KSU Medical Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1303-6610 | e-ISSN 2547-9598 | Period Tri-annual | Founded: 2004 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University |


KSU Medical Journal is the scientific official journal of the Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine. KSU Medical Journal is an international, double-blind, bias-free, peer-reviewed online publishing journal. The journal aims to reach all national and international medical institutions and researchers. KSU Medical Journal have the highest ethical and scientific standards and no commercial concerns in the articles. The Editorial Board Works with in the framework of the International Medical Journal Editors Council (ICMJE) and Editorial Ethical Principles Commission (COPE) principles.

The journal publishes articles (original, case reports and reviews) in both English and Turkish languages. Publication in KSU Medical Journal is totally free. There is no article processing fee in KSU Medical Journal. The evaluation process of manuscript is completed within 8 weeks at the latest. Opinions and results in the articles published in KSU Medical Journal are the opinions of the authors. The editors and editorial board of the journal do not accept any responsibility. KSU Medical Journal is published every 4 months (March, July, November), 3 issues per year. The language of the journal is both in Turkish and English. Plagiarism rules are followed by the journal. The journal recommends that all of our authors obtain their own ORCID identifier which will be included in their article. 


KSU Medical Journal

ISSN 1303-6610 | e-ISSN 2547-9598 | Period Tri-annual | Founded: 2004 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University |
Cover Image


KSU Medical Journal is the scientific official journal of the Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine. KSU Medical Journal is an international, double-blind, bias-free, peer-reviewed online publishing journal. The journal aims to reach all national and international medical institutions and researchers. KSU Medical Journal have the highest ethical and scientific standards and no commercial concerns in the articles. The Editorial Board Works with in the framework of the International Medical Journal Editors Council (ICMJE) and Editorial Ethical Principles Commission (COPE) principles.

The journal publishes articles (original, case reports and reviews) in both English and Turkish languages. Publication in KSU Medical Journal is totally free. There is no article processing fee in KSU Medical Journal. The evaluation process of manuscript is completed within 8 weeks at the latest. Opinions and results in the articles published in KSU Medical Journal are the opinions of the authors. The editors and editorial board of the journal do not accept any responsibility. KSU Medical Journal is published every 4 months (March, July, November), 3 issues per year. The language of the journal is both in Turkish and English. Plagiarism rules are followed by the journal. The journal recommends that all of our authors obtain their own ORCID identifier which will be included in their article. 


