Amaç ve Kapsam

Aydın Tıp Klinikleri dergisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli, resmi yayınıdır.
Mart, Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 3 sayı olacak şekilde yayımlanır.


Aydın Tıp Klinikleri, tıbbın tüm alanlarında, klinik ve temel tıp bilimleri ile sağlık bilimleri orijinal araştırma makaleleri, derlemeler,
editör görüşleri, editöre mektup ve olgu sunumları yazılarının yayımlandığı “çift-kör” danışmanlık (peer-review) ilkelerine
dayanan uluslararası bir dergidir.


Aydın Tıp Klinikleri’nde makale başvuru veya işlem ücreti uygulanmamaktadır. Yayınlanan yazılar için
herhangi bir ücret ya da karşılık ödenmez.

Dergi; temel ve klinik tıp bilimleri ve sağlık bilimleri alanlarına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan özgün araştırma, derleme, olgu sunumu yayımlamayı hedeflemektedir.


Yayımlanma Ayları
Mart Temmuz Kasım


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png