e-ISSN: 2667-7180
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
Yayıncı: Rabia YILMAZ
Kapak Resmi
       

Journal of Contemporary Medicine (JCM) bağımsız, önyargısız tarafsız, hakemli ve açık erişimli uluslararası tıp dergisidir.

Tıbbın tüm alanlarıyla ilgili klinik ve deneysel çalışmaların yanısıra ilginç olgu sunumları, klinik görüntü, davetli derleme, editöre mektup, bilimsel yorumlar gibi yazıları da yayımlar.

Dergimiz yalnızca İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Türkçe yazarlara bilgi bulunması yazıların Türkçe yüklenebileceği anlamını taşımamaktadır. 

TR Dizin değerlendirme aşamasındadır. 

Yine Ocak 2021 tarihinden itibaren Yılda 6 sayı ile bir cilt tamamlanacak şekilde yayın yapılacaktır. (iki ayda bir)

01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Hemşirelik ile ilgili yazılara sınırlama getirilecektir. Editör onayı ile makale yüklenmesine izin verilecektir
Dergi Tarihçesi

2022 - Cilt: 12 Sayı: 1

Olgu Sunumu

29. Chemical Burn Caused by Garlic

Araştırma Makalesi

CRP/LYMPHOCYTE RATIO IN PATIENTS WITH COVID-19 WITH HEADACHE

Araştırma Makalesi

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN INSULIN PERCEPTIONS AND DIABETES SELF-MANAGEMENT OF INTENSIVE CARE PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES

Editöre Mektup

Tetanus risk in migrants: A case of tetanus with recovery in a migrant patient.

Araştırma Makalesi

Risk Factors Associated with Severe Disease in COVID-19

Araştırma Makalesi

The Effect of Vitamin B12 Levels on Prognosis in COVID-19 Patients

Araştırma Makalesi

The Attitudes of Undergraduate Nursing Students to Childhood Vaccines

Araştırma Makalesi

Analysis of 12-lead electrocardiograms shared on Twitter

Olgu Sunumu

MODY TİP DİYABET OLGU SUNUMU : Sadece Akılda Tutun

Araştırma Makalesi

EVALUATION OF THE REASONS FOR EMERGENCY DEPARTMENT APPLICATION IN PATIENTS WITH PERITONEAL DIALYSIS

Klinik Araştırma

Thoughts and attitudes of adults about medicines used for COVID-19; A descriptive study

Araştırma Makalesi

Treatment of COVID-19-Releated Hyperinflammatory Response In Intensive Care Unit: Pulse Steroid, Anticytokines, IVIG, Plasmapheresis.

Araştırma Makalesi

Evaluation of Medical Malpractice in Urology Cases Resulting in Death

Araştırma Makalesi

Perceptions of Intern Nurses Regarding the Coronavirus (COVID-19) Pandemic: A Qualitative Study

Araştırma Makalesi

Predictors of binge eating disorder and the impact on the quality of life in patients with severe obesity before bariatric surgery

Araştırma Makalesi

The Early-Term Adverse Effects in Healthcare Personnel after CoronaVac Vaccination

Araştırma Makalesi

Approach to Pediatric Breast Masses in Accompaniment with Current Literature

Araştırma Makalesi

The Effects of the Number of Pregnant in the Labor Room on Perception of Support, Fear of Childbirth and Satisfaction

Araştırma Makalesi

CLINICAL IMPORTANCE OF C-REACTIVE PROTEIN TO ALBUMIN RATIO (CAR) IN COVID-19 PNEUMONIA

Araştırma Makalesi

THE EFFECTS OF THYROID-STIMULATING HORMONE, FREE THYROXINE LEVELS, AND THYROID ANTIBODIES ON MEAN PLATELET VOLUME: ORIGINAL RESEARCH

Araştırma Makalesi

Evaluation of the Efficacy of Colistin Therapy with or without Loading Dose in the Treatment of Multi Drug Resistant Gram-negative Bacterial Infections

Doçentlik Başvurusunda Dergimizin Durumu

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Denkliği:  1b [Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi - 10 PUAN]

Dahil olduğumuz Dizinler (indeksler)  ve Platformlar  sayfanın ana sayfanın sağ tarafında "Dizinler" sekmesinde izlenebilir.


Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yağmacı/Şaibeli Dergiler Hakkında Duyurusu sonrası Dergimizin açıklaması

DUYURU (Akademik yükselme ve doçentlik başvuru dosyasına eklemek için editörce imzalı açıklamayı indirmek için TIKLAYINIZ) (https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/24938)

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan 2021.18.643 sayılı kararı ve 25 Ocak 2022 tarihli duyurusu https://www.uak.gov.tr/DuyuruBelgeleri/2022/yagmacı-saibeli-dergiler-hk-duyuru-25012022.pdf sonrası UAK Doçentlik başvurusunda dergimizin durumu hakkında açıklama gereksinimi doğmuştur.
Dergimiz ilk sayısını yayımlandığı 2011 yılından beri Aralık 2021 tarihine ÜCRETSİZ dergi statüsünde yayın yapmıştır. Giderleri minimal tutulmak üzere birçok işlem editör kurulu tarafından yapılmış ve maddi kaynaklar yine editör kurulunca karşılanmıştır. Reklam, bağış ve diğer destekler ile bütçe karşılanmıştır. Dergimiz yayın hayatının hiçbir döneminde yazarlardan makale kabulünden sonra editöryal (editorial processing charge) ve/veya basım sürecinde (article processing charge) ya da farklı hiç bir ücret talep etmemiştir.
Son yıllarda akademik yayıncılığın giderek zorlaşması, tüm dünyada ücret politikasında trend değişikliği neticesinde yazar ve veya kurumlarından (article processing charge) talep edilmesi gereksinimi hasıl olmuştur. 2022 Yılı ilk sayısından itibaren makale yüklendikten ve ön değerlendirme yapıldıktan sonra hakem süreci balamadan önce, makalenin yayınlanmak üzere kabul ve ret olmasına bakılmaksızın başvuru aşamasında article processing charge talep edilmeye başlanmıştır.
Dergimizde araştırmaları yayınlanan, yayınlanacak olan yazarlara, akademik yükselme ve doçentlik başvurularında görev alacak saygıdeğer jüri üyelerine ve dergimiz hakkında ücret politikası hakkında bilgi talep eden kamu ve özel kurum ve kuruluşlara saygı ile duyurulur.

27-01-2022
Prof Dr Resul YILMAZ
Editör