Hakkında

Değerli Akademisyenler,

TFK Dergisi; Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda 3 kez basılı ve elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Çeşitli bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulandığı makaleler kabul edilmekte ve TFK Dergisi editör kurulu, ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir. Hakemler tarafından kabul edilen bütün makaleler ücretsiz olarak yayımlanmaktadır. TFK Dergisi; çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır ve inceleme sürecinin tüm basamaklarında yazarlar hakem isimlerini, hakemler de yazar isimlerini bilmemektedir. Makale kabul sürecinde TÜBİTAK ULAKBİM tarafından sağlanan DergiPark çevrimiçi sistemi kullanılarak tüm yayın süreci takip edilmektedir. 

Sağlık Bilimlerini temel alan TFK Dergisinde; temel tıp bilimleri ve klinik branşlarda ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan araştırma, özgün çalışma, derleme, olgu bildirimleri ve buna yakın sağlık bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmekte ve yayınlanmaktadır. TFK Dergisi, Türk Eğitim İndeksi ve Asos Index gibi uluslararası dizinlerde taranmaktadır.

Makalelerinizi taslak makaleye göre düzenleyip benzerlik raporuyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. Benzerlik rapor oranı %20’nin üzerinde olan makaleler kabul edilmeyecektir.

Dergimizin editör ekibi tamamen değişmiştir. Bu bekleme sürecinde 2022:5(2) ve 2022:5(3) sayıları zamanında çıkarılamamıştır. Gecikmeden dolayı özür dileriz. Dergimizde yaşanan veya yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek yeni ekibin başlıca hedefidir.  


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png