Bozok Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bozok Üniversitesi | http://tipdergisi.bozok.edu.tr


Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark/Bozoktip adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve www.bozoktipdergisi.org internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.

İletişim:
Editör:  Prof. Dr. Ethem Serdar YALVAÇ
Posta Adresi : Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adnan Menderes Bulvarı No:42
66200 Yozgat
Türkiye

Bozok Tıp Dergisi

ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bozok Üniversitesi | http://tipdergisi.bozok.edu.tr
Kapak Resmi


Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark/Bozoktip adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve www.bozoktipdergisi.org internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.

İletişim:
Editör:  Prof. Dr. Ethem Serdar YALVAÇ
Posta Adresi : Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adnan Menderes Bulvarı No:42
66200 Yozgat
Türkiye

Cilt 9 - Sayı 3 - Eyl 2019
 1. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA DURUMLARI Selcuk University Students Health Service Benefits
  Sayfalar 1 - 10
  Sevda YAMAN, Fatih KARA
 2. SERUM GALEKTİN-3 VE DİFERANSİYE TİROİD KANSER İLİŞKİSİ The Relation Between Serum Galectin-3 and Differential Thyroid Cancers
  Sayfalar 11 - 15
  Tuba ÇANDAR, Zekiye HASBEK, Gülhan DUMAN, Seyit Ahmet ERTÜRK, Ali ÇAKMAKCILAR
 3. AKUT APANDİSİTLERDE AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI CRP DEĞELERİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA KARŞILAŞTIRILMASI The Comparison of Preoperative and Postoperative Crp Values With Histological Findings in Acute Appendicitis
  Sayfalar 16 - 20
  Serdar KIRMIZI, Muharrem KARAOĞLAN, Fuat İPEKÇİ
 4. İNTRAVİTREAL ENJEKSİYON HASTALARINDA BLEFAROSTA TİPİNİN GÖZİÇİ BASINCINA ETKİSİ The Effect of Eye Speculum Type on the Intraocular Pressure in Intravitreal Injection Patients
  Sayfalar 21 - 25
  Mehmet COŞKUN
 5. MİYOPİ VE MİYOPİK ASTİGMATİZMA TEDAVİSİNDE UYGULANAN PRK VE FS-LASİK PROSEDÜRLERİNİN KIYASLANMASI Comparison of PRK and FS-LASIK Procedures in Treatment of Myopia and Myopic Astigmatism
  Sayfalar 26 - 31
  Servet CETİNKAYA
 6. MEDİKAL TEDAVİYE YANITSIZ OBSTETRİK KANAMALI OLGULARDA SIRALI UTERİN ARTER DEVASKÜLARİZASYON SONUÇLARI Stepwise Uterine Artery Ligation Results In Patients With Postpartum Bleeding Unresponsive To Medical Treatment
  Sayfalar 32 - 38
  Emre Volkan KASIMOĞULLARI, Sefik Eser ÖZYÜREK, Tolga KARACAN, Hüseyin KIYAK, Hasan Fehmi YAZICIOGLU
 7. ÇOCUKLARDAKİ BELL’S PALSY DE NÖTROFİL/ LENFOSİT ORANI, PLATELET/LENFOSİT ORANI VE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Neutrophil/Lymphocyte(NLR), Platelet/Lymphocyte ratios(PLR) and Mean Platelet Volume(MPV) in Bell’s Palsy of children
  Sayfalar 39 - 44
  Ceyhun AKSAKAL, Muzaffer KATAR
 8. EEG ÜZERİNDE ORTAYA ÇIKAN BEYİN DALGALARININ ÇENE HAREKETLERİ İLE İLİŞKİ The Relationship Between Brain Waves Based on EEG Signals And Jaw Movements
  Sayfalar 45 - 49
