ISSN: 1309-3878
e-ISSN: 1309-3878
Başlangıç: 2009
Yayıncı: Düzce Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Konuralp Tıp Dergisi (ISSN 1309–3878), öncelikle genel tıp ve birinci basamak sağlık hizmetleri üzerine yayınlar; Derleme makaleleri, vaka raporları, resimli bir konu, editöre mektup, tıp dünyasından haberler ve gelişmeler ile temel ve klinik araştırmalar yayınlamayı amaçlamaktadır.

Konuralp Tıp Dergisi (ISSN 1309–3878), Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından Mart, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen makaleler "hakem değerlendirmesi" yöntemi kullanılarak değerlendirilecektir.

Değerlendirilmek üzere gönderilen tüm makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Dergimizin çift kör değerlendirme ilkeleri gereği, yazar ve hakem isimleri birbirlerine açıklanmaz. Gönderilen yazılar, değerlendirme sürecinde intihal programı ile en az iki kez taranır ve aynı metnin çakışması veya varlığı açısından incelenir. Makaleniz yayına kabul edildikten sonra, veriler değiştirilmeden anlaşılırlığı ve anlaşılırlığı artırmak için editoryal revizyonlara tabi tutulabilir.


2023 - Cilt: 15 Sayı: 3