Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences
Submission Date
Start: January 1, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1309-5471 | e-ISSN 2687-2498 | Period Quarterly | Founded: 1998 | Publisher Ataturk University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihemJournal of Anatolia Nursing and Health Sciences

ISSN 1309-5471 | e-ISSN 2687-2498 | Period Quarterly | Founded: 1998 | Publisher Ataturk University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem
Cover ImageVolume 23 - Issue 4 - Dec 25, 2020
 1. GEBELERİN İLAÇ KULLANIM DURUMU VE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 463 - 469
  Asuman ÇOBANOĞLU
 2. FİZİK TEDAVİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN FİZİKSEL, PSİKOLOJİK VE KONSTİPASYON DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 470 - 477
  Esra TAYAZ, Gökben BAKIR, Ayşegül KOÇ
 3. HEMŞİRELERİN TAMAMLAYICI VE BÜTÜNLEŞTİRİCİ BAKIM UYGULAMALARINI BİLME VE KULLANMA DURUMLARI
  Pages 478 - 485
  Saadet CAN ÇİÇEK, Satı CAN
 4. GÖĞÜS HASTALIKLARI VE FİZİK TEDAVİ SERVİSİNDE YATAN HASTALARIN 25 (OH) D DÜZEYLERİNİN VE D VİTAMİNİ HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 486 - 491
  Huri Seval GÖNDEREN ÇAKMAK, Emine ÖZER KÜÇÜK, Bilge BAL ÖZKAPTAN
 5. AİLE PLANLAMASI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN KADINLARDA İSTEMLİ DÜŞÜK SIKLIĞI VE GELENEKSEL YÖNTEM KULLANMA DURUMU
  Pages 492 - 497
  Sibel KIYAK, Kamile ALTUNTUĞ, Emel EGE
 6. A METHODOLOGICAL STUDY: DEVELOPMENT OF THE RATIONAL DRUG USE SCALE
  Pages 498 - 507
  Vahide ÇAKMAK, Sezgi ÇINAR PAKYÜZ
 7. HEMODİYALİZ HASTALARINA UYGULANAN PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZİNİN ANKSİYETE DÜZEYİ VE UYKU KALİTESİNE ETKİSİ
  Pages 508 - 515
  Meral AKGÜL, Meral KELLECİ
 8. KANGURU BAKIMININ PREMATÜRE BEBEK ANNELERİNİN EMZİRME ÖZYETERLİLİK DÜZEYİ VE EMZİRME BAŞARISINA ETKİSİ
  Pages 516 - 526
  Aslihan KARAKOÇ GEÇİCİ, Emine GEÇKİL
 9. CERRAHİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Pages 527 - 533
  Sevban ARSLAN, Nursevim AYDINGÜLÜ, Muaz GÜLŞEN, Sevgi DENİZ DOĞAN, Sevilay ERDEN
 10. FEKAL MİKROBİYOTA TRANSPLANTASYONU VE HEMŞİRELİK
  Pages 534 - 539
  Gülistan YOLDAŞ, Aynur TÜREYEN
 11. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME
  Pages 540 - 545
  Ebru AYDEMİR GEDÜK
 12. ÜROLOJİK CERRAHİ SONRASI AĞRI YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
  Pages 546 - 551
  Ezgi SEYHAN AK
 13. KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ADÖLESANLARIN ERİŞKİN BAKIMA GEÇİŞİNDE YAŞADIKLARI SORUNLAR VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
  Pages 552 - 556
  İlçim ERCAN, Evrim KIZILER
Submission Date
Start: January 1, 2021
Indexes and Platforms
Creative Commons

Journal of Anatolian Nursing and Health Sciences is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0) 

20547