ISSN: 1309-4483
e-ISSN: 1309-5129
Başlangıç: 1980
Yayıncı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Journal of Experimental and Clinical Medicine (JECM) dergisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından her üç ayda bir yayımlanan ve sayıların talep üzerine derlendiği hakemli çevrimiçi bir dergidir.

JECM, tıp ve ilgili sağlık bilimlerinin tüm alanlarında İngilizce makaleleri kabul etmektedir. Dergi, tüm uluslarda araştırmacılara açıktır.

Derginin tam metni omujecm.com adresinde çevrimiçi olarak mevcuttur. Dergi içeriğine ücretsiz erişim (Açık Erişim) mevcuttur. Dergi makalelerin gönderilmesi, işlenmesi veya yayınlanması ve hatta fotoğrafların renkli çoğaltılması için ücret almaz.

Aşağıdaki makale türleri memnuniyetle kabul edilmektedir: orijinal makaleler (klinik ve laboratuvar çalışmalarının sunumu için), derleme makaleleri, vaka raporları ve editöre mektuplar.

Derginin dizinlendiği indeksler:
EBSCO, Google Scholar, Crossref, DOAJ, EMBASE, TurkMedline.

2023 - Cilt: 40 Sayı: 1

Derleme

Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Multiple Myeloma

Araştırma Makalesi

Can We Understand the Connection Between Dominant Extremity and Cervical Disc Herniation Using Machine Learning Method?

Araştırma Makalesi

Kinesiophobia, Exercise Capacity, Peripheral Muscle Strength and Physical Activity in Patients with Hypertension: A Cross-Sectional Study