e-ISSN: 2792-0542
Başlangıç: 2022
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Düzce Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Sağlık Bilimlerinde Değer/Value in Health Sciences (e-ISSN: 2792-0542), Düzce Üniversitesi'nin yayıncısı olduğu, sağlık bilimleri ile ilgili çalışmaların yayınlandığı bir dergidir. Derginin eski adı "Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi" (eski ISSN: 2146-443X) olup 2011 yılından bu yana yılda üç sayı (Ocak, Mayıs, Eylül aylarında) olarak yayınlanmaktadır. Dergi Ocak 2022 sayısından itibaren "Sağlık Bilimlerinde Değer/Value in Health Sciences" adı ile yayınlanmaya devam etmektedir.


İletişim Dergi Tarihçesi

2022 - Cilt: 12 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

1. İmporte Sıtma Vakalarının Değerlendirilmesi: Ankara’da Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi

Araştırma Makalesi

3. Erkek İnfertilitesi ile Başvuran Hastalarda Spermiogram, Hormonal Profil ve Genetik Analiz Sonuçlarının Karşılaştırmalı Analizi: Tek Merkez Deneyimi

Araştırma Makalesi

4. Meme Kanseri Hastalarında hTERT Gen Ekspresyonunun Klinikopatolojik Önemi

Araştırma Makalesi

5. Venlafaksin Hidroklorürün Uzatılmış Salım Yapan Tablet Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

8. Akciğer Kanseri Semptom Taramasının Sigara Bıraktırmadaki Rolü

Araştırma Makalesi

12. COVID-19 Pandemisinin Sağlık Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerde Belirsizliğe Tahammülsüzlüğe Etkisi

Araştırma Makalesi

15. Hemşirelik Öğrencilerinde Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığının Araştırılması

Araştırma Makalesi

16. Evaluation of the Relationship between the Gel Eyeliner and Ocular Comfort

Araştırma Makalesi

17. Parkinson Hastalığında Kırılganlık ile Fiziksel Fonksiyon Arasındaki İlişki

Araştırma Makalesi

19. Relationship between Work-Related Strain Level in Nurses and Their Medical Error Tendency

Araştırma Makalesi

20. COVID-19 Pandemisi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Görüş ve Tutumları

Araştırma Makalesi

21. COVID-19 Pandemisi Döneminde Romatizmal Hastalıklara Halkın İlgisi: Google Trends Verilerinin Analizi

Derleme

24. Farklı Beslenme Şekilleri ve İntestinal Mikrobiyota

Derleme

26. COVID-19 ve Vertikal Geçiş

Derleme

27. Mülteci Ruh Sağılığında Güncel Yaklaşımlar