avatar
Fettah EREN Doç. Dr. SELCUK UNIVERSITY
Yayın 19 Hakemlik 12 CrossRef Atıf 1 TR Dizin Atıf 1
19 Yayın
12 Hakemlik
1 CrossRef Atıf
1 TR Dizin Atıf

Uzmanlık Alanları

Nöroloji ve Nöromüsküler Hastalıklar

Kurum

SELCUK UNIVERSITY

Popüler Yayınları

OVARİAN SARKOM İLİŞKİLİ LONGİTUDİNAL EKSTENSİF TRANSVERS MİYELİT: OLGU SUNUMU
Yazarlar: Fettah EREN , Aydın Talip YILDOĞAN, Şerefnur ÖZTÜRK
Yayın Bilgisi: 2020 , Kocatepe Tıp Dergisi
DOI: 10.18229/kocatepetip.441724
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 802

0

1

802

İskemik inmede ekokardiyografi bulgularının inme şiddeti, hemorajik transformasyon ve kısa dönem prognoz ile ilişkisi
Yazarlar: Fettah EREN , Aydın YILDOĞAN, Güllü EREN , Aysegul DEMİR , Kenan DEMİR
Yayın Bilgisi: 2020 , Pamukkale Tıp Dergisi
DOI: 10.31362/patd.686985
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1894

0

1

1894

0

1

8111

Yayınlar

0

131

1

8111

0

312

0

257

0

377

0

562

0

681

0

541

0

511

Pramipeksol İlişkili Uygunsuz Antidiüretik Hormon Salınımı Sendromu
Yayın Bilgisi: 2020 , Namık Kemal Tıp Dergisi
DOI: 10.37696/nkmj.750441
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 832

0

832

0

785

İskemik inmede ekokardiyografi bulgularının inme şiddeti, hemorajik transformasyon ve kısa dönem prognoz ile ilişkisi
Yazarlar: Fettah EREN , Aydın YILDOĞAN, Güllü EREN , Aysegul DEMİR , Kenan DEMİR
Yayın Bilgisi: 2020 , Pamukkale Tıp Dergisi
DOI: 10.31362/patd.686985
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1894

1

1894

OVARİAN SARKOM İLİŞKİLİ LONGİTUDİNAL EKSTENSİF TRANSVERS MİYELİT: OLGU SUNUMU
Yazarlar: Fettah EREN , Aydın Talip YILDOĞAN, Şerefnur ÖZTÜRK
Yayın Bilgisi: 2020 , Kocatepe Tıp Dergisi
DOI: 10.18229/kocatepetip.441724
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 802

1

802

DENEYSEL İSKEMİ REPERFÜZYON MODELİNDE GEÇ TROMBOLİTİK TEDAVİ ÖNCESİ MAGNEZYUM SÜLFATIN ETKİNLİĞİ
Yazarlar: Fettah EREN , Şerefnur ÖZTÜRK, Hülagu BARIŞKANER , Ali ÜNLÜ , Ceyhan UĞURLUOĞLU
Yayın Bilgisi: 2019 , Kocatepe Tıp Dergisi
DOI: 10.18229/kocatepetip.501477
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 693

0

693

Trombolitik tedavi uygulanan iskemik inme hastalarında hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin prognostik değeri
Yazarlar: Fettah EREN , Aydın Talip YILDOĞAN, Gözde ÖNGÜN , Melike Turan IŞIK, Şerefnur ÖZTÜRK
Yayın Bilgisi: 2019 , Pamukkale Tıp Dergisi
DOI: 10.31362/patd.481507
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1215

0

1215

Cinsel performans artırıcı bitkisel ürün ilişkili akut genç iskemik inme
Yazarlar: Fettah EREN , Aydın Talip YILDOĞAN, Gözde ÖNGÜN , Recep AYGÜL
Yayın Bilgisi: 2019 , Pamukkale Tıp Dergisi
DOI: 10.31362/patd.443927
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1953

0

1953

Melkersson-Rosenthal Sendromu Klinik ve Etiyolojik Özellikleri: 3 Olgu Sunumu
Yazarlar: Fettah EREN , Güllü EREN, Recep AYGÜL
Yayın Bilgisi: 2018 , Sakarya Tıp Dergisi
DOI: 10.31832/smj.448347
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3040

0

3040

Korpus Kallozum Spleniumda Görülen Geçici Beyin Lezyonun Klinik ve Radyolojik Önemi: 2 Olgu Sunumu
Yazarlar: Fettah EREN , Gözde ÖNGÜN, Şerefnur ÖZTÜRK
Yayın Bilgisi: 2018 , Kafkas Journal of Medical Sciences
DOI: 10.5505/kjms.2018.99705
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1594

0

1594

Yayınlar

1

0

511

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.