Yayın Hakkı Devir Formu

17872

Yayın Hakkı Devir Formu

Journal of Contemporary Medicine; Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişim modeline uygun yayın yapan açık erişimli bir dergidir. Derginin arşivine www.jcontempmed.com adresinden ücretsiz olarak ulaşılabilir.

Orijinal BOAI’de ortaya konan Açık Erişim tanımı:

"Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir."
BOAI Türkçe çevirisine aşağıdaki linkten erişilebilir.

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation


Journal of Contemporary Medicine de yayınlanan içerikler Creative Commons 4.0 Uluslararası Atıf Lisansı ile lisanslanmaktadır.


Telif Hakkı Politikası:

Siz yazar/lar olarak Telif Hakkı Devir Formunu imzaladığınıda telif hakkınızı Journal of Contemporary Medicine dergisine devretmiş olursunuz.

Şunları yapmakta özgürsünüz:
Paylaş - makalenizi herhangi bir ortamda veya biçimde kopyalayın ve yeniden dağıtın

Ticari Olmayan - Makalenizi ticari amaçlarla kullanamazsınız

Türev Yok - Makaleyi yeniden düzenler, dönüştürür veya üzerine değişiklik yaparsanız, değiştirilmiş makaleyi dağıtamazsınız

Eseriniz size alıntı verilerek indirilebilir ya da paylaşılabilir ancak değiştirilemez ve ticari amaçla kullanılamaz.

17873