KSU Medical Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1303-6610 | e-ISSN 2547-9598 | Period Tri-annual | Founded: 2004 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University |


KSU Medical Journal is the scientific official journal of the Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine. KSU Medical Journal is an international, double-blind, bias-free, peer-reviewed online publishing journal. The journal aims to reach all national and international medical institutions and researchers. KSU Medical Journal have the highest ethical and scientific standards and no commercial concerns in the articles. The Editorial Board Works with in the framework of the International Medical Journal Editors Council (ICMJE) and Editorial Ethical Principles Commission (COPE) principles.

The journal publishes articles (original, case reports and reviews) in both English and Turkish languages. Publication in KSU Medical Journal is totally free. There is no article processing fee in KSU Medical Journal. The evaluation process of manuscript is completed within 8 weeks at the latest. Opinions and results in the articles published in KSU Medical Journal are the opinions of the authors. The editors and editorial board of the journal do not accept any responsibility. KSU Medical Journal is published every 4 months (March, July, November), 3 issues per year. The language of the journal is both in Turkish and English. Plagiarism rules are followed by the journal. The journal recommends that all of our authors obtain their own ORCID identifier which will be included in their article. 


KSU Medical Journal

ISSN 1303-6610 | e-ISSN 2547-9598 | Period Tri-annual | Founded: 2004 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University |
Cover Image


KSU Medical Journal is the scientific official journal of the Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine. KSU Medical Journal is an international, double-blind, bias-free, peer-reviewed online publishing journal. The journal aims to reach all national and international medical institutions and researchers. KSU Medical Journal have the highest ethical and scientific standards and no commercial concerns in the articles. The Editorial Board Works with in the framework of the International Medical Journal Editors Council (ICMJE) and Editorial Ethical Principles Commission (COPE) principles.

The journal publishes articles (original, case reports and reviews) in both English and Turkish languages. Publication in KSU Medical Journal is totally free. There is no article processing fee in KSU Medical Journal. The evaluation process of manuscript is completed within 8 weeks at the latest. Opinions and results in the articles published in KSU Medical Journal are the opinions of the authors. The editors and editorial board of the journal do not accept any responsibility. KSU Medical Journal is published every 4 months (March, July, November), 3 issues per year. The language of the journal is both in Turkish and English. Plagiarism rules are followed by the journal. The journal recommends that all of our authors obtain their own ORCID identifier which will be included in their article. 


