Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-2446 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Düzce Üniversitesi |


Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi-DÜBİTED yılda iki kez yayınlanan (Ocak, Temmuz) hakemli bilimsel bir dergidir. 

Makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayına alınır. Dergimizde kör hakemlik (blind peer review) sistemine göre hakemlik değerlendirmesi uygulanır. 

Dergimiz açık erişim sistemi ile çalışmaktadır. Dergi sayılarında yayınlanan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimize makale gönderim aşamasında veya basım aşamasında herhangi bir ücret alınmaz. (There is no article submission or processing charges in our journal).

Dergimiz, 2017 yılı sayılarından itibaren ULAKBİM TR Dizin Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmaktadır.

2020 Yılı 2. sayısından itibaren her sayıda en fazla "40" makale yayınlanabilecektir. Makaleler kabul sırasına göre yayına alınacaktır. 

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

e-ISSN 2148-2446 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Düzce Üniversitesi |
Kapak Resmi


Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi-DÜBİTED yılda iki kez yayınlanan (Ocak, Temmuz) hakemli bilimsel bir dergidir. 

Makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayına alınır. Dergimizde kör hakemlik (blind peer review) sistemine göre hakemlik değerlendirmesi uygulanır. 

Dergimiz açık erişim sistemi ile çalışmaktadır. Dergi sayılarında yayınlanan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimize makale gönderim aşamasında veya basım aşamasında herhangi bir ücret alınmaz. (There is no article submission or processing charges in our journal).

Dergimiz, 2017 yılı sayılarından itibaren ULAKBİM TR Dizin Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmaktadır.

2020 Yılı 2. sayısından itibaren her sayıda en fazla "40" makale yayınlanabilecektir. Makaleler kabul sırasına göre yayına alınacaktır. 