  Muhammet Serdar BAŞÇIL
 9. SERUM FERRİTİN DÜZEYİNİN METABOLİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİNİN CİNSİYETE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR AKUT FAZ REAKTANI OLARAK SERUM FERRİTİNİ Evaluating Serum Ferritin Level’s Relation with Metabolic Parameters By Gender: Serum Ferritin as an Acute Phase Reactant
  Sayfalar 50 - 55
  Halil İbrahim ERDOĞDU, Eray ATALAY, Fatih KARA, Ömer KARAAĞAÇ, Can ÖNER
 10. SİROZLU HASTALARDA ÖZOFAGUS VARİSİNİ PREDİKTE EDEN NON-İNVAZİF, BASİT VE YENİ BİR BELİRTEÇ: TROMBOSİT SAYISI/DALAK BOYUTU ORANI A Non-Invasive Simple And New Marker Predicting Esophageal Varices In Cirrhotic Patients: Platelet Count/ Spleen Size Ratio
  Sayfalar 56 - 64
  Buğra Tolga KONDUK, Fikri ŞİRİN, Murat Taner GÜLŞEN
 11. İLERİ EVRE/REKÜREN OVER KANSERİ NEDENİYLE HİPERTERMİK İNTRAPERİTONYAL KEMOTERAPİ (HIPEC) UYGULADIĞIMIZ HASTALARDAKİ PEROPERATİF TECRÜBEMİZ Our Peroperative Experience in Patients who Underwent Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (Hipec) For Advanced Stage/Recurrent Ovarian Cancer
  Sayfalar 65 - 69
  Oğuzhan KURU, Mehmet GÖKÇÜ
 12. ACİL SERVİSE BAŞVURAN İSKEMİK İNMELİ GENÇ ERİŞKİN HASTALARIN KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Clinical Evaluation of Young Adult Patients With Ischemic Stroke Applying To Emergency Department
  Sayfalar 70 - 75
  Özcan YAVAŞİ, Ömer Lütfi GÜNDOĞDU
 13. VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN GEBELİK VE NEONATAL SONUÇLARA ETKİSİ The Effect Of Body Mass Index On Pregnancy And Neonatal Results
  Sayfalar 76 - 80
  Emre BAŞER, Demet AYDOĞAN KIRMIZI, Taylan ONAT, Mustafa KARA, Ethem Serdar YALVAÇ
 14. İHMAL EDİLMİŞ AŞİL TENDON RÜPTÜRLERİNDE PRİMER ONARIM VE PLANTARİS TENDONU İLE ÖGMENTASYON TEKNİĞİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI Mid-Term Results of Primary Repair and Plantaris Tendon Augmentation Technique in Neglected Achilles Tendon Rupture
  Sayfalar 81 - 86
  Enes ULUYARDIMCI, Süleyman Bülent BEKTAŞER, Muhammed Nadir YALÇIN, İbrahim BOZKURT, Durmuş Ali ÖÇGÜDER, Ahmet Şükrü SOLAK
 15. GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ EKSTRAKTININ ENDOTOKSİK KALP DOKUSUNDAKİ HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLERE VE TNF-? VE BNP EKSPRESYONUNA ETKİSİ Effect of Grape Seed Extract of Silver Nanoparticles on TNF-? and BNP Expression and Histologic Changes in Endotoxic Heart Tissue
  Sayfalar 87 - 96
  Züleyha DOĞANYİĞİT, Fatma ÖZTÜRK KÜP, Emin KAYMAK, Aslı OKAN, Burçin OÇAK, Ali Tuğrul AKİN
 16. GEÇİRİLMİŞ SEZARYEN OLGULARINDA SKAR ÖZELLİKLERİNİN İNTRAPERİTONEAL ADEZYONLAR İLE İLİŞKİSİ Relationship Between Scar Characteristics and Intraperitoneal Adhesions in Repeated Cesarean Deliveries
  Sayfalar 97 - 101
  Özgür KAN, Ayşegül ALKILIÇ
 17. NÖTROFİL/LENFOSİT VE PLATELET/LENFOSİT ORANLARI AZOOSPERMİ VE ANORMAL SPERM PARAMETRELERİ İÇİN PREDİKTİF MARKER OLARAK KULLANILABİLİR Mİ? Is It Possible to Use Neutrofil/Lymphocyte and Platelet/Lymphocyte Ratio as a Predictive Marker for Azoospermia and Abnormal Semen Parameters?
