e-ISSN: 2587-0262
Başlangıç: 2013
Yayıncı: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Bu derginin 2013-2020 tarihlerindeki arşivi DergiPark'ta yer almış olup;
  • 2020 yılından sonra DergiPark'ta yeni sayı yayımlanmamıştır.
  • DergiPark üzerinden yeni makale başvurusu kabul etmemektedir.
Dergi Tarihçesi

2020 - Cilt: 8 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

10. “MİDE KANSERİNDE ADJUVAN KEMORADYOTERAPİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

Araştırma Makalesi

13. Opere Erken Evre Akciğer Kanseri Hastalarında Prognostik Faktörler Retrospektif Tek Merkez Sonuçları

Araştırma Makalesi

29. Hepatit B Aşılama Verileri; İmmünsüpresif Hastalarda Tek Doz mu? Çift Doz mu?

Araştırma Makalesi

33. PREMALİGN SERVİKOVAGİNAL SMEAR SONUÇLARININ KOLPOSKOPİ VE LEEP İLE KORELASYONU

YENİ ADI

Namık Kemal Tıp Dergisi 

Arşive buradan erişebilirsiniz.

ESKİ ADI

 International Journal of Basic and Clinical Medicine

Arşive buradan erişebilirsiniz

Dizinler ve Platformlar