ISSN: 1309-4483
e-ISSN: 1309-5129
Başlangıç: 1980
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Journal of Experimental and Clinical Medicine (JECM) dergisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından her üç ayda bir yayımlanan ve sayıların talep üzerine derlendiği hakemli çevrimiçi bir dergidir.

JECM, tıp ve ilgili sağlık bilimlerinin tüm alanlarında İngilizce makaleleri kabul etmektedir. Dergi, tüm uluslarda araştırmacılara açıktır.

Derginin tam metni omujecm.com adresinde çevrimiçi olarak mevcuttur. Dergi içeriğine ücretsiz erişim (Açık Erişim) mevcuttur. Dergi makalelerin gönderilmesi, işlenmesi veya yayınlanması ve hatta fotoğrafların renkli çoğaltılması için ücret almaz.

Aşağıdaki makale türleri memnuniyetle kabul edilmektedir: orijinal makaleler (klinik ve laboratuvar çalışmalarının sunumu için), derleme makaleleri, vaka raporları ve editöre mektuplar.

Derginin dizinlendiği indeksler:
EBSCO, Google Scholar, Crossref, DOAJ, EMBASE, TurkMedline.

2022 - Cilt: 39 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

18. The effect of a combination of clinical crown lengthening surgery and botulinum toxin A injection in gummy smile treatment

Araştırma Makalesi

22. Factors affecting result of a conservative treatment in post-collapse osteonecrosis of femoral head.

Araştırma Makalesi

38. THE EFFECT OF INTERMITTENT FASTING ON NIGHTTIME BLOOD PRESSURE LEVELS

Araştırma Makalesi

Opinions And Attitudes Of Pediatric Nurses For Missed Nursing Care In Turkey

Olgu Sunumu

Post Arrest Bispectral Index Monitoring

Araştırma Makalesi

The Impact of COVID-19 on Postoperative Outcomes of Emergency General Surgery Operations

Araştırma Makalesi

PROTECTIVE EFFECTS OF GLUTATHIONE ADMINISTRATION ON ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY IN RAT OVARIES

Derleme

Experimental intervertebral disc degeneration models

Derleme

Hemiplegia and Oral Health

Derleme

BEYOND COGNITION AND SLEEP: STOP THE DOMINO EFFECT

Araştırma Makalesi

Role of transvaginal ultrasonography in determining endometrium cancer risk in asymptomatic postmenopausal women with thickened endometrium

Araştırma Makalesi

Investigation of the Relationship between Clinical Severity of Acne and Inflammatory Parameters in Patients with Acne Vulgaris

Derleme

Emergencies in movement disorders

Araştırma Makalesi

Oral Cancer and Salivary Biomarkers in its Early Diagnosis

Araştırma Makalesi

Protective impact of glutamine on antituberculosis drug-induced nephrotoxicity in Wistar rats

Araştırma Makalesi

Comparison of depression and anxiety in inflammatory bowel patients treated with anti-TNF or immune modulators

Araştırma Makalesi

Knowledge of health care providers about Covid-19 disease in pregnancy and lactation in Ardabil

Derleme

Stem Cell Therapy in Knee Osteoarthritis, A Recent Literature Review

Derleme

The Role of Stem Cell-Based Extracellular Vesicles in Male Fertility

Derleme

From Laboratory Studies to Clinical Applications Mesenchymal Stem Cells in Cancer Treatment: Translational Oncology

Derleme

CRISPR/Cas9 System in Hematopoietic Stem Cells: Basic Research and Clinical Applications

Derleme

STEM CELL APPLICATIONS IN FEMALE INFERTILITY – A REWİEV

Olgu Sunumu

Brain Imaging Findings of Methanol Poisoning and Detection of Chronic Stage Nervous System Damage: A Case Report

Araştırma Makalesi

Comparison of Anxiety, Depression, and Quality of Life of Husbands of Women with and without Breast Cancer

Araştırma Makalesi

The Evaluation of the Effectiveness of Ergonomics, Active Break and Stretching Exercise Program on Office Workers with Chronic Neck and Back Pain

Araştırma Makalesi

Change of Complete Blood Count Parameters According to Blood Type and Smoking

Araştırma Makalesi

The Investigation of Concomitant Dermal and Oral Lichen Planus in Patients Referred to Zahedan University centres

Olgu Sunumu

Curative Breast Cancer Surgery with Local Anesthesia

Araştırma Makalesi

HOMA-IR level in obese type 2 diabetic rat model treated by Sleeve Gastrectomy and Pancreatic Omentoplasty

Araştırma Makalesi

LUMBOSACRAL TRANSITIONAL VERTEBRAE: AN OVERLOOKED CAUSE OF BACK PAIN ON MRI