Duzce University Journal of Science and Technology
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2148-2446 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Duzce University |


Düzce University Journal of Science and Technology -DUBITED is a scholarly scientific journal published twice a year (January, July).

The submissions are published after being evaluated by at least two referees according to blind peer review system.

The articles published in the journal issues are accessible for free. There is no article submission or processing charges in our journal.

Duzce University Journal of Science and Technology

e-ISSN 2148-2446 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Duzce University |
Cover Image


Düzce University Journal of Science and Technology -DUBITED is a scholarly scientific journal published twice a year (January, July).

The submissions are published after being evaluated by at least two referees according to blind peer review system.

The articles published in the journal issues are accessible for free. There is no article submission or processing charges in our journal.
Additional Issue Last Issue
Volume 9 - Issue 3 - May 29, 2021
 1. Encryption and Decryption of the Data by Using the Terms of the Lucas Series
  Pages 1 - 7
  Merve GÜNEY DUMAN, Mehmet DUMAN
 2. COVID-19 Diagnosis Using Deep Learning
  Pages 8 - 23
  Gür Emre GÜRAKSIN, Sezin BARIN, Esra ÖZGÜL, Furkan KAYA
 3. A Theoretical Study on the Mechanical Significance of Mineralized Collagen Fibril Orientation in Osteonal Lamellar Bone
  Pages 24 - 33
  Feride Şermin UTKU
 4. 3D Electromagnetic Analysis and Optimization of Metamaterial Constructed by SRR Using the MOGA Algorithm for Performance Improvement
  Pages 34 - 47
  İsmail TOPALOĞLU
 5. Examining Seed Germination Rate and Seedlings Gas Exchange Performances of Some Turkish Red Pine Provenances Under Water Stress
  Pages 48 - 60
  İsmail KOÇ
 6. Pürüzlülük Katsayısının Açık Kanal Akımına Etkisinin İncelenmesi
  Pages 61 - 68
  Gökçen ERYILMAZ TÜRKKAN
 7. Orman Mühendisliği Meslek Alanında Yayımlanan Orman Mühendisliği ve Yeşil Dünya Dergilerinin İncelenmesi
  Pages 69 - 80
  Ayşe Tuğçe BULUT, Yaşar Selman GÜLTEKİN
 8. Çelik Gömmeli Kompozit Kolonların Sonlu Elemanlar Analizi ile Sayısal Karşılaştırılması
  Pages 81 - 95
  Kıvanç TAŞKIN, Fethullah USLU
 9. Çeşitli Yük Durumlarında Faz Kaydırıcı Transformatörlerin Güç Sistemine Etkileri
  Pages 96 - 105
  Salih TOSUN, Ali ÖZTÜRK, Beytullah BOZALİ
 10. Bankacılık Performans Sistemleri için Karar Destek Sistemi: R Dilinde Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Endeks Uygulaması
  Pages 106 - 120
  Mustafa İsa DOĞAN, Onur ONAN
 11. Manyetik Sıvı Hipertermi İçin Parametrik Olarak Üretilen Gradyan Örüntülerinin Haritalanması
  Pages 121 - 129
  Serhat KÜÇÜKDERMENCİ
 12. Conformable Fractional Order PI Controller Design and Optimization for Permanent Magnet Synchronous Motor Speed Tracking System
  Pages 130 - 144
  Erdem İLTEN
 13. Düzensiz Ölçekli Sierpinski Üçgeni SG(2,3) Üzerindeki İçsel Metrik
  Pages 145 - 157
  Fatma Diğdem KOPARAL, Yunus ÖZDEMİR
 14. Perovskit Güneş Pilleri ve Kararsızlık Problemleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 158 - 171
  Cevahir TARHAN, Berces KURT
 15. Telekomünikasyon Sektörü için Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi Teknikleri ile Ayrılan Müşteri Analizi
  Pages 172 - 191
  Furkan UYANIK, Mustafa Cem KASAPBAŞI
 16. Titanyum Alaşımlarının Mikroyapı ve Şekillendirilebilirliğine Sıcaklığın Etkileri
  Pages 192 - 207
