Duzce University Journal of Science and Technology
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2148-2446 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Duzce University |


Düzce University Journal of Science and Technology -DUBITED is a scholarly scientific journal published twice a year (January, July).

The submissions are published after being evaluated by at least two referees according to blind peer review system.

The articles published in the journal issues are accessible for free. There is no article submission or processing charges in our journal.

Duzce University Journal of Science and Technology

e-ISSN 2148-2446 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Duzce University |
Cover Image


Düzce University Journal of Science and Technology -DUBITED is a scholarly scientific journal published twice a year (January, July).

The submissions are published after being evaluated by at least two referees according to blind peer review system.

The articles published in the journal issues are accessible for free. There is no article submission or processing charges in our journal.
Volume 7 - Issue 3 - Jul 2019
 1. Sincap Kafesli Asenkron Motorların Rotor Çubuk Kırıklarının Akustik ÖlçümlerleTespiti
  Pages 935 - 950
  OSMAN ZEKİ ERBAHAN , İbrahim Alışkan
 2. Farklı Doldurma Şekillerinin Üç Boyutlu Yazıcılarda Üretilen Ürünlerin Mukavemetine Etkisi
  Pages 951 - 960
  Menderes KAM , Hamit SARUHAN , Ahmet İpekçi
 3. Deltametrin'in Allium cepa L.'daki Fizyolojik, Anatomik ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması
  Pages 961 - 972
  Fatih Kutluer , Kültiğin Çavuşoğlu , Emine Yalçın
 4. Yüksek Hidrofilik Polietilen İmin Kaplamaların Hazırlanması Ve Karakterizasyonu
  Pages 973 - 984
  Aslı Beyler Çiğil , Emine Arman Kandırmaz , Hatice Birtane , Memet Vezir Kahraman
 5. SIĞ KRİYOJENİK İŞLEMİN AISI 410 PASLANMAZ ÇELİĞİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
  Pages 985 - 993
  Sıtkı Akıncıoğlu
 6. Tuz Kullanımı Gerektirmeyen Bir Susam Zarı Soyma Makinesinin Tasarımı ve Performans Analizi
  Pages 994 - 1003
  Zülküf DEMİR
 7. Betonun Elastisite Modülünün Deneysel Olarak Hesaplanmasının Deprem Performansına Etkileri
  Pages 1004 - 1018
  Ali ATEŞ , ŞÜKRÜ ÇİMEN
 8. AZ21 ve AJ21 Magnezyum Alaşımlarının Mekanik Özellikleri ve İşlenebilirliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
  Pages 1019 - 1028
  Birol Akyüz
 9. YSA VE ANFIS Tekniklerine Dayalı Enerji Tüketim Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Pages 1029 - 1044
  Fırat Ekinci
 10. Meme Kanseri Teşhisi İçin Yeni Bir Skor Füzyon Yaklaşımı
  Pages 1045 - 1060
  Erdem Yavuz , Can Eyüpoğlu
 11. Auto-stereoskopik 3BTV için Öznel Deneyim Kalitesi Modellerinin
