e-ISSN: 2667-7180
Başlangıç: 2011
Yayıncı: Rabia YILMAZ
Kapak Resmi
       

Journal of Contemporary Medicine (JCM) bağımsız, önyargısız tarafsız, hakemli ve açık erişimli uluslararası tıp dergisidir.

Tıbbın tüm alanlarıyla ilgili klinik ve deneysel çalışmaların yanısıra ilginç olgu sunumları, klinik görüntü, davetli derleme, editöre mektup, bilimsel yorumlar gibi yazıları da yayımlar.

Dergimiz yalnızca İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Türkçe yazarlara bilgi bulunması yazıların Türkçe yüklenebileceği anlamını taşımamaktadır. 

TR Dizin değerlendirme aşamasındadır. 

Yine Ocak 2021 tarihinden itibaren Yılda 6 sayı ile bir cilt tamamlanacak şekilde yayın yapılacaktır. (iki ayda bir)

01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Hemşirelik ile ilgili yazılara sınırlama getirilecektir. Editör onayı ile makale yüklenmesine izin verilecektir
2023 - Cilt: 13 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

EVALUATION OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS ON OSTEOBLASTOMA PUBLISHED BETWEEN 2000 AND 2022

Araştırma Makalesi

Threat of mpox (monkeypox) outbreak after the COVID-19 pandemic: are healthcare professionals ready for new psychological wars?

Araştırma Makalesi

Analysis of Chest Disease Consultations Requested by an Emergency Unit in Summer and Winter Months

Araştırma Makalesi

COMPARISON OF THE EARLY-MIDDLE PERIOD RESULTS OF THE ALL-INSIDE METHOD AND THE TRANSTIBIAL METHOD IN ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION

Klinik Araştırma

Paraoxonase-1 and Arylesterase Activities in Children with Acute Bronchiolitis

Araştırma Makalesi

Frequency of Rotavirus and Adenovirus in Children with Diarrhea

Klinik Araştırma

Clinical Observation in Premature Babies with Feeding Intolerance

Araştırma Makalesi

COVID-19 Vaccines From the Perspective of Healthcare Professionals and Medical School Students: How did Vaccine-related Concerns Influence Our Decisions?

Araştırma Makalesi

Evaluation of restless legs syndrome in children with allergic rhinitis

Klinik Araştırma

A Comparison of Curettage Only and Curettage with Electrocautery After Partial Matrixectomy for Ingrowing Toenail

Klinik Araştırma

Evaluation of Vitamin B12, Folic Acid, Ferritin and Vitamin D Levels in Obsessive Compulsive Disorder

Olgu Sunumu

ADAMANTINOMA-LIKE EWING SARCOMA OF THE PAROTID WITH EWSR1-FLI1 REARRANGEMENT: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE

Araştırma Makalesi

Are preoperative features effective in the incompatibility of intraoperative frozen section and final pathology in operated patients diagnosed with atypia endometrial hyperplasia?

Klinik Araştırma

Clinical Outcomes of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in the Respiratory Intensive Care Unit

Araştırma Makalesi

The evaluation of testes by share wave elastography in patients with isolated hypogonadotropic hypogonadism

Araştırma Makalesi

Evaluation of Neutrophil-Lymphocyte Ratios According to Gupta Perioperative Myocardial Infarction or Cardiac Arrest (MICA) Risk Index in Elderly Patients Undergoing Hip Surgery

Araştırma Makalesi

Evaluation of Hematological Biomarkers in Childhood Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease

Klinik Araştırma

Comparison of Abdominal Initial Entry Techniques in Gynecological Laparoscopy

Klinik Araştırma

The Role of Communication with the Field during the Pandemic Period: A District Intervention Example in Preventive Health Services

Araştırma Makalesi

Evaluation of endoscopy timing in patients with acute upper gastrointestinal bleeding in emergency department

Klinik Araştırma

PSEUDOANGIOMATOUS STROMAL HYPERPLASIA OF THE BREAST: MULTIMODALITY IMAGING FINDINGS

Klinik Araştırma

Comparison of Analgesic Efficacy of Cooling Spray and Saline Spray in Wrist Trauma; Randomized Controlled Double Blind Study

Klinik Araştırma

Kidney health of refugee children: an ongoing challenge

Araştırma Makalesi

Evaluation of the quality and reliability of YouTube videos on premature ventricular contraction

Araştırma Makalesi

Bibliometric analysis of scientific literature on Acanthamoeba keratitis

Araştırma Makalesi

INVESTIGATION OF VARIANTS IN SARS-COV-2 INFECTIONS AFTER 3 DOSES OF COVID-19 VACCINE

Araştırma Makalesi

Assessment of DNA Damage Induced by Velum® Prime in Human Lymphocytes

Klinik Araştırma

Current Status of Global Hysteroscopy and Female Infertility Research: A Web of Science Based Bibliometric Analysis Study

Klinik Araştırma

Outcomes of Low and Middle Income Children with Relapsed Acute Lymphoblastic Leukemia: Single-Center Experience

Klinik Araştırma

Survival Outcomes and Factors Affecting Prognosis in Patients with Head and Neck Region Mucoepidermoid Carcinoma Treated with Adjuvant Radiotherapy

Araştırma Makalesi

Proverb Comprehension in Primary Progressive Aphasia

Araştırma Makalesi

EVALUATION OF THE EFFECT OF PELVIC TYPES ON TRANS-SACRAL SCREW CORRIDOR DIAMETER (RETROSPECTIVE ANALYSIS USING COMPUTERIZED TOMOGRAPHY DATA)

