Konuralp Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-3878 | e-ISSN 1309-3878 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Düzce Üniversitesi | http://www.konuralptipdergi.duzce.edu.tr/Konuralp Tıp Dergisi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı' nın yayınıdır. Dergimiz yayın hayatına ilk sayısını Ekim 2009 tarihinde yayınlayarak başlamıştır. Mart, Haziran, Ekim aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlaması hedeflenen dergimizde gönderilen yazılar "peer review" yöntemiyle değerlendirilecektir. Konuralp Tıp Dergisi' ne gönderilecek bilimsel yazılar, Dünya Sağlık Editörleri Kurulu'nun (http://www.icmje.org/) ("icmje_08.pdf" ICMJE Türkçe Çevirisi) Biyomedikal dergilere gönderilecek yazılarda aranan ortak kuralların güncel sürümüne uygun olmalıdır.

Konuralp Tıp Dergisi, Genel tıp alanında, birinci basamakla ilgili, klinik öncelik olarak derleme makaleleri, olgu bildirileri, resimlerle bir konu, editöre mektuplar, tıp dünyasından haberler ve gelişmeler ile temel ve klinik araştırmaları yayınlamayı hedeflemiştir. Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergide inceleme altında olmaması gerekir. Yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Makaleler Online olarak akademik dergipark sistemine kayıt olunarak  gönderilmelidir. Bilimsel makalelerdeki anahtar kelimelerin Türkiye Bilim Terimleri arasından seçilmesi, bu konuda Yazarların http://www.bilimterimleri.com adresinden yararlanmaları dergimiz editörlüğü tarafından özellikle önerilmektedir.

Konuralp Tıp Dergisi  [Konuralp Medical Journal] ISSN: 1309-3878
Dergimizin SHERPA/RoMEO (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php) arşivleme politikası bulunmaktadır. Dergimiz bütün uluslararası yazarların makalelerini kabul etmektedir. Dergimizin (gelişmekte olan ülke yazarları vb için geliştirdiği) bir feragat politikası mevcuttur. 

Konuralp Tıp Dergisi  [Konuralp Medical Journal] ISSN: 1309-3878 Açık erişim bir dergi olup, tüm makalelerine herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açıktır. Kullanıcıların, okuma, indirme, kopyalama, dağıtım, baskı, tarama ve tüm makalelerin linkine derginin basımcı ve yazarından önceden herhangi bir izin almaksızın erişimine izin verilmiştir. Bu DOAJ’ın “open access” açık erişim tanımlamasına uygundur.

Saygılarımızla,

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Gamsızkan
Editör 

Konuralp Tıp Dergisi

ISSN 1309-3878 | e-ISSN 1309-3878 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Düzce Üniversitesi | http://www.konuralptipdergi.duzce.edu.tr/
Kapak ResmiKonuralp Tıp Dergisi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı' nın yayınıdır. Dergimiz yayın hayatına ilk sayısını Ekim 2009 tarihinde yayınlayarak başlamıştır. Mart, Haziran, Ekim aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlaması hedeflenen dergimizde gönderilen yazılar "peer review" yöntemiyle değerlendirilecektir. Konuralp Tıp Dergisi' ne gönderilecek bilimsel yazılar, Dünya Sağlık Editörleri Kurulu'nun (http://www.icmje.org/) ("icmje_08.pdf" ICMJE Türkçe Çevirisi) Biyomedikal dergilere gönderilecek yazılarda aranan ortak kuralların güncel sürümüne uygun olmalıdır.

Konuralp Tıp Dergisi, Genel tıp alanında, birinci basamakla ilgili, klinik öncelik olarak derleme makaleleri, olgu bildirileri, resimlerle bir konu, editöre mektuplar, tıp dünyasından haberler ve gelişmeler ile temel ve klinik araştırmaları yayınlamayı hedeflemiştir. Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergide inceleme altında olmaması gerekir. Yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Makaleler Online olarak akademik dergipark sistemine kayıt olunarak  gönderilmelidir. Bilimsel makalelerdeki anahtar kelimelerin Türkiye Bilim Terimleri arasından seçilmesi, bu konuda Yazarların http://www.bilimterimleri.com adresinden yararlanmaları dergimiz editörlüğü tarafından özellikle önerilmektedir.