Cilt 8 - Sayı 2 - 30 Nis 2020
 1. Örgüt Kültürünün Çalışanlarda İnovatif Düşünce Geliştirme İş Tatmini ve Örgüt Bağlılığına Etkisi (Lif Levha Sanayi Örneği)
  Sayfalar 1216 - 1226
  Kadri Cemil AKYÜZ , İbrahim YILDIRIM , Kahraman Berkay GÜRSOY
 2. Limon (Citrus limon L.) Diliminin Kurutma Sürecindeki Renk ve Boyut Analizi
  Sayfalar 1227 - 1235
  Semih ÖZDEN , Faruk KILIÇ
 3. Some of Wood Properties of Narrow Leaved Ash (Fraxinus angustifolia Vahl.) From Natural and Plantation Stands in Turkey
  Sayfalar 1236 - 1249
  Kamile TIRAK HIZAL , Nurgün ERDİN
 4. In Vitro Antimicrobial Activity Screening of Leucoagaricus leucothites and Determination of the Ethanol Extract Composition By Gas Chromatography/Mass Spectrometry
  Sayfalar 1250 - 1257
  Kerem CANLI , İlgaz AKATA , Ali YETGİN , Atakan BENEK , Ergin Murat ALTUNER
 5. Sakarya İli Çevresinde Yetişen Bazı Salvia L. Taksonlarının Anatomik Özellikleri
  Sayfalar 1258 - 1278
  Funda KAPLAN , Ernaz ALTUNDAĞ ÇAKIR
 6. Çok Merkezli Girdap Arama Algoritması
  Sayfalar 1279 - 1294
  Tahir SAĞ
 7. Tıbbi DICOM Veri Güvenliğinde Hibrit Yöntemlerin Kullanılması
  Sayfalar 1295 - 1306
  Duygu BALCI , Rukiye KARAKIŞ , İnan GÜLER
 8. Experimental Analysis of Energy Quality at Campus Network-Case Study: Bolu Abant Izzet Baysal University (Engineering Building)
  Sayfalar 1307 - 1318
  Erdal BEKİROĞLU , Haluk YILDIZ
 9. Türkiye 400 KV’luk Güç Sistemi İçin Optimal Fazör Ölçüm Birimlerinin Yerleşim Yerlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1319 - 1336
  Beytullah BOZALİ , Ali ÖZTÜRK
 10. Mekânsal Davranış Yaklaşımı İle Huzurevlerinin Mekânsal Örgütlenmesinin İrdelenmesi, Bolu ve Düzce Örnekleri
  Sayfalar 1337 - 1357
  Merve KAPLAN , Ayşegül KAYA
 11. Kültürel Odaklı Peyzaj Biyografisinin Oluşturulması: Üsküdar Kıyı Bandı Örneği
  Sayfalar 1358 - 1382
  Selma GÜNER , Pınar GÜLTEKİN
 12. p(NIPAM) Kriyojelinin Hazırlanışı, Karakterizasyonu ve Termal Özelliklerinin p(NIPAM) Hidrojeli ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 1383 - 1393
  Koray ŞARKAYA
 13. Polimer Katkılı Kompozitlerin Mekanik ve Yalıtım Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1394 - 1406
  Hüseyin TEMİZ , Müslüm Murat MARAS , Fatih KANTARCI
 14. Betonarme Binalardaki Döşeme Boşluğu Konumu ve Büyüklüğünün Deprem Davranışı ve Kaba İnşaat Maliyetine Etkisi
  Sayfalar 1407 - 1422
  Şenol GÜRSOY , Samet Oğuzhan DOĞAN
 15. N-Nitrozo N-Etilüre’nin Zebra Balığı (Danio Rerio) Testis Histolojisi Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 1423 - 1430
  Meltem YILMAZ , Cansu AKBULUT , Nazan Deniz YÖN ERTUĞ
 16. İlyasbey Camisi’nin Yapısal Davranışının Çevresel Titreşim Testi ve Sonlu Eleman Yöntemleriyle İncelenmesi
  Sayfalar 1431 - 1453
  Temel TÜRKER , Yusuf YANIK
 17. Metal Esaslı Sandviç Kompozitlerin Balistik Performansının İncelenmesi
  Sayfalar 1454 - 1469
  Erdal CAMCI
 18. Çelik, Cam FRP ve Hibrit Donatılı Betonarme Kirişlerin Eğilme Performansının İncelenmesi
  Sayfalar 1470 - 1483
  Lokman GEMİ , Emrah MADENCİ , Yasin Onuralp ÖZKILIÇ
 19. Optimization of KI as X-Ray Computed Microtomography Contrast Agents for Murine and Chicken Epidermal Tissues Applications
  Sayfalar 1484 - 1502
  Mümin Mehmet KOÇ
 20. Gamma radiation effect on carbon nanotubes
  Sayfalar 1503 - 1520
  Uğur AKBABA
