Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-2446 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Düzce Üniversitesi |


Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi-DÜBİTED yılda iki kez yayınlanan (Ocak, Temmuz) hakemli bilimsel bir dergidir. 

Makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayına alınır. Dergimizde kör hakemlik (blind peer review) sistemine göre hakemlik değerlendirmesi uygulanır. 

Dergimiz açık erişim sistemi ile çalışmaktadır. Dergi sayılarında yayınlanan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimize makale gönderim aşamasında veya basım aşamasında herhangi bir ücret alınmaz. (There is no article submission or processing charges in our journal).

Dergimiz, 2017 yılı sayılarından itibaren ULAKBİM TR Dizin Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmaktadır.

2020 Yılı 2. sayısından itibaren her sayıda en fazla "40" makale yayınlanabilecektir. Makaleler kabul sırasına göre yayına alınacaktır. 

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

e-ISSN 2148-2446 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Düzce Üniversitesi |
Kapak Resmi


Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi-DÜBİTED yılda iki kez yayınlanan (Ocak, Temmuz) hakemli bilimsel bir dergidir. 

Makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayına alınır. Dergimizde kör hakemlik (blind peer review) sistemine göre hakemlik değerlendirmesi uygulanır. 

Dergimiz açık erişim sistemi ile çalışmaktadır. Dergi sayılarında yayınlanan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimize makale gönderim aşamasında veya basım aşamasında herhangi bir ücret alınmaz. (There is no article submission or processing charges in our journal).

Dergimiz, 2017 yılı sayılarından itibaren ULAKBİM TR Dizin Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmaktadır.

2020 Yılı 2. sayısından itibaren her sayıda en fazla "40" makale yayınlanabilecektir. Makaleler kabul sırasına göre yayına alınacaktır. 

Cilt 8 - Sayı 1 - 31 Oca 2020
 1. İnşaat Mühendisi Çalışanların İş Memnuniyet Düzeylerinin Trabzon ve Rize Ölçeğinde Belirlenmesi
  Sayfalar 1 - 17
  Hasan Basri BAŞAĞA , Deniz AFYON , Gonca KAMBER YILMAZ
 2. Titanyum Karbür (TiC) Takviyeli Epoksi ile Güçlendirilmiş Hibrit Kompozitlerin Çarpma Davranışının Deneysel ve Sayısal İncelenmesi
  Sayfalar 18 - 32
  Mustafa Reşit USAL , Mustafa TAŞLIDERE , Mehmet Fahri SARAÇ
 3. Dişbudak Ağacı (Fraxinus Excelsior) Yapraklarından Klorojenik Asit Ekstraksiyonunun Yüzey Yanıt Metadolojisi ile Optimizasyonu ve Toplam Fenolik İçeriklerinin Tayin Edilmesi
  Sayfalar 33 - 47
  Yakup ATICI , İbrahim BULDUK
 4. Tek Açıklıklı Tarihi Taş Köprülerde Form Değişikliğinin Köprünün Sismik Davranışına Etkisinin Değerlendirilmesi: Niksar Yılanlı (Leylekli) Köprü Örneği
  Sayfalar 48 - 59
  Şahin SÖZEN , Murat ÇAVUŞ
 5. Kutu Enkesitli Sandviç Tipi Çelik Çaprazların Çevrimsel Yük Etkisindeki Davranışlarının Deneysel Olarak İncelenmesisi
  Sayfalar 60 - 68
  AYŞEGÜL DURMUŞ DEMİR
 6. Rulet Elektromanyetik Alan Optimizasyon (R-EFO) Algoritması
  Sayfalar 69 - 80
  Hamdi Tolga KAHRAMAN
 7. Türkiye'de Yetişen Üç Ahlat Türünün Arbutin İçeriğinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 81 - 93
  Rukiye KAYHAN , Safiye Elif KORCAN , İbrahim BULDUK , Mustafa KARGIOĞLU , Emrah ŞELLİ
 8. Su Ürünleri Mühendisliği’nde Donanımlı Dalışın İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 94 - 101
  Anıl GÜLŞAHİN , Hasan CERİM , Ozan SOYKAN
 9. İki Farklı Kil Zeminin Stabilizasyonunda Amorf Silika Katkısı Kullanımının Karşılaştırılması
  Sayfalar 102 - 109
  Ömür ÇİMEN , Burak DERELİ , Fatih Şerif COŞAN
 10. Bingöl İlinde Mera Verim ve Kalitesinin Yöneylere Bağlı Olarak Aylık Değişimi ve Otlatmaya Başlama Zamanının Belirlenmesi
  Sayfalar 110 - 122
  Halit TARHAN , Erdal ÇAÇAN
 11. Bazı Meyve Ağaçları Gövde Odunlarının Fiziksel, Mekanik ve Yüzey Özelliklerinin Araştırılması
  Sayfalar 123 - 136
  Elif TOPALOĞLU , Derya USTAÖMER
 12. Elektriksel Malzemelerin Asenkron Motor Stator ve Rotor Nüve Ağırlığı Üzerindeki Etkilerinin Analitik ve Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi
  Sayfalar 137 - 145
  Asım Gökhan YETGİN
 13. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sınav Bilişim Sistemi Oluşturulması ve Öğretim Üyelerinin Memnuniyet Düzeyleri
  Sayfalar 146 - 159
  Mehmet Ali SUNGUR , Mehmet GAMSIZKAN , Nuri Cenk COŞKUN , Zerrin GAMSIZKAN , Sarfinaz ATAOĞLU
 14. Daha temiz analizler: Yeşil kimya
  Sayfalar 160 - 175
  Ozlem SOGUT , Busenur ÇELEBİ
 15. Koruma Elektrotlarının Darbe Geriliminde Etkinliğinin Deneysel Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 176 - 187
  Hasbi İSMAİLOĞLU
 16. Yalın Altı Sigma Metodu ve Bankacılık Sektöründe Uygulanması
  Sayfalar 188 - 209
  Ayten YILMAZ YALCINER , Ülkü Rana GÜNDAY
 17. Life Cycle Assessment of Building Materials: Literature Rewiew
  Sayfalar 210 - 219
  Nuray BENLİ YILDIZ , Hakan ARSLAN , Emrah YILMAZ
 18. Araştırma Makalesi Ses ve Metin Olarak Girilen İşaret Dili Hareketlerinin Robot Kol Tarafından Gerçekleştirilmesi
  Sayfalar 220 - 232
  Bekir AKSOY , Zakaria GHAZAL , Ramazan ŞENOL , Mevlüt ERSOY
 19. Myo-Elektriksel Sinyaller İle İnsansız Kara Aracının Uzaktan Kontrolü
  Sayfalar 233 - 245
  Beyda TAŞAR , Ahmet Burak TATAR , Özgür NAZLI , Osman KALKAN
 20. Geri Dönüşümü Yapılmış PP ve ABS Prototip Malzemelerin Bazı Mekanik ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 246 - 257
  Nuri ŞEN , Ömer ŞENGÜL , İlyas UYGUR
 21. Mersin İlindeki Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya İşletmelerinde Hammadde Sorunu Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 258 - 263
  Hasan SERİN , Yunus SAHIN
 22. Sağlık Teknolojisi Değerlendirmede Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımları Üzerine Bir Derleme Çalışması
  Sayfalar 264 - 289
  Melis Almula KARADAYI , Beyza Özlem YILMAZ , Bilgehan Eren EROL , Hakan TOZAN
 23. Odunsu Bitkilerin Farklı Kentsel Alan Kullanım Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi: Düzce Kent Merkezi Örneği
  Sayfalar 290 - 305
  Tuba Gül DOĞAN , Engin EROĞLU
 24. DP600 Çeliğine Uygulanan Kesme ve Hassas Kesme İşleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi
  Sayfalar 306 - 316
  Fatih HELİMERGİN , Nuri ŞEN
 25. Yabani Ekin Çiçeği Bitkisinden Elde Edilen Doğal Boya ile Keten Kumaşın Boyama Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 317 - 325
  Şeyda EYÜPOĞLU
 26. Veri Madenciliği ile Üniversite Bilişim Teknik Servis Hizmetleri Analizi
  Sayfalar 326 - 333
  Serdar KIRIŞOĞLU , Abdurrahman YAKUPOĞLU
 27. Sessizliğin Kaldırılması ve Konuşmanın Parçalara Ayrılması İşleminin Türkçe Otomatik Konuşma Tanıma Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 334 - 346
  Saadin OYUCU , Hüseyin POLAT , Hayri SEVER
 28. Nano Silica and Micro Silica Effect on Mechanical Attributes of Ferrochrome Slag Based Geopolymer
  Sayfalar 347 - 362
  Mehrzad MOHABBI
 29. Katı Atık Yönetiminden Meydana Gelebilecek Sera Gazları ile Matematiksel Tahminleri Üzerine Literatür Araştırması
  Sayfalar 363 - 380
  Kazım Onur DEMİRARSLAN
 30. Ti6Al4V Malzemesinin Frezelenmesinde Takım Titreşiminin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 381 - 390
  Okan ORAL , Oğuz ÇOLAK , Mustafa BAYHAN
 31. Binaların Kontrollü Yıkımı için Simülasyon Programı Tasarımı
  Sayfalar 391 - 409
  Temel TÜRKER , Volkan TAVŞAN , Tayfun DEDE
 32. Development and Design and Heat Treatment of Production, Storage and Mine Drilling Pipes in Petroleum and Geothermal Industries
  Sayfalar 410 - 417
  İsmail TOPCU , Arda DEVRIM , Batuhan UNAL , Bilge VANLI
 33. The Investigation of Electrochemical Corrosion Behaviour of Fe Matrix Composites at Room and Elevated Temperatures
  Sayfalar 418 - 427
  Fatih AYDIN , Mehmet Akif ERDEN
 34. Türkiye’deki Güç Sisteminde Karga Arama Algoritması Kullanılarak Ekonomik Yük Dağıtımı
  Sayfalar 428 - 436
  Cenk ANDİÇ , Ali ÖZTÜRK , Salih TOSUN
 35. Exergoeconomic Analysis of an Industrial Cogeneration Cooling System Powered By Natural Gas Fueled Diesel Engine
  Sayfalar 437 - 452
  Ceyhun YILMAZ
 36. Doğalgazlı Buji Ateşlemeli Direkt Enjeksiyonlu Bir Motorda Erken ve Geç Ateşlemenin Yanma ve Emisyon Oluşumuna Etkisi
  Sayfalar 453 - 461
  Müjdat FIRAT
 37. Kuraklık Stresindeki Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının Yaprak Su Potansiyeline Mikorizanın Etkisi
  Sayfalar 462 - 470
  Bülent TOPRAK
 38. New Record of the Velvet Belly Lanternshark Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758) in the Deep Seas of Northern Cyprus
  Sayfalar 471 - 477
  Hasan Deniz AKBORA , Deniz AYAS , Nuray ÇİFTÇİ
 39. Baklagillerde Generatif Döküm Sorunu
  Sayfalar 478 - 484
  Seyithan SEYDOŞOĞLU , Uğur SEVİLMİŞ
 40. Düzce İli Kalıcı Konutlar Bölgesindeki Spor Alanlarının Yeterliliğinin İrdelenmesi
  Sayfalar 485 - 498
  Tayfun ÇEBİ , Zeki DEMİR
 41. Öğütülmüş Kolemanit İçeren Betonlarda Sodyum Klorür Etkisi
  Sayfalar 499 - 510
  Cuma KARA , Tuba KÜTÜK-SERT , Sezai KÜTÜK
 42. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde E-Tedarik Zincirinin Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 511 - 521
  Osman ALKAŞ , Şeyda GÜR , Tamer EREN
 43. Magnezyum ve Alaşımlarının Toz Metalurjisi İşlemleri
  Sayfalar 522 - 534
  Azim GÖKÇE
 44. Web Tabanlı Bitki Bilgi Sitemi (BBS): Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Örneği
  Sayfalar 535 - 545
  Kamber Can ALKİŞ , Saliha ÜNVER OKAN
 45. Role of Protocatechuic Acid (PCA) on Hepatoxicity and Nephrotoxicity Induced by 2, 3, 7, 8-Tetracholorodibenzo-P-Dioxin (TCDD) in Rats
  Sayfalar 546 - 553
  Ahmet SAVCI , İlknur ÖZDEMİR
 46. Doğal Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Mimarlık Politikaları
  Sayfalar 554 - 571
  Ali ÇİĞAN , Ruşen YAMAÇLI
 47. Tetrakarbonil(4-tert-bütilpiridin)metal(0) Kompleks Bileşiklerinin Sentezi ve Spektroskopik Karakterizasyonu
  Sayfalar 572 - 577
  Özlem ÜNLÜ , İzzet Amour MORKAN
 48. Çukurova Havzası’nda Uyarlanabilir Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi Kullanılarak Kuraklığın Tahmini
  Sayfalar 578 - 588
  Özlem TERZİ , Ayşegül TERZİ
 49. İstanbul Trafiğinde Bulunan İki Farklı Hafif Metro Üstyapısının Titreşim Bakımından Karşılaştırmalı Analizi
  Sayfalar 589 - 607
  Muzaffer METİN , Arif ULU
 50. Evulation of Antimutagenic Activity of Ni(II) Complexes with Unsymmetric Schiff Bases
  Sayfalar 608 - 616
  Dilek NARTOP , Elvan HASANOĞLU ÖZKAN , Hamit Emre KIZIL , Güleray AĞAR , Nurşen SARI
 51. Eriyik Biriktirme Yönteminde Üretim Parametrelerinin Mekanik Özelliklere Ve Parçaların İç Yapısına Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 617 - 630
  Efecan KARAMAN , Oğuz ÇOLAK
 52. Amin Fonksiyonlu Karbon Nanotüp, Kalay Oksit Nanopartikül ve Diamin Oksidaz Temelli Triptamin Biyosensörü
  Sayfalar 631 - 641
  Ceren KAÇAR , Berna DALKIRAN
 53. Some Results on Harmonic Type Sums
  Sayfalar 642 - 653
  Haydar GÖRAL , Doğa Can SERTBAŞ
 54. Otonom Araçla Genetik Algoritma Kullanılarak Haritalama ve Lokasyon
  Sayfalar 654 - 666
  Merve Nur DEMİR , Yusuf ALTUN
 55. Biyomalzemeler ile İmplant Üretimi Sürecinin Biyotriboloji Yönünden Değerlendirilmesi
  Sayfalar 667 - 692
  Hatice AKÇA , Osman İYİBİLGİN , Engin GEPEK
 56. In vitro Antiradical, Antimicrobial and Antiproliferative Activities and Phytochemical Compositions of Endemic Alcea calvertii (Boiss) Boiss. Flowers
  Sayfalar 693 - 701
  Serhat KESER , Fatma KESER , Suat TEKIN , Ömer KAYGILI , İsmail TURKOGLU , Ersin DEMIR , Mustafa KARATEPE , Sevda KIRBAG , Ökkes YILMAZ , Suleyman SANDAL , Semra TURKOGLU