  Pages 1061 - 1072
  Nükhet Özbek
 12. Türkiye Mobilya ve Levha İşletmelerinin Performans Algısı
  Pages 1073 - 1086
  Ahmet Bora KIRKLIKÇI , Tarık GEDİK
 13. İnşaat Sektöründe İş Güvenliği Mevzuatlarının Algılanabilirliği
  Pages 1087 - 1099
  Tayfun DEDE , Yusuf Baltacı
 14. Stewart Platformu Esaslı Bir Takım Tezgahı İçin Alternatif Mafsal Tasarımı Ve Kinematik Analizi
  Pages 1100 - 1109
  Ömer ERKAN
 15. Lifle Takviye Edilmiş Plastiklerin Ağaç Malzemede Kullanılması
  Pages 1110 - 1121
  VEDAT ÇAVUŞ
 16. Betonun Dinamik Elastisite Modülü Değerleri Üzerinde Soğuk Derz Etkisinin Araştırılması
  Pages 1122 - 1129
  Bekir Çomak , Özkan Ölmez , Mehmet EMİROĞLU
 17. DA-DA Dönüştürücü Devreleri için Çeşitli İndüktör Nüve Şekillerinin Elektromanyetik ve Mekanik Etkileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Benzetim
  Pages 1130 - 1139
  SELAMİ BALCI
 18. Betonarme Bir Okul Binasının 2018 Deprem Yönetmeliğine Göre İncelenmesi
  Pages 1140 - 1150
  Tuncay Kap , Ercan Özgan , Metin mevlüt Uzunoğlu
 19. Üç Boyutlu Baskı Metodu ile Üretilmiş Dalgalı Yüzeyli Sığal Basınç Algılayıcı
  Pages 1151 - 1161
  Yiğit Dağhan GÖKDEL , Baykal Sarıoğlu
 20. Tekstil Sektöründe İş Kazalarına Sebep Olan Risk Faktörlerinin DEMATEL Yöntemiyle Analizi
  Pages 1162 - 1175
  Ömer faruk Efe , Burak EFE
 21. Türk Perakende Şirketindeki Çevirimiçi Alış Verişler için İlişkililik Kurallarını Çıkarılması: Durum Çalışması
  Pages 1176 - 1186
  Elif Şafak Sivri , Mustafa Cem Kasapbaşı
 22. Bentonit Nanokilinin Elastomerik ve Plastomerik Polimer Modifiye Bitümlerin Depolama Stabiliteleri Üzerindeki Etkisi
  Pages 1187 - 1203
  Erol İskender
 23. 13 Atomlu Cu-Au-Pt Üçlü Metal Nanoalaşımların Yapısal Özellikleri
  Pages 1204 - 1216
  Songül Taran
 24. Cr ve Ni İlavesinin Sade Karbonlu Çeliğin Mekanik Özelliklerine Etkisi
  Pages 1217 - 1223
  Hüseyin Demirtaş , Mehmet Akif Erden
 25. HPLC ile Enjeksiyon Çözeltilerde Vitamin K3-Amprolyum HCl-Metilparaben-Propilparaben Miktar Tayini
  Pages 1224 - 1236
  Akın Osanmaz , Esen Bayraktar , Ümit Ergun
 26. Sıcaklığa Duyarlı PNIPAM Hidrojellerde Çapraz Bağlayıcı ve Başlatıcı Sisteminin Karşılaştırılması
  Pages 1237 - 1248
  Pinar Cakir Hatir , Ozlem Yalcin Capan
 27. Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Takviyeli Düzenli/ Düzensiz Şekilli Ti-6Al-4V Kompozitlerin Aşınma Davranışlarının İncelenmesi
  Pages 1249 - 1260
  İsmail Topcu , Efecan Karaman
 28. Atık Lastik Piroliz Yağı ile Çalışan Bir Dizel Motorda Emisyon ve Performansın Eşzamanlı Tahminine Yönelik Bir Cevap Yüzey Metodunun Geliştirilmesi
  Pages 1261 - 1278
  Samet Uslu
 29. Pb(NO3)2 Toksisitesine Karşı Nigella sativa L.’nin In vivo Koruyucu Rolü
  Pages 1279 - 1289
