Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2148-2446 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Düzce Üniversitesi |


Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda dört kez (Ocak,Nisan,Temmuz, Ekim) elektronik ortamda yayımlanan hakemli bir dergidir.

Makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayına alınır. Dergimizde kör hakemlik (blind peer review) sistemine göre hakemlik değerlendirmesi uygulanır. 

Dergimiz açık erişim sistemi ile çalışmaktadır. Dergi sayılarında yayınlanan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimize makale gönderim aşamasında veya basım aşamasında herhangi bir ücret alınmaz. (There is no article submission or processing charges in our journal).

Dergimiz, 2017 yılı sayılarından itibaren ULAKBİM TR Dizin Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmaktadır.

2020 Yılı 2. sayısından itibaren her sayıda en fazla "40" makale yayınlanabilecektir. Makaleler kabul sırasına göre yayına alınacaktır. 


Makale süreci ile ilgili iş akış dosyasına erişmek için tıklayınız


Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

e-ISSN 2148-2446 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Düzce Üniversitesi |
Kapak Resmi


Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda dört kez (Ocak,Nisan,Temmuz, Ekim) elektronik ortamda yayımlanan hakemli bir dergidir.

Makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayına alınır. Dergimizde kör hakemlik (blind peer review) sistemine göre hakemlik değerlendirmesi uygulanır. 

Dergimiz açık erişim sistemi ile çalışmaktadır. Dergi sayılarında yayınlanan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimize makale gönderim aşamasında veya basım aşamasında herhangi bir ücret alınmaz. (There is no article submission or processing charges in our journal).

Dergimiz, 2017 yılı sayılarından itibaren ULAKBİM TR Dizin Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmaktadır.

2020 Yılı 2. sayısından itibaren her sayıda en fazla "40" makale yayınlanabilecektir. Makaleler kabul sırasına göre yayına alınacaktır. 


Makale süreci ile ilgili iş akış dosyasına erişmek için tıklayınız


Cilt 9 - Sayı 1 - 31 Oca 2021
 1. Hegzagonal Ferritlerin İmalatı ve Elektromanyetik Soğurma Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 6
  Harun BAYRAKDAR
 2. EKG Sinyallerini kullanarak Kalp Ritimlerinin Yapay Zekâ ile Sınıflandırılması
  Sayfalar 7 - 15
  Hamdi SAYIN, Osamah Khaled Musleh SALMAN, Bekir AKSOY, Utku KÖSE
 3. Peridinamik Tabanlı Bulanık Mantık Algoritması Yardımıyla Ray Yüzeyindeki Kusurların Tam Spektrum Görüntü İşleme ile Tespiti
  Sayfalar 16 - 27
  Cihan MIZRAK
 4. Numerical Analysis and Optimization of CH3NH3PbI3-xCIx Based Perovskite Solar Cells
  Sayfalar 28 - 39
  Musa ÇADIRCI, Veli OĞUZ, Serhat ERTAN
 5. Physicochemical and Antioxidant Responses of St. John’s Wort (Hypericum perforatum L.) under Drought Stress
  Sayfalar 40 - 50
  Hülya TORUN, Engin EROĞLU, Vesile YALÇIN, Elmas USTA
 6. Yeni Nesil Güneş Hücrelerinde Hibrit Nano-yarıiletkenlerin Sentezlenerek Optoelektronik Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 51 - 59
  Bayram KILIÇ
 7. Mahalli İdare Birlikleri Bağlamında Sağlıklı Kentler Birliği Yerel Yönetimler İlişkileri: Bursa Örneği
  Sayfalar 60 - 78
  Osman UZUN, Emine CAN
 8. Dijital Kütüphanelerde Dokümanlardan Bilgi Geri Kazanımı için Kullanılan Güncel Teknolojiler: Derleme Çalışması
  Sayfalar 79 - 91
  Alev MUTLU, Mohamed Amin ABDİSAMAD, Osman KABASAKAL, Furkan GÖZ, Öztürk TÜFEKÇİ, Kerem KÜÇÜK
 9. CNC İşleme Merkezlerinde Hataların İş Esaslı Yaklaşımla Düzeltilmesi
  Sayfalar 92 - 103
  Gökhan ÖNER, Tanfer YANDAYAN, Sıtkı AKINCIOĞLU
 10. LSTM Based Source Code Generation for Turkish Pseudo Code of Algorithm
  Sayfalar 104 - 113
  Murat İNCE
 11. Çelik Düzlemsel Kafes Kirişlerde Kafes Tipi ve Yüksekliğinin, Ağırlık ve Maliyete Etkileri Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 114 - 129
  Zeynep İPEKÇİ, Mustafa KAVRAZ
 12. Cytotoxic and Genotoxic Effects of Sulfonamide-Aldehyde Derivative in Allium cepa Root Tip Cells
  Sayfalar 130 - 138
  Halil Erhan EROĞLU, Nisa GÜMÜŞ, Mehmet GÜMÜŞ, Emre YAĞCI, İrfan KOCA
 13. Türk Fındığı’ nın (Corylus colurna L.) Odun ve Kabuklarının Kimyasal Bileşimlerinin Belirlenmesi ve Çeşitli Ekstraksiyon Metodları ile Kabuklarından Elde Edilen Tanen’in Değerlendirilmesi
  Sayfalar 139 - 151
  Fatih BAŞTAR, Hasan ÖZDEMİR
 14. İkili Çarpan Jet ile Soğutulan Sıcak Plakanın Yüzey Şeklinin Isı Transferine Etkisinin Sayısal Analizi
  Sayfalar 152 - 163
  Hüseyin KAYA
 15. Gaz Akış Hızının Fiziksel Buhar İletimi Yöntemiyle Büyütülen Antrasen Tek Kristallerin Özellikleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 164 - 173
  Çisem KIRBIYIK, Selen POLAT
 16. Examination of Aircraft Accidents That Occurred in the Last 20 Years in the World
  Sayfalar 174 - 188
  Emre KUŞKAPAN, Muhammed Yasin ÇODUR
 17. Effect of Diesel-Biodiesel-Methanol Blends on Performance and Combustion Characteristics of Diesel Engine
  Sayfalar 189 - 201
  Suat SARIDEMİR, Gökhan YILDIZ, Emrah HANEDAR
 18. 4-propoxy-biphenyl-4-carbonitrile Nematik Sıvı Kristalinin Dielektrik Özellikleri
  Sayfalar 202 - 214
  Pınar ÖZDEN, Atilla Eren MAMUK, Şadan ÖZDEN, Nejmettin AVCİ
 19. Batman/Beşiri Çemialo Sırtı’nda Arkeobotanik Çalışmalar
  Sayfalar 215 - 230
  Leman KUTLU, Ernaz ALTUNDAĞ ÇAKIR
 20. Güneş Enerjili Kurutma Sistemlerinde Parafin Kullanılarak Boya Çamurunun Kurutulması
  Sayfalar 231 - 241
  Zeinab AMİN, Görkem YÜKSEL, Güray SALİHOĞLU, N. Kamil SALİHOĞLU
 21. Nokta Direnç Kaynağı ile Birleştirilen DP1200 Çeliğinin Dayanımı Üzerinde Kaynak Parametrelerinin Etkisinin İstatistiksel Analizi
  Sayfalar 242 - 251
  Muhammed ELİTAŞ
 22. Türkiye Demiryolu Yolcu Taşıma Talebinin Tahmini
  Sayfalar 252 - 264
  Fatma ÇAKIR, Hümeyra BOLAKAR TOSUN
 23. Atmosfere Açılan Bir Boruda Sızma Debisi Parametrelerinin Sayısal Model ile İncelenmesi
  Sayfalar 265 - 277
  Ömer EKMEKCİOĞLU, Eyyup Ensar BAŞAKIN, Mehmet ÖZGER
 24. Safranbolu- İncekaya Bölgesi’nde Bir Mimari Stüdyo Deneyimi
  Sayfalar 278 - 292
  Ahmet Emre DİNÇER, Selda Cansu TEMEL, Sebile Merve ÖZTÜRK
 25. Büyükçekmece İlçesi Büyük Atatürk Parkı Kullanıcılarının Memnuniyet Durumlarının Saptanması
  Sayfalar 293 - 306
  Bahaergulı HUJIABULA, Mustafa VAR
 26. Etriye Kanca Açısı ve %20 Demir Talaşı Katkısının Betonarme Konsol Kirişin Davranışına Etkisi
  Sayfalar 307 - 321
  Muhammet Zeki ÖZYURT, Ömer Fatih SANCAK
 27. Fuzzy AHP Approach to The Determinatıon of Smart Port Dimensions: A Case Study on Filyos Port
  Sayfalar 322 - 336
  Halil KARLI, Rukiye Gizem ÖZTAŞ KARLI, Selma ÇELİKYAY
 28. Firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği Performansının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Yardımıyla Ölçülmesi
  Sayfalar 337 - 359
  Merve EROL, Babek ERDEBİLLİ
 29. SWOT Analizi ve AHP Yöntemi Kullanılarak Fotovoltaik Sistemlerin Konaklama İşletmelerinde Uygulanalabilirliğine Yönelik Strateji Geliştirme: Sinop İli Örneği
  Sayfalar 360 - 375
  Özlem ALCAN, Yusuf ESMER, Yalçin ALCAN
 30. UZAY ELEKTRONİĞİNDE UYGULANAN GÜVENİLİRLİK MUAYENE VE TESTLERİ
  Sayfalar 376 - 385
  Barış ÇAL
 31. Kısa Devre Deneylerinde Limitör Özelliğinin Alçak Gerilim Devre Kesiciler Üzerindeki Etkisinin İncelemesi
  Sayfalar 386 - 395
  Halil İbrahim ŞEKER, Muhammed CİNEK, İhsan PEHLİVAN
 32. Eliptik Dişli Çarkların Bilgisayar Destekli Doğal Frekans ve Mod Analizi
  Sayfalar 396 - 404
  Mehmet YAZAR
 33. Tek Bölgeli Bir Güç Sisteminde Bulanık Mantık Tabanlı Yük Frekans Kontrolü (YFK)
  Sayfalar 405 - 417
  Özay CAN, Ali ÖZTÜRK
 34. Ekzojen Salisilik Asit Uygulamalarının Tuz Stresi Altındaki Hıyar Bitkilerinde Fotosistem II Aktivitesi Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 418 - 429
  Sezen TOKSOY, Ali DOĞRU
 35. Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Trol Hesapların Tespiti
  Sayfalar 430 - 442
  Bengisu ERDİ, Eylül Aleyna ŞAHİN, Muzaffer Su TOYDEMİR, Tansel DÖKEROĞLU
 36. Genleştirilmiş Cam Küre Agrega Katkılı Harçların Bazı Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 443 - 452
  Burak AKTÜRK, Mustafa DAYİ, Hüseyin Yılmaz ARUNTAŞ
 37. Fotovoltaik Sistemler için Üç Fazlı Evirici Tasarımı ve Kontrolü
  Sayfalar 453 - 466
  Naki GÜLER, Samet BİRİCİK
 38. Biyoçözünür İmplant Uygulamaları İçin Saf Çinko Tozlarından İnce Taneli Yapıların İmalatı ve Çözünme Davranışının Karakterizasyonu
  Sayfalar 467 - 479
  Aslı GÜNAY BULUTSUZ
 39. Kromun Zencefil Tozu Üzerine Adsorpsiyon ile Atık Sulardan Uzaklaştırılması
  Sayfalar 480 - 492
  Çiğdem ÖTER
 40. Numerical Investigation of the Effect of Cooling and Heating Conditions on the Performance of Thermoelectric Module
  Sayfalar 493 - 510
  Seyda ÖZBEKTAŞ, Bilal SUNGUR, Bahattin TOPALOĞLU
Dizinler