e-ISSN: 2148-2446
Founded: 2013
Publisher: Duzce University
Cover Image
 
Düzce University Journal of Science and Technology -DUBITED is a scholarly scientific journal published four times a year (January, April, July, October).

The submissions are published after being evaluated by at least two referees according to blind peer review system. Only English-written works are evaluated in our journal.

The articles published in the journal issues are accessible for free. There is no article submission or processing charges in our journal.

2024 - Volume: 12 Issue: 1

Research Article

Balıkesir İli ve Çevresinin Gutenberg-Richter İlişkisi ve Depremselliğinin Bölgesel Dağılımı

Review

Simultaneous Development of Space Activities and the Economy in Turkey

Review

Sürdürülebilirlik Kavramı Anlayışında Tuğla Endüstrisinin İncelenmesi

Research Article

GERİ DÖNÜŞÜMÜ YAPILMIŞ PP VE AYPE POLİMER MALZEMESİNİN BAZI MEKANİK VE TERMİK ÖZELLİKLERİNİN KIYASLANMASI

Research Article

Amido-Tiyoüre Bazlı p-tert-bütilkaliks[4]aren Bileşiğinin Sentezi Karakterizasyonu ve Metal Kompleks Özelliklerinin Araştırılması

Research Article

YANMAZLIK ÖZELLİKLERİ İYİLEŞTİRİLMİŞ AKRİLİK KAUÇUK KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU

Research Article

Siringaldehit Bazlı Yeni 2,4,6-Triarilpiridin Türevlerinin Antioksidan Aktiviteleri ve Teorik Profili

Research Article

Android zararlı uygulama analizi için hibrit kum havuzu geliştirilmesi

Research Article

Creation of Historical Building Information Modelling (HBIM) Library, A Case Study of Registered House (No:56), Akçakoca

Research Article

Nevşehir İgnimbiritlerinde Kapiler Su Emme Özelliğinin İncelenmesi

Research Article

İkili Bal Porsuğu Algoritmasının Küme Birleşimli Sırt Çantası Problemine Uygulanması

Research Article

Solitary Wave Solutions to the General Class of Nonlocal Nonlinear Coupled Wave Equations

Research Article

A Novel Ensemble Feature Selection Technique for Cancer Classification Using Logarithmic Rank Aggregation Method

Research Article

Designing, Manufacturing, and Testing of a Mini Extruder for an On-Site Polymer Processing Quality Measurement: A Case Study Applied to HDPE and PMMA Polymers

Review

Bilgisayarlı Görüde Öz-Denetimli Öğrenme Yöntemleri Üzerine Bir İnceleme

Research Article

Bipolar ve Unipolar SPWM Tekniklerinin Düşük Maliyetli Sistemlerde Deneysel İncelenmesi

Research Article

Cr(VI) Metal Katyonunun Elektromembran Ekstraksiyonu ile Uzaklaştırılması ve Kinetik Olarak İncelenmesi

Research Article

İnsansız Hava Araçları ile Orman Yangınlarının Tespitinde Görüntü İşleme ve Yapay Zekâ Tabanlı Otomatik Bir Model

Research Article

Asenkron Motor Eş Zamanlı Çoklu Arızalarının Titreşim Sinyalleri ile Çok Etiketli Sınıflandırılması

Research Article

Comparative Performance Analysis of Time-Frequency Domain Images and Raw Signal Data for Classification of ECG Signals

Research Article

Etil Alkol Yakıtlı HCCI Motorun Performans, NO ve İs Emisyon Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Research Article

Dokuma Kumaşta Atkı ve Çözgü Doğrultusundaki Hataların Kaynakları ve Çözüm Önerilerinin Etkileri

Research Article

Tekstil Sektöründe Sürdürülebilirliğin Düzce İli Özelinde İncelenmesi

Research Article

Turning Performance Assessment of 1.4534 Stainless Steel Utilized Taguchi Optimisation Technique under Sustainable Conditions

Research Article

Tavlama Benzetimi ve Rassal Arama Yöntemi ile Akış Tipi Üretim Çizelgelemede Performansı Karşılaştırılması

Research Article

Synthesis, Characterization and Photophysical Properties of 2-Quinolone-Based Compounds

Research Article

Galvaniz Kaplı Çelik Sacların Nokta Direnç Kaynağı ile Birleştirilmesi ve Kaynak Bölgesinin İncelenmesi

Research Article

GGG50 Sfero Dökme Demirin Farklı Ortamlarda Frezelenmesi Sırasında Takım Aşınma Analizi

Research Article

In Dıseases İnduced By Oxıdatıve Stress And Potassıum Ion (K+) In Ocular Tıssues Contact Lens That Provıdes Early Dıagnosıs

Research Article

Leonardo Dizisinin Periyotları ve İki değişkenli Gauss Leonardo Polinomları

Research Article

Fruit Sorting Automation; Cartesian Robot and Conveyor Design

Research Article

Mapping the Science World with Correlated Topic Modeling Analysis from Science-Related Posts on the Reddit Platform

Research Article

Modeling, Simulation and Call Performance Analysis of a TDMA-Based Cognitive Radio Network with Different Slot Allocation Strategies

Review

A Review on Galling of Aluminum in Cold Forming Processes

Research Article

Yeni tiyazol bazlı tiyosemikarbazon komplekslerinin sentezi ve in vitro biyolojik değerlendirmeleri

Research Article

YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARININ İŞLETMELERDE UYGULANMASI: DÜZCE SANAYİ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Research Article

Bibliometric Analysis of Occupational Health and Safety Research in the Construction Industry: Worldwide Trends and Key Focal Points (1990-2023)

Research Article

A HRTEM-EDS-SAED Study of Precipitates in Mg-Zn-Zr Alloy

Research Article

Design and Development of Lung Nodule Detection Interface From Computed Tomography Images

Research Article

Chromatographic Determination of Denatonium Benzoate in Colognes

Research Article

Development of Multifunctional Tablet Formulation for Use In Swimming Pools