Turkish Journal of Clinics and Laboratory
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2149-8296 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş. |


TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY

    Tıbbın her dalı ile ilgili Türkçe veya  İngilizce yazılmış orijinal klinik, laboratuvar veya deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derleme, editöre mektup, kısa raporlar ve orijinal görüntüler yayınlamakta olan uluslararası hakemli bir dergidir.

    Her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanır. ISSN No: 2149-8296' dır.

    TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, DRJI, HINARI, CiteFactor,  Infobase Index, International Scientific Indexing ve benzeri uluslararası indekslerde dizinlenmektedir.

    2018-19 yılı "International Scientific Indexing" Impact Factor: 1.182      Doçentlik başvurularında

    (*) Uluslararası Makale
b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a’da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

                                                                               

    (**) Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi kriterlerini karşılamaktadır.
 


    Yazılarınız dergimizde yayınlandığında DOİ numarası almakta ve tüm dünyada görünür olmaktadır. Makalenin değerlendirilmesi sonrası yayıma kabul edilen yazıların mizanpajı ve grafik tasarımı için belli bir miktar ücret alındığını belirtiriz. Bilgi almak için yayın evine ait telefon numarası: 0 (554) 5715652. E-mail: dnt.ortadoguyayin@gmail.com

 

   


  

Turkish Journal of Clinics and Laboratory

e-ISSN 2149-8296 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş. |
Kapak Resmi


TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY

    Tıbbın her dalı ile ilgili Türkçe veya  İngilizce yazılmış orijinal klinik, laboratuvar veya deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derleme, editöre mektup, kısa raporlar ve orijinal görüntüler yayınlamakta olan uluslararası hakemli bir dergidir.

    Her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanır. ISSN No: 2149-8296' dır.

    TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, DRJI, HINARI, CiteFactor,  Infobase Index, International Scientific Indexing ve benzeri uluslararası indekslerde dizinlenmektedir.

    2018-19 yılı "International Scientific Indexing" Impact Factor: 1.182      Doçentlik başvurularında

    (*) Uluslararası Makale
b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a’da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

                                                                               

    (**) Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi kriterlerini karşılamaktadır.
 


    Yazılarınız dergimizde yayınlandığında DOİ numarası almakta ve tüm dünyada görünür olmaktadır. Makalenin değerlendirilmesi sonrası yayıma kabul edilen yazıların mizanpajı ve grafik tasarımı için belli bir miktar ücret alındığını belirtiriz. Bilgi almak için yayın evine ait telefon numarası: 0 (554) 5715652. E-mail: dnt.ortadoguyayin@gmail.com

 

   


  

