e-ISSN: 2148-2446
Başlangıç: 2013
Yayıncı: Düzce Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Düzce Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü tarafından yılda dört kez (Ocak,Nisan,Temmuz, Ekim) elektronik ortamda yayımlanan hakemli bir dergidir.

Makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayına alınır. Dergimizde kör hakemlik (blind peer review) sistemine göre hakemlik değerlendirmesi uygulanır.  Dergimizde sadece tam metni İngilizce olan çalışmalar değerlendirmeye alınır.

Dergimiz açık erişim sistemi ile çalışmaktadır. Dergi sayılarında yayınlanan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimize makale gönderim aşamasında veya basım aşamasında herhangi bir ücret alınmaz. (There is no article submission or processing charges in our journal).

Dergimiz, ULAKBİM TR Dizin Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Google Akademik,  Europub ve Ebsco tarafından taranmaktadır.


2020 Yılı 2. sayısından itibaren her sayıda en fazla "40" makale yayınlanabilecektir. Makaleler kabul sırasına göre yayına alınacaktır. 


Makale süreci ile ilgili iş akış dosyasına erişmek için tıklayınız


2023 - Cilt: 11 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

Üretim Parametrelerinin Seçici Lazer Ergitme Yöntemi ile Ti6Al4V Alaşımının Çekme Dayanımı, Elastisite Modülü ve Uzama Özelliklerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Cam Küre Takviyeli Polimer Kompozitlerde UV Yaşlandırma ve Uyumlaştırıcı Etkisinin İncelenmesi

Derleme

LİTYUM HAVA PİLLERİNDE KULLANILAN GRAFEN ELEKTROTLAR

Araştırma Makalesi

PİYASADAN TEMİN EDİLEN BAZI YAĞLARIN ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

17 Kasım 2021 Merkez (Düzce) Depremi (Mw5.0) ve Artçışoklarının (Mw4.3 ve Mw3.9) Moment Tensör Çözümleri ve Anaşok Coulomb Gerilme Analizi

Araştırma Makalesi

Kırşehir il sınırları içerisinde Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) kurulumu için uygun sahaların mekânsal olarak belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Bazı Genelleştirilmiş Sabit Çember Sonuçları Üzerine

Araştırma Makalesi

Yüksek Fırın Cürufu, Kalsine Kaolin ve Diatomit İkameli Çimentoların Yapısal Özeliklerinin Eğilme Dayanımına Etkisi

Araştırma Makalesi

Structural Interpretation and Tectonostratigraphy of High-Pressure Low-Temperature Blueschist Facies Rocks near Orhaneli, Bursa Province, Western Türkiye

Araştırma Makalesi

Thermo-Fluidic Analysis of Pulsating Heat Pipes Charged with Water-Based Immiscible Fluid Pairs

Araştırma Makalesi

Physiological and Biochemical Effects of Thermo-Priming on Wheat (Triticum aestivum L.) under Drought and Heat Stresses

Araştırma Makalesi

Control potency of Trans-cinnamic acid and antifungal metabolites of Xenorhabdus szentirmaii against Alternaria brassicola

Derleme

Geleceğin Alternatif Protein Kaynakları: Bitkiler

Araştırma Makalesi

Deep Learning Based Traffic Sign Recognition Using YOLO Algorithm

Araştırma Makalesi

Mantıksal Regresyon, Frekans Oranı ve ArcGIS Pro Suitability Model ile Yalova-Çınarcık Bölgesinin Heyelan Duyarlılık Analizi

Araştırma Makalesi

Balıkesir İli ve Çevresinin Gutenberg-Richter İlişkisi ve Depremselliğinin Bölgesel Dağılımı

Derleme

Simultaneous Development of Space Activities and the Economy in Turkey

Derleme

Sürdürülebilirlik Kavramı Anlayışında Tuğla Endüstrisinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

GERİ DÖNÜŞÜMÜ YAPILMIŞ PP VE AYPE POLİMER MALZEMESİNİN BAZI MEKANİK VE TERMİK ÖZELLİKLERİNİN KIYASLANMASI

Araştırma Makalesi

Amido-Tiyoüre Bazlı p-tert-bütilkaliks[4]aren Bileşiğinin Sentezi Karakterizasyonu ve Metal Kompleks Özelliklerinin Araştırılması

