e-ISSN: 2667-7180
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
Yayıncı: Rabia YILMAZ
Kapak Resmi
       

Journal of Contemporary Medicine (JCM) bağımsız, önyargısız tarafsız, hakemli ve açık erişimli uluslararası tıp dergisidir.

Tıbbın tüm alanlarıyla ilgili klinik ve deneysel çalışmaların yanısıra ilginç olgu sunumları, klinik görüntü, davetli derleme, editöre mektup, bilimsel yorumlar gibi yazıları da yayımlar.

Dergimiz yalnızca İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Türkçe yazarlara bilgi bulunması yazıların Türkçe yüklenebileceği anlamını taşımamaktadır. 

TR Dizin değerlendirme aşamasındadır. 

Yine Ocak 2021 tarihinden itibaren Yılda 6 sayı ile bir cilt tamamlanacak şekilde yayın yapılacaktır. (iki ayda bir)

01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Hemşirelik ile ilgili yazılara sınırlama getirilecektir. Editör onayı ile makale yüklenmesine izin verilecektir
2022 - Cilt: 12 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

Double Blood Culture Policy Is More Effective Than Single In Neonatal Intensive Units

Klinik Araştırma

The Relationship Between Hemoglobin Levels and Intensive Care Mortality in COVID-19 Patients

Derleme

An overview of the genetic diversity of Echinococcus granulosus sensu lato in Turkey

Klinik Araştırma

Comparative Study of Cyanoacrylate Glue and Endovenous Laser Ablation in Varicose Veins

Araştırma Makalesi

Alterations of Methylated Arginine Residues and Related Amino Acids During Acute Pancreatic Inflammation

Araştırma Makalesi

Estrogen in Luteal Phase Support: Effects on IVF-ICSI Antagonist Protocol Pregnancy Results

Araştırma Makalesi

Retrospective Radiological Analysis of Ethmoid Roof Depth and Sinonasal Anatomical Variations in Septoplasty and Septorhinoplasty Patients

Klinik Araştırma

Investigation of Helicobacter pylori antigen positivity and intestinal parasite coexistence in stool samples

Klinik Araştırma

Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum Strains and Antibiotic Resistance Profiles from Patients with Urethritis/ Vaginitis Symptoms

Araştırma Makalesi

Genetic and Clinical Evaluation of Retinitis Pigmentosa

Araştırma Makalesi

A Comparison of Eating Attitudes, Diet Quality, and Nutrition Knowledge in Polycystic Ovary Syndrome

Araştırma Makalesi

Investigation of Toxoplasma Gondii, Rubella virus and Cytomegalovirus Infections in Pregnancy, Retrospective Evaluation of Avidity Tests and Perinatal Follow-up Results

Araştırma Makalesi

Hepatitis A and E Virus Seropositivity in Patients with Hepatitis B surface antigen (HBsAg) positivity

Derleme

NTRK Somatic Fusions and Tumor Agnostic Treatment in Pediatric Cancers

Araştırma Makalesi

Role of hematological parameters in systemic sclerosis patients with pulmonary system involvement

Araştırma Makalesi

The effect of smoking on family functions

Klinik Araştırma

The Effect of Interscalene Brachial Plexus Block with a Single-dose Intra-articular Local Anesthetic on Postoperative Pain

Araştırma Makalesi

Association between Triple-Negative Breast Cancer and Socioeconomic and Cultural Factors in Southeast Anatolia: A Single-Center Experience

Araştırma Makalesi

Relationship Between Platelet Indices and Prolonged Hospitalization in Patients With Acute Pancreatitis: A Retrospective Observational Study

Araştırma Makalesi

Analysis Of The Premarital Health Examinations Results Of Family Physicians In Isparta : A Retrospective Study

Klinik Araştırma

The role of combined hematological inflammatory indices in predicting poor outcomes in patients with acute pancreatitis

Klinik Araştırma

Is intraarticular enjections effective on pain management in patients with late stage primer gonarthrosis during COVID-19 pandemic? A single centre experience

Olgu Sunumu

Infantile and Adult Scabies mimicking Langerhans Cell Histiocytosis Clinically and Histopathologically

Araştırma Makalesi

The Importance of Morphometric Measurements of Adult Human Dry Hip Bone in Acetabular Reconstruction

Doçentlik Başvurusunda Dergimizin Durumu

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Denkliği:  1b [Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi - 10 PUAN]

Dahil olduğumuz Dizinler (indeksler)  ve Platformlar  sayfanın ana sayfanın sağ tarafında "Dizinler" sekmesinde izlenebilir.


Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yağmacı/Şaibeli Dergiler Hakkında Duyurusu sonrası Dergimizin açıklaması

DUYURU (Akademik yükselme ve doçentlik başvuru dosyasına eklemek için editörce imzalı açıklamayı indirmek için TIKLAYINIZ) (https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/24938)

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan 2021.18.643 sayılı kararı ve 25 Ocak 2022 tarihli duyurusu https://www.uak.gov.tr/DuyuruBelgeleri/2022/yagmacı-saibeli-dergiler-hk-duyuru-25012022.pdf sonrası UAK Doçentlik başvurusunda dergimizin durumu hakkında açıklama gereksinimi doğmuştur.
Dergimiz ilk sayısını yayımlandığı 2011 yılından beri Aralık 2021 tarihine ÜCRETSİZ dergi statüsünde yayın yapmıştır. Giderleri minimal tutulmak üzere birçok işlem editör kurulu tarafından yapılmış ve maddi kaynaklar yine editör kurulunca karşılanmıştır. Reklam, bağış ve diğer destekler ile bütçe karşılanmıştır. Dergimiz yayın hayatının hiçbir döneminde yazarlardan makale kabulünden sonra editöryal (editorial processing charge) ve/veya basım sürecinde (article processing charge) ya da farklı hiç bir ücret talep etmemiştir.
Son yıllarda akademik yayıncılığın giderek zorlaşması, tüm dünyada ücret politikasında trend değişikliği neticesinde yazar ve veya kurumlarından (article processing charge) talep edilmesi gereksinimi hasıl olmuştur. 2022 Yılı ilk sayısından itibaren makale yüklendikten ve ön değerlendirme yapıldıktan sonra hakem süreci balamadan önce, makalenin yayınlanmak üzere kabul ve ret olmasına bakılmaksızın başvuru aşamasında article processing charge talep edilmeye başlanmıştır.
Dergimizde araştırmaları yayınlanan, yayınlanacak olan yazarlara, akademik yükselme ve doçentlik başvurularında görev alacak saygıdeğer jüri üyelerine ve dergimiz hakkında ücret politikası hakkında bilgi talep eden kamu ve özel kurum ve kuruluşlara saygı ile duyurulur.

27-01-2022
Prof Dr Resul YILMAZ
Editör