Namık Kemal Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2587-0262 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |


Dear Readers, Authors and Referees


Namık Kemal Medical Journal (NKMJ) is the official journal of Tekirdag Namik Kemal University Medical School . NKMJ  is  a scientific journal aiming to publish original research, case reports and reviews  free of charge and  in electronic form. NKMJ priorities publishing original research in the field of medicine which meet the qualifications of the journal . Open and free access to the full texts of all articles are permitted  immediately upon publication.

Our journal is a peer-reviewed journal published quarterly, three times a year (April, August, December).The journal does not request any charges for article processing or article submission.

Namık Kemal Medical Journal is in the scope of ULAKBİM Turkish Medical Directory-TR Index (since 2018).

                                                                                                                                                                                                Namık Kemal Medical Journal Editorial Board

Namık Kemal Tıp Dergisi

e-ISSN 2587-0262 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dear Readers, Authors and Referees


Namık Kemal Medical Journal (NKMJ) is the official journal of Tekirdag Namik Kemal University Medical School . NKMJ  is  a scientific journal aiming to publish original research, case reports and reviews  free of charge and  in electronic form. NKMJ priorities publishing original research in the field of medicine which meet the qualifications of the journal . Open and free access to the full texts of all articles are permitted  immediately upon publication.

Our journal is a peer-reviewed journal published quarterly, three times a year (April, August, December).The journal does not request any charges for article processing or article submission.

Namık Kemal Medical Journal is in the scope of ULAKBİM Turkish Medical Directory-TR Index (since 2018).

