Dergi Kurulları

Rektör İmtiyaz Sahibi / Rector the holder of a concession

Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkiye

Baş Editör / Chief Editor

Prof. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi / Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye

Temel Tıp Bilimleri Bölüm Editörleri / Basic Medical Sciences Section Editors

Prof. Hale SAYAN ÖZAÇMAK Bülent Ecevit Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Meryem AKPOLAT FERAH ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TIP PR. Türkiye
Prof. Dr. Zehra SAFİ ÖZ Zonguldak Bülent Ecevit Ünv. Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çağatay BÜYÜKUYSAL ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Türkiye
Yrd. Doç. Ertuğrul DALGIÇ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Yasin HAZER Bülent Ecevit Üniversitesi Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Şükran ÖZTÜRK ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Türkiye

Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Editörler / Internal Medical Sciences Section Editors

Prof. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi / Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye
Doç. Dr. Esra ACIMAN DEMİREL Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Emel HAZİNEDAR ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ Türkiye

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Editörleri / Surgical Medical Sciences Section Editors

Prof. Dr. Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ Türkiye
Doç. Dr. Mehmet Orçun AKDEMİR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ Türkiye
Doç. Dr. Bengü Gülhan KÖKSAL ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Burçin ACUNER ZONGULDAK BULENT ECEVIT UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE Türkiye

Yardımcı Editörler / Associate Editors

Salih ERDEM ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Türkan AKYOL GÜNER Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Türkiye
Yüksek Lisans Emine FİDAN ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ Türkiye

Biyoistatistik Danışmanları / Consultants in Statistics

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çağatay BÜYÜKUYSAL ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Biyoistatistik
Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD, İzmir
Biyoistatistik, Sağlık Bilimleri, Egzersiz ve Spor Bilimleri, Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Mehmet Ali SUNGUR Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
Biyoistatistik
Dr. Öğr. Üyesi Harun YONAR SELCUK UNIVERSITY, FACULTY OF VETERINARY
Biyoistatistik, Uygulamalı İstatistik, Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik

Technical Support

Salih ERDEM ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Türkiye

Türkçe Redaksiyon Kurulu / Turkish Redaction Board

Prof. Dr. Betül MUTLU ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Doç. Dr. Muhittin TURAN ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Doç. Dr. NURAY ÜÇKARAKAYA Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Arda KARADAVUT ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Deniz ÖZDEMİR Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZER ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Türkiye

İngilizce Redaksiyon Kurulu / English Redaction Board

Okşan DAĞLI Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Eda BAKİ ZENGİN ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Okutman Oya BARUTCU ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Ümran ÜSTÜNBAŞ Zonguldak Bülent Ecevit Ünversitesi Türkiye
Öğretim Görevlisi Hazal TUGAYTİMUR ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İnan TEKİN BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Öğretim Görevlisi Sevilay YILDIRIM Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkiye

DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD


Hakan Akbulut Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji BD

Volkan Hancı Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

K. Gonca Akbulut Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD

Tahir Kansu Bozkurt Greatwestwern Hospital, Birleşik Krallık

Ahmet Gül İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Romatoloji BD

Derya Karadeniz İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Güler Öztürk Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD

Atakan Sezer Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD

Bülent Sabri Cığalı Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi AD

Dikmen Dökmeci Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD

Gülnur Kızılay Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD

Nurettin Aydoğdu Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji ADEditorial Board


