Konular

• Radyoloji


Makaleler


M. ERKOÇ, B. ÖZTOPRAK, M. DOĞAN, G. GÖKSUNGUR
ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE AKUT RİNOSİNÜZİTİN KRONİK RİNOSİNÜZİTTEN AYIRT EDİLMESİ Differentiation of Acute Rhinosinusitis From Chronic Rhinosinusitis Using Multidetector Computed Tomography, Bozok Tıp Dergisi, (2019)
Ç. ÜNAL KANTEKİN, M. ERKOÇ, G. TALİH
Obez gebelerde zor havayolunu tahmin etmek için cilt-epiglot mesafesinin ultrasonografi ile ölçümü: Prospektif kohort çalışma, Journal of Surgery and Medicine, (2019)
B. METİN, M. ERKOÇ, S. ŞAHİN, Y. İNTEPE
Multi organ tutulumlu tüberosklerozda lenfanjiyoleiyomiyomatozise bağlı spontan tansiyon hemopnömotoraks olgusu, Turkish Journal of Clinics and Laboratory, (2019)
M. DOĞAN, M. ERKOÇ, S. YÜCE, K. POLAT, S. MÜDERRİS
DUMB-BELL PLEOMORFİK ADENOM, Bozok Tıp Dergisi, (2015)
M. Erkoç, S. Alkan
An unusual cause of orchiectomy: Brucella epididymo-orchitis that does not respond to the treatment, Journal of Microbiology and Infectious Diseases, (2015)
M. ERKOÇ, H. BÖREKÇİ, M. SİPAHİ, H. SERİN, Y. AKYÜZ
Akut Apandisit Tanısında Radyolojik Bulgular ile Lökosit Sayımının Karşılaştırılması, Kocatepe Tıp Dergisi, (2015)
M. DOĞAN, M. ERKOÇ, İ. UYSAL, S. YÜCE, M. DOĞAN, Ş. ELAGÖZ, S. MÜDERRİS
TÜKRÜK BEZİNİN NADİR BİR TÜMÖRÜ: DUMB-BELL PLEOMORFİK ADENOM, Bozok Tıp Dergisi, (2015)
M. ERKOÇ, M. DOĞAN, S. YÜCE, K. POLAT, S. MÜDERRİS
Dumb-bell Pleomorfik Adenom, Bozok Tıp Dergisi, (2015)
M. ERKOÇ, Ö. BALBALOĞLU, M. KORKMAZ, H. SERİN
BEL AĞRISI ŞİKÂYETİ VE GEÇİŞSEL LUMBOSAKRAL VERTEBRA ANOMALİSİ İLİŞKİSİ, Bozok Tıp Dergisi, (2014)
H. İMAMOĞLU, M. ERKOÇ, İ. ŞALK, A. OKUR, E. AYDEMİR
Original research-Orijinal araştırma, Cumhuriyet Tıp Dergisi, (2013)