e-ISSN: 2602-2915
Başlangıç: 2009
Yayıncı: Maltepe Üniversitesi
Kapak Resmi
       

    Yayın hayatına 2009 yılında başlamış olan Maltepe Tıp Dergisi (Maltepe Medical Journal), Maltepe Üniversitesi’nin resmi bilimsel yayın organıdır. Maltepe Tıp Dergisinin yayıncısı T. C. Maltepe Üniversitesidir. Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Maltepe Tıp Dergisi elektronik ortamda basılan çift kör ulusal hakemli bir dergidir. Tıp alanının bütün dalları ile ilgili klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma makaleleri, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektup ve teknik notlar dergi bünyesinde yayınlanır. Maltepe Tıp Dergisi Yayın Kurulu, International Medical Journal Editors Council (ICMJE) ve Editorial Ethical Principles Commission (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışmaktadır ve tüm bilimsel yazılar herhangi bir ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açıktır. Dergi intihal kurallarına uygun yazılar kabul etmektedir. Dergi, tüm yazarlarımızın makalelerine dahil edilecek kendi ORCID tanımlayıcılarını almalarını önermektedir. Maltepe Tıp Dergisi Index Copernicus International, Academindex, ASOS İndeks, SOBIAD Atıf dizini, IDEAL ONLINE ve Turk Medline olmak üzere ulusal ve uluslararası atıf dizinlerinde taranmaktadır.

2023 - Cilt: 15 Sayı: 2