Yazarlar İçin

I. GİRİŞ


Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere senede  iki kez yayınlanmaktadır. Bu dergi fen bilimleri alanında araştırma makaleleri, konu incelemeleri, mektuplar ve derlemelerin basıldığı uluslar arası bir araçtır. Dergide yayınlanacak makalelerin dili Türkçe veya İngilizce olabilir. Makaleler inceleme için yalnızca derginin online sistemiyle gönderilebilir. Makale inceleme işleminin başlaması için gerekli olan Telif Hakkı formunun (tıklayınız) doldurması ve online sistem üzerinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Dergimize gönderilen yayınlar kör hakemlik yöntemine göre değerlendirilmektedir. Dergimize yayın göndermek ücretsizdir.


 I. INTRODUCTION

Düzce University Journal of Science & Technology is published in every 6 months (January and July). This journal is an international medium for the publication of original research papers, subject reviews, letters and short communications about science and technology. Düzce University Journal of Science & Technology aims to present scientific studies to national and international experts by publishing these experimental or theoretical studies.

The language of the manuscripts to be published in the journal can be Turkish or English. Manuscripts can only be submitted for review through the online system of the journal. Authors are supposed to fill Copyright Form file, which is necessary for the reviewing process to begin, and submit it through the online system (click for download). This journal does not require any page charges.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. BAŞLAMADAN ÖNCE


Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, yayınlanan makaleler için bilimsel yöntemi kapsayan ve destekleyen hakemli bir dergidir. Yazarların, başka araştırmacıların çalışmayı tekrarlayabilmesi için çalışmalarını makalede yeterli detay ve referansların bulunacağı şekilde yazmaları gerekmektedir. Düzmece ve kasıtlı hatası olan çalışmalar etik açıdan kabul edilmeyecektir. Yazarlar kullandıkları başkalarına ait çalışmalar veya cümleler için gerekli alıntıları yapmalıdırlar. Böylece çalışmanın orijinalliği sağlanmış olur. İntihalin çeşitli yolları bulunmaktadır, etik olmaması nedeniyle intihalin hiçbir çeşidi kabul edilmemektedir. Makalede ismi geçecek yazarlarla ilgili olarak, makalenin hazırlanışı sırasında yalnızca önemli katkısı bulunanların isimleri makalede yer almalıdır.

Çalışma eğer zararlı kimyasallar ve işlemleri içeriyorsa, yazarlar bunu makalede açıkça belirtmelidir, ve çalışma hayvan veya insan deneklerinin kullanılmasını içeriyorsa yazarlar çalışmalarının, hayvan ve insan hakları da dahil olmak üzere, herhangi bir yasaya ters düşmemesini sağlamalılardır. İnceleme işleminin etik olması açısından, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji dergisi makale incelemelerinin yazarların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, din, etnik köken, vatandaşlık veya politik felsefelerinden etkilenmemesini sağlamaktadır. Ayrıca, editör ve hakemlerin açıkça veya imalı olarak kendi dergi veya yayınlarına atıfta bulunulması hususunda yazarları zorlamaları yasaklanmıştır. Herhangi bir atıf önerisi yazarların makalesiyle direk olarak ilgili olan yayınlar için yapılabilir.

Tüm yazarların mali ve kişisel sorunlarla birlikte diğer organizasyonlarla olan sorunlarını bildirmeleri gerekmektedir. Yazarlar bilmelidir ki; çalışmanın dergiye gönderilmesinin, ilgili çalışmanın (Türkçe, İngilizce veya başka bir dilde) başka bir yerde daha önce yayınlanmadığı, ya da başka bir yerde yayınlanmak için incelemede olmadığı anlamına gelmektedir.

Lütfen makalenizin dili Türkçe veya İngilizce olsun (Amerikan veya İngiliz aksanı kabul edilmektedir, ikisinin karışımı kabul edilmemektedir). Dergimiz yayınlarınız için İngilizce Dil Kontrolü hizmeti vermemektedir. Makale sisteme yüklenirken makale dosyası içerisinde yazar isimleri belirtilmemelidir, makale kabul edildikten sonra yazar isimleri eklenmiş versiyonu oluşturulmalıdır.

II. BEFORE YOU BEGIN

This is a peer-reviewed journal which support and embody the scientific method for the articles published in the journal. Authors are expected to write their paper in a way that there is sufficient detail and references for the others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate reports are unacceptable considering ethical issues. The authors should make necessary citations if they use the work or words of others in their paper. Thus, it is ensured that the work is entirely original. There are various ways of plagiarism, and any form of plagiarism is unacceptable since it is unethical. All papers will be checked to prevent plagiarism. Regarding authorship, it should be limited to those who made a significant contribution during the paper preparation.

For the works involving hazardous chemicals, procedures of equipment, authors must clearly state these in the manuscript, and for the works involving the use of animal or human subjects, authors should ensure the work is not in conflict with any laws including human rights and animal rights. Regarding the ethical issues for reviewing process, this journal ensures the evaluation of manuscripts is not affected by race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors. Moreover, editors and referees are forbidden to oblige authors to cite his/her journal or article through implying or explicitly requesting. Any citation recommendation should be made on the basis of direct relevance to the authors’ article.

All authors are required to disclose any conflict of interest including any financial, personal or other relationships with other people or organizations. Authors should be aware that the submission of paper will mean that their work has not been published previously, nor is it under review for publication elsewhere in its current language or another.

Please write your text in Turkish or English (American or British usage is accepted, but not a mixture of these). The journal does not provide any English Language Editing service.When the article is uploaded to the system, the author name should not be specified in the article file, the version with the author names added after the article is accepted.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. HAZIRLANIŞ


Yazarların şablon dosyasını indirmeleri (Türkçe şablon için tıklayınız - İngilizce şablon için tıklayınız) ve çalışmalarını bu dosya üzerinde yazmaları gerektiğinden, Microsoft Ofis Word kullanmaları gerekmektedir. Şablonun yanı sıra dergimize dikkate alınması gereken yazım kuralları için tıklayınız. Makalenin bölümlerinde kullanılacak çeşitli yapıların (örneğin, tablo, şekil vb.) formatları stilleri şablonda gösterilmiştir. Makale sisteme yüklenirken makale dosyası içerisinde yazar isimleri belirtilmemelidir, makale kabul edildikten sonra yazar isimleri eklenmiş versiyonu oluşturulmalıdır. Makalede tek bir yazı tipi kullanılmalıdır, bizim önerimiz Times New Roman. Özel karakterler için, Sembol ve Arial kullanılabilir. Vurgulanması istenilen kelime ve cümleleri italik olarak gösteriniz. Yazarların Microsoft Ofis Word’ün dilbilgisi ve yazım kontrol özelliklerini kullanmaları önerilmektedir.


Makale için öz ve bilgi verici bir başlık seçilmelidir, ve eğer mümkünse başlıkta kısaltma ve formül kullanımından kaçınmanız sizin yararınıza olacaktır. Özet bölümü öz ve gerçekçi olmalıdır, ve özlüce araştırmanın amacını, temel bulguları ve ana sonuçları sunmalıdır. Özet için en fazla 250 kelime kullanınız. En fazla 6 adet olmak üzere anahtar kelimeler özetin altında yerini almalıdır. Özet ve anahtar kelimeler şablonda da görülebileceği gibi hem Türkçe hem de İngilizce olarak makalede yer almalıdır. Çalışmanın amacı yeterli miktarda literatür zeminiyle birlikte Giriş kısmında açıklanmalı. Gerekli referanslarıyla birlikte yöntem ve deneysel düzeneğin detayları diğer araştırmacıların çalışmayı tekrarlayabilmeleri açısından verilmelidir. Bulgular açık ve öz olmalı ve bulguların tartışması bulguların önemini izah etmeli. Eğer çalışma finansal olarak bir kurum tarafından desteklendiyse, Teşekkür bölümünde, çalışmaya katkısı bulunanlara yazarların teşekkürüyle birlikte, bunun belirtilmesi gerekir.

Genel olarak bilinenler dışında kullanılan kısaltmalar ilk bahsedildiği yerde açıkça tanımlanmalıdır. Kısaltmaların makale boyunca tutarlı olmasına dikkat ediniz. Birimler makale boyunca tutarlı olmalıdır. F=m.a gibi basit eşitlikler normal yazı tipiyle gösterilebilir. Diğer eşitlikler ise şekil olarak gösterilmemeli, bunun yerine MathType veya Microsoft eşitlik editörü kullanılarak yazılmalıdır. e'nin kuvvetlerinin exp ile gösterilmesi gerektiğini unutmayınız.

Şekillerinizde tek tip yazı tipi ve boyutu kullanmaya özen gösteriniz, ve şekilleriniz makaledeki sırasına göre numaralandırınız. Optimize edilmiş düşük çözünürlüklü ve düşük kaliteli dosyaları (örneğin GIF, BMP, PICT, WPG) kullanmaktan kaçınınız. Eğer bir şeklin birden fazla kısmı varsa bunları küçük harflerle parantez içinde şeklin üzerinde belirtmeniz gerekir. Şekil başlıkları şeklin içinde değil, şeklin altında yazılmalıdır. Tablolar sıralı şekilde numaralandırılmalı, ve gerçekten de gerekli olmadığı sürece tablolarda dikey çizgiler kullanılmamalı. Her tablo, tablonun üzerinde bir başlığa sahip olmalıdır.

Makalede atıfta bulunulan her bir referansın Referanslar bölümünde yer almasına veya Referanslar bölümünde yer alan referasın makalde atıf yapılmış olmasına dikkat ediniz. Makale içinde atıf yapılan referanslar kareli parantez içinde rakamlar ile belirtilmelidir. Atıf yapılan makelinin yazar(lar)ının adı makalede yer alsa da, referans numarası ismin hemen yanında yazılmalıdır. Örneğin, '... Ancak, Yıldırım [7] farklı bir sonuç elde etti …'. Durumu 'baskıda' olmadığı sürece, basılmamış makalelere atıfta bulunmaktan kaçınınız. Bazı durumlarda baskıda olan makaleler için Digital Object Identifier (DOI) numarası mevcut olabilir. Bu durumlarda yazarların DOI numarasıyla atıfta bulunmaları gerekir. Makale, kitap, tez vb. kaynaklara atıf şekli şablon dosyasında verilmiştir. Şablon dosyasında görüleceği üzere dergi isimleri kısaltılmıştır. Bu amaçla aşağıdaki bağlantılar ziyaret edilebilir

Medicus dergi kısaltmaları indeksi: http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html;
Kelime kısaltmaları: http://www.issn.org/2-22661-LTWA-online.php;
CAS (Kimyasal Özet Servisi): http://www.cas.org/content/references/corejournals;
UBYT dergi arama motoru: http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt/dergiler.php.


III. PREPARATION

Authors are required to download the template file (Please clickhere to download the template) and write their papers on this template file through MS Word. Predefined style formats are available for all the necessary structures that are supposed to be part of the manuscript (e.g. tables, figures, etc). Clickhere for the spelling rules that should be considered in our journal together with the template. When the article is uploaded to the system, the author name should not be specified in the article file, the version with the author names added after the article is accepted. A single main font should be used for the entire text. We recommend Times New Roman. For special characters, please use Symbol or Arial. Please set emphasized words or phrases in italic type. Authors are advised to use the 'spell-check' and 'grammar-check' functions of Microsoft Office Word in order to prevent any typing or spelling errors.

A concise and informative title should be chosen for the paper, and if possible it is to your best interest to avoid abbreviations and formulae in the title. A short title not exceeding 70 characters (with spaces) should be supplied within “Cover Letter” file for further use. Abstract should be concise and factual, and should present briefly the purpose of the research, the principal results and major conclusions. Use a maximum of 250 words for Abstract. At most a number of 6 keywords should follow the abstract. The purpose of the work should be provided with adequate literature background in the Introduction section. Sufficient detail of the methodology of experimental settings used along with necessary references should be provided in order for others to replicate the work. Results should be clear and concise and discussion of the results should argue the importance or meaning of the results. If the work is supported financially by any agency, it should be stated in the Acknowledgements section, along with authors’ thanks to those who have contribution to the work.

Any acronym or abbreviation, except for very commonly ones, should be clearly defined at their first mention there. Be careful about the consistency of accronyms or abbreviations throughout the paper. All units used should be consistent throughout the paper.  Simple equations can be presented in the line of normal text (i.e. F=m.a). Equations of other types should not be given in the form of graphics. For such equations, it is required to use MathType or the Microsoft equation editor. Keep in mind that powers of e are often more conveniently denoted by exp.

Make sure the use of uniform lettering and sizing of your artwork/figures/illustrations, and number them according to their sequence in the text. Refrain using files with low resolution and low quality files types that are optimized for screen use (e.g. GIF, BMP, PICT, WPG). If there is more than one part to a figure, the parts should be identified by a lower-case letter in parentheses close to or within the area of the figure. Captions should be included in the text and not in the graphics files. Number tables consecutively in accordance with their appearance in the text, and vertical rules should not be used in tables unless they are truly necessary. Each table should have a heading.

Ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list and vice versa. References should be indicated by number(s) in square brackets in line with the text. Even though the actual authors are mentioned with names in the text, the reference number(s) must always be given. For example, '... However, Yıldırım [7] obtained a different result …'.  It is recommended to avoid referencing unpublished articles unless it’s status is 'in press'. In some cases a Digital Object Identifier (DOI) number could be available for articles 'in press'. In such cases, authors should reference with the DOI number. Examples of reference to a journal publication, book, thesis, etc. are provided in the template file. As seen in the template file, journal names should be abbreviated. Links below can be visited for this purpose.

Index Medicus journal abbreviations: http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html;
List of title word abbreviations: http://www.issn.org/2-22661-LTWA-online.php;
CAS (Chemical Abstracts Service): http://www.cas.org/content/references/corejournals;
UBYT Journal List Search Engine: http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt/dergiler.php.

This journal aims to provide scientific results to the public free.Names and e-mail database of the journal will only be used for the paper publishing purposed; the data will not be shared with a third party for any purposes.

Authors are required to fill Copy Right form for their papers. Once this form is delivered through online system or e-mail, the rights of the paper is delivered to the journal. The copry right agreement is terminated by the journal unilaterally. Once this happens, authors can submit their papers elsewhere. However, they are required to not submit their papers elsewhere while the paper is already considered for publication in DUBITED.

Authors are required to download Copy Right form and fill it. This form should be scanned and be converted to a pdf file, after this file is required to be sent to fbedergi@duzce.edu.tr via e-mail.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir.

2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.
Elektronik düzenleme için bir örnek
İlk kopya editörü dosyası Derginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.

    Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
    Son kopya düzenlemeDergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır.

İntihal Politikamız (Plagiarism Policy)

Dergimize gönderilmiş olan yayınlar ithenticate ve turnitin programları vasıtasıyla benzerlik değerlendirmesine tabi tutulup %20 nin üzerinde benzerlik oranına sahip olan yayınlar değerlendirmeye alınmamaktadır.


Plagiarism Policy

Each uploaded article is scanned primarily through the iThenticate or Turnitin programs. The articles that exceeded 20% of the results of the search are rejected.


Dergide Yayınlanacak Makale Sayısı

2020 Yılı 2. sayısından itibaren her sayıda en fazla 40 makale yayınlanabilecektir. Makaleler kabul sırasına göre yayına alınacaktır.