 57. Toplu Konutlarda Reaktif Güç Kompanzasyonunun Uygulanabilirliğinin Analizi
  Sayfalar 702 - 710
  Özkan SEZER , Nihat DALDAL , İbrahim YÜCEDAĞ
 58. Güneş Enerji Sistemi Tasarımı: Kanatlı Hayvan Çiftliği Örneği
  Sayfalar 711 - 722
  Mehmet Onur Karaagac , Hasan OGUL , Selahattin Bardak
 59. Cam Tavan Sendromunun İncelenmesi: “Radyoloji Örneği”
  Sayfalar 723 - 736
  Nuran AKYURT , Büşra TUNCER
 60. Malatya Arıcılık Faaliyetlerinin Genel Durum Tespiti Çalışması
  Sayfalar 737 - 745
  Mehmet Ali KUTLU , Ömer KILIÇ
 61. Decay Resistance of Carbonized Wood Surfaces
  Sayfalar 746 - 753
  Çağlar AKÇAY , İpek KARAL SAYGİN , Cihat TAŞÇIOĞLU
 62. AI 1070/TiB2 Kompozitlerin Tornalanmasında TiB2 Takviye Miktarının Esas Kesme Kuvveti Ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi
  Sayfalar 754 - 764
  Muharrem PUL
 63. Cam Yüzeye Ag ve Ni Nano Parçacıkların Tutunmasına Hazırlama Tekniğinin Etkisi
  Sayfalar 765 - 782
  Zeynep Cansu AYTURAN , Şükrü DURSUN
 64. Jeotermal Enerji Kaynaklı Ara Isıtmalı Organik Rankine Çevriminin Konvansiyonel ve İleri Ekserji Analizi
  Sayfalar 783 - 800
  Abid USTAOĞLU
 65. Demir-Çelik Üretim Hattında Yalın Üretim
  Sayfalar 801 - 826
  Taner Ersöz , KARANFİL SARIZ , FİLİZ ERSÖZ
 66. SPECIAL PELL AND PELL LUCAS MATRICES OF ORDER 3X3
  Sayfalar 827 - 838
  Fikri KÖKEN
 67. Mikroplastikler, Çevre Ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Ve Analiz Yöntemleri
  Sayfalar 839 - 868
  Ertuğrul ESMERAY , Cevat ARMUTCU
 68. Lineer Delta Robotun Doğruluk ve Tekrarlanabilirlik Performansı
  Sayfalar 869 - 879
  Mustafa AYYILDIZ , Elmas AŞKAR AYYILDIZ
 69. Patolojik Görüntülerin Sıkıştırılmış Algılamasında Ölçüm Matrisi ve Geri Çatma Algoritmalarının Etkileri
  Sayfalar 880 - 890
  Esra ŞENGÜN ERMEYDAN , Ali DEĞİRMENCİ , İlyas ÇANKAYA , Fazlı ERDOĞAN
 70. Bellek Mekânlarının Hatırlama ve Unutulma Döngüleri Çerçevesince Belirlenmesi İçin Bir Metodolojik Öneri: Düzce Örneği
  Sayfalar 891 - 914
  Esra MUTLU , Ayşegül TANRIVERDİ KAYA
 71. Trace Metal Profiles of Human Hair and Nail Samples Collected from Urban and Rural Areas of Zonguldak, Turkey
  Sayfalar 915 - 924
  Aysel UYAR , Hasan ÇABUK , Güray UYAR , Muhammet ÖREN , Mevlüt ALATAŞ
 72. Conductance and Density of Interface State Characteristics of Mn Doped CdO Photodiodes
  Sayfalar 925 - 939
  Mümin Mehmet KOÇ
 73. S355J2+N Malzemelerin Elektrocuruf Kaynak Yöntemi ile Kaynaklanabilirliği ve Mekanik Özeliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 940 - 950
  Umut DEMİRBAŞ , Serkan APAY
 74. Isı ve Farklı Dozlarda Gama Işınları ile Polimerize Edilen Polietilen Fiberle Güçlendirilmiş Akrilik Rezinlerdeki Artık Monomer Miktarının HPLC ile Belirlenmesi
  Sayfalar 951 - 961
  Hakan ÜNSAL , Ece ERGUN , Ümit ERGUN , Betül KALIPÇILAR
 75. Düzce İl Merkezi Semt Pazarlarındaki Bitkilerin Etnobotanik Açıdan İncelenmesi (Karadeniz Bölgesi, Türkiye)
  Sayfalar 962 - 973
  Betül ÖZVATAN , Ernaz ALTUNDAĞ ÇAKIR , Leman KUTLU
 76. Molecularly Imprinted Polymer Based Biosensor for Choline
  Sayfalar 974 - 982
  Melahat Sevgül Sevgül BAKAY , Tuğçe POLAT , Adil DENİZLİ , Feride Şermin UTKU
 77. Çay Endüstrisi Atık Küllerinin Beton Üretiminde Değerlendirilmesi
  Sayfalar 983 - 992
  İlknur BEKEM KARA
 78. Kestane Baltalıklarında Aralamaların Büyümeye Kısa Süreli Etkileri
  Sayfalar 993 - 1001
  Ali Kemal ÖZBAYRAM , Burak SEÇGİN
 79. Orman Ürünleri Sanayindeki Davranışsal Strateji Çalışmaları Üzerine Bir Derleme
  Sayfalar 1002 - 1019
  Hasan SERİN , Muhammet DURGUN , Sadegül DURGUN
 80. Biyoaktif Yeni Benzimidazol Aren Rutenyum Organometalik Bileşiğinin Sentezi ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 1020 - 1032
  Enes Hakkı ULUÇAY , Ersin ORHAN
 81. Orman Ürünleri Sanayi Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğine Kaderci Bakış Açılarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması
  Sayfalar 1033 - 1041
  Aytaç AYDIN , Gizem CEYLAN
 82. Tekrarlı Ortalama Yardımıyla Renk İndirgeme ve Görüntü Erişimi
  Sayfalar 1042 - 1057
  Mahmut KILIÇASLAN , Ufuk TANYERİ , Recep DEMİRCİ
 83. Polimerik Güneş Hücrelerinde Ag Nanopartikül Katkılı TiO2 Tampon Tabakasının Kendiliğinden Organize Olan Tek Tabaka Moleküller (SAM) ile Modifiye Edilmesi
  Sayfalar 1058 - 1071
  Semih YURTDAŞ , Mustafa CAN , Mustafa KARAMAN , Cem TOZLU
 84. Ha/Β-TCP Kumlama ve Anodizasyon İşlemlerinin Yüzey Kontak Açısına ve Topografyasına Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1072 - 1083
  Aslı GÜNAY BULUTSUZ
 85. AISI T15 Çeliğinin İşlenmesinde PVD TiAlN + Al203 ve CVD TiCN+TiN Kaplama Performansının Araştırılması
  Sayfalar 1084 - 1094
  İsmail TEKAÜT
 86. Termokimyasal Yöntemle Bor ve Titanyum kaplı AISI D2 Kesici Takımlarının Kaplama Özelliklerinin ve Talaşlı İşlem Kabiliyetinin İncelenmesi
  Sayfalar 1095 - 1109
  Şenol ERTÜRK , Fehmi ERZİNCANLI
 87. Detection of Apple Leaf Diseases using Faster R-CNN
  Sayfalar 1110 - 1117
  Melike SARDOĞAN , Yunus ÖZEN , Adem TUNCER
 88. Mükemmel İletken Silindir Modeli ile 28 GHz’de İç Mekân Linklerini Bloke Eden İnsanların Etkilerinin İrdelenmesi
  Sayfalar 1118 - 1127
  Yaser DALVEREN , Ali KARA
 89. Investigation of the Effects of Electromagnetic Radiation on Health and Psychological Complaints
  Sayfalar 1128 - 1141
  Selim GÜNDÜZ , Fatma Feyza GÜNDÜZ
 90. Dynamical Analysis of a Nonlinear Financial System with Computational Algebra Methods
  Sayfalar 1142 - 1154
  Orhan Ozgur AYBAR
 91. Cep Telefonu Kullanıcılarının GSM Operatörü Tercihine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması: Kütahya İli Örneği
  Sayfalar 1155 - 1172
  Hasan ŞAHİN , Bayram TOPAL
 92. Synthesis of AuPdNi Powders Using an Environmentally Friendly Ultrasound Assisted Extraction for Obtaining Boric Acid from Colemanite: Optimization by Response Surface Methodology
  Sayfalar 1173 - 1184
  Bahdişen GEZER
 93. Quercus L. Cinsine Ait Türlerde Kloroplast DNA’ya Ait psbA-trnH IGS Bölgesinin Kullanılarak Filogenetik İlişkilerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1185 - 1192
  Aykut YILMAZ
 94. Robotik MAG Kaynak Metodunda XAR 500 Serisi Çeliklerin Mikrosertliğine Farklı Kaynak Akımlarının ve Hızlarının Etkisi
  Sayfalar 1193 - 1203
  Volkan ONAR
 95. Paralel Bağlı Karşıt Akışlı Ranque-Hilsch Vorteks Tüp Sisteminde Farklı Çalışma Akışkanı ve Nozul Malzemesi Kullanımının Performansa Etkisinin Deneysel İncelenmesi
  Sayfalar 1204 - 1215
  Volkan KIRMACI
Dizinler