  Kürşad YAPAR , Kültiğin ÇAVUŞOĞLU , Emine YALÇIN , Ali ACAR , Güray DEMİRTAŞ
 30. Birinci, İkinci Nesil Biyoetanol Üretimi ve Türkiye’deki Biyoetanol Üretiminin Durumu & Kapasitesi
  Pages 1290 - 1298
  Zafer Ömer Özdemir , Kevser Günduğar
 31. Mavi Faz: Sıvı Kristallerin Parlayan Yıldızı
  Pages 1299 - 1318
  Nejmettin Avci
 32. DFT Yöntemi Kullanılarak 1,3-Bis- {(2-Aminobenzoil) Amino} Propanın Teorik Hesaplamaları Ve Bu Değerlerin Literatürdeki Deneysel Değerler İle Karşılaştırılması
  Pages 1319 - 1334
  Hakan KOLANCILAR
 33. Grasping of Soft Tissues By Means Of Non-Contact Gripper In Minimally Invasive Surgery
  Pages 1335 - 1340
  ŞENOL ERTÜRK , Fehmi ERZİNCANLI
 34. Fabrication and Mechanical Behavior of Aluminum Matrix Composites Reinforced with Nano Alumina Particles
  Pages 1341 - 1350
  Mevlüt Gürbüz , Mahmut Can ŞENEL
 35. Çembersel Doğru Akım Motoru Tasarımı ve Manyetik Analizi
  Pages 1351 - 1366
  AKIN AYDIN , Cemal YILMAZ , Recep DEMİRCİ
 36. Kimyasal Spreyleme Atıksuyunun Arıtımında Elektrokoagülasyon Prosesinin Optimizasyonu: Box-Behnken Dizaynı
  Pages 1367 - 1377
  Murat Solak
 37. Gerilim-Reaktif Güç Kontrol Modelli Kademe Değiştirici Transformatörün Gerilim Kararlılığı Üzerindeki Etkisi
  Pages 1378 - 1393
  Kenan DöŞoĞlu , M.Uğur DOĞAN
 38. Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi
  Pages 1394 - 1402
  Kadri Cemil Akyüz , İbrahim Yıldırım , İlker Akyüz , Nadir Ersen , Aytaç Aydın , Kemal Üçüncü
 39. NiO Modifiye Karbon Pasta Sensör Yüzeyinde Bakır ve Kadmiyum’un Anodik Sıyırma Voltametrisi ile Tayini
  Pages 1403 - 1416
  Ceren Yıldız , Dilek eskiköy Bayraktepe , Zehra Yazan
 40. Pestisit indüklü kardiyak toksisite araştırmalarında zebra balığı (Danio rerio)
  Pages 1417 - 1430
  Sezgi ARMAN
 41. ÇBAG Tabanlı Rüzgar Santralinde DGİY için Simetrik ve Asimetrik Arızaların Analizi
  Pages 1431 - 1443
  Kenan DöŞoĞlu
 42. Regresyon ve Kriging Meta-Modelleri için Kullanılan Deney Tasarımı Yöntemleri
  Pages 1444 - 1455
  Muzaffer Balaban
 43. DP600 ve HSLA300 Sac Malzemelerde Geri Esneme Davranışlarına Proses Parametrelerinin Etkisinin Deneysel Araştırılması
  Pages 1456 - 1465
  Kadir AYDIN , İbrahim KARAAĞAÇ
 44. Alüminyum Matrisli Kompozitlerde Tungsten Karbür ve Grafen Takviyelerinin Mekanik Özelliklere Etkileri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 1466 - 1487
  Salih KORUCU , Gürkan SOY
 45. Çalışma Saatlerinin Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi
  Pages 1488 - 1499
  Caner Aydın , Derya Sevim Korkut
 46. Batı Karadeniz Bölgesi Odun Zararlısı Böcek Faunası İçin Yeni Kayıtlar
  Pages 1500 - 1510
  Çağlar AKÇAY , Mesut Yalçın
 47. Ladin ve Kayın Masif Panel, MDFLam ve YLLam Malzemelerde Kavelalı ve Vidalı Birleştirmelerin Eğilme Moment Değerleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
