Online Turkish Journal of Health Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2459-1467 | Period Quarterly | Founded: 2016 | Publisher Sakarya University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/otjhs


Online Turkish Journal of Health Sciences (OTJHS) is a well-known journal accepting publications in the field of health sciences. Journal, in which English and Turkish letters are accepted, is published every three months (March-June-September-December). Original articles, reviews (only invited reviews),  case reports and brief notices are evaluated for publication in national and international, Medicine, Pharmacy, Dentistry, Nursing, Midwifery, Sports Sciences and other areas related to human health. Authors do not pay for publication review or publication processes. All accepted articles are published free of charge, can be read and downloaded. In addition, announcements or meeting speeches presented at scientific meetings held in health areas may be published as additional numbers.

INDEXES  : Türkiye Atif Dizini, Google Scholar, Türk Medline, Kaynakça.Info, Eurasian Scientific Journal Index, Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Ezb), Zeitschriftendatenbank (Zdb), Livivo-The Search Portal For Life Sciences, Road, The Directory Of Open Access Scholarly Resources, Asos Index, Root Society For Indexing And Impact Factor Service (Rootindexing.Com), Worldcat, Hinari- Hinari Access To Research For Health, Journaltocs-Journal Tables Of Contents, Index Copernicus, Araştirmax, International Institute Of Organized Research (I2or), Sobiad, University Of Wisconsin–Madison Libraries, Crossref, Europub, Journals Directory

Click to get help with article submissions 

Online Turkish Journal of Health Sciences

e-ISSN 2459-1467 | Period Quarterly | Founded: 2016 | Publisher Sakarya University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/otjhs
Cover Image


Online Turkish Journal of Health Sciences (OTJHS) is a well-known journal accepting publications in the field of health sciences. Journal, in which English and Turkish letters are accepted, is published every three months (March-June-September-December). Original articles, reviews (only invited reviews),  case reports and brief notices are evaluated for publication in national and international, Medicine, Pharmacy, Dentistry, Nursing, Midwifery, Sports Sciences and other areas related to human health. Authors do not pay for publication review or publication processes. All accepted articles are published free of charge, can be read and downloaded. In addition, announcements or meeting speeches presented at scientific meetings held in health areas may be published as additional numbers.

INDEXES  : Türkiye Atif Dizini, Google Scholar, Türk Medline, Kaynakça.Info, Eurasian Scientific Journal Index, Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Ezb), Zeitschriftendatenbank (Zdb), Livivo-The Search Portal For Life Sciences, Road, The Directory Of Open Access Scholarly Resources, Asos Index, Root Society For Indexing And Impact Factor Service (Rootindexing.Com), Worldcat, Hinari- Hinari Access To Research For Health, Journaltocs-Journal Tables Of Contents, Index Copernicus, Araştirmax, International Institute Of Organized Research (I2or), Sobiad, University Of Wisconsin–Madison Libraries, Crossref, Europub, Journals Directory

