Duzce University Journal of Science and Technology
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2148-2446 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Duzce University |


Düzce University Journal of Science and Technology -DUBITED is a scholarly scientific journal published twice a year (January, July).

The submissions are published after being evaluated by at least two referees according to blind peer review system.

The articles published in the journal issues are accessible for free. There is no article submission or processing charges in our journal.

Duzce University Journal of Science and Technology

e-ISSN 2148-2446 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Duzce University |
Cover Image


Düzce University Journal of Science and Technology -DUBITED is a scholarly scientific journal published twice a year (January, July).

The submissions are published after being evaluated by at least two referees according to blind peer review system.

The articles published in the journal issues are accessible for free. There is no article submission or processing charges in our journal.
Volume 8 - Issue 4 - Oct 29, 2020
 1. Estimation of Health Risks Associated with Household Dust Contamination in Bolu (Turkey)
  Pages 2245 - 2265
  Abdullah ZARARSIZ , Fatma ÖZTÜRK
 2. Sequentially Modified Gravitational Search Algorithm for Image Enhancement
  Pages 2266 - 2288
  Ferzan KATIRCIOĞLU , Uğur GÜVENÇ
 3. Evaluation of Spinosad and Different Bacillus thuringiensis (Bacillaceae) Strains against the Larvae of Hyphantria cunea (Lepidoptera: Erebidae)
  Pages 2289 - 2295
  Ayşe AYGÜN , Barış GÜLCÜ
 4. Farklı Biyokütle Atıklarının Alkali Ön İşlem Etkinliklerinin İncelenmesi
  Pages 2296 - 2312
  Zeynep CEYLAN , Şeyda TAŞAR , Fatih KAYA , Ahmet ÖZER
 5. Yangın Tüpünün İç Basınç Altındaki Davranışının Deneysel ve Nümerik Olarak İncelenmesi
  Pages 2313 - 2320
  Ersin TOPTAŞ
 6. Belirli Güç Kalitesi Problemlerinin Nesnelerin İnterneti Teknolojileri ile Tespiti ve Bulut Tabanlı Sunuculara Entegrasyonu
  Pages 2321 - 2336
  Fatih ÇETİN , Nuran YÖRÜKEREN
 7. Durağan Durum Görsel Uyaran Potansiyellerinden Fourier Dönüşümü ile Üç Farklı Frekansın Kestirimi
  Pages 2337 - 2343
  Ebru SAYILGAN , Yilmaz YÜCE , Yalçın İŞLER
 8. Basınç Elemanları İçin Yardımcı Abaklar
  Pages 2344 - 2365
  Mehmet Bakır BOZKURT
 9. Network Forensics of RPL-Based Attacks
  Pages 2366 - 2376
  Gökçe KARACAYILMAZ , Serkan GÖNEN , Harun ARTUNER , Ercan Nurcan YILMAZ , Hasan Hüseyin SAYAN , Erhan SİNDİREN
 10. Prediction of Flexural Strength of Portland–Composite Cement Mortars Substituting Metakaolin Using Fuzzy Logic
  Pages 2377 - 2387
  Burak KOÇAK , Yılmaz KOÇAK , İ̇brahim YÜCEDAĞ
 11. ANFIS ve Bulanık Mantık Yöntemlerinin Köpük Bitümün Genleşme Oranı ve Yarılanma Süresi Parametreleri Tahmininde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  Pages 2388 - 2399
  Kemal Muhammet ERTEN , Serdal TERZİ , Hüseyin AKBULUT , Ekinhan ERİŞKİN
 12. Kozmetik Tekstillerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Performans Testleri ile İlgili Bir Derleme
  Pages 2400 - 2417
  Ejebay JUMAGELDİYEVA , Ayşe Ebru TAYYAR , Gamze TETİK
 13. Flaş ERG Sinyallerinin İşlemesinde Kısa Zamanlı Fourier Dönüşümü ve Sürekli Dalgacık Dönüşümü Tekniklerinin Karşılaştırılması
  Pages 2418 - 2429
  İ̇rem ŞENYER YAPICI , Rukiye UZUN ARSLAN, Okan ERKAYMAZ
 14. 3 Fazlı Asenkron Motorun Farklı Çalışma Koşulları Altındaki Tepkisinin Vektör Kontrol Tekniği ile Analizi
  Pages 2430 - 2442
  Muhammet DEMİRBAŞ , Mustafa DURSUN
 15. Parkinson Hastalarının Tespitinde Karınca Koloni Algoritması ile Seçilen Özniteliklerin Performansa Etkisi
  Pages 2443 - 2454
  Ali NARİN
 16. Mikrodeformasyon ile Yüzey Özellikleri Değiştirilen 316L Paslanmaz Çeliğin Sentetik Vücut Sıvısı ile Etkileşimi
  Pages 2455 - 2467
  Sıdıka Mine TOKER , Eray BATTAL , Zeynep DEMİR , Kamile Ezgi ÇEVİK
 17. Basketbol Salonlarının Parıltısının Makina Öğrenme Yöntemleriyle Tahmini
  Pages 2468 - 2479
  Mehmet KAYAKUŞ , İsmail Serkan ÜNCÜ
 18. Kablosuz Vücut Alan Ağları için Coğrafi Tabanlı Yönlendirme Algoritmasının Başarım Analizi
  Pages 2480 - 2490
  Seda SAVAŞÇI ŞEN , Murtaza CİCİOĞLU , Ali ÇALHAN
 19. Polikristal Tür bir Fotovoltaik Panelin I-V Karakteristiğinin Analitik Modellenmesi ve Deneysel Validasyonu
  Pages 2491 - 2515
  Ali Naci ÇELİK , Fatih KOÇ
 20. Sığ Kriyojenik İşlemin Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odunu Eğilme Direnci ve Elastikiyet Modülü Üzerine Etkilerinin Araştırılması
  Pages 2516 - 2527
  Hasan Hüseyin CİRİTCİOĞLU , Ersin PAMUKÇU
 21. Yüksek Çekme Donatısı Oranına Sahip T En-Kesitli Betonarme Kirişlerin Moment-Eğrilik İlişkisi
  Pages 2528 - 2543
  Rohullah JAMAL , Bahadır YÜKSEL
 22. Konsol İstinat Duvarlarında Yükseklik Maliyet İlişkisinin Parçacık Sürü Algoritması İle İncelenmesi
  Pages 2544 - 2554
  Soner UZUNDURUKAN , Kemal SAPLIOĞLU
 23. Türkiye’de Sualtı Araştırmalarında Bilimsel Dalış Yaklaşımı
  Pages 2555 - 2565
  Çağatay TOPCU , Tuğçe ŞENSURAT GENÇ
 24. Hibrit Çok-Amaçlı Rüzgar Güdümlü Optimizasyon Algoritması
  Pages 2566 - 2582
  Fetiye Sultan ÖZPEHLİVAN AY , Pakize ERDOĞMUŞ
 25. Atık Kayıt Ortamlarının Veri Güvenliği Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi
  Pages 2583 - 2589
  Tuba ÖZTÜRK
 26. Düzce İlinde Hyphantria cunea (Drury)’nın Yayılış Alanı ile Bulaşma Oranının Belirlenmesi
  Pages 2590 - 2595
  Osman AVCI , Sevcan ÖZTEMİZ
Indexes and Platforms