                                                                                                                                                                                                Namık Kemal Medical Journal Editorial Board

Cilt 8 - Sayı 2 - 23 Ağu 2020
 1. ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARINDA İRRİTABL BARSAK SENDROMU SIKLIĞI
  Sayfalar 117 - 123
  Okan AVCI , Rafet METE , Dilek SOLMAZ
 2. Cardiovascular System Features of Young Adults Born with Cesarean Section
  Sayfalar 124 - 130
  Ercan AKŞİT , Emine GAZİ , Bahadır KIRILMAZ , Melike EDİNCİKLİOĞLU , Hasan BOZKURT , Özge TURGAY YILDIRIM , Fatih AYDIN
 3. Electromyographic features of intermittent intraoperative neuromonitorization in the thyroid surgery
  Sayfalar 131 - 137
  Serdar GÜMÜŞ , Edip Erdal YILMAZ , Yusuf YAĞMUR
 4. FACTORS OF AFFECTING SLEEP QUALITY IN CANCER PATIENTS
  Sayfalar 138 - 144
  Nilay ŞENGÜL SAMANCI , Emir CELİK , Ezgi DEGERLİ , Melih KASAP , Kerem ORUC , Sahin BEDİR , Sumeyra DERİN , Nihan SENTURK OZTAS, Burc Cagrı POYRAZ , Zeynep Hande TURNA , Fuat Hulusi DEMİRELLİ
 5. Komplike Olgularda Diz Ve Çevresi Yumuşak Doku Defektlerinin Distal Anteromedial Perforatör Uyluk Flebi İle Kapatılması
  Sayfalar 145 - 151
  Muhammed Besir OZTURK
 6. Kranial MRG İncelemesi Sonrası Postural Stabilitenin Biodeks Denge Sistemi İle Değerlendirilmesi
  Sayfalar 152 - 157
  Eda ALBAYRAK , Hülya DEVECİ
 7. Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Prognostik Nutrisyonel İndeksin Prognoz Üzerine Etkisi: Tek merkez deneyimi
  Sayfalar 158 - 162
  Esma TÜRKMEN BEKMEZ
 8. Mean platelet volume to lymphocyte ratio: A novel marker for idiopathic sudden sensorineural hearing loss
  Sayfalar 163 - 169
  Ceyhun AKSAKAL , Ahmet MUTLU
 9. Measurement of Fetal Nasal Bone Length, Prenasal Thickness and Corpus Callosum Length of Fetuses in Thrace Region of Turkey
  Sayfalar 170 - 176
  Cem YENER , Gülizar Füsun VAROL , Havva SUTCU , Esra ALTAN ERBİLEN , Sinan ATEŞ , Cenk SAYIN
 10. Otizm Spektrum Bozukluğunun nedenlerine ait ebeveyn algısının tedavi tercihine etkisi
  Sayfalar 177 - 185
  Miraç Barış USTA , Ayşegül DUMAN KURT , Hatice GÜLŞEN , Koray KARABEKİROĞLU
 11. ERİTROSİT DAĞILIM GENİŞLİĞİ: MİGREN İLİŞKİLİ BEYİN MRG LEZYONLARI İÇİN YENİ BİR BELİRTEÇ Mİ?
  Sayfalar 186 - 190
  Zeynep ÖZÖZEN AYAS
 12. RENAL TUTULUMU OLAN HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI HASTALARDA ANJİYOTENSİN KONVERTİNG ENZİM GEN POLİMORFİZMİNİN PROGNOZLA İLİŞKİSİ
  Sayfalar 191 - 196
  Sevliya ÖCAL DEMİR DEMİR
 13. Retrospective Evaluation of Placenta Previa Cases: A Secondary-center Experince
  Sayfalar 197 - 203
  Mehmet OBUT , Süleyman Cemil OĞLAK
 14. RISK FACTORS AND HYSTEROSCOPIC RESULTS FOR INSUFFICIENT TISSUE FROM ENDOMETRIAL BIOPSY
  Sayfalar 204 - 211
  Şükrü YILDIZ , İsmail ALAY
 15. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Psikobiyotik Özellik Gösteren Besinlerin Tüketim Durumları ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 212 - 218
  Aliye KUYUMCU , Müberra YILDIZ
 16. Servikal serklaj uygulamasının gebeliğin devamındaki başarısının değerlendirilmesi
  Sayfalar 219 - 224
  İsa Şükrü ÖZ
 17. ST Segment Yükselmeli Miyokardial Enfarktüs İle Başvuran Hastalarda Asimetrik Dimetilarjinin Düzeyinin Kisa Ve Uzun Dönem Prognoz İle İlişkisi
  Sayfalar 225 - 233
  Ayça TÜRER CABBAR , Mehmet EREN
 18. Tekirdağ Bölgesi Dermatomikoz Hastalarının Klinik, Demografik ve Laboratuvar Sonuçları
  Sayfalar 234 - 239
  Hülya ALBAYRAK , Mine AYDIN KURÇ, Onur RAİMOĞLU , Mehmet YANIK , Aynur EREN TOPKAYA
 19. The effects of topiramate applied to the nucleus accumbens region on morphine withdrawal syndrome
  Sayfalar 240 - 248
  Songül ÖZKULA , Oya Helin DUNDAR , Selcuk EROL , Ramazan BAKAR , Heja GECİT , N. Eymen TURAN , M. Fırat BALIK , Hasan YANANLI RACİ, Rezzan GÜLHAN , Mahluga JAFAROVA DEMİRKAPU
 20. Türkiye’de Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı
  Sayfalar 249 - 257
  Hanife RAHMANLAR , Cemile ÜÇGÜL ATILGAN , Mehmet ÇITIRIK , Ali ALKAN , Hakkı GÜRSÖZ
 21. WWOX Gen İfadesinin Kronik Lenfositik Lösemi ile İlişkisi
  Sayfalar 258 - 263
  Halil HANCI , Birol TOPÇU , Seval AKPINAR , Burhan TURGUT , Bahadir BATAR
 22. RAPID DETERMINATION OF L-2-HYDROXYGLUTARIC ACID IN URINE SAMPLES BY CAPILLARY ELECTROPHORESIS WITH INDIRECT UV DETECTION
  Sayfalar 234 - 270
  Mehmet Şerif CANSEVER , Zeynep KALAYCIOĞLU , Tanyel ZÜBARİOĞLU , Ertuğrul KIYKIM , Ayşe Çiğdem AKTUĞLU ZEYBEK, Bedia BERKER
 23. YÜKSEK DERECELİ KASA İNVAZE OLMAYAN MESANE TÜMÖRLERİNDE HİSTOLOJİK DERECELENDİRME ORANININ PROGRESYONA ETKİSİ
  Sayfalar 271 - 278
  Meltem ÖZNUR , Murat AKGÜL , Ayşegül İSAL ARSLAN , Cenk Murat YAZICI , Enes ALTIN
 24. Aşı uygulamalarında ikincil kazanımlar
  Sayfalar 102 - 106
  Burçin NALBANTOĞLU , Emine Gülbin GÖKÇAY
 25. A SHEEP IN WOLF’S CLOTHING, OR A WOLF IN SHEEP’S CLOTHING? KERATOACHANTOMA
  Sayfalar 107 - 116
  Fatma BİLGEN , Alper URAL , Mehmet BEKERECİOĞLU
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
International Journal of Basic and Clinical Medicine 2148-0613 2013-2020
Dizinler
Dizinler ve Platformlar
YENİ ADI

Namık Kemal Tıp Dergisi 

Arşive buradan erişebilirsiniz.

ESKİ ADI

 International Journal of Basic and Clinical Medicine

Arşive buradan erişebilirsiniz