  Sayfalar 102 - 107
  Ünal ÖZTEKİN, Mehmet CANİKLİOĞLU, Sercan SARI, Volkan SELMİ, Abdullah GÜREL, Emin GÜRTAN, Ayşen CANİKLİOĞLU, Levent IŞIKAY
 18. ŞİZOFRENİ HASTALARINDA GÖZÜN ARKA SEGMENT YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Posterior Ocular Structures in Patients with Schizophrenia
  Sayfalar 108 - 114
  Bekir KUÇUK, Ozgul KARAASLAN, Yunus HACIMUSALAR, Seray ASLAN BAYHAN, Hasan Ali BAYHAN
 19. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİNİ BİLME VE UYGULAMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ Determining Nursing Students’ Knowledge and Practice Level of Breast Self Examination
  Sayfalar 115 - 121
  Rukiye HÖBEK AKARSU, Selda YÜZER ALSAÇ
 20. POPLİTEAL VE DİZALTI TRAVMATİK ARTERYEL YARALANMALAR ( BULGULAR, RİSK FAKTÖRLERİ VE TEDAVİ) Traumatic Popliteal and Infrapopliteal Arterial Injuries(Findings, Risk Factors and Treatment)
  Sayfalar 122 - 128
  İlker AKAR
 21. VİSSERAL ADİPOZİTE İNDEKSİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Visceral Adiposity Index And Coronary Artery Disease
  Sayfalar 129 - 133
  Yaşar TURAN, Vahit DEMİR
 22. MCF-7 VE PC-3 HÜCRE HATLARINDA, HÜCRE CANLILIĞI VE DNA HASARI ÜZERİNE TRPV4 ANTAGONİSTİ RN 1734'ÜN ETKİLERİ Effect of TRPV4 Antagonist RN 1734 on DNA Damage and Cell Viability in MCF-7 and PC-3 Cell Lines
  Sayfalar 134 - 139
  Murat ÇAKIR, Yavuz ERDEN
 23. AZALMIŞ OVER RESERVİ OLAN OLGULARDA LONG GNRH AGONİST, GNRH ANTAGONİST VE MİKRODOZ FLARE-UP AGONİST PROTOKOLLERİNİN IVF SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ Effect of long GnRH Agonist, GnRH Antagonist and Microdose Flare-up Agonist protocols on IVF results in patients with diminished ovarian reserve
  Sayfalar 140 - 145
  Runa ÖZELÇİ, Oya ALDEMİR, Nefise Nazlı YENİGÜL, Serdar DİLBAZ, Özlem MORALOĞLU TEKİN
 24. ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARDA AKUT KORONER SENDROMUN DİURNAL VARYASYONUN KORONER ANJİYOGRAFİYE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Acute Coronary Syndrome with Coronary Angiography Due To Diurnal Variation in the Patients who Admitted to The Emergency Department
  Sayfalar 146 - 150
  İbrahim ÇALTEKİN, Şiho HİDAYET, Levent ALBAYRAK, Emre GÖKÇEN, Atakan SAVRUN, Mikail KUŞDOĞAN, Yaşar TURAN
 25. BRUSELLOZA SEKONDER PRİMER PSOAS ABSESİ: NADİR BİR OLGU Primary Psoas Abscess Due To Brucella: A Rare Case
  Sayfalar 151 - 153
  Semra DEMİRLİ ATICI, Can ARICAN, Emran Kuzey AVCI, Murat AKALIN, Bülent ÇALIK, Gökhan AKBULUT
 26. ALFA TALASEMİ TAŞIYICILIĞINA BAĞLI YALANCI TROMBOSİTOZ: OLGU SUNUMU Pseudo-Thrombocytosis Due To Alpha Thalassemia Trait: A Case Report
  Sayfalar 154 - 156
  Seher SAYIN, Serhat SAYIN, Burak BURSALI
 27. KONFLUENT VE RETİKÜLER PAPİLLOMAZTOZİSLİ İKİ OLGU SUNUMU Two Case Reports With Confluent and Reticulated Papillomatosis
  Sayfalar 157 - 160
  Gülhan GÜREL, Sevinç ŞAHİN, Emine ÇÖLGEÇEN
 28. EDİTÖRE MEKTUP Letter to the Editor
  Sayfalar 161 - 162
  Mehmet Faruk ÇATMA, Alper ÖZTÜRK, Mehmet Atıf Erol AKSEKİLİ
Dizinler