ISSN: 2822-4302
e-ISSN: 2587-0602
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Kapak Resmi
       

 2022 NİSAN (CİLT 6, SAYI1) SAYIMIZ YAYINLANDI

28.04.2022


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi (https://tip.beun.edu.tr/) tarafından yayınlanan “Batı Karadeniz Tıp Dergisi’nin 2022 Nisan sayısı (https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjwbs/issue/68856) yayınlandı.

Dergimizin bilimsel içeriğinin yükseltilmesi amacıyla her bir makaleye, değerlendirme aşamasında büyük bir titizlik ve özen gösterilmektedir. Uluslararası indekslerde yer almayı hedefleyen dergimizin, her sayıda artan yayınlanan makale sayısıyla bu hedefe doğru ilerlediğini düşünmekteyiz. Dergimizin yayınlanmasında öncelikle Rektör Sayın Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER’e, yazılarını dergimizde yayınlatan yazarlara, yazıları titizlikle değerlendiren hakemlerimize, Danışma Kurulumuza, Türkçe ve İngilizce Dil Redaksiyon Kurulumuza, Biyoistatistik Danışmanlarımıza, Yayın Kurulumuza, Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığına ve yayınevimize Editörler Kurulumuz adına teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU
Baş Editör, Aralık 2021, Zonguldak


TR DİZİN              OPEN ACCESS


2022 - Cilt: 6 Sayı: 1

Committee on Publication Ethics

20896

International Committee of Medical Journal Editors

20897

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel yayım organıdır.

Ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kişilere elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen hakemli bir dergidir.

Dergi yılda üç kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır.

Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.