ISSN: 2822-4302
e-ISSN: 2587-0602
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Kapak Resmi

2023 AĞUSTOS (CİLT 7, SAYI 2) SAYIMIZ YAYINLANDI

Değerli Okurlarımız,

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi (https://tip.beun.edu.tr/) tarafından yayınlanan “Batı Karadeniz Tıp Dergisi’nin 2023 Ağustos [2023;7(2)]sayısı yayına açılmıştır.

Dergimizin yeni sayısı:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjwbs/issue/79719


Dergimizin bilimsel içeriğinin yükseltilmesi amacıyla her bir makaleye, değerlendirme aşamasında büyük bir titizlik ve özen gösterilmektedir. Uluslararası indekslerde yer almayı hedefleyen dergimizin, her sayıda artan yayınlanan makale sayısıyla bu hedefe doğru ilerlediğini düşünmekteyiz. Dergimizin yayınlanmasında öncelikle Rektör Sayın Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER’e, yazılarını dergimizde yayınlatan yazarlara, yazıları titizlikle değerlendiren hakemlerimize, Danışma Kurulumuza, Türkçe ve İngilizce Dil Redaksiyon Kurulumuza, Biyoistatistik Danışmanlarımıza, Yayın Kurulumuza, Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığına ve yayınevimize Editörler Kurulumuz adına teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
31.08.2023

Batı Karadeniz Tıp Dergisi
Editörler ve Yayın Kurulu
https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjwbsAUGUST 2022 ISSUE (VOLUME 7, ISSUE 2) IS PUBLISHED

August 2022 issue of “Medical Journal of Western Black Sea” is published by Zonguldak Bülent Ecevit University Faculty of Medicine (https://tip.beun.edu.tr/).

New issue address:
https://dergipark.org.tr/en/pub/mjwbs/issue/79719


In order to increase the scientific content of our journal, each article is given great care and attention during the evaluation phase. We believe that our journal, which aims to be included in international indexes, is moving towards this goal with the number of articles published in each issue. To Rector Prof.Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, to the authors who have their articles published in our journal, to our referees who carefully evaluate the articles, to our Advisory Board, Turkish and English Language Editorial Board, Biostatistics Consultants, Editorial Board, Library and Documentation On behalf of our Editorial Board, we would like to thank the Department and our publishing house.
With Our Best Regards,

Western Black Sea Journal of Medicine
31.08.2023
Editors and Editorial Board
https://dergipark.org.tr/en/pub/mjwbs

2023 - Cilt: 7 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

9. Farklı Seviyelerdeki Lakrimal Drenaj Sistemi Tıkanıklığı Olan Hastalarda Sistemik İnflamatuar Belirteçlerin ve Tedavi Başarısının Karşılaştırılması

Committee on Publication Ethics

20896

International Committee of Medical Journal Editors

20897

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel yayım organıdır.

Ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kişilere elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen hakemli bir dergidir.

Dergi yılda üç kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır.

Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.