Amaç ve Kapsam

Journal of Contemporary Medicine, üç ayda bir yayımlanır ve dört sayı ile bir cilt tamamlanır. Dergi; tüm tıp alanlarıyla ilgili nitelikli klinik ve deneysel araştırmaları, olgu sunumlarını ve editöre mektupları yayımlar.

Journal of Contemporary Medicine, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Dergi basımından hemen sonra, makalelerin tam metinlerine ücretsiz ulaşılabilir. 

Derginin amacı tüm tıp alanlarında ulusal-uluslararası literatüre katkıda bulunacak yüksek nitelikli özgün araştırma yazıları yayınlamaktır.

Ek olarak  editör görüşü, editöre mektup, derleme, olgu sunumları, kitap değerlendirmesi, daha önce yayımlanmış makaleler üzerine yorumlar, toplantı ve konferans bildirileri, duyurular, biyografi yayımlamaktadır ayrıca diş hekimliği, halk sağlığı, beslenme ve diyetetik, sosyal hizmetler, insan genetiği, temel bilimler, psikoloji, psikiyatri, eğitim bilimleri, sosyoloji ve hemşirelik gibi alanlarda hazırlanmış yazılar da yayınlanabilir.

Journal of Contemporary Medicine; Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişim modeline uygun yayın yapan açık erişimli bir dergidir. Derginin arşivine  www.jcontempmed.com adresinden ücretsiz olarak ulaşılabilir. 

Orijinal BOAI’de ortaya konan Açık Erişim tanımı: 

"Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir."

BOAI Türkçe çevirisine aşağıdaki linkten erişilebilir. 

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation


Journal of Contemporary Medicine  de yayınlanan içerikler Creative Commons 4.0 Uluslararası Atıf Lisansı ile lisanslanmaktadır.

Telif Hakkı Politikası:

Siz yazar/lar olarak Telif Hakkı Devir Formunu imzaladığınıda telif hakkınızı Journal of Contemporary Medicine dergisine devretmiş olursunuz.

Eseriniz size alıntı verilerek indirilebilir ya da paylaşılabilir ancak değiştirilemez ve ticari amaçla kullanılamaz.

88x31.png

open.png

Yayımlanma Ayları
Ocak Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım