Bozok Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bozok Üniversitesi | http://tipdergisi.bozok.edu.tr


Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark/Bozoktip adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve www.bozoktipdergisi.org internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.

İletişim:
Editör:  Prof. Dr. Ethem Serdar YALVAÇ
Posta Adresi : Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adnan Menderes Bulvarı No:42
66200 Yozgat
Türkiye

Bozok Tıp Dergisi

ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bozok Üniversitesi | http://tipdergisi.bozok.edu.tr
Kapak Resmi


Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark/Bozoktip adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve www.bozoktipdergisi.org internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.

İletişim:
Editör:  Prof. Dr. Ethem Serdar YALVAÇ
Posta Adresi : Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adnan Menderes Bulvarı No:42
66200 Yozgat
Türkiye

BOZOK TIP DERGİSİ - ARALIK Cilt: 9 Sayı: 4 Son Sayı
Cilt 9 - Sayı 4 - 27 Ara 2019
 1. EDİTÖRE MEKTUP Letter to the Editor
  Sayfalar 180 - 181
  Murat ALTAY
 2. PNÖMOKONYOZU ÖNLEMEK; JAPONYA- TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI Pneumoconiosis Prevention; Japan - Turkey Comparison
  Sayfalar 162 - 167
  Gülden SARI , Berna DİLBAZ
 3. İSKEMİK MİTRAL YETMEZLİKTE KAPAK REPLASMANI VE TAMİR SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of the Surgical Results Between Valve Replacement and Repair in the Treatment of Mitral Insufficieny
  Sayfalar 1 - 5
  Veysel BAŞAR , Ertekin Utku ÜNAL , Hakkı Zafer İŞCAN , Ufuk TÜTÜN , Cemal Levent BİRİNCİOĞLU
 4. HEMŞİRELERİN OPİOİD KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI Nurses Attitudes Toward Opioid Using
  Sayfalar 6 - 14
  Ramazan BALDEMİR , Erkan Yavuz AKÇABOY , Özgen NOYAN , Şeref ÇELİK , Zeynep Nur AKÇABOY
 5. BİR İLAÇ OLAN ANKAFERD BLOOD STOPPER'IN İNSAN UMBİLİKAL VEN ENDOTEL HÜCRE KÜLTÜRÜNE ETKİSİ The Effect of Ankaferd Blood Stopper as a Drug On Human Umbilical Vein Endothelial Cell Culture(HUVEC)
  Sayfalar 15 - 21
  Mehtap NİSARİ , Harun ÜLGER , Yasemin Torun ALTUNER , Mehmet Akif ÖZDEMİR , Zuhal HAMURCU
 6. HASTANEMİZDE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜTÜN KULLANMA DURUMLARI Tobacco Use Conditions of Medical Faculty Students in Our Hospital
  Sayfalar 22 - 26
  Şule ÇİLEKAR , Ahmet DUMANLI , Gürhan ÖZ , Ersin GÜNAY
 7. MEME KANSERLİ HASTALAR VE BİRİNCİ DERECE YAKINLARINDA PERİFERAL TRANSKRİPTOM PROFİLLERİNİN ARAŞTIRILMASI Investigation of The Peripheral Transcriptome Profiles in Patients with Breast Carcinoma and Their First Degree Relative
  Sayfalar 27 - 31
  Eda ERDİŞ , Birsen YÜCEL , Öztürk ÖZDEMIR
 8. İLK TRİMESTERDE CİDDİ HİPEREMEZİS GRAVİDARUMUN PAPP-A VE HCG ÜZERİNE ETKİSİ Effect of Severe Hyperemesis Gravidarum on PAPP-A and hCG in First Trimester
  Sayfalar 32 - 35
  Yusuf MADENDAĞ , İlknur ÇÖL MADENDAĞ , Mefkure ERASLAN ŞAHİN , Erdem ŞAHİN , Gökhan AÇMAZ
 9. DOĞUM ÖNCESİ EĞİTİM NULLİPAR KADINLARDA SEZARYEN ORANLARINI AZALTIR MI? Does Antenatal Education Decrease the Cesarean Rates in Nulliparous Women?
  Sayfalar 36 - 40
  Can TÜRKLER
 10. ADENOİD VE TONSİL CERRAHİSİ YAPİLAN HASTALARDA SES PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Changes of Voice Parameters in Patients Who Underwent Adenoid and Tonsil Surgery
  Sayfalar 41 - 46
  Yunus KANTEKİN , Haldun OĞUZ , Necmi ARSLAN , Eren TAŞTAN , Münir DEMİRCİ
 11. BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE UZAMIŞ STİLOİD PROÇESİN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRMESİ Assessment of Elongated Styloid Process with Cone-Beam Computed Tomography in Western Part of the Black Sea Region
  Sayfalar 47 - 55
  Gözde SERİNDERE , Seval BAYRAK
 12. ERKEN EVRE UTERİN SERVİKS KANSERLİ HASTALARDA PELVİK VE PARAAORTİK LENF NODU METASTAZLARININ SAPTANMASINDA 18F-FDG PET / BT'NİN TANISAL DEĞERİNİN BELİRLENMESİ To Determine the Diagnostic Value of 18F-FDG PET / CT in Detecting Pelvic and Paraaortic lymph Node Metastases in Patients with Early Stage Uterine Cervix Cancer.
  Sayfalar 56 - 63
  Mustafa TAS , Adem YAVUZ , Eser KAYA , Bülent ÖZÇELİK
 13. GENİTAL LEZYON İLE ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN ERKEK HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Male Patients who Applied to Urology Polyclinic With Genital Lesion
  Sayfalar 64 - 68
  Abdullah GÜREL , Gülhan GÜREL , Emine ÇÖLGEÇEN , Ünal ÖZTEKİN , Volkan SELMİ , Sercan SARI
 14. ENTERAL BESLENME AMAÇLI PERKUTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ UYGULAMALARIMIZ Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Applications For Enteral Nutrition
  Sayfalar 69 - 72
  Yahya ÇELİK , Ozan Andaç ERBİL , Tarık Gandi ÇİNÇİN , Sema YILDIZ , Yasemin ÖZKAN , Fırat DEMİRCAN
 15. FİBROMİYALJİ TANISINDA İNFLAMATUAR BİR BELİRTEÇ: PLATELET DAĞILIM GENİŞLİĞİ Platelet Distribution Width As A Novel Inflammatory Marker For Fibromyalgia
  Sayfalar 73 - 77
  Emre ATA , Tolga DÜZENLİ
 16. KLİNİĞİMİZDE HELLP SENDROMU TANISI ALAN OLGULARIN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Retrospective Evaluation of Patients With Hellp Syndrome In Our Clinic
  Sayfalar 78 - 82
  Demet AYDOĞAN KIRMIZI , Emre BAŞER , Taylan ONAT , Melike DEMİR ÇALTEKİN , Mustafa KARA , Ethem Serdar YALVAÇ
 17. TÜRK POPÜLASYONUNDA OS AKROMİALE PREVALANSI VE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE SUBAKROMİYAL MESAFE VE AKROMİYON TİPOLOJİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Os Acromiale Prevalence and Evaluation of Subacromial Distance and Acromion Typology by Magnetic Resonance Imaging in a Turkish Population
  Sayfalar 83 - 87
  Gökhan POLAT , Kutsi TUNCER
 18. DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERİN UYKU KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Sleep Quality of Caregivers of Dementia Patients
  Sayfalar 88 - 93
  Mehmet HAMAMCI , Gurbet BOZKURT , Özgül KARAASLAN , Yunus HACIMUSALAR , Mustafa BÜYÜKKIZMAZ , Levent Ertuğrul İNAN
 19. GEBELİKTE İLAÇ İNTOKSİKASYONLARI SEBEP VE SONUÇLARI Causes and Results of Drug Intoxication in Pregnancy
  Sayfalar 94 - 97
  Ahmet YÜKSEK , Gamze TALİH
 20. LAPAROSKOPİK HİSTEREKTOMİ ÖNCESİ MEKANİK BARSAK HAZIRLIĞI YAPILMALI MIDIR? Should Mechanical Bowel Preparation Be Done Before Laparoscopic Hysterectomy?
  Sayfalar 98 - 102
  Yakup YALÇIN
 21. ENDEMİK BÖLGEDEN GELEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SITMA İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Knowledge and Experiences About Malaria from University Students of Endemic Countries
  Sayfalar 103 - 108
  Ilkay BOZKURT , Sabra Abdallah Anwar Dossa , Behnaz ALIREZAEI , Heval BİLEK , Saban ESEN
 22. ALLERJİK HASTALIKLARI OLAN HASTALARDA OBEZİTE,C-REAKTİF PROTEİN (CRP) VE SERUM TOTAL IGE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DERİ PRİCK TESTİ SONUÇLARI İLE İLİŞKİSİ Association Between Obesity, C-Reactive Protein and Serum Total IgE with Skin Prick Test Results in Patients with Allergic DiseasesEconomic Situation
  Sayfalar 109 - 116
  Yavuz Selim İNTEPE , Eylem YILDIRIM , Emine ÇÖLGEÇEN , Zeliha KAPUSUZ GENCER , Bülent ÇİFTÇİ
 23. İNFERTİLİTENİN SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK DURUMLA İLİŞKİSİ The Relationship Between Infertility With Sociocultural and Economic Situation
  Sayfalar 117 - 123
  Melike DEMİR ÇALTEKİN , Emre BAŞER , Demet AYDOĞAN KIRMIZI , Taylan ONAT , Mustafa KARA , Ethem Serdar YALVAÇ
 24. ST-YÜKSELMELİ MİYOKARD ENFARKTÜSÜ (STYME) HASTALARINDA HASTANE İÇİ MAJÖR KARDİYAK OLAYLARIN ÖNGÖRDÜRÜCÜSÜ: SERUM POTASYUM DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞKENLİK ORANI Variability Rate of Serum Potassium Levels Predicts Inhospital Major Adverse Cardiac Events in Patients with STElevation Myocardial Infarction (STEMI)
  Sayfalar 124 - 130
  Ali Nazmi ÇALIK , Tufan ÇINAR , Mehmet Baran KARATAŞ , Kazım Serhan ÖZCAN , Yiğit ÇANGA , Ahmet ÖZ , Osman BOLCA , Ömer KOZAN
 25. AKUT KORONER SENDROMLU HASTALARDA ÇOK DAMAR HASTALIĞI İLE KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ The Association Between Multivessel Disease and Cardiovascular Risk Factors in Patients with Acute Coronary Syndrome
  Sayfalar 131 - 135
  Çağlar ALP , Muhammed KARADENİZ , Taner SARAK , Vahit DEMİR
 26. ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE AKUT RİNOSİNÜZİTİN KRONİK RİNOSİNÜZİTTEN AYIRT EDİLMESİ Differentiation of Acute Rhinosinusitis From Chronic Rhinosinusitis Using Multidetector Computed Tomography
  Sayfalar 136 - 140
  Mustafa Fatih ERKOÇ , Bilge ÖZTOPRAK , Mansur DOĞAN , Gürol GÖKSUNGUR
 27. HUMAN PAPİLLOMA VİRUS TARAMA TESTİ POZİTİF SERVİKAL SİTOLOJİK TARAMASI NEGATİF VEYA ÖNEMİ BELİRLENEMEYEN ATİPİK SQUAMOZ HÜCRE SAPTANAN HASTALARIN REİD İNDEKSİ KULLANILARAK SINIFLANDIRILMIŞ KOLPOSKOPİK BULGULARININ HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Colposcopic Findings Using Reid Index of Patients with Cervical Cytological Screening Negative Atypical Squamous Cell Undetermined Significance, Positive Human Papilloma Virus Screening Test with and Histopathological Results
  Sayfalar 141 - 150
  Roya KARİMOVA , Emine KARABÜK , Güler ATEŞER , Pınar KADİROĞULLARI
 28. ANTENATAL EĞİTİMİN NULLİPAR KADINLARDA MATERNAL VE PERİNATAL SONUÇLAR ÜZERİNE ETKİSİ Effects of Antenatal Education on Maternal and Perinatal Outcomes in Nulliparous Women
  Sayfalar 151 - 155
  Mustafa BAKIRCI , Fulya KAYIKÇIOĞLU , Tuğba KINAY , Özlem MORALOĞLU TEKİN
 29. KLOMİFEN SİTRATA REZİSTAN OLAN POLİKİSTİK OVER SENDROMLU OLGULARDA KRONİK DÜŞÜK DOZ GONADOTROPİN VE KONVANSİYONEL DOZ GONADOTROPİN TEDAVİ PROTOKOLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Chronic Low Dose Gonadotropin and Conventional Dose Gonadotropin Treatment Protocols in Patients Who Had Clomiphene Citrate-Resistant Anovulation Associated With Polycystic Ovarian Syndrome
  Sayfalar 156 - 161
  Runa KARA ÖZELÇİ , Berna DİLBAZ
 30. YETİŞKİNLERDE NADİR BİR İLEUS NEDENİ: İNVAJİNASYON A Rare Cause of Ileus in Adults: Intussusception
  Sayfalar 168 - 171
  Mehmet Eşref ULUTAŞ , Gürcan ŞİMŞEK , Alparslan ŞAHİN
 31. SİRİNGOMYELİ' YE BAĞLI GELİŞEN CHARCOT DİRSEĞİ: VAKA SUNUMU Charcot Arthropathy Caused By Syringomyelia: Case Report
  Sayfalar 172 - 176
  Çağlar KARABAŞ , Serap TOMRUK SÜTBEYAZ , Mehtap AYKAÇ CEBİCCİ
 32. BİR MİLİMETRİK ÜRETER ALT UÇ TAŞINA BAĞLI HIZLI GELİŞEN SPONTAN RENAL PELVİS RÜPTÜRÜ Fast Developing Spontaneous Renal Pelvis Rupture Due to One Mlilimeter Sized Distal Ureter Stone
  Sayfalar 177 - 179
  Abdullah GÜREL , Sercan SARI , Volkan SELMI , Ünal ÖZTEKİN , Muhittin ATAR
Dizinler