e-ISSN: 2619-9203
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Ahi Evran Tıp Dergisi (Ahi Evran Med J), klinik ve deneysel çalışmaların sonuçlarını bilim insanlarına ulaştırarak bilimsel ilerlemeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ahi Evran Tıp Dergisi çift kör hakemli, açık erişimli bir dergidir ve Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır.

Dergimiz, ULAKBİM TR Dizin, Türk Medline, DOAJ, EBSCO ve Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)' de indekslenmektedir.

2022 - Cilt: 6 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

The Frequency of Cardiac Involvement in Children with Henoch-Schonlein Purpura

Araştırma Makalesi

Sigara Kullanımı ve Lenf Nodu Metastazı ile Kolorektal Kanserlerde Sağkalım İle İlişkisi

Araştırma Makalesi

Knowledge, Attitude and Behavior of Medical Faculty Students about Traditional and Complementary

Araştırma Makalesi

Erzurum İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Hekimlerin, Mevsimsel Grip Aşısına Bakış Açısı, Kendilerine Uygulamaları ve Hastalarına Önerme Durumlarının Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Gestasyonel Diabetes Mellitusta Plasentanın Shear Wave Elastografi ile Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Yoğun Bakım Ünitesinde Laktat ve Mortalite

Olgu Sunumu

Büyük akciğer kistlerinin romatizmal bir nedeni: Sjögren sendromu

Derleme

PERİFERİK SİNİR YARALANMALARI, REJENERASYONU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Araştırma Makalesi

KUERSETİNİN İNSAN MEME KANSERİ HÜCRE HATTI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

İlkokul Öğrencilerinin Obezite, Fiziksel Aktivite ve Özetkililik-Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi

Dergimiz,ULAKBİM TR Dizin, DOAJ, EBSCO ve Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)' de indekslenmektedir. Ahi Evran Tıp dergisi süreli bilimsel yayındır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Makalelerin sorumlulukları yazarlara aittir.

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.