Sakarya Medical Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2146-409X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Sakarya University | http://dergipark.gov.tr/smj


Sakarya Tıp Dergisi, tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.Dergi yılda dört sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanmakta olup Tübitak Ulakbim TR Dizini, Google Scholar, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline Dizini ve JournalTOCs dizinlerinde indexlenmektedir. Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru  http://dergipark.gov.tr/smj internet adresinden yapılabilir.Önemli Notlar: Dergi  yazım kuralları güncellenmş olup, lütfen çalışmalarınızı dergiye yüklemeden önce yazım kurallarını okuyunuz. SCI, SSCI, SCIE, ESCI veya A&HCI'de indekslenen dergilerde yayınlanmış çalışmalarında Sakarya Tıp Dergisi’nde yayınlanan herhangi bir çalışmaya atıfta bulunan yazarların çalışmalarına öncelik verilecektir. Araştırma Makalelerinde alınması gerekli olan Etik Kurul Onay Belgesi'nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.(Olgu Sunumu - Serisi ve Derleme yazıları için gerekli değildir.)  Veri toplama süreci Aralık 2010 tarihinden önce tamamlanmış çalışmalar kabul edilmeyecektir.

İmtiyaz Sahibi, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay

Sakarya Medical Journal

e-ISSN 2146-409X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Sakarya University | http://dergipark.gov.tr/smj
Cover Image


Sakarya Tıp Dergisi, tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.Dergi yılda dört sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanmakta olup Tübitak Ulakbim TR Dizini, Google Scholar, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline Dizini ve JournalTOCs dizinlerinde indexlenmektedir. Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru  http://dergipark.gov.tr/smj internet adresinden yapılabilir.Önemli Notlar: Dergi  yazım kuralları güncellenmş olup, lütfen çalışmalarınızı dergiye yüklemeden önce yazım kurallarını okuyunuz. SCI, SSCI, SCIE, ESCI veya A&HCI'de indekslenen dergilerde yayınlanmış çalışmalarında Sakarya Tıp Dergisi’nde yayınlanan herhangi bir çalışmaya atıfta bulunan yazarların çalışmalarına öncelik verilecektir. Araştırma Makalelerinde alınması gerekli olan Etik Kurul Onay Belgesi'nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.(Olgu Sunumu - Serisi ve Derleme yazıları için gerekli değildir.)  Veri toplama süreci Aralık 2010 tarihinden önce tamamlanmış çalışmalar kabul edilmeyecektir.