Konuralp Tıp Dergisi  [Konuralp Medical Journal] ISSN: 1309-3878
Dergimizin SHERPA/RoMEO (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php) arşivleme politikası bulunmaktadır. Dergimiz bütün uluslararası yazarların makalelerini kabul etmektedir. Dergimizin (gelişmekte olan ülke yazarları vb için geliştirdiği) bir feragat politikası mevcuttur. 

Konuralp Tıp Dergisi  [Konuralp Medical Journal] ISSN: 1309-3878 Açık erişim bir dergi olup, tüm makalelerine herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açıktır. Kullanıcıların, okuma, indirme, kopyalama, dağıtım, baskı, tarama ve tüm makalelerin linkine derginin basımcı ve yazarından önceden herhangi bir izin almaksızın erişimine izin verilmiştir. Bu DOAJ’ın “open access” açık erişim tanımlamasına uygundur.

Saygılarımızla,

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Gamsızkan
Editör 

Cilt 12 - Sayı 1 - 2 Mar 2020
 1. HPV Frequency and Protection Behavior of Women with HPV Screening Between 30-65 Years in a Primary Health Care Center
  Sayfalar 1 - 4
  Süleyman GÖRPELİOĞLU , Sümeyra GÜRGEN , Cenk AYPAK
 2. Are the conventional risk factors still valid for acute myeloid leukemia patients?
  Sayfalar 5 - 11
  Abdulkerim Yıldız , Senem Maral , Murat Albayrak , Çiğdem Pala , Pınar Cömert , Hacer Berna Afacan Öztürk , Osman Şahin
 3. Decreased blood loss with systemic and intraarticular tranexamic acid administration after total knee arthroplasty
  Sayfalar 12 - 18
  Zekeriya Okan KARADUMAN
 4. Kilo Kontrol Danışmanlığı Alan Bireylerin Egzersiz Uyumunu Engelleyen Faktörler
  Sayfalar 19 - 26
  Abdullah Kaan KURT , Turan SET , Elif ATEŞ
 5. Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği hastalarında sol atriyum mekaniğinin kardiyovasküler sonuçlar üzerine etkisi: Tek merkezli çalışma
  Sayfalar 27 - 33
  Selçuk KÜÇÜKSEYMEN
 6. Bir Üniversite Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Bireylerde Yaş Gruplarına Göre Viral Hepatit Seroprevalansı
  Sayfalar 34 - 38
  Habibe İNCİ , Nergis AŞGIN , Fatih İNCİ , Didem ADAHAN
 7. Is There Any Relation Between Recurrent Miscarriage and Complete Blood Count Values? A Case-Control Study
  Sayfalar 39 - 43
  Zeynep SEVER ERDEM , Yasemin CAYİR , Zahide KOSAN , Haktan Bagis ERDEM
 8. Ursodeoksikolik Asit, Diyabetik Olmayan, Alkol Dışı Karaciğer Yağlanması Tedavisinde Yer Almalı Mı?
  Sayfalar 44 - 49
  Atilla BEKTAS , Meltem ULUSOY , Kemal DAĞALP
 9. Dermatoloji Kliniği Alerji Ünitesinde Yapılan Deri Prick Testi Sonuçları
  Sayfalar 50 - 54
  Kemal ÖZYURT , Ragıp ERTAŞ , Emin ÖZLÜ , Muhammed Reşat AKKUŞ , Atıl AVCI , Mustafa ATASOY
 10. The impact of plasma glucose levels on in-hospital and long-term mortality in non-diabetic patients with ST-segment elevation myocardial infarction patients