  Mehmet Yasin DEMİREL, İbrahim KARAAĞAÇ
 17. Ostenitleme Sıcaklığının Bor Alaşımlı 30MnB5 Çeliğinin Sertlik ve Tokluk Özelliklerine Etkisi
  Pages 208 - 214
  Candan SEN ELKOCA
 18. Classification of Human and Vehicles with The Deep Learning Based on Transfer Learning Method
  Pages 215 - 225
  Enes CENGİZ, Cemal YILMAZ, Hamdi KAHRAMAN
 19. Nikel’in Brokoli (Brassica oleracea L. var. italica) Tohumlarının Çimlenmesi ve Fide Gelişimi Üzerine Etkileri
  Pages 226 - 261
  Çiğdem ÇINGIL BARIŞ, Muammer ÜNAL
 20. ZnO-TiO2 Hetero Nano Yapılarının Sentezi ve Güneş Pilleri için Fotoelektrokimyasal Performansı
  Pages 262 - 272
  Mustafa BİÇER
 21. Investigation of Some Pesticides’s Effects on Lipase Under In vitro Conditions
  Pages 273 - 279
  Hatice PALÜZAR
 22. Twitter'da Duygu Analizi Yöntemi Kullanılarak Bitcoin Değer Tahminlemesi
  Pages 280 - 297
  Burak KÖKSAL, Gözde ERDEM, Cansu TÜRKELİ, Zehra KAMIŞLI ÖZTÜRK
 23. Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayinde Tobin Q Oranı İle Performans Ölçümü
  Pages 298 - 305
  Kadri Cemil AKYÜZ, İbrahim YILDIRIM
 24. Yüksek Fırın Cürufu, Bazalt ve Üleksit Katkılı Beton Örneklerin Yüksek Sıcaklık Etkisi Altında Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 306 - 320
  Mustafa EKEN, Ela AVŞAROĞLU
 25. İstanbul’da Sivrisinek Türleri ile İnvaziv Aedes Türlerinin Tespiti ve Bulunma Oranları
  Pages 321 - 327
  Ali EDE, Sevcan ÖZTEMİZ
 26. Programlamaya Giriş Dersini Alan Öğrencilerin Programlama Öz Yeterlilik Algılarının ve Programlamaya Bakış Açılarının İncelenmesi
  Pages 328 - 347
  Kristin Surpuhi BENLİ, Faik Boray TEK
 27. Oltalama Saldırıları Farkındalık Tatbikatı Örneği
  Pages 348 - 358
  Yenal ARSLAN
 28. ÇYTHYE-2018 Yönetmeliğine göre I-Enkesitli Eğilme Elemanları için Yardımcı Abaklar
  Pages 359 - 382
  Mehmet Bakır BOZKURT
 29. Türkiye’de Yüksek Hızlı Trenlerin Önemi ve Diğer Ulaşım Türleri Arasındaki Tercih Nedenleri
  Pages 383 - 392
  Hümeyra BOLAKAR TOSUN
 30. Pr3+ Katkılı ZnO Nanoparçacıkların Hidrotermal Yöntemle Sentezi ve Karakterizasyonu
  Pages 393 - 405
  Sevim DEMİRÖZÜ ŞENOL, Melike İMAMOĞLU
 31. İç Mekân Konfor Şartlarının AVM (Alışveriş Merkezi) Çalışanları Üzerindeki Etkileri
  Pages 406 - 429
  Ebru İLDEŞ, Fatma Dila TAŞDEMİR, Filiz UMAROĞULLARI
 32. Karar Destek Makineleri ve Rastgele Orman Ağaçları Yöntemleri ile Vücut Yağ Yüzdesinin Tahmini
  Pages 430 - 445
  Burhan BARAKLI, Ahmet KÜÇÜKER
 33. Finansal Piyasalarda Hisse Fiyatlarının Derin Öğrenme ve Yapay Sinir Ağı Yöntemleri ile Tahmin Edilmesi; S&P 500 Endeksi Örneği
  Pages 446 - 460
  Ali İsa TAŞ, Pelin GÜLÜM, Gökalp TULUM
 34. 13 Atomlu Cu-Ag-Au Üçlü Nanoalaşımların Kimyasal Sıralama ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 461 - 473
  Hüseyin YILDIRIM
 35. Bazı Karayosunu Türlerinin İn Vitro Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
  Pages 474 - 481
  Atakan BENEK, Merve ŞENTURAN, Özcan ŞİMŞEK, Kerem CANLI, Ergin Murat ALTUNER
 36. İnsan Serum Albümin Nanopartikül/surfaktant Polimer Temelli Sensör ile Metil Paratiyonun Enzimsiz Elektroanalizi
  Pages 482 - 499
  Gülçin BOLAT
 37. Analysis of Energy Supply, Installed Power and Renewable Capacity in the World, the EU and Turkey
  Pages 500 - 519
  Ali Naci CELIK
 38. Risk Analysis Application in Highway Projects
  Pages 520 - 529
  Ali Erkan KARAMAN, Eray KÖSEOĞLU
 39. Türkiye Mimarlar Odasının 1990-2005 Dönemi “Mimarlık Politikaları”
  Pages 530 - 544
  Hasan Tahsin SELÇUK
 40. Metal-Ion Assisted Imprinted Hydrogels For Recognition Of Lysozyme
  Pages 545 - 555
  Kemal ÇETİN
Indexes and Platforms