e-ISSN: 2792-0542
Founded: 2022
Period: Tri-annual
Publisher: Duzce University
Cover Image
       

Value in Health Sciences (e-ISSN: 2792-0542) is a journal published by Düzce University, and in which studies on health sciences are published. The former name of the journal is "Journal of Duzce University Health Sciences Institute" (former ISSN: 2146-443X), and it has been published three times a year (in January, May, September) since 2011. The journal continues to be published under the name of "Value in Health Sciences" since January 2022.

Journal History

2022 - Volume: 12 Issue: 1

Research Article

3. Erkek İnfertilitesi ile Başvuran Hastalarda Spermiogram, Hormonal Profil ve Genetik Analiz Sonuçlarının Karşılaştırmalı Analizi: Tek Merkez Deneyimi

Research Article

4. Meme Kanseri Hastalarında hTERT Gen Ekspresyonunun Klinikopatolojik Önemi

Research Article

5. Venlafaksin Hidroklorürün Uzatılmış Salım Yapan Tablet Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi

Research Article

8. Akciğer Kanseri Semptom Taramasının Sigara Bıraktırmadaki Rolü

Research Article

12. COVID-19 Pandemisinin Sağlık Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerde Belirsizliğe Tahammülsüzlüğe Etkisi

Research Article

15. Hemşirelik Öğrencilerinde Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığının Araştırılması

Research Article

16. Evaluation of the Relationship between the Gel Eyeliner and Ocular Comfort

Research Article

17. Parkinson Hastalığında Kırılganlık ile Fiziksel Fonksiyon Arasındaki İlişki

Research Article

19. Relationship between Work-Related Strain Level in Nurses and Their Medical Error Tendency

Research Article

20. COVID-19 Pandemisi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Görüş ve Tutumları

Research Article

21. COVID-19 Pandemisi Döneminde Romatizmal Hastalıklara Halkın İlgisi: Google Trends Verilerinin Analizi

Review

24. Farklı Beslenme Şekilleri ve İntestinal Mikrobiyota

Review

26. COVID-19 ve Vertikal Geçiş

Review

27. Mülteci Ruh Sağılığında Güncel Yaklaşımlar