Sakarya Medical Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2146-409X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Sakarya University | http://dergipark.gov.tr/smj


Sakarya Tıp Dergisi, tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.Dergi yılda dört sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanmakta olup Tübitak Ulakbim TR Dizini, Google Scholar, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline Dizini ve JournalTOCs dizinlerinde indexlenmektedir. Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru  http://dergipark.gov.tr/smj internet adresinden yapılabilir.Önemli Notlar: Dergi  yazım kuralları güncellenmş olup, lütfen çalışmalarınızı dergiye yüklemeden önce yazım kurallarını okuyunuz. SCI, SSCI, SCIE, ESCI veya A&HCI'de indekslenen dergilerde yayınlanmış çalışmalarında Sakarya Tıp Dergisi’nde yayınlanan herhangi bir çalışmaya atıfta bulunan yazarların çalışmalarına öncelik verilecektir. Araştırma Makalelerinde alınması gerekli olan Etik Kurul Onay Belgesi'nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.(Olgu Sunumu - Serisi ve Derleme yazıları için gerekli değildir.)  Veri toplama süreci Aralık 2010 tarihinden önce tamamlanmış çalışmalar kabul edilmeyecektir.

İmtiyaz Sahibi, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay

Sakarya Medical Journal

e-ISSN 2146-409X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Sakarya University | http://dergipark.gov.tr/smj
Cover Image


Sakarya Tıp Dergisi, tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.Dergi yılda dört sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanmakta olup Tübitak Ulakbim TR Dizini, Google Scholar, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline Dizini ve JournalTOCs dizinlerinde indexlenmektedir. Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru  http://dergipark.gov.tr/smj internet adresinden yapılabilir.Önemli Notlar: Dergi  yazım kuralları güncellenmş olup, lütfen çalışmalarınızı dergiye yüklemeden önce yazım kurallarını okuyunuz. SCI, SSCI, SCIE, ESCI veya A&HCI'de indekslenen dergilerde yayınlanmış çalışmalarında Sakarya Tıp Dergisi’nde yayınlanan herhangi bir çalışmaya atıfta bulunan yazarların çalışmalarına öncelik verilecektir. Araştırma Makalelerinde alınması gerekli olan Etik Kurul Onay Belgesi'nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.(Olgu Sunumu - Serisi ve Derleme yazıları için gerekli değildir.)  Veri toplama süreci Aralık 2010 tarihinden önce tamamlanmış çalışmalar kabul edilmeyecektir.

