KSU Medical Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1303-6610 | e-ISSN 2547-9598 | Period Tri-annual | Founded: 2004 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University |


KSU Medical Journal is the scientific official journal of the Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine. KSU Medical Journal is an international, double-blind, bias-free, peer-reviewed online publishing journal. The journal aims to reach all national and international medical institutions and researchers. KSU Medical Journal have the highest ethical and scientific standards and no commercial concerns in the articles. The Editorial Board Works with in the framework of the International Medical Journal Editors Council (ICMJE) and Editorial Ethical Principles Commission (COPE) principles.

The journal publishes articles (original, case reports and reviews) in both English and Turkish languages. Publication in KSU Medical Journal is totally free. There is no article processing fee in KSU Medical Journal. The evaluation process of manuscript is completed within 8 weeks at the latest. Opinions and results in the articles published in KSU Medical Journal are the opinions of the authors. The editors and editorial board of the journal do not accept any responsibility. KSU Medical Journal is published every 4 months (April, August, December), 3 issues per year. The language of the journal is both in Turkish and English. Plagiarism rules are followed by the journal. The journal recommends that all of our authors obtain their own ORCID identifier which will be included in their article. 


KSU Medical Journal

ISSN 1303-6610 | e-ISSN 2547-9598 | Period Tri-annual | Founded: 2004 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University |
Cover Image


KSU Medical Journal is the scientific official journal of the Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine. KSU Medical Journal is an international, double-blind, bias-free, peer-reviewed online publishing journal. The journal aims to reach all national and international medical institutions and researchers. KSU Medical Journal have the highest ethical and scientific standards and no commercial concerns in the articles. The Editorial Board Works with in the framework of the International Medical Journal Editors Council (ICMJE) and Editorial Ethical Principles Commission (COPE) principles.

The journal publishes articles (original, case reports and reviews) in both English and Turkish languages. Publication in KSU Medical Journal is totally free. There is no article processing fee in KSU Medical Journal. The evaluation process of manuscript is completed within 8 weeks at the latest. Opinions and results in the articles published in KSU Medical Journal are the opinions of the authors. The editors and editorial board of the journal do not accept any responsibility. KSU Medical Journal is published every 4 months (April, August, December), 3 issues per year. The language of the journal is both in Turkish and English. Plagiarism rules are followed by the journal. The journal recommends that all of our authors obtain their own ORCID identifier which will be included in their article. 