Cilt 10 - Sayı 3 - Eyl 2019
 1. Vankomisine dirençli enterokokların saptanmasında iki farklı kromojenik besiyerinin karşılaştırılması
  Sayfalar 319 - 323
  Salih Cesur, Sami Kınıklı, Çigdem Ataman Hatipoğlu, Kader Arslan, Taliha Karakök, Şerife Altun Demircan
 2. Determination of serum YKL-40 levels in patients with brucellosis
  Sayfalar 335 - 339
  Fikriye Milletli Sezgin, Rukiye Nar
 3. Tokat ili kronik Hepatit B enfeksiyonlu hastalarda Tork Teno virüs ve Hepatit D virüs araştırılması
  Sayfalar 314 - 318
  Yelda Dağcıoğlu, Zekeriya Altuner, Yunus Bulut, Hüseyin Şener Barut
 4. Alt solunum yolu örneklerinden izole edilen Streptococcus Pneumoniae, Haemophilus İnfluenzae ve Moraxella Catarrhalis suşlarının antibiyotik duyarlılığının değerlendirilmesi
  Sayfalar 277 - 282
  Yeliz Tanrıverdi, Tuğba Avan, Kemal Bilgin, Asuman Birinci
 5. Tp-e interval and Tp-e/qt ratio in patients with non alcoholic fatty liver disease
  Sayfalar 358 - 363
  BAHAR Tekin Tak, Serkan Çay, Mahmut Yüksel, Firdevs Ayşenur Ekizler, Meral Akdoğan Ayhan, Habibe Kafes, Çağrı Yayla, Ertuğrul Kayaçetin
 6. Evaluation of knowledge and behaviors of students in faculty of medicine towards rational drug use
  Sayfalar 294 - 300
  Osman Kukula
 7. Evaluation of arrhythmic effects of clarithromycin usage in patients with acute coronary syndrome via new parameters of 12 lead electrocardiography
  Sayfalar 324 - 328
  Hakan Göçer, Erdem Türkyılmaz, Ahmet Ünlü, Ahmet Barış Durukan
 8. Platelet distribution width can be a useful marker of decreased platelet activity after percutaneous mitral balloon valvuloplasty
  Sayfalar 348 - 352
  Müjgan Tek, Mehmet Serkan Çetin
 9. Medication adherence after myocardial infarction: A single center retrospective cohort study
  Sayfalar 329 - 334
  Ufuk Tan Bayram, Kürşat Akbuğa, Mustafa Karanfil, Mehmet Akif Düzenli
 10. Lipoprotein apheresis affects ventricular repolarization in patients with homozygous familial hypercholesterolemia
  Sayfalar 340 - 347
  Firdevs Ayşenur Ekizler, Serkan Cay, Burak Acar, Bahar Tekin Tak, Elif Hande Ozcan Cetin, Ahmet Temizhan
 11. Kolorektal kanserlerin senkron karaciğer metastazları: Kombine cerrahi prosedür deneyimimiz
  Sayfalar 310 - 313
  Muhammed Raşid Aykota, Sevda Yılmaz, Uğur Sungurtekin
 12. El dominansı ve koroner dominans arası ilişki
  Sayfalar 289 - 293
  Hatice Tolunay
 13. Novel prognostic markers associated with poor survival in stage III rectal cancers: Invasive growth pattern and Tumor necrosis
  Sayfalar 369 - 376
  Mehmet Zengin
 14. Farklı kavite preparasyon yöntemi kullanılarak prepare edilen sınıf V kavitelerinin farklı cam iyonomer simanlarla restore edilerek mikrosızıntısının değerlendirilmesi
  Sayfalar 301 - 309
  H. Sevilay Bahadır, Gökhan Karadağ, Serdar Bağlar, Ali Can Bulut
 15. Diyabetik hastalarda uyku kalitesi ile anksiyete ve depresyon durumlarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 283 - 288
  Nilüfer Emre
 16. The relationship between leukocyte activation and apoptosis in venous insufficiency etiopathogenesis
  Sayfalar 353 - 357
  Naim Boran Tümer, Erkan İriz, Özlem Gülbahar, Dilek Erer, Halim Soncul, Elif Coşkun
 17. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üreten E. coli izolatlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi
  Sayfalar 384 - 387
  Fatih Ocak, Atilla Çifci, Salih Cesur, Sami Kınıklı
 18. Çocuk yoğun bakım ünitesinde akut hipoksi nedeniyle yatan hastaların yakın dönem nörolojik takibi
  Sayfalar 364 - 368
  Mutlu Uysal Yazıcı, Fatih M.Akif Özdemir, Ülkühan Öztoprak, Ebru Azapağası, Ayşe Seçil Ekşioğlu, Ayşe Aksoy, Deniz Yüksel
 19. Sol ventrikül destek cihazı implantasyonu sonrası driveline ile ilişkili enfeksiyonlar: Tek merkez deneyimi
  Sayfalar 377 - 383
  Sinan Sabit Kocabeyoğlu, Doğan Emre Sert
 20. Results of a hemostatic agent to potentiate ischemia-induced skin flap necrosis in an experimental rat model
  Sayfalar 388 - 395
  Aylin AKBULUT, Koray Gursoy, Nihat Yumusak, Gokhan Koca, Meliha Korkmaz
 21. İnsan biyolojik materyalinin araştırma amaçlı olarak kullanılması ile ilgili araştırmacı ve araştırma etik kurul sorumluluğu
  Sayfalar 405 - 413
  Nüket Büken
 22. Diyabetik hastalarda ayak problemlerinin yönetimi ve vasküler patolojilere yaklaşım
  Sayfalar 422 - 425
  İrfan Karahan, Çağlar Alp, Aydın Çifci, Muhammed Karadeniz
 23. Changes in the relationship between hepatitis B virus and liver transplantation in the last decades
  Sayfalar 396 - 404
  Akif Altınbas, Bernd Kronenberger, Ali Canbay
 24. Bee venom: A medical perspective
  Sayfalar 414 - 421
  Ali Korhan Sig, Mustafa Güney, Özlem Öz Sig, Hüseyin Şan
 25. Lymphangioleiomyomatosis-associated spontaneous tension hemopneumothorax in multiple organ involvement tuberculosis
  Sayfalar 430 - 433
  Bayram Metin, Mustafa Fatih Erkoç, Sevinç Şahin, Yavuz Selim İntepe
 26. Morgagni-Steawart-Morel syndrome: Case report
  Sayfalar 434 - 436
  Emrah Doğan, Marwa Mouline
 27. Beyin tümörü ile karışan intrakraniyal tüberkülom olgusu
  Sayfalar 426 - 429
  Hatice Karaca, Salih Cesur, Çiğdem Ataman Hatipoğlu, Sami Kınıklı, Güner Menekşe
Dizinler