  Sayfalar 55 - 60
  Mustafa Adem TATLISU , Adnan KAYA , Muhammed KESKİN , Ömer KOZAN
 11. Anticoagulant Therapy and Rectus Sheath Hematoma
  Sayfalar 61 - 65
  Fatih ÜZER , Tülay ÖZDEMİR
 12. The predictive social and emotional measures in toddlerhood for psychiatric morbidity in adolescence
  Sayfalar 66 - 72
  Miraç Barış USTA , Koray KARABEKİROGLU , Muazzez AYDIN , Berkan ŞAHİN , Abdullah Bozkurt , Tolga KARAOSMAN , Armagan ARAL , Ayşegül DUMAN KURT , Neriman KESİM , İrem SAHİN
 13. Sıçan İnce Barsak İskemi/Reperfüzyon Hasarında İleum ve Akciğer Dokusunda Görülen Damar Dışına Protein Kaçışının, Kanabinoid 2 Reseptör Agonisti (Am-1241) ile Kontrolü
  Sayfalar 73 - 79
  Mustafa HANCI , Ali PARLAR , Seyfullah Oktay ARSLAN
 14. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinde Tütün ve Tütün Ürünleri Kullanım Sıklığı: Konya Örneği
  Sayfalar 80 - 86
  Ruhuşen KUTLU , Nur DEMİRBAŞ , Kerim YEŞİLDAĞ , Ferahnur ÇAVDARCI
 15. Özel Hastanelerde Hekimlik Hizmet Alımı Uygulamasının Mali Açıdan Analizi
  Sayfalar 87 - 96
  Enver BOZDEMİR
 16. Deli Bal ve Grayanotoksin’in Karaciğer Dokusu Üzerindeki Etkilerinin Zamana Bağlı Araştırılması
  Sayfalar 97 - 111
  Hümeyra HAKSOY , Gülgün ÇAKMAK-ARSLAN , Pınar GÖÇ-RASGELE , Meral KEKEÇOĞLU
 17. The Evaluation of Eating Attitudes in Patients with Sarcoidosis
  Sayfalar 112 - 117
  Pınar GÜLHAN , Özlem ATAOĞLU , Ege GÜLEÇ BALBAY , Nevra Ezgi YAŞLI , Ali Nihat ANNAKKAYA
 18. A New Marker in Acute Ischemic Stroke Patients: Monocyte / HDL Ratio
  Sayfalar 118 - 123
  Aybala Neslihan ALAGÖZ , Bilgehan Atılgan ACAR , Belma GÜNGEN , Yeşim ARAS , Türkan ACAR
 19. Investigation of the Status of Using Traditional and Complementary Medicine Practices in Patients Hospitalized in a Palliative Care Center
  Sayfalar 124 - 130
  Hilal ÖZKAYA , Yeşim KARAKAYA , Humeyra ASLANER , Nurefşan YAMAN ALTUNTAŞ, Meltem GÜL , Şeyda Gül ALAGÖZ , Osman EKİNCİ
 20. Comparıson The Effect Of Antıadhesıve Materıals After Abdomınal Surgery
  Sayfalar 131 - 136
  Sami DOĞAN , Mehmet ÇETİN , Ömer GÜNAL , Havva ERDEM
 21. Hemşirelerde Tükenmişlik Düzeyinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
  Sayfalar 137 - 143
  Lütfiye Nur UZUN , Atilla Senih MAYDA
 22. Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Geriatrik Hastalardaki Problemlerin Premenapozal Dönemdeki Hastalarla Kıyaslanması
  Sayfalar 144 - 147
  Huri GÜVEY
 23. Zehirli Mantar Toksinlerinin Analiz Yöntemleri
  Sayfalar 148 - 158
  Nuri Cenk COŞKUN , Ertuğrul KAYA
 24. Nöropskiyatrik Bozukluklarda Fonksiyonel Yakın-Kızılötesi (İnfrared) Spektroskopisine (fNIRS)- Dayalı Nörofeedback (NF) Eğitim Uygulamaları
  Sayfalar 159 - 174
  Anzel BAHADIR