Volume 15 - Issue 3 - Oct 16, 2020
 1. The effects of hydrogen sulfide, carbon monoxide and nitric oxide on pentylenetetrazole-induced seizures in rats
  Pages 1 - 6
  Ezgi EROĞLU, Çiğdem ÇENGELLİ ÜNEL, Nuşin HARMANCI, Zuhal KALTUŞ, Cansu KILIÇ, Hatice DOĞAN, Rabiye ALTINBAŞ, Kevser EROL
 2. PAN ANTİBİYOTİK DİRENÇLİ PSEUDOMONAS (P. aeruginosa) VE STENOTROPHOMONAS’LARA (S. maltophilia) KARŞI SON SEÇENEK AJANLARDAN BİRİ OLAN KOLİSTİN (COLİSTİN)’İN IN VİTRO ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
  Pages 7 - 13
  Murat TÜRKEN, Şahin YAZTÜRK, Mustafa YILMAZ, Merve YILMAZ BOZOĞLAN
 3. Muş ili ve ilçelerindeki hastanelerde görev yapan hemşirelerin sigara içme durumlarının değerlendirilmesi
  Pages 14 - 21
  Leyla SEZGİN, Edibe PİRİNÇCİ
 4. Entübasyona Hemodinamik Yanıtı Önlemede Remifentanil, Fentanil, Esmolol, Lidokain, ve Amiodaronun Etkilerinin Karşılaştırılması
  Pages 22 - 29
  Özlem ÖNER, Emel YILDIZ
 5. DİYASTOLİK DİSFONKSİYONU OLAN ASEMPTOMATİK HASTALAR İLE SEMPTOMATİK HASTALARIN KARDİYAK SENKRONİZASYON BOZUKLUĞUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 30 - 36
  Oya İMADOĞLU, Korhan SOYLU, Sabri DEMİRCAN
 6. Kronik Hepatit B Virüs enfeksiyonu olan hastalarda Hepatit A Virüs seroprevalansı
  Pages 37 - 39
  Sedef Zeliha ÖNER, Emine TÜRKOĞLU
 7. Postmenopozal Osteoporozlu Kadinlarda Kinezyofobinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
  Pages 40 - 46
  Türkan TURGAY, Pinar Gunel KARADENİZ
 8. The Comparison of Color Doppler Ultrasonography and Indirect Computer Tomography Venography for the Diagnosis of Deep Venous Thrombosis in Patients with Suspected Pulmonary Thromboembolism
  Pages 47 - 53
  Betül GÜNEY
 9. LATERAL EPİKONDİLİTTE FİZİK TEDAVİ VE STEROİD ENJEKSİYONUNUN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 54 - 59
  Pınar MAZLUM MACİT, Gonca SAĞLAM, Akın ERDAL
 10. İnme Hastalarında Çift Yönlü Görev Aktivitesinin Etkinliği
  Pages 60 - 68
  Derya Tuba BAL, Tuba KOCA, Ejder BERK, Burhan Fatih KOÇYİĞİT, Vedat NACİTARHAN
 11. A Rare But Significant Cause of Recurrent Pseudomonas Tonsilitis: Common Variable Immunodeficiency
  Pages 100 - 104
  Gökhan AYTEKİN, Fatih ÇÖLKESEN, Eray YILDIZ, Sevket ARSLAN
 12. ANESTHETİC MANAGEMENT OF A PATİENT WİTH GİANT VOCAL PROCESS GRANULOMA
  Pages 105 - 108
  Ömer Faruk BORAN, Mahmut ARSLAN, Aykut URFALIOĞLU, Gözen ÖKSÜZ, Bora BİLAL, Selman SARICA, Feyza ÇALIŞIR
 13. POSTPARTUM PONS KANAMASI SONRASI GELİŞEN FİSHER 1,5 SENDROMU
  Pages 109 - 111
  Raikan BÜYÜKAVCI, Hatice Kübra GÜNEŞ, Meral KIRMIZI BİNGOL
 14. EPIDERMOID CYST OF THE PALATINE TONSIL: AN INCIDENTAL RARE FINDING AND LITERATURE REVIEW
  Pages 112 - 115
  Ayşe Nur UĞUR KILINÇ
 15. KERATİNİZE MUKOZA EKSİKLİĞİ OLAN İMPLANT BÖLGELERİNİN OTOJEN YUMUŞAK DOKU GREFTİ İLE OGMENTASYONU; OLGU SUNUMU – 5 OLGU
  Pages 16 - 124
  Nazife HAMURCU, Samet TUNÇ, Abdulkadir BİNİCİ, Deniz ÇETİNER
 16. NSAID Kullanan Her Hastada Gastrik Profilaksi Gerekli mi?
  Pages 69 - 75
  Kadir GİŞİ, Murat İSPİROĞLU, Bülent KANTARÇEKEN
 17. Proton Pompa İnhibitörlerinin Uzun Dönem Kullanımındaki Etkileri
  Pages 76 - 81
  Murat İSPİROĞLU, Kadir GİŞİ, Bülent KANTARÇEKEN
 18. YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM ÜNİTESİNDE GELİŞİMSEL BAKIM
  Pages 82 - 87
  Serap KAYNAK, Hatice BAL YILMAZ, Zümrüt BAŞBAKKAL, Figen YARDIMCI
 19. PLASENTA AKREATA; GEÇMİŞTEN BUGÜNE ÖYKÜSÜ
  Pages 88 - 93
  Sezen KOÇARSLAN
 20. Tiroid Nodülü
  Pages 94 - 99
  İrfan KARA, Muhammed Gazi YILDIZ, İ̇srafil ORHAN
For Authors

Copyright Transfer Agreement