Online Turkish Journal of Health Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2459-1467 | Period Quarterly | Founded: 2016 | Publisher Sakarya University | https://dergipark.org.tr/en/pub/otjhs


OTJHS is a well-known journal accepting publications in the field of health sciences. Journal, in which English and Turkish letters are accepted, is published every three months (March-June-September-December). Original articles, reviews (only invited reviews),  case reports and brief notices are evaluated for publication in national and international, Medicine, Pharmacy, Dentistry, Nursing, Midwifery, Sports Sciences and other areas related to human health. Authors do not pay for publication review or publication processes. All accepted articles are published free of charge, can be read and downloaded. In addition, announcements or meeting speeches presented at scientific meetings held in health areas may be published as additional numbers.
INDEXES  : Türkiye Atif Dizini, Google Scholar, Türk Medline, Kaynakça.Info, Eurasian Scientific Journal Index, Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Ezb), Zeitschriftendatenbank (Zdb), Livivo-The Search Portal For Life Sciences, Road, The Directory Of Open Access Scholarly Resources, Asos Index, Root Society For Indexing And Impact Factor Service, Worldcat, Hinari- Hinari Access To Research For Health, Journaltocs-Journal Tables Of Contents, Index Copernicus, Araştirmax, International Institute Of Organized Research (I2or), Sobiad, University Of Wisconsin–Madison Libraries, Crossref, Europub, CABI, WorldWideScience, British Library, Paperity Open Access journals, Scilit, Journals Directory 

Click to get help with article submissions 

Online Turkish Journal of Health Sciences

e-ISSN 2459-1467 | Period Quarterly | Founded: 2016 | Publisher Sakarya University | https://dergipark.org.tr/en/pub/otjhs
Cover Image


OTJHS is a well-known journal accepting publications in the field of health sciences. Journal, in which English and Turkish letters are accepted, is published every three months (March-June-September-December). Original articles, reviews (only invited reviews),  case reports and brief notices are evaluated for publication in national and international, Medicine, Pharmacy, Dentistry, Nursing, Midwifery, Sports Sciences and other areas related to human health. Authors do not pay for publication review or publication processes. All accepted articles are published free of charge, can be read and downloaded. In addition, announcements or meeting speeches presented at scientific meetings held in health areas may be published as additional numbers.
INDEXES  : Türkiye Atif Dizini, Google Scholar, Türk Medline, Kaynakça.Info, Eurasian Scientific Journal Index, Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Ezb), Zeitschriftendatenbank (Zdb), Livivo-The Search Portal For Life Sciences, Road, The Directory Of Open Access Scholarly Resources, Asos Index, Root Society For Indexing And Impact Factor Service, Worldcat, Hinari- Hinari Access To Research For Health, Journaltocs-Journal Tables Of Contents, Index Copernicus, Araştirmax, International Institute Of Organized Research (I2or), Sobiad, University Of Wisconsin–Madison Libraries, Crossref, Europub, CABI, WorldWideScience, British Library, Paperity Open Access journals, Scilit, Journals Directory 

Click to get help with article submissions 

Volume 5 - Issue 3 - Sep 30, 2020
 1. Investigation of Changes in Nutritional Status and Anthropometric Measurements Depending on the Menstrual Cycle in Women: A Cross-Sectional Study
  Pages 406 - 414
  Hilal HIZLI GÜLDEMİR GÜLDEMİR, Şule KIYAK , Ahsen Fulya ERTOSUN , İlkay ERYILMAZ , Parikhonum GASANOVA
 2. Güvenlik Kuvvetleri Personeline Yapılan Periyodik Sağlık Muayenelerinin Verimliliğinin Değerlendirilmesi
  Pages 415 - 423
  Soykan ŞAHİN
 3. The Effect of Bariatric Surgery on Nutrition Literacy: A Case-Control Study
  Pages 424 - 433
  Pınar YILMAZ , Meryem YILMAZ
 4. Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Hastaların Algıladıkları Çevresel Stresörlerin Uyku Kalitesine Etkisi
  Pages 434 - 443
  Ayşegül GENCER , Azime KARAKOÇ KUMSAR
 5. The Effect of Smoking During Pregnancy on Prenatal Attachment
  Pages 444 - 454
  Filiz ASLANTEKİN ÖZÇOBAN , Hacer YALNIZ DİLCEN , Serap KAYNAK , Nesibe UZEL
 6. Sağlık Alanındaki Ön Lisans Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı Üzerine Nitel ve Nicel Bir Çalışma
  Pages 455 - 463
  Canan BİRİMOGLU OKUYAN , Süreyya NUR , Fatma KARASU , Ebru DEVECİ
 7. Yassı Epitel Hücreli Karsinom ve Bazal Hücreli Karsinomlarda E-Kadherin, β- Katenin Ekspresyonunun Lokalizasyonla İlişkisi
  Pages 464 - 473
  Arzu ŞAHİN , Havva ERDEM , Mürüvvet AKÇAY ÇELİK , Soner ÇANKAYA , Ali ASLAN
 8. Kandidemi Oolgularında Candida türlerinin Dağılımı ve Sağ kalıma Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
  Pages 474 - 481
  Aziz Ahmad HAMİDİ , Cüneyt KURU
 9. Gebelerde Sağlıklı Yaşam Davranışlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
  Pages 482 - 492
  Handan ÖZCAN , Tuğçe POLAT , Arif ÖZTÜRK , Mücahid YILMAZ , Tolga AYDOĞAN
 10. An Evaluation of Attitudes and Behavors of Healthcare Staff and Students on Rational Drug Use
  Pages 493 - 502
  İ̇lknur Esen YILDIZ , Ayten YILMAZ YAVUZ
 11. Gastrointestinal System Involvement in Children suspected for COVID-19: A Single Tertiary Center Experience from Turkey
  Pages 503 - 509
  Esra POLAT , Elif EROLU , Gözde ERCAN ZEYBEK, Aysun BOGA , İ̇lkay ÖZGEN SARI, Gülbahar YURDUSEVER , Ahmet Zahid GÖKSU , Şirin GÜVEN
 12. Evaluatıon Of Covıd-19-Related Knowledge, Attıtudes And Practıces Of Physıcıans Workıng In A Medıcal Faculty Hospıtal: An Onlıne Cross-Sectıonal Study From Turkey
  Pages 510 - 518
  Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL , Osman KURT , S. Erhan DEVECİ
 13. Ruhsal Bozukluğu Olan Bireye Sahip Ailelerin Psikolojik Dayanma Güçleri İle Öfke ve Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi
  Pages 519 - 527
  Gülgün DURAT , Gümrah ATMACA , Bedia TARSUSLU , Atilla EROL , Zuhal EDİN , Merve KELEŞ
 14. Sağlık Araştırmalarında Matematik Model Kullanımı
  Pages 528 - 540
  Emine YAYLALI
 15. An Overlooked Posttraumatic Lesion: Morel Lavallee
  Pages 541 - 547
  Nilüfer AYLANÇ , Mustafa AKYÜREK , Şenay Bengin ERTEM
 16. Diyaliz Tedavisi Gören Anne ve Bebeğinin Hemşirelik Yönetimi: Bir Olgu Sunumu
  Pages 548 - 552
  Öznur TİRYAKİ , Nursan ÇINAR , İ̇brahim CANER