ISSN: 1309-5471
e-ISSN: 2687-2498
Founded: 1998
Period: Quarterly
Publisher: Ataturk University
Submission Date: Start: January 1, 2021

2021 - Volume: 24 Issue: 3

Case Report

14. NEUMAN SİSTEMLER MODELİNE GÖRE JİNEKOLOJİ KLİNİĞİNE YATIRILAN OLGUNUN HEMŞİRELİK BAKIMI

Research Article

AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN HASTALAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ AYARLANABİLİR BAŞ VE BOYUN DESTEKLİ DEĞİŞKEN AÇILI MODÜLER YASTIK ÜNİTESİ TASARIMI

Research Article

HASTANEDE YATAN ÇOCUĞUN PSİKOSOSYAL BELİRTİLERİNİN ÇOCUĞA AİT BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Research Article

HOW CAN WE IMPROVE THE NURSING STUDENTS’ EMERGENCY CASE MANAGEMENT SKILLS?

Case Report

Multiple Sklerozlu Bir Hastanın Dorothy Johnson’ın Davranışsal Sistem Modeline Göre İncelenmesi: Olgu Örneği

Research Article

HEMATOLOJİ HASTALARINA BAKIM VERENLERİN YAŞAM KALİTESİ VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Research Article

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERİ KANSERİ VE GÜNEŞTEN KORUNMA HAKKINDAKİ BİLGİ VE DAVRANIŞ DÜZEYLERİ: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA

Research Article

YOĞUN BAKIMDAKİ ÇEVRESEL STRES KAYNAKLARININ YOĞUN BAKIMDA STAJ YAPMIŞ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ALGILANMASI

Research Article

GENÇLİK MERKEZİNİ KULLANAN ERGENLERDE (13-20 YAŞ) AKILLI TELEFON KULLANIMININ UYKU KALİTESİNE ETKİSİ

Research Article

KANSER ETKİNLİĞİNE KATILAN BİREYLERİN KANSERE İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Research Article

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ VE OBEZİTE RİSK DURUMLARININ İNCELENMESİ

Research Article

KADINA YÖNELİK EŞ ŞİDDETİ KONUSUNDA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ PERSONELİNİN TUTUMLARI

DOAJ

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences has been indexed by DOAJ in 2021.

22669

Creative Commons

Journal of Anatolian Nursing and Health Sciences is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0) 

20547

Journal is listed in the EBSCO CINAHL Database since 2019.

Journal of Anatolian Nursing and Health Sciences is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)

20547