Editör

Prof.Dr. Resul Kara

Fen Bilimleri Enstitüsü

resulkara5b9a0d5e8965f.jpgduzce.edu.tr

0(380) 542 12 08 -  1550Alan Editörleri

Doç. Dr. Osman KANDARA

Southern University, College of Science and Engineering, Dep. of Computer Science

okandara@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------

Doç.Dr. Uğur GÜVENÇ

Teknoloji Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

ugurguvenc5b9a0d5e8965f.jpgduzce.edu.tr

0(380) 542 1133 - 2244

--------------------------------------------------------------------------------------------

Yrd.Doç.Dr. Turgay BİRTÜRK

Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü

turgaybirturk5b9a0d5e8965f.jpgduzce.edu.tr

0(380) 542 11 37 - 3242

--------------------------------------------------------------------------------------------

Doç.Dr. Özge Tüzün ÖZMEN

Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

ozgetuzun5b9a0d5e8965f.jpgduzce.edu.tr

(380) 541 24 04 - 3887

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ALTUN

Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

yusufaltun5b9a0d5e8965f.jpgduzce.edu.tr

(0380) 542 10 36 - 1556

--------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Müge KANUNİ ER

Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

mugekanuni5b9a0d5e8965f.jpgduzce.edu.tr

0(380) 541 24 04 - 1551

--------------------------------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Şerife Gülsün KIRANKAYA

Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

gulsunkirankaya5b9a0d5e8965f.jpgduzce.edu.tr

0(380) 541 24 04 - 3984

-------------------------------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Ümit ERGUN

Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

umitergun5b9a0d5e8965f.jpgduzce.edu.tr

0(380) 541 24 04 - 3954

--------------------------------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Suat SARIDEMİR

Teknoloji Fakültesi, İmalat ve Makine Mühendisliği Bölümü

suatsaridemir5b9a0d5e8965f.jpgduzce.edu.tr

0(380) 542 11 33 - 2306

--------------------------------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR

Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

fatihtaspinar5b9a0d5e8965f.jpgduzce.edu.tr

0(380) 542 11 36 - 4649

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Selman KULAÇ

Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

selmankulac5b9a0d5e8965f.jpgduzce.edu.tr

0(380) 542 10 36 - 467

--------------------------------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Ali ÇALHAN

Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

alicalhan5b9a0d5e8965f.jpgduzce.edu.tr

0(380) 542 11 33 - 2503

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Sercan SERİN

Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

sercanserin5b9a0d5e8965f.jpgduzce.edu.tr

0(380) 542 11 33 - 2208

--------------------------------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Engin EROĞLU

Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

engineroglu5b9a0d5e8965f.jpgduzce.edu.tr

0(380) 542 11 37 - 3120

--------------------------------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Tarık GEDİK

Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

tarikgedik5b9a0d5e8965f.jpgduzce.edu.tr

0(380) 542 11 37 - 3311

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi İrem DÜZDAR

Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

iremduzdar5b9a0d5e8965f.jpgduzce.edu.tr

0(380) 542 10 36 - 4636

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Nuri ŞEN

Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

nurisen5b9a0d5e8965f.jpgduzce.edu.tr

0(380) 542 10 36 - 4698

--------------------------------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. G. Alev ÖZKÖK

Hacettepe Üniversitesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

ozkok5b9a0d5e8965f.jpghacettepe.edu.tr


--------------------------------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Mecit AKSU

Düzce Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü

mecitaksu5b9a0d5e8965f.jpgduzce.edu.tr

--------------------------------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Selçuk ÖZMEN

Düzce Üniversitesi

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

selcukozmen5b9a0d5e8965f.jpgduzce.edu.tr

--------------------------------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Ali Etem GÜREL

Düzce Üniversitesi

Teknoloji Fakültesi

Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü

alietemgurel5b9a0d5e8965f.jpgduzce.edu.tr


Yardımcı Editörler

Zeynep Bozdoğan

Düzce Üniversitesi, Rektörlük Binası

zeynepbozdogan5b9a0d5e8965f.jpgduzce.edu.tr

0(380) 542 11 12- 1260