Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 3, Sayfalar 587 - 592 2020-09-18

İskemik inmede ekokardiyografi bulgularının inme şiddeti, hemorajik transformasyon ve kısa dönem prognoz ile ilişkisi
Relationship between echocardiography results with stroke severity, hemorrhagic transformation and short-term prognosis in ischemic stroke

Fettah EREN [1] , Aydın YILDOĞAN [2] , Güllü EREN [3] , Aysegul DEMİR [4] , Kenan DEMİR [5]


Amaç: İskemik inmelerin %20’sinde etiyolojide kardiyak emboliler vardır. Özellikle genç hastalarda bu oran daha yüksektir. Kardiyak hastalıklar inmede en önemli risk faktörlerindendir. Bu nedenle sol kalp ölçümlerinin inme şiddeti ve prognoz ile ilişkisi araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 80 iskemik inme hastası alındı. Özürlülük durumu, National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) ve modifiye Rankin skalası (mRS) ile değerlendirildi. 72 saat içinde transtorasik ekokardiyografi (TTE) yapıldı. NIHSS skoruna göre 0-7 hafif, 8-16 orta ve 16 üzeri ağır şiddette inme olarak gruplandırıldı. mRS 0-2 iyi, 2 üzerinde kötü fonksiyonel durum olarak değerlendirildi. Bir aylık süredeki NIHSS farkları belirlenip gruplandırıldı. Veriler SPSS Windows 21.0 sürümü ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışmada 70 (30 kadın, 40 erkek) hasta vardı. Yaş ortalamaları 66,73±11,62 idi. Sol ventrikül çapları; diyastol sonu 4,71±0,65, sistol sonu 3,02±0,82, diyastolik interventriküler septum 1,11±0,18, diyastolik posterior duvar 1,07±0,16 santimetre (cm) idi. Ejeksiyon fraksiyonu 55,58±8,02 idi. Sol atriyum 3,81±0,70 ve aortik anülüs 3,05±0,49 cm çapında idi. Başvuru NIHSS skoru yüksek olan gruplarda sol ventrikül sistol ve diyastol sonu çapı daha yüksekti (p=0,01). Diğer TTE bulguları arasında fark yoktu (p>0,05). Hemorajik transformasyon, birinci ayda bakılan NIHSS skoru ve mRS ile TTE ölçümleri arasında ilişki yoktu (p>0,05). Sonuç: Başlangıçtaki inme dizabilite şiddeti ile sol ventrikül sistol ve diyastol sonu çapı ilişkilidir. İskemik inmede TTE bulguları ile prognoz ve hemorajik transformasyon arasında ilişki yoktur.
İskemik inme, transtorasik ekokardiyografi, özürlülük
 • Prevention S. Guidelines for medical treatment for stroke prevention. Ann Intern Med 1994;121:54-55.
 • Chwojnicki K, Ryglewicz D, Wojtyniak B, et al. Acute ischemic stroke hospital admissions, Treatment, and Outcomes in Poland in 2009–2013. Front Neurol 2018;9:134.
 • Adams HP, Bendixen BH, Kappelle LJ, et al. Classification of subtype of acute ischemic stroke. Definitions for use in a multicenter clinical trial. TOAST. Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment. Stroke 1993;24:35-41.
 • Kistler JP. The risk of embolic Stroke-another piece of the puzzle. N Engl J Med 1994;331:1517-1519.
 • Fralick M, Goldberg N, Rohailla S, Guo Y, Burke MJ, Lapointe-Shaw L. Value of routine echocardiography in the management of stroke. CMAJ 2019;191:853-859.
 • Barnes ME, Miyasaka Y, Seward JB, et al. Left atrial volume in the prediction of first ischemic stroke in an elderly cohort without atrial fibrillation. Mayo Clin Proc 2004;79:1008-1014.
 • Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2018;49:46-110.
 • Williams LS, Yilmaz EY, Lopez-Yunez AM. Retrospective assessment of initial stroke severity with the NIH Stroke Scale. Stroke 2000;31:858-862.
 • Broderick JP, Adeoye O, Elm J. Evolution of the modified Rankin scale and its use in future stroke trials. Stroke 2017;48:2007-2012.
 • Geary L, Hasselström J, Carlsson AC, Eriksson I, von Euler M. Secondary prevention after stroke/transient ischemic attack: A randomized audit and feedback trial. Acta Neurol Scand 2019;140:107-115.
 • Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, et al. Heart disease and stroke statistics-2013 update: a report from the American Heart Association. Circulation 2013;127:6-245.
 • Modrego PJ, Pina MA, Fraj MM, Llorens N. Type, causes, and prognosis of stroke recurrence in the province of Teruel, Spain. A 5-year analysis. Neurol Sci 2000;21: 355-360.
 • Whiteley W, Chong WL, Sengupta A, Sandercock P. Blood Markers for the Prognosis of Ischemic Stroke A Systematic Review. Stroke 2009;40:380-389.
 • Zappasodi F, Croce P, Giordani A, et al. Prognostic value of EEG microstates in acute stroke. Brain topogr 2017;30:698-710.
 • Bouzas-Mosquera A, Broullón FJ, Álvarez-García N, et al. Left atrial size and risk for all-cause mortality and ischemic stroke. Can Med Assoc J 2011;183:657-664.
 • Xue J, Lin Y, Huang W, et al. Left atrial size and risk of recurrent ischemic stroke in a Chinese population. Brain Behav 2017;7:702.
 • Faustino A, Providência R, Barra S, et al. Which method of left atrium size quantification is the most accurate to recognize thromboembolic risk in patients with non-valvular atrial fibrillation? Cardiovasc Ultrasound 2014;12:1-12.
 • Jarvie JL, Foody JM. Recognizing and improving health care disparities in the prevention of cardiovascular disease in women. Curr Cardiol Rep 2010;12:488-496.
 • Charchar FJ, Bloomer LD, Barnes TA, et al. Inheritance of coronary artery disease in men: an analysis of the role of the Y chromosome. Lancet 2012;379:915-922.
 • Milionis H, Faouzi M, Cordier M, D'Ambrogio-Remillard S, Eskandari A, Michel P. Characteristics and early and long-term outcome in patients with acute ischemic stroke and low ejection fraction. Int J Cardiol 2013;168:1082-1087.
 • Adeoye AM, Ovbiagele B, Akinyemi JO, Ogah OS, Akinyemi R, Gebregziabher M. Echocardiographic Abnormalities and Determinants of 1‐Month Outcome of Stroke Among West Africans in the SIREN Study. J Am Heart Assoc 2019;8:814.
 • Wouters A, Nysten C, Thijs V, Lemmens R. Prediction of outcome in patients with acute ischemic stroke based on initial severity and improvement in the first 24 h. Front Neurol 2018;9:308.
 • Choi JY, Cha J, Jung JM, Seo WK, Oh K, Cho KH. Left ventricular wall motion abnormalities are associated with stroke recurrence. Neurol 2017;88:586-594.
Birincil Dil tr
Konular Klinik Nöroloji
Yayınlanma Tarihi Eylül 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6834-0827
Yazar: Fettah EREN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Konya
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9482-6203
Yazar: Aydın YILDOĞAN
Kurum: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4033-7946
Yazar: Güllü EREN
Kurum: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Konya
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5444-9837
Yazar: Aysegul DEMİR
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Konya
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0037-0549
Yazar: Kenan DEMİR
Kurum: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Konya
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Eylül 2020

Bibtex @araştırma makalesi { patd686985, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {587 - 592}, doi = {10.31362/patd.686985}, title = {İskemik inmede ekokardiyografi bulgularının inme şiddeti, hemorajik transformasyon ve kısa dönem prognoz ile ilişkisi}, key = {cite}, author = {Eren, Fettah and Yıldoğan, Aydın and Eren, Güllü and Demi̇r, Aysegul and Demi̇r, Kenan} }
APA Eren, F , Yıldoğan, A , Eren, G , Demi̇r, A , Demi̇r, K . (2020). İskemik inmede ekokardiyografi bulgularının inme şiddeti, hemorajik transformasyon ve kısa dönem prognoz ile ilişkisi . Pamukkale Tıp Dergisi , 13 (3) , 587-592 . DOI: 10.31362/patd.686985
MLA Eren, F , Yıldoğan, A , Eren, G , Demi̇r, A , Demi̇r, K . "İskemik inmede ekokardiyografi bulgularının inme şiddeti, hemorajik transformasyon ve kısa dönem prognoz ile ilişkisi" . Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 587-592 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/55097/686985>
Chicago Eren, F , Yıldoğan, A , Eren, G , Demi̇r, A , Demi̇r, K . "İskemik inmede ekokardiyografi bulgularının inme şiddeti, hemorajik transformasyon ve kısa dönem prognoz ile ilişkisi". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 587-592
RIS TY - JOUR T1 - İskemik inmede ekokardiyografi bulgularının inme şiddeti, hemorajik transformasyon ve kısa dönem prognoz ile ilişkisi AU - Fettah Eren , Aydın Yıldoğan , Güllü Eren , Aysegul Demi̇r , Kenan Demi̇r Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31362/patd.686985 DO - 10.31362/patd.686985 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 587 EP - 592 VL - 13 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.686985 UR - https://doi.org/10.31362/patd.686985 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi İskemik inmede ekokardiyografi bulgularının inme şiddeti, hemorajik transformasyon ve kısa dönem prognoz ile ilişkisi %A Fettah Eren , Aydın Yıldoğan , Güllü Eren , Aysegul Demi̇r , Kenan Demi̇r %T İskemik inmede ekokardiyografi bulgularının inme şiddeti, hemorajik transformasyon ve kısa dönem prognoz ile ilişkisi %D 2020 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 13 %N 3 %R doi: 10.31362/patd.686985 %U 10.31362/patd.686985
ISNAD Eren, Fettah , Yıldoğan, Aydın , Eren, Güllü , Demi̇r, Aysegul , Demi̇r, Kenan . "İskemik inmede ekokardiyografi bulgularının inme şiddeti, hemorajik transformasyon ve kısa dönem prognoz ile ilişkisi". Pamukkale Tıp Dergisi 13 / 3 (Eylül 2020): 587-592 . https://doi.org/10.31362/patd.686985
AMA Eren F , Yıldoğan A , Eren G , Demi̇r A , Demi̇r K . İskemik inmede ekokardiyografi bulgularının inme şiddeti, hemorajik transformasyon ve kısa dönem prognoz ile ilişkisi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(3): 587-592.
Vancouver Eren F , Yıldoğan A , Eren G , Demi̇r A , Demi̇r K . İskemik inmede ekokardiyografi bulgularının inme şiddeti, hemorajik transformasyon ve kısa dönem prognoz ile ilişkisi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(3): 587-592.