  Pages 1511 - 1522
  Nurdan Çetin Yerlikaya
 48. Sisdağı (Şalpazarı/Trabzon) ve Yöresinin Florası
  Pages 1523 - 1573
  Seyran PALABAŞ UZUN , Salih TERZİOĞLU
 49. Temperleme Isıl İşlem Sıcaklıklarının AISI 4140 Çeliği Üzerine Etkilerinin Araştırılması
  Pages 1574 - 1586
  Nursel ALTAN ÖZBEK , Erdem SARAÇ
 50. Meşe-Gürgen Karışık Meşcerelerinde Gençleştirme Çalışmalarının ve Gençliklerin Büyüme Performanslarının Değerlendirilmesi
  Pages 1587 - 1596
  Ali Kemal Özbayram , Güngör Alkız
 51. Silindirle sıkıştırılmış betonun dayanıklılık performansı ve boyutsal kararlılığı: Kapsamlı inceleme
  Pages 1597 - 1626
  Ali Mardani , Sultan Husein BAYQRA , Süleyman Özen , Zia Ahmad FAQIRI , Kambiz RAMYAR
 52. Üç Boyutlu Yazıcı Teknolojilerinin Hızlı Prototip Uygulamaları için Farklı Materyaller Aracılığıyla Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin İncelenmesi
  Pages 1627 - 1643
  Ufuk Çifçi , Arif Özkan , Çağatay Taşdemirci
 53. PCDTBT:PCBM Tabanlı Organik Schottky Diyotlarının ve Heteroeklem Güneş Hücrelerinin Optoelektronik Karakterizasyonu
  Pages 1644 - 1657
  Kadir Gökşen , Merve Kurtay , Özge Tüzün Özmen , Muzaffer Şağban , Oğuz Köysal
 54. Mikrodalga Destekli Yakma Metoduyla Kalsiyum Aluminat (CaAl2O4) Spinel Seramiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu
  Pages 1658 - 1670
  İBRAHİM HAKKI KARAKAŞ
 55. Veri Madenciliğinde Kullanılan Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme
  Pages 1671 - 1685
  Ömer Faruk Rençber
 56. Düzce ve Yakın Çevresindeki Bazı Endemik Bitki Türlerinin Mevsimsel Değişim Potansiyelinin Belirlenmesi
  Pages 1686 - 1697
  SERTAÇ KAYA , Engin Eroğlu , Mehmet Kıvanç Ak , Şemsettin Kulaç , Bilal Çetin , Alperen Meral , Tuba Gül Doğan , Nermin Başaran , Harun Aydın
 57. Buldan Yayla Gölü Kuşları
  Pages 1698 - 1710
  Leyla Özkan
 58. Dikey Bahçe Uygulamalarının Araç ve Yaya Trafiğine Etkileri (İstanbul Metropolünden Örnekler)
  Pages 1711 - 1726
  Özlem Özdemir Taş , Özgür Yerli
 59. Üç Fazlı Eviriciler İçin LCL Filtre Tasarımı ve Deneysel Analizi
  Pages 1727 - 1743
  İsrafil FİDAN , Mustafa Dursun , Şehmus FİDAN
 60. FDM Yöntemiyle Üretilen Evolvent Profilli Silindirik Dişli Çarkların Yüzey Kalitesi ve Görüntü İşleme Tekniği ile Geometrik Analizi
  Pages 1744 - 1754
  Nafiz YAŞAR , Hakan YILMAZ
 61. Chemical Composition of Lamium purpureum L. and Determination of Anticancer Activity of Its Essential Oil on Melanoma
  Pages 1755 - 1763
  Ayşegül Akkoyunlu , Gorkem Dulger
 62. Odun Yüzey Pürüzlülüğü Tahmininde Bir Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanılması
  Pages 1764 - 1777
  Şükrü Özşahin , Hilal Singer
 63. Finansal Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi; Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Bir Uygulama
  Pages 1778 - 1792
  Kadri Cemil AKYÜZ , İbrahim YILDIRIM
 64. 3B Basılabilir Füme Silika Takviyeli Foto-Duyarlı Polimerlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 1793 - 1805
  Mehmet Fahri Saraç , Aslı Oranlı , İsmail Aktitiz , Berrin Saygı Yalçın , Remzi Varol
 65. Self -Assembled Monolayers with Peptide Nucleic Acid (PNA) Probe to Develop Electrochemical Biosensors
  Pages 1806 - 1812
  Zehra Banu Bahsi Oral
 66. Orman Ürünleri Sanayinde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamaları; Düzce İli Örneği
  Pages 1813 - 1823
  İdris Albayrak , Derya SEVİM KORKUT
 67. Nano Altın Partikülleri ve Bazı Kullanım Alanlarına Genel Bir Bakış
  Pages 1824 - 1833
  BEKİR GÜNEY , HANİFİ KÜÇÜKSARIYILDIZ
 68. P300 Tabanlı Beyin Bilgisayar Arayüzü Sistemlerinde Uyaranlar Arası Sürenin ve Uyaran Yapısının Performansa Etkisi
  Pages 1834 - 1846
  Zeki Oralhan
 69. Cami Mimarisi ve Ticari Fonksiyon İlişkisi, Akçakoca Cami Örneği
  Pages 1847 - 1857
  Tuncay KAP , Melike ÖZCAN
 70. Peyzaj Tasarımında Yeni Bir Bitki Yetiştirme Sanatı: Kokedama
  Pages 1858 - 1866
  Aysu Esentürk , Özgür Yerli
 71. Doğu Kayını Ahşabının Yüzey Pürüzlülüğünün Bir Yapay Sinir Ağı ile Modellenmesi
  Pages 1867 - 1878
  Abdullah Cemil İLÇE , Hilal Singer
 72. The Effect of L-Tryptophan and Melatonin on Seed Germination of Some Cool Season Vegetable Species Under Salinity Stress
  Pages 1879 - 1891
  Fatih HANCI
 73. A Convolutional Neural Network Model Implementation for Speech Recognition
  Pages 1892 - 1898
  Şafak Kayıkçı
 74. Bisbenzimidazol Bağlayıcı İçeren Biyolojik Aktif Aren Rutenyum Bileşiğinin Sentezi ve Termal Bozunmasının Belirlenmesi
  Pages 1899 - 1908
  Nilüfer Öksüz , Ersin Orhan
 75. Yaşayan Alan: Prusias ad Hypium Antik Kentinde Yabani Ot Türleri
  Pages 1909 - 1921
  Ayşe YAZLIK , Onur Can ULUTAŞ , Alperen HALİLOĞLU , Alperen BALCI , Arif Emre SAZAK , Safa ÇELİK , İbrahim İSPAHA
 76. MWCNT Oranının MWCNT ile güçlendirilmiş Al2O3 Matrisli Nanokompozitlerin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Etkisi
  Pages 1922 - 1930
  Ramazan KARSLIOĞLU
 77. Assessing the Functional Properties of the TMCO1 Sequence Variants by Using In Silico Analyses
  Pages 1931 - 1946
  Dilek Pirim , Erva Ulusoy , Zeynep Kurt , Niyazi Kaya , Elif Uz-Yıldırım
 78. Orman Ekonomisi Alanındaki Lisansüstü Tez Özetlerinin Sözbilimsel Hareket Çözümlemesi
  Pages 1947 - 1956
  İdris Durusoy , Fatmana Dağ
 79. PMDI İlaveli Melamin Üre Formaldehit (MÜF) Tutkalının Yongalevha Endüstrisinde Değerlendirilmesi
  Pages 1957 - 1968
  Halil İbrahim ŞAHİN , Volkan Çavdar
 80. Diyabette Leptin Hormonun Olası Etkileri
  Pages 1969 - 1975
