatan Hastaların Retrospektif Analizi
  Sayfalar 429 - 433
  Ökkeş Hakan MİNİKSAR , Ahmet AYDIN
 25. Tüberküloz Lenfadenit Olgularının Epidemiyolojik, Klinik, Laboratuar ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 434 - 437
  Şeyhmus KAVAK
 26. MÜLTECİLERDE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ PREVALANSI
  Sayfalar 438 - 441
  Sevil OKAN , Fatih OKAN
 27. Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Sol Ventrikül Kitlesi ve Diyastolik Fonksiyonlar
  Sayfalar 442 - 446
  Yücel YILMAZ , İsmet SARIKAYA , Namık ERYOL
 28. Hemşirelik Fakültesine Yeni Kayıt Olan Gençlerin Bazı Sağlık Taramalarına Dair Sağlık Hizmeti Alma Durumları
  Sayfalar 447 - 452
  Duygu AYHAN BAŞER , Hilal AKSOY , Mustafa CANKURTARAN
 29. Radyolojik Olarak Nekrotizan Pnömoni ve Apseyi Taklit Eden İntralober Sekestrasyon
  Sayfalar 453 - 455
  Hıdır ESME , Mehmet KARADUMAN
 30. ÇOCUKLARDA İLEUSUN NADİR NEDENİ TRANSMEZENTERİK İNTERNAL HERNİ; OLGU SUNUMU
  Sayfalar 456 - 459
  Tamer SEKMENLİ , Nevin SEKMENLİ
 31. Significance of Psychotherapeutic Approach Toward Terminal Ill Diagnosis in Clinical Practices
  Sayfalar 460 - 463
  Suantak D VAİPHEİ
 32. A Comparative Analysis on SARS, MERS and COVID-19
  Sayfalar 464 - 470
  Atiksh CHANDRA , Sathees CHANDRA
 33. LEİSHMANİA HEPATİTLİ BİR OLGU
  Sayfalar 471 - 472
  Fatma İlknur VAROL , Arzu AKYAY , Ayşe SELİMOĞLU , Şükrü GÜNGÖR
 34. Recommendations Regarding Covid-19 Management for the Family Healthcare System
  Sayfalar 473 - 474
  İzzet FİDANCI , Hilal AKSOY , Duygu AYHAN BAŞER
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Çağdaş Tıp Dergisi 2146-6009 2011-2020
Doçentlik Başvurusunda Dergimizin Durumu

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Denkliği:  1b [Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi - 10 PUAN]

Dahil olduğumuz Dizinler (indeksler)  ve Platformlar  sayfanın sağ alt kenarında dizilidir.