Click to get help with article submissions 

Volume 5 - Issue 1 - Mar 31, 2020
 1. Hepatitis E Virus Seroprevalence in Patients with Hepatitis Delta Virus Infection
  Pages 1 - 7
  Aysun ÖZEL YEŞİLYURT , Arzu AYRALER , Selim TURFAN , Ahmet Cumhur DÜLGER , Muhammed Ali AYVAZ
 2. The Practices Used by Mothers to Infantile Colic and Their Perceptions on the Benefits of The Practices
  Pages 8 - 16
  Birsen MUTLU , Zeynep ERKUT , Şerife AVCI , Sıdıka Sümeyye GİRGİN , İsmail GÖNEN
 3. Karabük İli ve Çevresinde İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları
  Pages 17 - 24
  Cüneyt KURU , Elçin KAL ÇAKMAKLIOĞULLARI
 4. Adolesan Çocuklarda Nutrisyonel Anemi Nedenleri
  Pages 25 - 32
  Eren GÜZELOĞLU
 5. Oksidatif Stres Markırlarının Gebe ve Gebe Olmayan Kadınlarda Karşılaştırılması ve Gebelikteki Fizyolojik Değişikliklerin Markırlar Üzerine Etkisi
  Pages 33 - 40
  Raziye DESDİCİOĞLU , Melahat YILDIRIM , Ceylan BAL , Sefer GEDİKTAŞ , Özcan EREL , Ayşe Filiz YAVUZ
 6. Obstetrik ve Jinekolojik Operasyonlarda Cerrahi Alan Enfeksiyonları İle İlgili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 41 - 48
  Hilal USLU YUVACI , Mehmet Musa ASLAN , Elif KÖSE , Merve KESKİN PAKER , Arif Serhan CEVRİOĞLU
 7. Anatomical Changes in Diabetic Foot
  Pages 49 - 56
  Gurmeet SINGH SARLA
 8. Laboratuvar Verimlilik Komisyonu Değerlendirilmesi
  Pages 57 - 62
  Mehmet ÖZDİN , Hayrullah YAZAR
 9. Radyasyon Çalışanlarının Radyasyon Bilinci Anketi
  Pages 63 - 70
  Ahmet Murat ŞENIŞIK , Duygu TUNÇMAN GENÇ , Eda MUTLU
 10. Bir Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Tarafından Bakılan Konsültasyonların Değerlendirilmesi
  Pages 71 - 80
  Alper Emre KURT , Murat ARAZ , Sinan KAZAN
 11. Cerrahi Hemşirelerinin İş Doyumları ve Etkileyen Faktörler
  Pages 81 - 92
  Esma ÖZŞAKER , Dudu DAŞTI , Çiğdem KURCAN , Nebile ÖZDEMİR , Meryem YAVUZ VAN GIERSBERGEN
 12. Analyzing the Relationship between the Physician Assistants’ Perceptions of Mentorship and Self-Efficacy
  Pages 93 - 105
  Aysun DANAYİYEN , Yıldırım Beyazıt GULHAN , Yıldız TEZEL BAYDAR
 13. Radius Distal Uç Kırıkları: Kapandji Yöntemiyle İntrafokal Telleme ve Eksternal Fiksatör Tekniklerinin Prospektif Randomize Bir Çalışma ile Karşılaştırılması
  Pages 106 - 116
  GÖKHAN RAGIP ULUSOY , MICHEL VANCABEKE , Philippe BOUTE , Philippe PUTZ
 14. Kısa Süreli Kan Bağışı Retlerinde Telefon ve Mesajla Yapılan Hatırlatmanın Bağışçı Kazanımına Etkisi: Randomize Kontrollü Deneysel Çalışma
  Pages 117 - 126
  Emine ÖNCÜ , Yıldız KARACAOĞLU , Sümbüle KÖKSOY VAYISOĞLU KÖKSOY
 15. The Relation Between Self-Evaluation, Peer-Evaluation and Teacher Evaluation in Clinic Evaluation of Nursing Students: A Pilot Study Abstract
  Pages 127 - 135
  Tülay KARS FERTELLİ , Fatma ÖZKAN TUNCAY
 16. Assessment of Related Diagnosis, Patient Profile and Number of Patient Who Applied to a Family Practice in a Year in Istanbul
  Pages 136 - 146
  Selin ÇAKMAK
 17. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemi Kullanımının Değerlendirilmesi
  Pages 147 - 154
  Pınar YILDIZ , Fatih ÜZER , Ege GÜLEÇ BALBAY
 18. Effect of Amantadine Infusion on Traumatic Brain Injury
  Pages 155 - 164
  Ayça Sultan ŞAHİN , Süreyya ÖZKAN
 19. The Relationship between Cardiac Fatty Acid Binding Protein and Acute Coronary Syndrome Risk Scores
  Pages 165 - 175
  Uğur KÜÇÜK , Burak ALTUN , Hakan TÜRKÖN
 20. Maternal Obezite ile İlişkili Risklerin Kanıt Temelli Yönetimi
  Pages 176 - 187
  Zümrüt BİLGİN
 21. Alışılmadık Bir Akut Skrotum Nedeni
  Pages 188 - 192
  Zeliha AKIŞ YILDIZ , Aytekin KAYMAKCI , Ebru İtır ZEMHERİ
 22. Spontaneous Intranasal Meningocele: A Case Report
  Pages 193 - 198
  İdris ÇILDIR
 23. Autoimmune Hemolytic Anemia Developing Secondary to Epstein-Barr Virus Infection: A case report
  Pages 199 - 202
  Nevin İNCE , Elif ÇELİK , Birgül ÖNEÇ , Hilal Şöhret UYANIK