  Eylem Taşkın Güven , Celal Güven , Salih Tunç Kaya , Yusuf Sevgiler
 81. HMGB1’in Kanser ve Tedavisiyle İlişkisi
  Pages 1976 - 1984
  Eylem Taşkın Güven , Celal Güven , Salih Tunç Kaya , Yusuf Sevgiler
 82. Performance Comparison of Association Rule Algorithms with SPMF on Automotive Industry Data
  Pages 1985 - 2000
  Melih Nair , Fatih Kayaalp
 83. Trans-Cinnamik Asit ve Xenorhabdus szentirmaii Metabolitlerinin Bitki Patojeni Fungus Botrytis cinerea Mücadelesinde Kullanımı
  Pages 2001 - 2009
  Nejat ADLIĞ , Barış Gülcü
 84. MIMO Sistemlerde Alamouti Uzay Zaman Blok Kodlamanın Weibull Sönümleme Kanalı Üzerindeki Performans Analizi
  Pages 2010 - 2018
  Abdülkadir Can Çakır , Halil Yiğit , Kerem Küçük
 85. Yalıtkan/Yarıiletken Ara Yüzeyin Kendiliğinden Biriken Tek katman Tekniği ile Organik Alan Etkili Transistör (OFET) Performansına Etkisi
  Pages 2019 - 2029
  Tuğbahan YILMAZ ALIÇ
 86. Bazı Antidepresan ve Antiepileptik İlaçların İnsan Kanında Eş Zamanlı Analizi için LC-MS/MS Yöntemi Geliştirilmesi
  Pages 2030 - 2044
  Mehmet Kamil TEMEL , Osman AKSU , Ertuğrul KAYA , Mert DÖNMEZ , Ümit ERGUN
 87. Yapay Sinir Ağı Kullanarak Kanola Yağı Biyodizel Karışımları İçin Motor Performansı, Yanma ve Emisyon Tahmini
  Pages 2045 - 2056
  Mehmet Şen
 88. Isolation, Purification and Characterization of new cold active subtilisin-like protease from Bacillus sp. strain EL-GU1
  Pages 2057 - 2073
  Elif Guduk , Gulhan Yasar , Unzile Guven Gulhan , Fatih Aktaş
 89. Bulanık Mantık ve Yapay Bağışıklık Sistemi Temelli Anestezik Derinlik Karar Destek Uygulaması
  Pages 2074 - 2093
  Esra ŞATIR , Kudret YILMAZ
 90. Zeolit İkameli Betonlara Sodyum Klorürün Etkisi
  Pages 2094 - 2106
  Yılmaz Koçak , Muhsin Savaş
 91. Ultrasonik Sprey Piroliz ile Üretilen Flor Katkılı Kalay Oksit İnce Filmlerin Yapısal, Morfolojik, Optiksel ve Elektriksel Analizleri
  Pages 2107 - 2115
  Murat Kaleli , Durmuş Ali Aldemir , Ahmet Buğrahan Bayram , Celal Alp Yavru
 92. Yük Altında Çalışan Tek-Fazlı Transformatörlerin Demir ve Bakır Kayıplarının İzlenmesi
  Pages 2116 - 2127
  Hasan Dirik , Cenk GEZEGİN
 93. Düzce Şehir Ormanı Makrofungusları
  Pages 2128 - 2141
  MURAT AKTAŞ , BEŞİR YÜKSEL , NURAY ÖZTÜRK , ZEHRA KAÇAN
 94. Mo/n-Si Schottky Diyotların Akım-Voltaj ve Kapasite-Voltaj Karakteristiklerinin Analizi
  Pages 2142 - 2155
  Çiğdem Şükriye GÜÇLÜ , Ahmet Faruk ÖZDEMİR , Durmuş Ali ALDEMİR
 95. Stabilize Yakıt Kullanımının Direkt Enjeksiyonlu Bir Dizel Motorunun NO Emisyon Oluşumuna Etkilerinin İncelenmesi
  Pages 2156 - 2165
  Vezir Ayhan , İdris Cesur
 96. Ekosistem Hizmetleri ve Mekânsal Planlama İlişkisinin Peyzaj Planlama Çerçevesinde Değerlendirilmesi
  Pages 2166 - 2193
  Melek YILMAZ KAYA , Osman UZUN
Indexes and Platforms