Araştırma Makalesi

Evaluation of caregiver burdens of caregivers to individuals with chronic heart failure

Klinik Araştırma

Dynamic thiol/disulphide homeostasis and ischemic modified albumin levels in idiopathic polyhydramnios

Araştırma Makalesi

Knowledge level about HPV infection and cervical cancer screening tests

Araştırma Makalesi

The Prognostic Value of Systemic Immune Inflammation Index in Children with Carbon Monoxide Poisoning

Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz

A Systematic Review and Meta-Analysis: Acute Migraine Treatment in Pediatric and Adolescent Populations

Araştırma Makalesi

Investigation of Thought Control and Obsessive Beliefs in Generalised Anxiety Disorder and Panic Disorder

Araştırma Makalesi

Surgical Management of Acute Complications Arising from Endovascular Interventions in Peripheral Arterial Disease of the Lower Extremities: Everlasting Novel

Araştırma Makalesi

Comparison of Results of the sIPOM and the IPOM-Plus Techniques for Small and Medium-Sized Primary Midline Abdominal Wall Hernias

Araştırma Makalesi

Knowledge Level of High School Students about Crimean Congo Hemorrhagic Fever

Klinik Araştırma

Relationship of selective IgE deficiency with autoimmune diseases

Araştırma Makalesi

Comparison of pregnancy outcomes among adolescent pregnant women, young adult pregnant women, and adult pregnant women over ten years in our tertiary care clinic

Araştırma Makalesi

Breast Cancer Awareness Among Women Patients of a Private Hospital: A Cross-Sectional Study on Risk Factors, Symptoms, and Attitudes in Turkey

Araştırma Makalesi

Evaluation of Neurofibromatosis Type 1 Associated Optic Pathway Gliomas

Klinik Araştırma

An Investigation into the Assessment of Nutritional Status, Quality of Life, and Adherence to the Mediterranean Diet among Women Affected by Breast Cancer

Araştırma Makalesi

Arterial Spin Labelling Magnetic Resonance Perfusion Imaging for the Diagnosis of Acute Cerebral Venous Thrombosis

Araştırma Makalesi

Evaluation of the effect of intraoperative frozen section on overall timeliness and survival in lung cancer surgery

Araştırma Makalesi

The Effect of Entecavir and Tenofovir Disoproxil on Bone Mineral Density in Chronic Hepatitis B Treatment

Araştırma Makalesi

Liver Protection of Hydroxytyrosol Mediated by Spexin and TRPM2

Araştırma Makalesi

Evaluation of Response to Stereotactic Radiosurgery and Survival Outcomes in Patients with Brain Metastases from Gastrointestinal Cancers

Klinik Araştırma

Unveiling the Prognostic Significance of Immature Granulocytes and Nucleated Red Blood Cells in Geriatric Pneumonia Severity and Mortality Outcomes

Araştırma Makalesi

Evaluation of HBV Reactivation and Antiviral Prophylaxis in Patients Receiving Immunosuppressive Therapy

Araştırma Makalesi

Determination of the Relationship between the Level of Mothers’ Postnatal Sense of Security and Mother-Infant Bonding

Doçentlik Başvurusunda Dergimizin Durumu

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Denkliği:  1b [Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi - 10 PUAN]

Dahil olduğumuz Dizinler (indeksler)  ve Platformlar  sayfanın ana sayfanın sağ tarafında "Dizinler" sekmesinde izlenebilir.


Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yağmacı/Şaibeli Dergiler Hakkında Duyurusu sonrası Dergimizin açıklaması

DUYURU (Akademik yükselme ve doçentlik başvuru dosyasına eklemek için editörce imzalı açıklamayı indirmek için TIKLAYINIZ) (https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/24938)

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan 2021.18.643 sayılı kararı ve 25 Ocak 2022 tarihli duyurusu https://www.uak.gov.tr/DuyuruBelgeleri/2022/yagmacı-saibeli-dergiler-hk-duyuru-25012022.pdf sonrası UAK Doçentlik başvurusunda dergimizin durumu hakkında açıklama gereksinimi doğmuştur.
Dergimiz ilk sayısını yayımlandığı 2011 yılından beri Aralık 2021 tarihine ÜCRETSİZ dergi statüsünde yayın yapmıştır. Giderleri minimal tutulmak üzere birçok işlem editör kurulu tarafından yapılmış ve maddi kaynaklar yine editör kurulunca karşılanmıştır. Reklam, bağış ve diğer destekler ile bütçe karşılanmıştır. Dergimiz yayın hayatının hiçbir döneminde yazarlardan makale kabulünden sonra editöryal (editorial processing charge) ve/veya basım sürecinde (article processing charge) ya da farklı hiç bir ücret talep etmemiştir.
Son yıllarda akademik yayıncılığın giderek zorlaşması, tüm dünyada ücret politikasında trend değişikliği neticesinde yazar ve veya kurumlarından (article processing charge) talep edilmesi gereksinimi hasıl olmuştur. 2022 Yılı ilk sayısından itibaren makale yüklendikten ve ön değerlendirme yapıldıktan sonra hakem süreci balamadan önce, makalenin yayınlanmak üzere kabul ve ret olmasına bakılmaksızın başvuru aşamasında article processing charge talep edilmeye başlanmıştır.
Dergimizde araştırmaları yayınlanan, yayınlanacak olan yazarlara, akademik yükselme ve doçentlik başvurularında görev alacak saygıdeğer jüri üyelerine ve dergimiz hakkında ücret politikası hakkında bilgi talep eden kamu ve özel kurum ve kuruluşlara saygı ile duyurulur.

27-01-2022
Prof Dr Resul YILMAZ
Editör