e-ISSN: 2792-0542
Founded: 2022
Period: Tri-annual
Publisher: Duzce University
Cover Image
       

Value in Health Sciences (e-ISSN: 2792-0542) is a journal published by Düzce University, and in which studies on health sciences are published. The former name of the journal is "Journal of Duzce University Health Sciences Institute" (former ISSN: 2146-443X), and it has been published three times a year (in January, May, September) since 2011. The journal continues to be published under the name of "Value in Health Sciences" since January 2022.

Contact Journal History

2022 - Volume: 12 Issue: 3

Research Article

1. Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlık Düzeyleri ve İlişkili Bazı Faktörler

Research Article

3. B.1.1.7 SARS CoV-2 Varyantına Bağlı COVID-19 Tanısıyla Takip Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

Research Article

10. Hemşirelik Öğrencilerinin Simülasyon Eğitiminde Yaşadığı Stres, Bireyselleştirilmiş Bakım Verme Algıları ile Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi

Research Article

12. Sağlık Çalışanları Penceresinden Pandemi Süreci

Review

22. Glutensiz Diyetin Mikrobiyotaya Etkisi

Review

24. Diyabetik Nöropatinin Yönetiminde Güncel Tedavi Yaklaşımları ve Hemşirelik Bakımı