e-ISSN: 2667-7180
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: Rabia YILMAZ
Kapak Resmi
       

Journal of Contemporary Medicine (JCM) bağımsız, önyargısız tarafsız, hakemli ve açık erişimli uluslararası tıp dergisidir.

Tıbbın tüm alanlarıyla ilgili klinik ve deneysel çalışmaların yanısıra ilginç olgu sunumları, klinik görüntü, davetli derleme, editöre mektup, bilimsel yorumlar gibi yazıları da yayımlar.

Dergimiz yalnızca İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Türkçe yazarlara bilgi bulunması yazıların Türkçe yüklenebileceği anlamını taşımamaktadır. 

TR Dizin değerlendirme aşamasındadır. 

Yine Ocak 2021 tarihinden itibaren Yılda 6 sayı ile bir cilt tamamlanacak şekilde yayın yapılacaktır. (iki ayda bir)

01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Hemşirelik ile ilgili yazılara sınırlama getirilecektir. Editör onayı ile makale yüklenmesine izin verilecektir
2022 - Cilt: 12 Sayı: 5

Derleme

An overview of the genetic diversity of Echinococcus granulosus sensu lato in Turkey

Araştırma Makalesi

Estrogen in Luteal Phase Support: Effects on IVF-ICSI Antagonist Protocol Pregnancy Results

Klinik Araştırma

Is intraarticular enjections effective on pain management in patients with late stage primer gonarthrosis during COVID-19 pandemic? A single centre experience

Klinik Araştırma

Comparison of the Effects of Different Molecular Weight Hyaluronic Acid Application in Knee Osteoarthritis

Olgu Sunumu

Prolonged Response with Enzalutamide in a Prostate Cancer Patient on Hemodialysis

Araştırma Makalesi

A Pilot Study on the Performance of Presepsin in Acute Appendicitis: A Prospective Case-Control Study

Araştırma Makalesi

Effects of Carbohydrate and Fats in Turkish Patients with Type 2 Diabetes

Klinik Araştırma

Relationship Between Carpal Bone Morphology and Distal Radius Fracture Pattern

Klinik Araştırma

Comparison Of Winograde And Vandenbos Surgical Techniques According To Heifetz Stage In The Treatment Of Ingrown Toenails

Araştırma Makalesi

Posttraumatic Stress Disorder Symptoms and Related Factors in Women with Early Pregnancy Loss

Klinik Araştırma

ANTENATAL FACTORS AFFECTING THE DECISION TO HAVE AN ORAL GLUCOSE TOLERANCE TEST

Araştırma Makalesi

Determining the interest in pain and analgesic during and before the covid-19 pandemic period using google trends data: an infodemiological study

Araştırma Makalesi

Retrospective evaluation of liver transaminase abnormalities in asymptomatic and symptomatic patients according to liver biopsy results

Araştırma Makalesi

Barriers associated with seasonal influenza vaccination uptake among nurses: A cross-sectional study

Araştırma Makalesi

Demonstration of the Effectiveness of Epidermal Growth Factor in Diabetic Foot Ulcers

Klinik Araştırma

Association of systemic immune-inflammation index with long-term all-cause mortality in pancreatic cancer patients after pancreaticoduodenectomy

Araştırma Makalesi

Common ECG Changes and Prognostic Importance of ECG Findings in Covid-19 Patients Presenting to the Emergency Department

Klinik Araştırma

Retrospective Analysis of Oral and Maxillofacial Pathologies

Araştırma Makalesi

Physical Activity Levels of Medical Students: a global issue to be addressed

Araştırma Makalesi

SEROPREVALENCE OF HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, and Anti-HIV IN PATIENTS WITH ALCOHOL AND SUBSTANCE ABUSE IN AN AMATEM CLINIC IN EASTERN TURKIYE: A SIX-YEAR RETROSPECTIVE EVALUATION

Araştırma Makalesi

Distribution of Clinical Staphylococccus aureus Isolates and Antibiotic Resistance Profile: Three-Year Data

Klinik Araştırma

Prognostic value of clinicopathological characteristic of patients with Malign Mesothelioma at Mediternean region of Turkey

Araştırma Makalesi

Oxidative Stress Index and Vitamin C in The Diagnosis of Fibromyalgia Syndrome

Araştırma Makalesi

Comparison of Laparoscopy and Laparotomy Results for Benign Ovarian Tumors

Araştırma Makalesi

Evaluation of clinical features, treatment approaches and treatment outcomes of children with non-Hodgkin lymphoma

Doçentlik Başvurusunda Dergimizin Durumu

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Denkliği:  1b [Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi - 10 PUAN]

Dahil olduğumuz Dizinler (indeksler)  ve Platformlar  sayfanın ana sayfanın sağ tarafında "Dizinler" sekmesinde izlenebilir.


Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yağmacı/Şaibeli Dergiler Hakkında Duyurusu sonrası Dergimizin açıklaması

DUYURU (Akademik yükselme ve doçentlik başvuru dosyasına eklemek için editörce imzalı açıklamayı indirmek için TIKLAYINIZ) (https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/24938)

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan 2021.18.643 sayılı kararı ve 25 Ocak 2022 tarihli duyurusu https://www.uak.gov.tr/DuyuruBelgeleri/2022/yagmacı-saibeli-dergiler-hk-duyuru-25012022.pdf sonrası UAK Doçentlik başvurusunda dergimizin durumu hakkında açıklama gereksinimi doğmuştur.
Dergimiz ilk sayısını yayımlandığı 2011 yılından beri Aralık 2021 tarihine ÜCRETSİZ dergi statüsünde yayın yapmıştır. Giderleri minimal tutulmak üzere birçok işlem editör kurulu tarafından yapılmış ve maddi kaynaklar yine editör kurulunca karşılanmıştır. Reklam, bağış ve diğer destekler ile bütçe karşılanmıştır. Dergimiz yayın hayatının hiçbir döneminde yazarlardan makale kabulünden sonra editöryal (editorial processing charge) ve/veya basım sürecinde (article processing charge) ya da farklı hiç bir ücret talep etmemiştir.
Son yıllarda akademik yayıncılığın giderek zorlaşması, tüm dünyada ücret politikasında trend değişikliği neticesinde yazar ve veya kurumlarından (article processing charge) talep edilmesi gereksinimi hasıl olmuştur. 2022 Yılı ilk sayısından itibaren makale yüklendikten ve ön değerlendirme yapıldıktan sonra hakem süreci balamadan önce, makalenin yayınlanmak üzere kabul ve ret olmasına bakılmaksızın başvuru aşamasında article processing charge talep edilmeye başlanmıştır.
Dergimizde araştırmaları yayınlanan, yayınlanacak olan yazarlara, akademik yükselme ve doçentlik başvurularında görev alacak saygıdeğer jüri üyelerine ve dergimiz hakkında ücret politikası hakkında bilgi talep eden kamu ve özel kurum ve kuruluşlara saygı ile duyurulur.

27-01-2022
Prof Dr Resul YILMAZ
Editör