Mehmet Ali SUNGUR Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
Publication 30 Cited 2 Review 76
30 Publication
2 Cited
76 Review

Research Fields

Medicine Biostatistics Medicine

Institution

Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

Publications

0

CITED

0

FAVORITE

0

CITED

0

FAVORITE
A Basic Approach to Select the Appropriate Method in case of Extended Dominance
Authors: Mehmet Ali Sungur , Emine Arzu Kanık, Alper Ata
Published: 2019 , Konuralp Medical Journal
DOI: 10.18521/ktd.484905
CITED 0 FAVORITE 0

0

CITED

0

FAVORITE
Twenty Years of Duzce Medical Journal
Published: 2019 , Duzce Medical Journal
DOI: 10.18678/dtfd.559058
CITED 0 FAVORITE 0

0

CITED

0

FAVORITE

0

CITED

0

FAVORITE

0

CITED

0

FAVORITE

0

CITED

0

FAVORITE
The Radiobasilic Transposition on the Upper Arm
Authors: Okay Güven Karaca , Mehmet Ali Sungur , Ayşegül Koç
DOI: 10.21673/anadoluklin.284863
CITED 0 FAVORITE 0

0

CITED

0

FAVORITE
Düzce Üniversitesinde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Sosyal Uyumlarını Etkileyen Faktörler
Authors: Mehmet Ali SUNGUR , Mert ŞAHİN, Gökhan CAN, Mücahit Fatih ŞAHİN, Kadir DUMAN, Bayram PEKTAŞ, Sümeyye DOĞAN, Abdullah Ömer ALKAN, Hasan ONUK
DOI: -
CITED 0 FAVORITE 0

0

CITED

0

FAVORITE

0

CITED

0

FAVORITE
^: The citation statistics shown here are queried from CrossRef. Popular publications listed here, are based on the add-to-favorites statistics of the researchers on DergiPark. Statistics shown on this page are not updated real-time, it takes around 24 hours to be updated with the real values.