e-ISSN: 2148-2446
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Düzce Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda dört kez (Ocak,Nisan,Temmuz, Ekim) elektronik ortamda yayımlanan hakemli bir dergidir.

Makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayına alınır. Dergimizde kör hakemlik (blind peer review) sistemine göre hakemlik değerlendirmesi uygulanır. 

Dergimiz açık erişim sistemi ile çalışmaktadır. Dergi sayılarında yayınlanan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimize makale gönderim aşamasında veya basım aşamasında herhangi bir ücret alınmaz. (There is no article submission or processing charges in our journal).

Dergimiz, ULAKBİM TR Dizin Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Google Akademik,  Europub ve Ebsco tarafından taranmaktadır.


2020 Yılı 2. sayısından itibaren her sayıda en fazla "40" makale yayınlanabilecektir. Makaleler kabul sırasına göre yayına alınacaktır. 


Makale süreci ile ilgili iş akış dosyasına erişmek için tıklayınız


2023 - Cilt: 11 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Agaricus bisporus Ekstraktı Kullanılarak ZnO Nanopartiküllerinin Yeşil Sentezi: Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Ticari Bal Kullanılarak ZnO Nanopartiküllerinin Yeşil Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Dijital Oyun İçerikli Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Araştırma Makalesi

Yüz Tanıma Sistemleri İçin Geliştirilmiş Veri Artırma Temelli Adaptif Yüz Tanıma Modeli

Derleme

Derleme: Elektroaktif Polimerler

Araştırma Makalesi

Kademeli İleri Geri Yayılım ve Gauss Fonksiyon Modelleri ile Pomza ve Diatomit İçeren Çimento Harçlarının Basınç Dayanımlarının Tahmini

Araştırma Makalesi

Jeotermal enerji destekli güç ve hidrojen üretim tesisinin termodinamik ve çevresel etki değerlendirmesinin modellenmesi

Araştırma Makalesi

Kuzey Batı Anadolu Güç Sisteminde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimal Boyutlandırılması ve Yerleşimi

Derleme

Fotovoltaik-Termoelektrik Hibrit Güç Üretim Sistemlerinde Son Gelişmeler

Araştırma Makalesi

Betonda Agrega İle Yer Değiştirilen Atık Döküm Kumunun Sertleşmiş Betonun Kimyasal ve Mineralojik Yapısına ve Mekanik Dayanımına Olan Etkisi

Araştırma Makalesi

Çift Metal Merkezli Fosfor 1,1-Ditiyolat Cd(II) Komplekslerinin Sentez ve Yapılarının Aydınlatılması

Araştırma Makalesi

1-(4-Klorobenzil)-2-(pyridin-2-yl)benzimidazol Biyoaktif Organik Bileşiğinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Araştırma Makalesi

Graphene Growth in Different Thickness by Chemical Vapor Deposition Method

Araştırma Makalesi

İki Pozitif Azot Atomu İçeren Di-katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Sentezi ve 1.0 M HCl Ortamında Korozyon İnhibisyon Etkinliklerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Erzincan ‘Karaerik’ Üzümü (Vitis vinifera L.)’nün Fenolik Asit İçeriğinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Yanıcı, Patlayıcı Bölgelerin Hesaplanarak Risklerin ve Önlemlerin Değerlendirilmesi, Amonyak Tankı Örneği

Araştırma Makalesi

Öngerilmeli Poliamid 6 Dişlilerin Yorulma Ömürlerinin Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Cauchy Dağılım ile Güçlendirilmiş Salp Sürü Algoritması

Araştırma Makalesi

Stock Closing Price Prediction with Machine Learning Algorithms: PETKM Stock Example In BIST

Araştırma Makalesi

X ve Ku Bandı İçin Dikdörtgen Ve Simetrik L-Şekilli Yarıklara Sahip Çoklu Band Yama Antenlerde Malzeme Etkileri

Araştırma Makalesi

Kimyasal Olarak İşlenmemiş Portakal Kabuğu Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Pb(II) İyonlarının Etkin Bir Şekilde Uzaklaştırılması: Denge, Kinetik Ve Termodinamik Çalışmalar

Araştırma Makalesi

Investigation of Cutting Performance of Nano/Layered Hard Coatings in Face Milling of AISI D2 Steel

Araştırma Makalesi

POLYPROPYLENE FIBER REINFORCED RIGID POLYURETHANE FOAM COMPOSITES: EFFECTS OF FIBER TYPE, CONTENT AND LENGTH ON MECHANICAL PERFORMANCE

Araştırma Makalesi

Gümüş Nanoparçacık içeren mPEG-b-PCL ve PCL-b-PEG-b-PCL Blok Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Araştırma Makalesi

