e-ISSN: 2792-0542
Başlangıç: 2022
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Düzce Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Sağlık Bilimlerinde Değer/Value in Health Sciences (e-ISSN: 2792-0542), Düzce Üniversitesi'nin yayıncısı olduğu, sağlık bilimleri ile ilgili çalışmaların yayınlandığı bir dergidir. Derginin eski adı "Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi" (eski ISSN: 2146-443X) olup 2011 yılından bu yana yılda üç sayı (Ocak, Mayıs, Eylül aylarında) olarak yayınlanmaktadır. Dergi Ocak 2022 sayısından itibaren "Sağlık Bilimlerinde Değer/Value in Health Sciences" adı ile yayınlanmaya devam etmektedir.


İletişim Dergi Tarihçesi

2022 - Cilt: 12 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

2. İnternette Oyun Oynama Bozukluğu Belirtileri Olan Genç Erişkinlerde Agresyon ve Başa Çıkma Stratejileri

Araştırma Makalesi

3. COVID-19 Tanısı Alan Hastaların Bakteriyel Kültür Örneklerindeki Üremelerin ve Antibiyotik Duyarlılıklarının İncelenmesi

Araştırma Makalesi

4. COVID-19 Hastalarının Kan Gruplarına Göre Hemogram Parametrelerinin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

6. COVID-19 Pandemisinin Yenidoğan Tarama Programı Hizmetleri Üzerine Etkileri

Araştırma Makalesi

8. Düzce Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranışları

Araştırma Makalesi

9. Helicobacter pylori Enfeksiyonu Tanısında Gaitada Antijen Arama Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

10. Yoğun Bakımda Vitamin D Düzeyi ile Sepsis-Mortalite İlişkisi

Araştırma Makalesi

12. Protective Effect of Erythropoietin on post-MI Liver Tissue

Araştırma Makalesi

13. Abdominal Ateşli Silah Yaralanması Nedeniyle Opere Edilen Çocuk Hastaların Klinik Özellikleri: Bir Somali Deneyimi

Araştırma Makalesi

16. Okul Sporlarına Katılan Ortaokul Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri

Derleme

24. Bifosfonatlar ve Çenelerde Görülen Osteonekroz

Derleme

26. Toll Benzeri Reseptörler’in Periodontal Hastalık Patogenezindeki Rolü

Derleme

29. Fertiliteyi Geliştirmede Yenilikçi Bir Yöntem: Fertilite Yogası