Journal of Duzce University Health Sciences Institute
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2146-443X | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Duzce University |


From Editors,

    Journal of Duzce University Health Sciences Institute (J DU Health Sci Inst) started its publication life in January 2011. It is published every four months in January, May and September. Research studies in the field of research are being evaluated from the original research, review, case report and other (editorial comment / discussion, letter to the editor, scientific letter, surgical technique, distinctive diagnosis, original images, diagnosis evaluations?, medical book reviews, question- answers) from health field researches. Applications of Health Sciences Institute, Faculty of Dentistry, Faculty of Pharmacy, Faculty of Medicine, Faculty of Veterinary, Faculty of Sport Sciences, Faculty of Health Sciences / School of Health and other health researchers are accepted. Our journal is an open-access journal electronic publishing with e-ISSN: 2146-443X. All scientific writings are accessible to all users without any institutional fees.

Best Regards,

Journal of Duzce University Health Sciences Institute

e-ISSN 2146-443X | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Duzce University |
Cover Image


From Editors,

    Journal of Duzce University Health Sciences Institute (J DU Health Sci Inst) started its publication life in January 2011. It is published every four months in January, May and September. Research studies in the field of research are being evaluated from the original research, review, case report and other (editorial comment / discussion, letter to the editor, scientific letter, surgical technique, distinctive diagnosis, original images, diagnosis evaluations?, medical book reviews, question- answers) from health field researches. Applications of Health Sciences Institute, Faculty of Dentistry, Faculty of Pharmacy, Faculty of Medicine, Faculty of Veterinary, Faculty of Sport Sciences, Faculty of Health Sciences / School of Health and other health researchers are accepted. Our journal is an open-access journal electronic publishing with e-ISSN: 2146-443X. All scientific writings are accessible to all users without any institutional fees.

Best Regards,

Volume 11 - Issue 1 - Jan 21, 2021
 1. Hemşirelik Öğrencilerinin Basınç Ülseri Önlemeye Yönelik Bilgi ve Uygulamaları
  Pages 1 - 7
  Emine KIR BİÇER
 2. Kafeik Asit İçeren Kitozan Kaplı Lipozomların Geliştirilmesi ve Antioksidan Etkinliğinin İncelenmesi
  Pages 8 - 15
  Çiğdem YÜCEL, Gökçe ŞEKER KARATOPRAK
 3. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Bilinçli Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi
  Pages 16 - 20
  Elif ASIK, Sevil ALBAYRAK
 4. Türk ve Mülteci Gebelerde HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV Seropozitifliklerinin Karşılaştırılması
  Pages 21 - 24
  Sibel MUTLU, Şerife YILMAZ
 5. Assessment of Eating Habits and Internet Addiction Levels Based on the Physical Activity Levels in University Students
  Pages 25 - 32
  Gülşah KOÇ, Ahu SOYOCAK, Pınar ONGÜN, Gülnaz KERVANCIOĞLU
 6. Effects of Metoprolol on Experimental Spinal Cord Ischemia-Reperfusion Injury in Rats
  Pages 33 - 38
  Uğur YAZAR, Sabahattin HIZIROĞLU, Süleyman KARAHAN, Mustafa Emre ERCIN, Ali Rıza GÜVERCİN, Serap OZER YAMAN
 7. Aile Hekimliği Birimlerinin Onuncu Yılında İdari, Mali ve Mesleki Bazı Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Bir İl Örneği
  Pages 39 - 44
  Ahmet Önder PORSUK, Çiğdem CERİT
 8. Siirt İlinde Yüksek Hepatit Delta Antikoru Sıklığı
  Pages 45 - 49
  Tayibe BAL
 9. Acil Servise Bir Yılda Başvuran Hastalarda Mükerrer Başvuruların İncelenmesi ve Çözüm Önerileri
  Pages 50 - 55
  Hasan SULTANOĞLU, Zerrin GAMSIZKAN, Şengül CANGÜR
 10. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran 18 Yaş Altı Hastaların Değerlendirilmesi
  Pages 56 - 60
  Tuba ERDEM SULTANOĞLU, Sarfinaz ATAOĞLU, Burcu AVŞAR, Mehmet Naci ÇAKIR
 11. Facial Contouring and Rejuvenation with the Use of Fat Injection
  Pages 61 - 66
  Gaye TOPLU, Dinçer ALTINEL
 12. Depresyon Tanısı Alan Hastalarda Çocukluk Çağı Travması Varlığı ve Duygu Düzenleme Güçlüğü İle İlişkisi
  Pages 67 - 75
  Rukiye AY, Oğuzhan KILINÇEL
 13. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerde Bilinçli Farkındalık
  Pages 76 - 81
  Nihal YURTERİ
 14. Evaluation of Stigmatizing Attitudes of Physicians Towards Bipolar Affective Disorders
  Pages 82 - 88
  Oğuzhan KILINÇEL, Rukiye AY
 15. Nadir Görülen Bir Hastalık: Granülomatozislı Polianjitis Olgusu ve Hemşirelik Yaklaşımı
  Pages 89 - 95
  Nur BAŞAK, Berna ÖZGÜRSOY URAN
 16. Ahlaki Cesaret: Tanımı, Ahlaki Sıkıntı ve Ahlaki Duyarlılık ile İlişkisi ve Geliştirilmesi
  Pages 96 - 102
  Mustafa Sabri KOVANCI, Duygu HİÇDURMAZ
 17. Palmitoleik Asidin Bazı Kronik Hastalıklardaki Rolü: Kısa Derleme
  Pages 103 - 107
  Mahmut BODUR, Aslı UÇAR
 18. Ağrı Yönetiminde Alternatif Bir Yaklaşım: Kahkaha Terapisi
  Pages 108 - 114
  Merve ÇAKAR, Esra KINACI, Sarfinaz ATAOĞLU
 19. Radiopharmaceuticals Used in Molecular Imaging
  Pages 115 - 122
  Merve SAATÇİ̇, Meliha EKİNCİ, Evren GÜNDOĞDU
Indexes and Platforms