Volume 16 - Issue 2 - Jul 7, 2021
 1. Akut Pankreatitin Şiddetini Öngörmede Yatak Başı Akut Pankreatit Şiddet İndeks Skoru ile APACHE II Skorunun Karşılaştırılması
  Pages 143 - 148
  Sevcan ALKAN KAYAOĞLU, Mehmet UZUN
 2. The Danger Close to Home: Foreign body aspiration in the children, prevention, diagnosis and treatment evaluation
  Pages 149 - 153
  Ali Erdal KARAKAYA, Ahmet Gökhan GÜLER, Ahmet Burak DOĞAN, Dilan ALTINTAŞ URAL, Serkan ARSLAN
 3. Investigation of the Relationship Between Visual Acuity and Depression Before and After Surgery in Patients with Senile Cataract: A Multicenter Study
  Pages 154 - 158
  Abdullah BEYOĞLU, Muhammed Mustafa BEYOĞLU, Selma URFALIOGLU, Dilek AVCI, Hüseyin ŞAHİN, Serek TEKİN
 4. The Role of Connective and Lymphoid Tissues in Tonsil Hypertrophy
  Pages 159 - 164
  Mehmet Emre SİVRİCE, Hasan YASAN, Gamze ERKILINÇ, Nermin KARAHAN, Vural AKIN
 5. Malign Mezotelyoma ile Reaktif Mezotelyal Hiperplazi ayrımında, effüzyon materyallerinde GLUT-1, CD147 ve ProExC’nin tanısal değeri
  Pages 165 - 171
  Tolga BAĞLAN, Nural ONARAL ERDOĞAN
 6. Is seminal pH and liquefaction time effective on motility and morphology?
  Pages 172 - 177
  Mehmet Kutlu DEMİRKOL, Sefa RESİM, Neslihan TEMİZ, Mustafa Bilal HAMARAT, Osman BARUT
 7. The Relation Between Mean Platelet Volume and Carpal Tunnel Syndrome
  Pages 178 - 181
  Fatih DOĞAR, Kaan GÜRBÜZ
 8. İlk Trimester Tarama Testi Risk Kategorilerinin Gebelik Sonuçları ile İlişkisi
  Pages 182 - 188
  Ümran KILINÇDEMİR, Mekin SEZİK
 9. Leiden Ameliyathane ve Yoğun Bakım Güvenliği Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması
  Pages 189 - 197
  Yasemin ALTINBAŞ, Özlem SOYER ER, Meryem YAVUZ VAN GİERSBERGEN
 10. Efficacy of P-Coumaric acid and Ellagic acid added to preservation solutions in transplantation
  Pages 198 - 207
  Fatih Mehmet YAZAR, Aykut URFALIOĞLU, Ömer Faruk BORAN, Abdulkadir BAHAR, Hasan DAĞLI, Mehmet GÜL, Fatma İNANÇ TOLUN, Ertan BULBULOGLU
 11. Evaluation of the Acute and Chronic Effect of Smokeless Tobacco on Anterior Segment Parameters
  Pages 208 - 213
  Abdullah BEYOĞLU, Yalçın KARAKÜÇÜK, Ayşegül ÇÖMEZ, Ali MEŞEN
 12. The effect of oxidized cellulose use on postoperative hypocalcemia development in thyroid surgery
  Pages 214 - 218
  Mehmet Fatih EKİCİ, Sezgin ZEREN, Ali Cihat YILDIRIM, Faik YAYLAK, Özlem ARIK, Uğur DEVECİ, Mustafa ALGIN
 13. Asemptomatik Kadınlarda Vajinal ve Rektal Laktobasillerin Tespiti ve İlişkilerinin Belirlenmesi
  Pages 219 - 225
  Suna KIZILYILDIRIM, Fatih KÖKSAL
 14. Viral üst solunum yolu infeksiyonu geçiren çocuklarda C-Reaktif protein düzeyinin ve nötrofil/lenfosit oranının araştırılması
  Pages 226 - 230
  Tolga TURAN, Alper AKAY, Ahmet KAPAR, Sema YILMAZ
 15. Psephellus pyrrhoblepharus Ekstrelerinin Sitotoksik Aktivitesi
  Pages 231 - 235
  Pelin TAŞTAN, Güliz ARMAĞAN, Taner DAĞCI, Bijen KIVÇAK
 16. The neuroprotective effect of Coconut Oil in mice with Traumatic Brain Injury
  Pages 236 - 240
  Şeyda ÇANKAYA, Mehmet Yalçın GÜNAL, Mustafa Çağlar BEKER, Ahmet Burak ÇAĞLAYAN, Ekrem Musa ÖZDEMİR, Özlem SAATCİ, Barış ÇANKAYA, Burak YULUĞ
 17. The effect of Beclin 1 (autophagy marker), p53 mutation, Ki-67 proliferation index, tumor necrosis and microvascular invasion on prognosis in renal cell carcinomas and their relationship with known prognostic parameters
  Pages 241 - 250
  İlke Evrim SEÇİNTİ, Egemen AKINCIOĞLU, Olcay KANDEMİR
 18. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisine Ocak 2013-Haziran 2017 Yılları Arasında Zehirlenme Nedeniyle Başvuran Hastaların Demografik Olarak İncelenmesi
  Pages 251 - 256
  Mehmet Mustafa ÖZASLAN, Fatih TEMİZ, Can ACIPAYAM, Behiye Nurten SERİNGEÇ AKKEÇECİ, Tahir DALKIRAN
 19. An Evaluation of Awareness of Mothers About Having Their Children to Acquire Healthy Nutrition Habits
  Pages 257 - 262
  Fatma İlknur VAROL, Burcu KAYHAN TETİK, Cemil ÇOLAK
 20. Postpartum clinical evaluation of omission of bladder flap during cesarean section
  Pages 263 - 266
  Asiye UZUN, Emrah AYDIN, Fatma ERSAN, Adeviye ELÇİ ATILGAN, Şükriye LEYLA ALTUNTAŞ
 21. Alerjen Spesifik İmmünoterapi: Etkinliği ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
  Pages 267 - 272
  Atike Pinar ERDOĞAN, Zeynep PEKER, Aytül Zerrin SİN
 22. Urinary Nerve Growth Factor Levels In Multiple Sclerosis Patients With Urinary System Symptoms
  Pages 273 - 278
  Muhammed SEYİTHANOĞLU, Yılmaz İNANÇ, Songül BAVLİ
 23. HİPERTİROİDİLİ HASTALARDA TEDAVİNİN BEYİN NATRİÜRETİK PEPTİD DÜZEYİNE ETKİSİ
  Pages 279 - 284
  Zühal KARACA KARAGÖZ, İbrahim ŞAHİN, Burhan Hakan KANAT, Feyzi KURT
 24. Nadir Görülen Bir Paraneoplastik Sendrom; Sweet Sendromu
  Pages 285 - 289
  Dilek GÜNEY, Mehtap ŞAHİN
 25. İnme Sonrası Erken Dönem Epileptik Nöbet Geçiren Bir Olgunun Kolcaba’nın Konfor Kuramına Göre Değerlendirilmesi
  Pages 290 - 295
  Türkan ÇALIŞKAN, Ayfer KARADAKOVAN
 26. Spinal metastazlı kraniyal glioblastoma multiforme olgusu
  Pages 296 - 300
  Feryal KARACA, Selahattin MENTEŞ, Ali ARSLAN, Oğuzhan KESEN, Gökay CEYRAN, Timuçin ÇİL
 27. Ameloblastik Fibrosarkom: Nadir Bir Olgu Sunumu
  Pages 301 - 304
  İrfan KARA, Sedat ÇAĞLI, Serap DOĞAN, Kemal DENİZ, Yusuf Nuri KABA
For Authors

Copyright Transfer Agreement