Volume 16 - Issue 1 - Feb 8, 2021
 1. Evaluation of Regulatory T-Cells (Tregs) in Benign Prostatic Pathologies: A Pilot Study
  Pages 1 - 6
  Erhan ATEŞ, Akın AMASYALI, Erman ORYAŞIN, İrfan YAVAŞOĞLU, Mustafa YILMAZ, Bülent BOZDOĞAN, Haluk EROL
 2. Re-probing Causes in Congenital Nasolacrimal Duct Obstructions
  Pages 7 - 11
  Selma URFALIOGLU, Gökhan ÖZDEMİR, Mete GÜLER, Gamze DUMAN, İsmail EVGİN, Feyza ÇALIŞIR
 3. Kolorektal Kanser Hepatik Metastazlarının Saptanmasında Doppler Perfüzyon İndeksi
  Pages 12 - 18
  Kamil DOĞAN, Bilgin Kadri ARIBAŞ
 4. THE ASSOCIATION OF CELIAC DISEASE WITH IDIOPATHIC INFERTILITY IN CENTRAL ANATOLIA REGION
  Pages 19 - 24
  Sümeyra ÖZBERK, Eser KILIÇ, Gülten CAN SEZGİN, Mehmet YÜCESOY
 5. General Characteristics of Benign and Malignant Thyroid Conditions in Elderly Men
  Pages 25 - 27
  Bahri ÖZER, Oğuz ÇATAL, Songül PELTEK ÖZER, Mustafa SİT, Hayri ERKOL
 6. Kemoradyoterapi ile Tedavi Edilen Lokal İleri Nazofarinks Karsinomlu Olgularda Bcl-2 ve CD9 Ekspresyonunun Prognostik Önemi
  Pages 28 - 34
  Selahattin MENTEŞ, Özlem CAN, Serdar SOYUR
 7. Yoğun Bakım Üniteleri’nde Sık Görülen Enfeksiyonlar, Gram-negatif Mikroorganizmalar, Antibiyotik Direnci
  Pages 35 - 39
  Arzu ŞENOL, Şafak ÖZER BALIN
 8. Tension-free Tape Ameliyatı Olan Hastalarda Yüksek Vücut Kitle İndeksinin Ameliyat Sonuçları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
  Pages 40 - 45
  Hediye DAĞDEVİREN, Hüseyin CENGİZ, Sema SÜZEN, Sema BAGHAKI, Derya ILIMAN, Murat EKİN
 9. Üçüncü Basamak Sağlık Merkezinde Genç İskemik İnme Hastalarında Etiyolojik inceleme
  Pages 46 - 52
  Rahşan Adviye İNAN, Duygu ÖZER, Banu ÖZEN BARUT
 10. Toraks Travması Nedeniyle Acil Servise Başvuran Hastaların Başvuru Süreleri ve Travma Şekli ile Morbidite ve Mortalite Arasındaki İlişki
  Pages 53 - 58
  Ahmet ACIPAYAM, Hasan TÜRÜT
 11. Ankilozan Spondilitli Hastalarda Nöropatik Bel Ağrısı ve Hastalık Aktivitesi, Fonksiyonel kapasite ve Yaşam kalitesi ile İlişkisi
  Pages 59 - 62
  Tülay YILDIRIM
 12. Kronik Subakromiyal İmpingementli Hastalarda İntraoperatif Yapılan Steroidin Tedaviye Etkisi
  Pages 63 - 67
  Vahit YILDIZ, Kadri YILDIZ
 13. Pilonoidal Sinüs Tedavisinde Modifiye Limberg Flep Uygulaması Sonuçları
  Pages 68 - 72
  Nizamettin KUTLUER, Nurullah AKSOY
 14. SERUM URIC ACID LEVELS AND RELATED FACTORS IN CHRONIC KIDNEY DISEASE
  Pages 73 - 78
  Can SEVİNÇ, Gülay YILMAZ, Özge TİMUR
 15. Çocuklarda Primer Enürezis Nokturna ile Alerjik ve Solunumsal Hastalıkların Birlikteliği
  Pages 79 - 88
  Gamze AYDIN, Sanem NEMMEZİ KARACA, Seda Aybüke SARI
 16. Effects of use of inotropic agents on ABO and RH blood groups in adult cardiac surgery
  Pages 89 - 95
  Yavuz ORAK, Adem DOĞANER
 17. The efficacy of fractional CO2 laser (FemiLift™) treatment in postmenopausal females with vulvovaginal atrophy: Preliminary results from a single center in Turkey
  Pages 96 - 100
  Zeyneb BAKACAK
 18. EDUCATION LEVEL IS A FACTOR THAT DETERMINES AND AFFECTS THE SUPPORTIVE TREATMENT METHOD IN INFERTILITY
  Pages 101 - 107
  Abdullah TOK, Birsen YILDIZ, Sezai ŞAHMAY
 19. Intragastric Obesity Balloon's Mysterious Vanishing In the Dark Alleys: Two Cases And Review Of the Literature
  Pages 108 - 112
  Sezgin BARUTÇU, Abdullah Emre YILDIRIM, Buğra Tolga KONDUK
 20. Treatment of a Thoracoabdominal Aneurysm With the Cardiatis Multilayer Flow Modulator
  Pages 113 - 116
  Çağlar ÖZMEN, Arzu SHAHVERENOVA, Mustafa DEMİRTAŞ
 21. Radiotherapy and Temozolomide Non-Rresponsive Adult Spinal Cord Astrocytoma with a Good Response to Bevacizumab: A Case Report and Literature Review
  Pages 117 - 121
  Ayşegül ÜÇÜNCÜ KEFELİ, Süleyman HALİL
 22. Appendiküler Müsinöz Kistadenom ve Peritoneal Adenomüsinozis
  Pages 122 - 125
  Alper BOZ, Mehmet Fatih YÜZBAŞIOĞLU, Hasan ACAR, Emrah CENGİZ, Sezgin TOPUZ, Onur PEKER
 23. Spontaneous Closure of Macular Hole in A Patient with ChoroidalNeovascular Membrane
  Pages 126 - 128
  Selma URFALIOGLU, Mete GÜLER, İsmail EVGİN
 24. Trigeminal Trofik Sendrom: Nazal Ülserin Nadir Bir Sebebi
  Pages 129 - 132
  Hilal Semra HANÇER
 25. Plasenta Perkreatanın Neden Olduğu Yoğun Vajinal Kanama Sonucu Gelişen Maternal Morbitide ve Near Miss Olgusu
  Pages 133 - 137
  Kadir GÜZİN, Alev ÖZER, İnci HANSU
 26. İliopsoas Apsesi ile Prezente Olan Retroçekal Perfore Apandisit: Vaka Sunumu
  Pages 138 - 141
  Hüseyin ÇETİN, Mehmet Fatih EKİCİ, Ali YILDIRIM, Sezgin ZEREN, Faik YAYLAK, Mustafa ALGIN
For Authors

Copyright Transfer Agreement