Başeditör
Ad: Prof.Dr. Ethem Serdar YALVAÇ
E-posta: serdar.yalvac@gmail.com
Adres: Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bozok Tıp Dergisi Bürosu
66200 Yozgat
Türkiye