Year 2017, Volume 19 , Issue 2, Pages 38 - 41 2018-05-30

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sınavlarda Soruların Geçerlik ve Güvenirlik Analizi
The Validity and Reliability Analysis of Questions in Exams Applied to Duzce University Faculty of Medicine Students

Handan ANKARALI [1] , Şengül CANGÜR [2] , Mehmet Ali SUNGUR [3] , Safinaz ATAOĞLU [4]


Amaç: Bu araştırmanın amacı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I, Dönem II ve Dönem III öğrencilerine uygulanan sınav sorularının geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci İşlerinden 2014-2015 ve 2015-2016 eğitim-öğretim yıllarına ait Dönem I, Dönem II ve Dönem III öğrencilerine uygulanan sınav sonuçları elde edilmiştir. 2014-2015 ve 2015-2016 eğitim-öğretim yıllarında Dönem I, Dönem II ve Dönem III öğrencilerine uygulanan toplam 38 kurul sınavı ve 6 dönem sonu sınavı olmak üzere 44 sınav sonucu incelenmiştir. Her bir sınav için 100 soru seçilmiş ve incelenen toplam soru sayısı 4400 adettir. Sınava giren her birey analize dahil edilmiştir. Sınav sorularının geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmek için her bir sınava ayrı ayrı “Madde Yanıt Analizi” uygulanmıştır. Her bir sınavın güvenirliğini değerlendirmek için Kuder-Richardson 20 (KR20), KR21 ve Spearman-Brown güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır.
Bulgular: Çalışma sonucunda, 2014-2015 ve 2015-2016 eğitim-öğretim yıllarında Dönem I ve Dönem II ders kurul sınavlarına ait soruların oldukça kolay düzeyde olduğu ve ayırt edici sorulardan oluştuğu, Dönem III ders kurul sınavına ait soruların oldukça kolay düzeyde olduğu ve düzeltilmesi gereken sorular olduğu söylenebilir. Dönem I, Dönem II final sınavlarına ait soruların ise orta düzeyde zor oldukları ve düzeltilmesi gereken sorular olduğu gözlenmiştir. Dönem III final sınavına ait soruların oldukça zor düzeyde olduğu ve çok zayıf nitelikte yani sınavda yer almaması gereken sorular olduğu söylenebilir.
Sonuç: Sınav niteliğini ve öğrenci başarısını değerlendirmek için uygulanan sınavların hem genel hem de soru bazında farklı teknikler kullanılarak değerlendirilmesi önerilmektedir. Ayrıca sınav sorularının kalitesini artırmak amacıyla tıp fakültesi öğretim üyelerine Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme konularında eğitimlerin verilmesi tavsiye edilmektedir.
Aim: The purpose of this research is to analyze the validity and reliability of the exam questions applied to the students of Duzce University Medical Faculty Term I, Term II and Term III.
Material and Methods: Exam results were obtained from students of Term II, Term II and Term III for the period of 2014-2015 and 2015-2016 academic years from Duzce University Faculty of Medicine Registrar’s office. Exams of 44 exams including 38 committee exams and 6 final exams applied to the students in Term I, Term II and Term III during 2014-2015 and 2015-2016 academic years are examined. For each exam 100 questions were selected and the total number of questions examined was 4400. Each individual taking the exam has been included in the analysis. In order to evaluate the validity and reliability of the exam questions, "Item Response Analysis" was applied to each exam separately. Kuder-Richardson 20 (KR20), KR21 and Spearman-Brown reliability coefficients were calculated to evaluate the reliability of each exam.
Results: It is seen that the questions regarding the Term I and Term II committee exams in 2014-2015 and 2015-2016 academic years are quite easy and distinctive questions, the questions regarding the Term III committee exam are quite easy and the questions that need to be corrected. It is observed that the questions of the term I and II final exams are moderately difficult and the questions to be corrected. It can be said that the questions of the term III final exam are very difficult and very poor quality, namely they are questions that should not be included in the exam.
Conclusion: We recommended that examinations applied to assess the quality of the exam and student achievement should be assessed using different techniques, both on a general and a question-based basis. In addition, we recommended that medical faculty academic staffs have to give training in Measurement and Evaluation in Medical Education in order to increase the quality of exam questions.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Article
Authors

Author: Handan ANKARALI

Author: Şengül CANGÜR (Primary Author)

Author: Mehmet Ali SUNGUR

Author: Safinaz ATAOĞLU

Dates

Publication Date : May 30, 2018

Bibtex @research article { dtfd418944, journal = {Duzce Medical Journal}, issn = {}, eissn = {1307-671X}, address = {}, publisher = {Duzce University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {38 - 41}, doi = {}, title = {Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sınavlarda Soruların Geçerlik ve Güvenirlik Analizi}, key = {cite}, author = {Ankaralı, Handan and Cangür, Şengül and Sungur, Mehmet Ali and Ataoğlu, Safinaz} }
APA Ankaralı, H , Cangür, Ş , Sungur, M , Ataoğlu, S . (2018). Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sınavlarda Soruların Geçerlik ve Güvenirlik Analizi. Duzce Medical Journal , 19 (2) , 38-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dtfd/issue/36473/418944
MLA Ankaralı, H , Cangür, Ş , Sungur, M , Ataoğlu, S . "Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sınavlarda Soruların Geçerlik ve Güvenirlik Analizi". Duzce Medical Journal 19 (2018 ): 38-41 <https://dergipark.org.tr/en/pub/dtfd/issue/36473/418944>
Chicago Ankaralı, H , Cangür, Ş , Sungur, M , Ataoğlu, S . "Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sınavlarda Soruların Geçerlik ve Güvenirlik Analizi". Duzce Medical Journal 19 (2018 ): 38-41
RIS TY - JOUR T1 - Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sınavlarda Soruların Geçerlik ve Güvenirlik Analizi AU - Handan Ankaralı , Şengül Cangür , Mehmet Ali Sungur , Safinaz Ataoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Duzce Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 41 VL - 19 IS - 2 SN - -1307-671X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Düzce Tıp Fakültesi Dergisi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sınavlarda Soruların Geçerlik ve Güvenirlik Analizi %A Handan Ankaralı , Şengül Cangür , Mehmet Ali Sungur , Safinaz Ataoğlu %T Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sınavlarda Soruların Geçerlik ve Güvenirlik Analizi %D 2018 %J Duzce Medical Journal %P -1307-671X %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD Ankaralı, Handan , Cangür, Şengül , Sungur, Mehmet Ali , Ataoğlu, Safinaz . "Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sınavlarda Soruların Geçerlik ve Güvenirlik Analizi". Duzce Medical Journal 19 / 2 (May 2018): 38-41 .
AMA Ankaralı H , Cangür Ş , Sungur M , Ataoğlu S . Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sınavlarda Soruların Geçerlik ve Güvenirlik Analizi. Duzce Medical Journal. 2018; 19(2): 38-41.
Vancouver Ankaralı H , Cangür Ş , Sungur M , Ataoğlu S . Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sınavlarda Soruların Geçerlik ve Güvenirlik Analizi. Duzce Medical Journal. 2018; 19(2): 41-38.