Journal of Duzce University Health Sciences Institute
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2146-443X | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Duzce University |


From Editors,

    Journal of Duzce University Health Sciences Institute (J DU Health Sci Inst) started its publication life in January 2011. It is published every four months in January, May and September. Research studies in the field of research are being evaluated from the original research, review, case report and other (editorial comment / discussion, letter to the editor, scientific letter, surgical technique, distinctive diagnosis, original images, diagnosis evaluations?, medical book reviews, question- answers) from health field researches. Applications of Health Sciences Institute, Faculty of Dentistry, Faculty of Pharmacy, Faculty of Medicine, Faculty of Veterinary, Faculty of Sport Sciences, Faculty of Health Sciences / School of Health and other health researchers are accepted. Our journal is an open-access journal electronic publishing with e-ISSN: 2146-443X. All scientific writings are accessible to all users without any institutional fees.

Best Regards,

Journal of Duzce University Health Sciences Institute

e-ISSN 2146-443X | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Duzce University |
Cover Image


From Editors,

    Journal of Duzce University Health Sciences Institute (J DU Health Sci Inst) started its publication life in January 2011. It is published every four months in January, May and September. Research studies in the field of research are being evaluated from the original research, review, case report and other (editorial comment / discussion, letter to the editor, scientific letter, surgical technique, distinctive diagnosis, original images, diagnosis evaluations?, medical book reviews, question- answers) from health field researches. Applications of Health Sciences Institute, Faculty of Dentistry, Faculty of Pharmacy, Faculty of Medicine, Faculty of Veterinary, Faculty of Sport Sciences, Faculty of Health Sciences / School of Health and other health researchers are accepted. Our journal is an open-access journal electronic publishing with e-ISSN: 2146-443X. All scientific writings are accessible to all users without any institutional fees.

Best Regards,

Volume 10 - Issue 3 - Sep 21, 2020
 1. Öğrenci Ebelerde Empatik Eğilim ve Özgeciliğin İncelenmesi
  Pages 263 - 270
  Şükran ERTEKİN PINAR , Gülay YILDIRIM
 2. Bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezindeki Hastalarda Tıbbi Tedaviye Uyumun İncelenmesi
  Pages 271 - 278
  Nevin ONAN
 3. Tip 1 Diyabetli Adolesanlarda Web Tabanlı Egzersiz Eğitiminin Etkinliği
  Pages 279 - 288
  Seltap GÜLCÜ , Sevda ARSLAN , İlknur ARSLANOĞLU
 4. Enteral Beslenen Yoğun Bakım Hastalarının Beslenme Süreci ve Gelişebilecek Komplikasyonlar Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 289 - 296
  Ayşe DEMİRAY , İ̇lknur KUZYAKA , Ayşegül AÇIL , Nagihan İLASLAN
 5. Kolistin Direncinin Saptanmasında Sıvı Mikrodilüsyon ve Otomatize Sistem Sonuçlarının Karşılaştırılması
  Pages 297 - 301
  Yeliz TANRIVERDİ , Canberk ÇINAR , Kemal BİLGİN , Demet GÜR VURAL , Asuman BİRİNCİ
 6. Antioksidan Etkili Rutin İçeren Mikroemülsiyon ve Mikroemülsiyon Jel Formülasyonlarının Geliştirilmesi, Karakterizasyonu ve Etkinliğinin İncelenmesi
  Pages 302 - 309
  Çiğdem YÜCEL , Tuğba EREN BÖNCÜ , Gökçe ŞEKER KARATOPRAK , Rukiye Nur AKPOLAT
 7. Bariatrik Cerrahide Uygulanan Kapsamlı Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti: Yeme Özellikleri ve Fiziksel Aktivite Düzeyine Etkisi
  Pages 310 - 318
  Esra USTA , Dilek AYGİN
 8. Primer Diz Osteoartritinde Total Diz Artroplastisi ve Konservatif Tedavi Sonrası Ağrı, Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Fonksiyonellik
  Pages 319 - 325
  İlker ÇOLAK , Zehra Betül KARAKOÇ , Emel METE , Tuğçe ÖZEN , Güven BULUT , Tuğba KURU ÇOLAK
 9. Prevalence of Serum Antibodies to Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus among Pregnant Women
  Pages 326 - 330
  Mustafa GÜZEL
 10. Özel Bakım Gereksinimi Olan Bireylerde Ağız-Diş Bulgularının Değerlendirilmesi
  Pages 331 - 337
  Yelda KASIMOĞLU , Cansu AKAY , Özgecan Bakış ÇAYNAK , Zeynep AYTEPE , Mine KORUYUCU
 11. Diş Çürüğü Deneyimi ile Ergenler ve Anneler arasındaki Tutarlılık Duygusu İlişkisinin Saptanması
  Pages 338 - 342
  Ceren İLİSULU , Öykü HIZLIOĞLU , Mine KORUYUCU , Seçil ÖZKURT , Erkut BOLAT , Figen SEYMEN
 12. Ratlarda Amiloid Beta1-42 İle Oluşturulan Deneysel Alzheimer Modelinde Tiyol Disülfit Homeostazisi
  Pages 343 - 347
  Ayhan ÇETİNKAYA
 13. Hemşirelik Öğrencilerinin Doğuma İlişkin Algıları: Nitel Bir Çalışma
  Pages 348 - 356
  Nevin ÇITAK BİLGİN
 14. Kadınların Serviks Kanseri ve Taraması İle İlgili Sağlık İnançlarının Değerlendirilmesi
  Pages 357 - 362
  Gülcan ULUDAĞ , Zerrin GAMSIZKAN , Mehmet Ali SUNGUR
 15. The Analysis of Thoracic Computed Tomography before and after COVID-19 Pandemic
  Pages 363 - 368
  Hasan Baki ALTINSOY , Mustafa BOĞAN
 16. Beslenmenin Depresyon ve Anksiyete Üzerinde Olumlu ya da Olumsuz Etkisinin Araştırılması: Üniversite Öğrencilerinde Bir Anket Çalışması
  Pages 369 - 376
  Gözde EMİNOĞLU , Mehmet Göktuğ GÜNEL , Muhammed Yasin AKÇAKOCA , Şengül CANGÜR , Cihadiye ÖZTÜRK
 17. An Unusual Preaxial Polydactyly of the Foot; a Case Report
  Pages 377 - 379
  Banu TURHAN , Yunus Emre BULUM , Mehmet ARICAN , Yalçın TURHAN
 18. Ciddi Acil Tanılarıyla Karışan Nadir Bir Durum: Kist Hidatik Rüptürü, Bir Olgu Sunumu
  Pages 380 - 381
  Hasan SULTANOĞLU
 19. Radyofrekans/Mikrodalga Elektromanyetik Radyasyonun Anksiyete ve Depresyon Üzerine Etkileri: Deneysel Hayvan Modellerine Dayalı Çalışmalara Ait Literatür Taraması
  Pages 382 - 403
  Anzel BAHADIR
 20. E-cigarettes: A Novel Phenomenon
  Pages 404 - 415
  Özge BEYAZÇİÇEK , Ersin BEYAZÇİÇEK , Recep ÖZMERDİVENLİ , Serif DEMİR
Indexes and Platforms