Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2630-5585 | e-ISSN 2687-217X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İstanbul Aydın Üniversitesi | http://tipfakultesiklinikleri.aydin.edu.tr/


Değerli Akademisyenler,

TFK Dergisi; Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda 3 kez basılı ve elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Çeşitli bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulandığı makaleler kabul edilmekte ve TFK Dergisi editör kurulu, ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir. Hakemler tarafından kabul edilen bütün makaleler ücretsiz olarak yayımlanmaktadır. TFK Dergisi; çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır ve inceleme sürecinin tüm basamaklarında yazarlar hakem isimlerini, hakemler de yazar isimlerini bilmemektedir. Makale kabul sürecinde TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan DergiPark çevrimiçi sistemi kullanılarak tüm yayın süreci takip edilmektedir. 

Sağlık Bilimlerini temel alan TFK Dergisinde; temel tıp bilimleri ve klinik branşlarda ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan araştırma, özgün çalışma, derleme, olgu bildirimleri ve buna yakın sağlık bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmekte ve yayınlanmaktadır. TFK Dergisi; Dergipark, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi ve Asos Index gibi uluslararası dizinlerde taranmaktadır.

Makalelerinizi taslak makaleye göre düzenleyip benzerlik raporuyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. Benzerlik rapor oranı %15’in üzerinde olan makaleler kabul edilmeyecektir.

Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi

ISSN 2630-5585 | e-ISSN 2687-217X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İstanbul Aydın Üniversitesi | http://tipfakultesiklinikleri.aydin.edu.tr/
Kapak Resmi


Değerli Akademisyenler,

TFK Dergisi; Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda 3 kez basılı ve elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Çeşitli bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulandığı makaleler kabul edilmekte ve TFK Dergisi editör kurulu, ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir. Hakemler tarafından kabul edilen bütün makaleler ücretsiz olarak yayımlanmaktadır. TFK Dergisi; çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır ve inceleme sürecinin tüm basamaklarında yazarlar hakem isimlerini, hakemler de yazar isimlerini bilmemektedir. Makale kabul sürecinde TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan DergiPark çevrimiçi sistemi kullanılarak tüm yayın süreci takip edilmektedir. 

Sağlık Bilimlerini temel alan TFK Dergisinde; temel tıp bilimleri ve klinik branşlarda ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan araştırma, özgün çalışma, derleme, olgu bildirimleri ve buna yakın sağlık bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmekte ve yayınlanmaktadır. TFK Dergisi; Dergipark, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi ve Asos Index gibi uluslararası dizinlerde taranmaktadır.

Makalelerinizi taslak makaleye göre düzenleyip benzerlik raporuyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. Benzerlik rapor oranı %15’in üzerinde olan makaleler kabul edilmeyecektir.

Cilt 4 - Sayı 1 - 1 Mar 2021
 1. Covid-19 ve Kanser
  Sayfalar 1 - 14
  Metehan KARATAŞ, Matem TUNÇDEMİR
 2. Hastaneye Yatış Gerektiren Toplum Kökenli Pnömoni Olgularında Mortalite Oranı ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 15 - 21
  Mutlu KULUÖZTÜRK, Gülden ESER, Gökçen AĞAOĞLU, Figen DEVECİ
 3. Alzheimer Hastalığı Kalça Kırığında Beş Yıllık Mortaliteyi Etkileyen Önemli Bir Risk Faktörü Müdür?
  Sayfalar 23 - 29
  Yasin KÖKER, Ömer BOZDUMAN, Ahmet Hakan KARA, Burak AKAN, Berk GÜÇLÜ, Ahmet EGE
 4. Gebeliğe Bağlı İntrahepatik Kolestaz: 48 Vakanın Fetal ve Maternal Sonuçlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 31 - 38
  Aydın ÖCAL, Fatih Mehmet FINDIK, Mehmet Sait İÇEN
 5. Portal Ven Trombozuna Bağlı Mide Kanaması
  Sayfalar 39 - 43
  Erdal ATİÇ, Güray DEMİR
 6. Nadir görülen yumuşak doku kitlesi: Diz çevresinde myoepitelyoma
  Sayfalar 45 - 48
  Uğur Onur KASMAN, Özgür KORKMAZ, Gültekin Sıtkı ÇEÇEN, Osman RODOP, Ayşe Nimet KARADAYI
DİZİN

logo.png

logo1.jpg

asos-index.png

Creative Common

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png