Araştırma Makalesi

YANMAZLIK ÖZELLİKLERİ İYİLEŞTİRİLMİŞ AKRİLİK KAUÇUK KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU

Araştırma Makalesi

İki Eksenli Güneş Takip Sistemi İle Sabit Eksenli Fotovoltaik (Pv) Sistemlerinin Tasarımı Ve Uzaktan İzlenmesi

Araştırma Makalesi

Siringaldehit Bazlı Yeni 2,4,6-Triarilpiridin Türevlerinin Antioksidan Aktiviteleri ve Teorik Profili

Araştırma Makalesi

Android zararlı uygulama analizi için hibrit kum havuzu geliştirilmesi

Araştırma Makalesi

Creation of Historical Building Information Modelling (HBIM) Library, A Case Study of Registered House (No:56), Akçakoca

Araştırma Makalesi

Nevşehir İgnimbiritlerinde Kapiler Su Emme Özelliğinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

İkili Bal Porsuğu Algoritmasının Küme Birleşimli Sırt Çantası Problemine Uygulanması

Araştırma Makalesi

Solitary Wave Solutions to the General Class of Nonlocal Nonlinear Coupled Wave Equations

Araştırma Makalesi

A Novel Ensemble Feature Selection Technique for Cancer Classification Using Logarithmic Rank Aggregation Method

Araştırma Makalesi

A Novel Control and Monitoring Interface Design for ROS Based Mobile Robots

Araştırma Makalesi

Designing, Manufacturing, and Testing of a Mini Extruder for an On-Site Polymer Processing Quality Measurement: A Case Study Applied to HDPE and PMMA Polymers

Araştırma Makalesi

Investigation of Mechanical Properties of Ti6Al4V Alloy Foams produced by Powder Metallurgy Method

Derleme

Bilgisayarlı Görüde Öz-Denetimli Öğrenme Yöntemleri Üzerine Bir İnceleme

Araştırma Makalesi

Bipolar ve Unipolar SPWM Tekniklerinin Düşük Maliyetli Sistemlerde Deneysel İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Cr(VI) Metal Katyonunun Elektromembran Ekstraksiyonu ile Uzaklaştırılması ve Kinetik Olarak İncelenmesi

Araştırma Makalesi

İnsansız Hava Araçları ile Orman Yangınlarının Tespitinde Görüntü İşleme ve Yapay Zekâ Tabanlı Otomatik Bir Model

Araştırma Makalesi

Development and Evaluation of Individuals' Practice Skills in Vocational and Technical Education of Electric Vehicles

Araştırma Makalesi

Asenkron Motor Eş Zamanlı Çoklu Arızalarının Titreşim Sinyalleri ile Çok Etiketli Sınıflandırılması

Araştırma Makalesi

Comparative Performance Analysis of Time-Frequency Domain Images and Raw Signal Data for Classification of ECG Signals

Araştırma Makalesi

Etil Alkol Yakıtlı HCCI Motorun Performans, NO ve İs Emisyon Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Dokuma Kumaşta Atkı ve Çözgü Doğrultusundaki Hataların Kaynakları ve Çözüm Önerilerinin Etkileri

Araştırma Makalesi

Elektromanyetik Radyasyon Maruziyet Algısı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışmaları

Araştırma Makalesi

Tekstil Sektöründe Sürdürülebilirliğin Düzce İli Özelinde İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Turning Performance Assessment of 1.4534 Stainless Steel Utilized Taguchi Optimisation Technique under Sustainable Conditions

Araştırma Makalesi

Utilization of FTIR Spectroscopic Method in Classification and Analysis of Mineral Samples Containing Sodium and Potassium

Araştırma Makalesi

Tavlama Benzetimi ve Rassal Arama Yöntemi ile Akış Tipi Üretim Çizelgelemede Performansı Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Synthesis, Characterization and Photophysical Properties of 2-Quinolone-Based Compounds

Araştırma Makalesi

Galvaniz Kaplı Çelik Sacların Nokta Direnç Kaynağı ile Birleştirilmesi ve Kaynak Bölgesinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Experimental Analysis of The Impacts of Biodiesel-Diesel Fuel Mixtures on Engine Vibration, Noise And Combustion