İmtiyaz Sahibi, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay

Volume 10 - Issue 4 - Dec 15, 2020
 1. Rize İli ve İlçelerinde 50’den Az Çalışanı Olan İşyerlerinde Mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Hakkında Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi ve Artırılması
  Pages 536 - 540
  Tahsin Gökhan TELATAR, Mehmet BAYKAL, Seçkin KARAOĞLU, Bilal ATAŞÇI, Mehmet ŞAFAK
 2. Evaluation of Electrocardiographic Changes and Laboratory Parameters in Pediatric COVID-19
  Pages 541 - 548
  Pınar DERVİŞOĞLU, Bahri ELMAS, Öner ÖZDEMİR, Mehmet Fatih ORHAN
 3. Histeroskopik Cerrahide Göz içi Basıncının Değerlendirilmesi
  Pages 549 - 555
  Sabri COLAK, Mehmet Gökhan ASLAN
 4. Frenchay Aktiviteler İndeksinin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirmesi ile Kültürel Adaptasyonu
  Pages 556 - 564
  Nuray ALACA
 5. Perkütan Koroner Girişim Sırasında Gelişen Stent Kaybının Sıklığı, Demografik Özelliklerinin ve Tedavilerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
  Pages 565 - 571
  Yusuf CAN, İbrahim KOCAYİĞİT, Muhammed AKSOY
 6. Investigation of Attitudes and Behaviors Related to Rational Drug Use in Adana Province Havutlu District
  Pages 572 - 579
  Ersin NAZLICAN
 7. İnönü Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Afet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları
  Pages 580 - 586
  Esra YİĞİT, Gülseda BOZ, Ayşe GÖKÇE, Ali ÖZER
 8. Kronik Hastalığı Olmayan Varikosel Tanılı Genç Erkek Hastalarda Kan Sayım Parametrelerinin Değerlendirilmesi
  Pages 587 - 591
  Ali ASLAN, Abullah ÇIRAKOĞLU
 9. Serebral Palsili Çocuklarda Adaptif Cihaz Kullanımını Etkileyen Faktörler
  Pages 592 - 599
  Mehmet KURTARAN
 10. Evaluation of Intra-hospital and Long-term Mortality in Patients Presenting with ST-segment Elevation Myocardial Infarction: A Tertiary Cardiology Center Experience
  Pages 600 - 607
  Göktuğ SAVAŞ, Mehmet KIZILAY, Melek SÜZER
 11. Streptozotosin ile İndüklenmiş Diyabetik Sıçanlarda Melatoninin Antioksidan Aktivitesi; Kan ve Karaciğer Dokusunda
  Pages 608 - 614
  Songül DOĞANAY, Şeyma TRABZON, Nurten BAHTİYAR, Derya GÜZEL, Ayla EREN ÖZDEMİR, Arzu ŞAHİN
 12. Otoimmün Hepatit Hastalarında Karaciğer Fibrozisi ile Ortalama Trombosit Hacmi Arasındaki Korelasyon
  Pages 615 - 622
  Mehmet Nur KAYA, Ali KIRIK, Mehmet İÇLİ, Ayla YILDIZ, Ömer TOPRAK
 13. An Analysis on Coronary Artery Disease Severity with Serum Adropin Level in Patients with Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction
  Pages 623 - 628
  Mustafa ÖZTÜRK, Oguzhan Ekrem TURAN, Engin ŞEBİN, Gökhan CEYHUN, Emrah AKSAKAL, Kamuran KALKAN, Oktay GULCU, Ali KORKMAZ, Murat BAYANTEMUR
 14. Periton diyalizi hastalarının periton diyalizinden ayrılma nedenleri: tek merkez deneyimi
  Pages 629 - 635
  Necmi EREN, Yasin ERYILMAZ, Metin ERGÜL, Nuriye YILDIZ, Sibel BALCI, Sibel BEK, Erkan DERVİŞOĞLU, Betul KALENDER
 15. Ameliyathane Dışı Anestezi(ADA) Uygulanan Endobronşial Ultrasonografi (EBUS) İşlemlerinde Premedikasyon İlaçlarının Entegre Pulmoner İndeks Skoruna Etkisi
  Pages 636 - 641
  Leyla KAZANCIOĞLU, Hizir KAZDAL
 16. THE RELATIONSHIP BETWEEN NEUTROPHIL-LYMPHOCYTE RATIO AND RHEUMATIC HEART VALVE DISEASE IN PREGNANT WOMEN
  Pages 642 - 649
  Veciha Özlem BOZKAYA, Zeynep Asli OSKOVİ KAPLAN, Yaprak USTUN
 17. Bariatrik Cerrahi Olgularında Preoperatif Değerlendirme Sırasında Tespit Edilen Hastalıkların Prevalansı
  Pages 650 - 654
  Feyzi GÖKOSMANOĞLU, Kerim GÜZEL, Gülşah BAYÇELEBİ
 18. Travmatik Pnömotorakslı 127 Hastanın Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
  Pages 655 - 660
  Kerim TÜLÜCE, Gürkan ALTUNTAŞ
 19. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastaların Tanı Dağılımı ve Tedavilerinin Değerlendirilmesi
  Pages 661 - 668
  Şenay KILINÇEL
 20. ECG Criteria for the Prediction of Infarct-Related Artery and Impact of Coronary Dominance on ECG in Patients with Inferior ST-elevation Myocardial Infarction
  Pages 669 - 676
  Eser DURMAZ, Bilgehan KARADAĞ, Cansu EBREN, Deniz MUTLU, Orhan Furkan KARACA, Ali Uğur SOYSAL, Sinem GÜRAL ÜNAL, Hasan TOKDİL, Zeki ÖNGEN
 21. Bir Üniversite Hastanesine Gönderilen İdrar Kültürlerinde Üreyen İzolatların Dağılımı ve Antimikrobiyal Duyarlılık Profilinin İncelenmesi
  Pages 677 - 683
  Merve ÇİLBURUNOĞLU, Özlem KİRİŞCİ, Hacer YERLİKAYA, Hacer UĞURLU, Murat ARAL, Gürkan MURATDAĞI
 22. Çocuk hastada safra taşı pankreatitine bağlı oluşan pankreas psödokistinin Roux-en-Y kistojejunostomi ile tedavisi, Olgu sunumu.
  Pages 684 - 689
  Ali BEKRAKİ
 23. Covid-19 Pozitif Gebede Acil Sezaryen Anestezisi Yönetimi: Olgu Sunumu
  Pages 690 - 693
  Bedirhan GÜNEL, Fatih ŞAHİN, Ayça TAŞ TUNA
 24. Akut Böbrek Hasarı İle Prezente Olan Bilateral Amfizematöz Pyelonefrit: Olgu Sunumu
  Pages 694 - 699
  Esma Seda ÇETİN, Tezcan KAYA, Fatıma Nur KOZHAN, D.öndü AYVALIK
 25. Covid-19 Pandemisinde Mikrobiyoloji Laboratuvar Tanı Metodları
  Pages 700 - 704
  Canan EREN
 26. Neurological Disease and Marriage
  Pages 705 - 710
  Tuba AYDIN, Mehmet ÖNGER
 27. Preterm ve Term Yenidoğanlarda İlk Banyo Zamanlarının ve Farklı Banyo Yöntemlerinin Termoregülasyona Etkisi: Sistematik Derleme
  Pages 711 - 718
  Atiye KARAKUL, Pınar DOĞAN
Indexes and Platforms
YAZARLAR İÇİN BİLGİ