Journal of Contemporary Medicine
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2667-7180 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Rabia YILMAZ |


Journal of Contemporary Medicine provides open access for academic publications.

The journal provides free access to the full texts of all articles immediately upon publication.

The journal does not request any charges for article processing or article submission.

There is no charge for readers to download articles, case reports and reviews for their own scholarly use. 

Journal of Contemporary Medicine

e-ISSN 2667-7180 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Rabia YILMAZ |
Kapak Resmi


Journal of Contemporary Medicine provides open access for academic publications.

The journal provides free access to the full texts of all articles immediately upon publication.

The journal does not request any charges for article processing or article submission.

There is no charge for readers to download articles, case reports and reviews for their own scholarly use. 

Cilt 9 - Sayı 2 - Haz 2019
 1. Thiol-disulphide homeostasis in noncomplicated chronic otitis media
  Sayfalar 119 - 122
  Kazım Bozdemir, Bülent Ulusoy, Arife Sezgin, Ahmet Akkoz, Özcan Erel, Mehmet Hakan Korkmaz
 2. Prevalence of work related neck and shoulder pain among office receptionist of Karachi
  Sayfalar 123 - 127
  Hira Islam Rajput, Muhammad Atif Khan, Muhammad Asif, Muzna Kafeel, Khadija Tul Kubra, Muhammad Jawwad Baig Chughtai, Muhammad Riaz Baig Chughtai
 3. An examination of the relationship between alexithymia and somatic complaints of mothers and obsessive-compulsive features of children
  Sayfalar 128 - 134
  Hüseyin Ünübol, Meryem Büşra Yılmazer Kaya
 4. Medikal Tedaviye Yanıtsız Duktus Arteriosuslu Preterm İnfantların Tedavisinde Güvenli Bir Yöntem: Yatakbaşı Cerrahi ligasyon
  Sayfalar 135 - 139
  Davut Bozkaya, Atakan Atalay, Sabriye Korkut, Cüneyt Tayman, İrfan Taşoğlu
 5. Management of Ovarian Tumors and Adnexal Torsion in Children; How to Save?
  Sayfalar 140 - 144
  Beytullah Yağız, Ayşe Karaman, Derya Erdoğan
 6. The Evaluation of Epicardial Fat Thickness and Carotid Intima-Media Thickness in the Patients with Subclinical and Overt Hypothyroidism
  Sayfalar 145 - 150
  Abdullah Doğan, Aziz Karabulut, Faruk Kılınç, Zafer Pekkolay, Alparslan Kemal Tuzcu
 7. The relation of chronic idiopathic urticaria with Fibromyalgia, sleep disturbance and anxiety
  Sayfalar 151 - 155
  Tuba Tülay Koca, HÜLYA NAZİK, Mehmet Kamil Mülayim, Perihan Öztürk
 8. Demir Eksikliği Anemisi Bulunan Çocuklarda Demir Yerine Koyma Tedavisinin İştah Üzerine Etkisi
  Sayfalar 156 - 162
  Resul YILMAZ, Yasemin Asan
 9. Retinal Ven Tıkanıklığına Bağlı Oluşan Maküler Ödem Tedavisinde İntravitreal Deksametazon İmplantın Erken Dönem Sonuçları
  Sayfalar 163 - 166
  Şerife Gülhan Konuk, Özlem Ekşi Yücel, Ertuğrul Can
 10. Endoskopik ultrasonografi yapılan olgularda propofole ketamin veya fentanil ilavesinin sedo-analjezi kalitesi üzerine etkileri
  Sayfalar 167 - 170
  Hayrettin Daşkaya, Harun Uysal, Ferda Yılmaz İnal, Asım Esen, Kazım Karaaslan
 11. Postoperatif Hasta Kontrollü Analjezi Uygulaması: Tek Merkez Deneyimi
  Sayfalar 171 - 176
  Yeşim Şenaylı, Alper Salman, Altan Şahin
 12. Opioid Kullanım Bozukluğu Olan Ergende Pregabalin Kötüye Kullanımı
  Sayfalar 177 - 179
  Ömer Kardaş, Burcu Kardaş
 13. Nadir Bir Neonatal Adneksiyal Kitle Nedeni: İntrauterin Over Torsiyonu
  Sayfalar 180 - 182
  Fatma Hilal Yılmaz, Nazlı Dilay Gültekin, Mehmet Yücel, Nuriye Tarakçı Emiroğlu, Hüseyin Altunhan
 14. Normal Placental Development and the Triad of Placental Dysfunction: The Maternal and Fetal Complications
  Sayfalar 183 - 190
  Arielle Hough, Sathees B Chandra
 15. Her Okula Bir Hemşire: Kaynaştırma Öğrencileri ve Sağlık Gereksinimleri
  Sayfalar 191 - 195
  Esma Kabasakal
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Çağdaş Tıp Dergisi 2146-6009 2011-2018
Doçentlik Başvurusunda Dergimizin Durumu

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Denkliği:  1b [Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi - 10 PUAN]

Dahil olduğumuz Dizinler (indeksler)  ve Platformlar  sayfanın sağ alt kenarında dizilidir.