Polylactic Acide-Activated Coal Electrospun Mat Production and Characterization

Konferans Bildirisi

Duygu Analizi ve Topluluk Öğrenmesi Yaklaşımları ile Kullanıcı Yorumlarının Analizi

Araştırma Makalesi

Yüksek Dayanımlı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının TYM Tabanlı Tahmini

Araştırma Makalesi

Diatomit (Van/Çaldıran) Kullanılarak Atık Sulardan Asit Blue 25 Boyar Maddesinin Adsorpsiyon Yöntemiyle Uzaklaştırılması

Araştırma Makalesi

Kilis Yüzeysel Su Kaynaklarından İzole Edilen Fekal Streptokokların Antibiyotik Hassasiyet Profilleri

Araştırma Makalesi

Seçilmiş Bazı Bitki Ekstraktlarının Penicillium expansum’un Misel Büyümesi Üzerine İn vivo ve İn vitro Etkinliği

Araştırma Makalesi

Menengiç (Pistacia terebinthus L) Ekstraktının Hepatoselüler Karsinom Hücrelerinde Antioksidatif ve Antikarsinojenik Etkileri

Araştırma Makalesi

Yerçekimi Güdümlü Yağ-su Ayırımı için Yeşil Polikaprolakton/Poli(3-hidroksibütirat) Nanolifli Membranların Tek Basamaklı Üretimi

Araştırma Makalesi

Ağırlıklı Jensen eşitsizliği yardımıyla ortalama eşitsizlikler

Araştırma Makalesi

Derin Öğrenme Tabanlı Trafik Yoğunluğu Tahmini: İstanbul İçin Bir Vaka Çalışması

Araştırma Makalesi

Biyolojik Yöntem ile GO Katkılı Al/(Biyo-ZnO)/pSi Schottky Diyotların Üretimi ve Elektriksel Karakterizasyonu

Derleme

Geleceğin Gıdaları İçin Mikroalgler: Spirulina sp. ve Chlorella sp.

Derleme

Tuz Stresinin Bitkiler Üzerindeki Etkileri ve Geliştirilen Tolerans Mekanizmaları

Araştırma Makalesi

Time series dataset forecasting by using a Multiple Model Particle Filter (MMPF)

Araştırma Makalesi

Doğu Pontid volkanik kuşağında yer alan Tersiyer (Eosen) yaşlı volkaniklerin petrolojik özellikleri: Yusufeli (Artvin) civarında yüzeylenen volkanik kayaçlar

Araştırma Makalesi

In silico analysis of pulmonary arterial hypertension to identify key biomarkers at protein and RNA levels

Araştırma Makalesi

Bazaltlarda Tek Eksenli Sıkışma Dayanımının Makine Öğrenimi Yöntemleriyle Değerlendirilmesi ve Performanslarının Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Tarihi Yapılarda Üst Örtülerin Çelik Malzeme ile Tamamlanmasının Yapısal Açıdan İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Synthesis of Metal Doped Metal Oxide Heteronanostructures and Investigation of Their Morphological-Optical Properties

Araştırma Makalesi

ICP-MS Analysis and Validation by Microwave Digestion System for Determination of Heavy Metals in Allergy and Cancer Drugs Taken Orally

Araştırma Makalesi

Urysohn Tür İntegral Denklem ile Verilen Kontrol Sistemin Yörüngeler Kümesinin Özellikleri Üzerine

Araştırma Makalesi

Plantago lanceolata L. Seed Coat Variation and Its Implications on the Usage of Seed Micromorphology Among Widespread Taxa

Derleme

The Effects of Pollution on Zebrafish Reproductive System

Araştırma Makalesi

MgAlSi üçlü alaşımının üretimi ve in-vitro biyo uyumluluk incelemesi

Araştırma Makalesi

Biosynthesis of Iron, Copper and Silver Nanoparticles Using Polygonum Cognatum and Tragopogon Porrifolius Extracts and Evaluation of Their Antimicrobial Potentials

Araştırma Makalesi

Bazı o-Hidroxsi Enaminon Türevlerinin ve Siklohekzadienin Tetrachloro-1,4-benzoquinone (TCB) Ortamında Tandem Oxidative-Reaksiyonu ile sentezi

Araştırma Makalesi

Kontrollü metotreksat salımı için selüloz temelli poliüretan yapıların sentezi ve yapısal özelliklerinin karakterizasyonu

Araştırma Makalesi

Rasyonel Sayılarda Tanımlı Düzgün Yıldız Çokgenler ve Köşe Sayı Dizileri

Araştırma Makalesi

Analysis of customer churn in telecommunication industry with machine learning methods

Derleme

Virüslerin Kodladığı Uzun ve Kısa Kodlamayan RNA’lar