 21. İÇME SUYU ŞEBEKE HATTININ FARKLI BORU TİPLERİ İÇİN TASARIMI VE MALİYETİ: ERZURUM İLİ HORASAN İLÇESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1521 - 1532
  Gökçen ERYILMAZ TÜRKKAN , Fatih ATAKUL
 22. Cevherleşme sahasında gelişmiş topraklardaki ağır metal kirliliği
  Sayfalar 1533 - 1547
  Alaaddin VURAL , Bilal ÇİÇEK
 23. Jeopolimer Betonlarda Sülfürik Asit Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 1548 - 1561
  Ümit YURT , Behçet DÜNDAR , Emriye ÇINAR
 24. The Fracture Toughness and Brittleness of Au doped YBCO Superconductors
  Sayfalar 1562 - 1570
  Rıfkı TERZİOĞLU
 25. Ofset Bükme Kalıplarında Bükme Açısı Konumunun Geri Esnemeye Olan Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi
  Sayfalar 1571 - 1579
  Vedat TAŞDEMİR
 26. Pasif Milimetre Dalga Görüntüleme Sistemi için Radyometrik Alıcının Parabolik Yansıtıcı Antendeki Doğru Konumunun Belirlenmesi
  Sayfalar 1580 - 1585
  Mehmet DUMAN , Alp Oral SALMAN
 27. AISI304L ve AISI430 Kalite Paslanmaz Çeliklerin Nokta Direnç Kaynak Kabiliyetine İlave Yapıştırıcının Etkisi
  Sayfalar 1586 - 1603
  Harun ÇUĞ , Fatih DAĞLAR
 28. A Machine Learning Based Early Diagnosis System for Mesothelioma Disease
  Sayfalar 1604 - 1611
  Zehra KARAPINAR ŞENTÜRK , Nagihan ÇEKİÇ
 29. Güç Sistemlerinde Geçici Kararlılık için UPFC, GSSC ve Alt-Geçici Dinamik Modellerin Geliştirilmesi
  Sayfalar 1612 - 1625
  Kenan DÖŞOĞLU
 30. Crystallinity Improvement of Co3O4 by Adding Thiourea
  Sayfalar 1626 - 1633
  Omer KAYGİLİ , Niyazi BULUT , İ.s. YAHIA , İsmail ERCAN , Filiz ERCAN , Tankut ATES , Hanifi KEBİROGLU , Riyadh Saeed AGİD , Bahroz Kareem MAHMOOD
 31. Synthesis and Structural Characterization of Y-doped Pyramidal ZnO Powders
  Sayfalar 1634 - 1649
  Hanifi KEBİROGLU , Omer KAYGİLİ , Niyazi BULUT , Havva Esma OKUR , İsmail ERCAN , Filiz ERCAN , İ.s. YAHIA , Tankut ATES , Süleyman KÖYTEPE , Turgay SEÇKİN , Turan INCE
 32. Kaplamalı Tungsten Karbür Takımlar Üzerine Uygulanan Kriyojenik İşlemin AISI H11 Çeliğinin İşlenebilirliği Üzerine Etkilerinin Araştırılması
  Sayfalar 1650 - 1660
  Nursel ALTAN ÖZBEK
 33. Performans Bisiklet Lastiği Sırt Karışımının Geliştirilmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1661 - 1675
  Gasim ALTUNDAL , Hüsnü GERENGİ , Esra ÇETİN , Uğur KAPCAK , Kerem KAYMAZ
 34. Derece Zaman Ve Sıcaklık Analizine Göre Düzce İlinde Binalar İçin İzolasyon Malzemesinin Tasarım Metodolojisi
  Sayfalar 1676 - 1694
  Yaşar ŞEN
 35. Düzce Merkez ve İlçelerinin Deprem Senaryolarına Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 1695 - 1705
  Levent SABAH , Hüseyin BAYRAKTAR
 36. Distance Measurement and Object Detection System Based On Ultrasonic Sensor and XBee
  Sayfalar 1706 - 1719
  Seda ÜSTÜN ERCAN , Mohammed Sufyan MOHAMMED
 37. Kızılgerdan Kuş Popülasyonu Biyoakustik Kayıtlarının Takibi İçin Kuş Sesi Tanıma Yöntemi Geliştirilmesi
  Sayfalar 1720 - 1731
  Selim ARAS , Seda ÜSTÜN ERCAN
 38. Kesilmiş Oktahedron Yapısına Sahip PdnPt(6-n)Au32 Nanoalaşımlarının Erime Dinamiği
  Sayfalar 1732 - 1745
  Ali Kemal GARİP
 39. Orman Ürünleri Sanayisinde Örgütsel Çatışma Yönetimi (Bolu, Düzce ve Bartın İlleri Örneği)
  Sayfalar 1746 - 1756
  Tarık GEDİK , Şeyma ÇET
 40. N,N'-Bis(Salisiliden)-1,3-Propandiamin Schiff Bazının Agregasyon Kaynaklı Emisyon Artışı
  Sayfalar 1757 - 1770
  Ece ERGUN , Ümit ERGUN
Dizinler