İmtiyaz Sahibi, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay

Volume 10 - Issue 3 - Sep 15, 2020
 1. Çocuk Hemşirelerinin Terapötik Oyunu Kullanmaları ile Çocuk Sevme Durumları Arasındaki İlişkinin ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
  Pages 365 - 372
  Ayşe KAHRAMAN , Çisem KIRKAN , Ali ASLAN , Havva HUYELMAS , Hatice BAL YILMAZ
 2. Sağlık Kurulu’nda Değerlendirilen Hastaların Nörolojik Özürlülüklerinin İncelenmesi
  Pages 373 - 380
  Zeynep ÖZÖZEN AYAS
 3. Demographic, Histopathological and Immunohistochemical Characteristic Findings of Gastrointestinal Stromal Tumors: A Single-Centered Study
  Pages 381 - 389
  Arzu TASDEMİR , Hatice KARAMAN
 4. Association between Epicardial Adipose Tissue Thickness and Left Ventricular Diastolic Functions
  Pages 390 - 396
  Sabiye YILMAZ , Saadet DEMİRTAS INCİ İNCİ, Kahraman COŞANSU , Huseyin GÜNDÜZ , Harun KILIÇ
 5. The relationship between laboratory evaluations in the separation of viral and bacterial pneumonia in children
  Pages 397 - 405
  Kamil ŞAHİN , Murat ELEVLİ , Ayhan KOÇAK , Funda ATASH , Esma YÜCETAŞ , Cihan COŞKUN
 6. Cervical Cancer and Pap Smear Health Belief Level in Women Applying to Cancer Early Diagnosis Screening and Training Center
  Pages 406 - 414
  Aliye BULUT , Gülay ÇELİK , Çağla YİĞİTBAŞ
 7. Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Ortodontik Şikayet İle Başvuran Hastalarda Tedavi İhtiyacı Farkındalığı
  Pages 415 - 421
  Refika TOPAL
 8. Can the neutrophil to lymphocyte ratio, determined in the whole blood count, be used as a mortality marker in patients with pulmonary thromboembolism ?
  Pages 422 - 429
  Fahrettin TURNA , Asim ENHOŞ
 9. Is there any association between the monocyte / lymphocyte ratio and the presence and severity of the disease in patients with psoriasis? A cross-sectional study.
  Pages 430 - 436
  Nur Cihan COŞANSU , Bahar SEVİMLİ DİKİCİER , Mahizar YALDİZ , Berna SOLAK
 10. PREDİYABET HASTALARINDA D VİTAMİNİ VE PARATHORMONA GÖRE İNSÜLİN DİRENCİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 437 - 444
  Ömer YÜZÜGÜLEN , Halil İ̇̇̇brahim ERDOĞDU
 11. Total Antioxidant Levels in Patients with Spinal Herniation
  Pages 445 - 449
  Halil İ̇brahim SUN
 12. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Neoadjuvan ve Adjuvan Tedavi Sonuçları
  Pages 450 - 458
  Hasret CENGİZ , Ayşe DEMİRCİ , Ceyhun VARIM , Nil Molinas MANDEL , Zeynep TURNA HANDE
 13. Bir üniversite hastanesine gebelikte ilaç kullanımı için başvuran gebelerin değerlendirilmesi: Bir Olgu Serisi
  Pages 459 - 466
  Kemal Gökhan ULUSOY ULUSOY
 14. Serebral venöz trombozlu hastalarda manyetik rezonans görüntüleme skoru ile Glasgow koma skoru arasındaki ilişkinin araştırılması
  Pages 467 - 473
  Aylin GÜNEŞLİ , Anıl TANBUROĞLU , Onur Ahmet KESKİN , Halil İ̇brahim SÜNER
 15. Oosit İn Vitro Maturasyonunda Fosfatidilinositol 4,5- Bifosfat (PIP2) Kullanımının Etkisi
  Pages 474 - 483
  Filiz TEPEKOY
 16. Evaluation and Clinical Significance of Hemogram Parameters in Adrenal Incidentaloma Cases
  Pages 484 - 489
  Taner DEMİRCİ , Ceyhun VARIM , Hasret CENGİZ , Büşra MERAL , İ̇lyas Ethem ŞENOCAK , Ayşe DEMİRCİ
 17. Perkütan Koroner Girişime Bağlı İyatrojenik Koroner Arter Perfosyonu Gelişen Hastaların Demografik Özelliklerinin ve Tedavilerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
  Pages 490 - 497
  Yusuf CAN , Salih ŞAHİNKUŞ
 18. Anxiety Status of Patients Receiving Orthodontic Treatment in Sakarya University’s Dentistry of Faculty During COVID-19 Pandemic
  Pages 498 - 504
  Refika TOPAL
 19. Epileptik Nöbet ve Saldırgan Davranış İle Başvuran Hastada İdiyopatik Hipoparatiroidi ve Bilateral Bazal Ganglion Kalsifikasyonu: Fahr Sendromu
  Pages 505 - 508
  Erkut ETÇİOĞLU , İhsan SARIKAYA , Abdülkadir AYDIN , Abdulkadir TUNÇ , Ahmet YILDIRIM
 20. Düşük Yerleşimli Bioprotez Aortik Kapak Komplikasyonunun Yakalama Tekniği ile Yönetimi
  Pages 509 - 513
  Sedat TAŞ TAS, Eren Ozan BAKIR
 21. COVID-19 Hastalığı ve Allerjik/İmmünolojik Hastalıkların Takibi Üzerine Etkisi
  Pages 514 - 519
  Elif ŞEKER , Ayşegül PALA , Öner ÖZDEMİR
 22. Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Önlemede El Yıkama Tekniklerinin Yeri ve Önemi
  Pages 520 - 527
  Dilek AYGİN , Özge YAMAN
 23. Herediter Adenomatöz Polipozis Sendromlarında Profilaktik Cerrahi: Ne Zaman ve Nasıl? – Güncel Yaklaşımlar ve Literatür Derlemesi
  Pages 528 - 535
  Emrah AKIN , Furkan KUCUK , Fatih ALTINTOPRAK
Indexes and Platforms
YAZARLAR İÇİN BİLGİ