A. Görkem Mungan
Ahmet Bayar
Ahmet Dursun
Ahmet Eksal Kargı
Ali Borazan
Ali Uğur Emre
Aykut Barut
Ayşe Ceylan Hamamcıoğlu
Ayşe Kubat Üzüm
Ayşe Semra Demir Akca
Banu Alıcıoğlu
Banu Doğan Gün
Bekir Hakan Bakkal
Bengü Gülhan Aydın
Berrak Güven
Bilgin Kadri Arıbaş
Burak Bahadır
Burçin Acuner
Bülent Akduman
Canan Külah
Cenk Murat Özer
Duygu Erdem
Eksal Kargı
Emine Yılmaz Sipahi
Ercan Şahin
Erol Aktunç
Ertuğrul Dalgıç
Esra Acıman Demirel
Faruk Kutlutürk
Ferit Akgül
Ferruh Niyazi Ayoğlu
Figen Barut
Fürüzan Köktürk
Füsun Cömert
Gamze Küçükosman
Gamze Yurdakan
Gonca Handan Üstündağ
Görker Sel
Güldeniz Karadeniz Çakmak
Günnur Özbakış Dengiz
Hale Sayan Özaçmak
Hande Aydemir
Hilal Ayoğlu
Hüseyin Engin
İnci Turan
İshak Özel Tekin
Zonguldak Bülent Ecevit University, Medical Biochemistry
Zonguldak Bülent Ecevit University, Orthopedics and Traumatology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Medical Genetics
Zonguldak Bülent Ecevit University, Plastic and Aesthetic Surgery
Zonguldak Bülent Ecevit University, Internal Medicine
Zonguldak Bülent Ecevit University, General Surgery
Zonguldak Bülent Ecevit University, Obstetrics and Gynecology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Pharmacy Biochemistry
İstanbul University Istanbul School of Medicine, Endocrinology 
Zonguldak Bülent Ecevit University, Family Medicine
Zonguldak Bülent Ecevit University, Radiology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Medical Pathology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Radiation Oncology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Anesthesiology and Reanimation
Zonguldak Bülent Ecevit University, Medical Biochemistry
Zonguldak Bülent Ecevit University, Radiology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Medical Pathology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Plastic and Aesthetic Surgery
Zonguldak Bülent Ecevit University, Urology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Medical Microbiology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Anatomy
Zonguldak Bülent Ecevit University, Ear, Nose and Throat
Zonguldak Bülent Ecevit University, Plastic and Aesthetic Surgery
Zonguldak Bülent Ecevit University, Medical Pharmacology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Orthopedics and Traumatology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Family Medicine
Zonguldak Bülent Ecevit University, Medical Biology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Neurology
Tokat-Gaziosmanpaşa University   , Endocrinology 
Zonguldak Bülent Ecevit University, Cardiology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Public Health
Zonguldak Bülent Ecevit University, Medical Pathology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Biostatistics
Zonguldak Bülent Ecevit University, Medical Microbiology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Anesthesiology and Reanimation
Zonguldak Bülent Ecevit University, Medical Pathology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Child Health and Diseases
Zonguldak Bülent Ecevit University, Obstetrics and Gynecology
Zonguldak Bülent Ecevit University, General Surgery
Zonguldak Bülent Ecevit University, Medical Pharmacology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Physiology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Infectious Diseases
Zonguldak Bülent Ecevit University, Anesthesiology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Internal Medicine
Zonguldak Bülent Ecevit University, Physiology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Immunology
Kanat Gülle
Kemal Karakaya
Kerem Atalar
Levent Atik
M. Meltem Tor
Mehmet Ali Kurçer
Mehmet Araslı
Mehmet Kara
Mehmet Orçun Akdemir
Mertol Gökçe
Meryem Akpolat Ferah
Muammer Bilici
Muhammet Kamil Turan
Murat Can
Murat Kalaycı
Murat Songür
Mustafa Cömert
Mustafa Çağatay Büyükuysal
N. Aydın Mungan
Nejat Demircan
Nihal Pişkin
Önder Çınar
Özcan Pişkin
Özlem Elmas
Pınar Aslan Koşar
Rafet Koca
Rahşan Dilek Okyay
Selçuk Keser
Selda Sarıkaya
Selim Aydemir
Serpil Salman
Sibel Konyalıoğlu
Suat Hayri Uğurbaş
Sultan Şevik Eliçora
Şehmus Ertop
Şenay Özdolap
Şükran Öztürk
Taner Bayraktaroğlu
Tarık Akar
Ülkü Özmen
Ümmühani Özel Türkçü
Veysel Haktan Özaçmak
Vildan Çakır Kardeş
Yasin Öztürk
Yücel Üstündağ
Zehra Safi Öz
Zonguldak Bülent Ecevit University, Histology and Embryology
Zonguldak Bülent Ecevit University, General Surgery
Zonguldak Bülent Ecevit University, Anatomy
Zonguldak Bülent Ecevit University, Mental Health and Diseases
Zonguldak Bülent Ecevit University, Chest Diseases
Zonguldak Bülent Ecevit University, Public Health
Zonguldak Bülent Ecevit University, Immunology
Karabuk University, Biomedical Engineering
Zonguldak Bülent Ecevit University, Eye Diseases
Zonguldak Bülent Ecevit University, Thoracic Surgery
Zonguldak Bülent Ecevit University, Histology and Embryology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Internal Medicine
Karabuk University, Medical Biology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Medical Biochemistry
Zonguldak Bülent Ecevit University, Brain and Nerve Surgery
Zonguldak Bülent Ecevit University, Orthopedics and Traumatology
Zonguldak Bülent Ecevit University, General Surgery
Zonguldak Bülent Ecevit University, Biostatistics
Zonguldak Bülent Ecevit University, Urology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Family Medicine
Zonguldak Bülent Ecevit University, Infectious Diseases
Zonguldak Bülent Ecevit University, Urology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Anesthesiology and Reanimation
Zonguldak Bülent Ecevit University, Radiation Oncology
Isparta-Süleyman Demirel University, Medical Biology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Skin and Venereal Diseases
Zonguldak Bülent Ecevit University, Anesthesiology and Reanimation
Zonguldak Bülent Ecevit University, Orthopedics and Traumatology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Physical Therapy and Rehabilitation
Zonguldak Bülent Ecevit University, Internal Medicine
Istinye University, Endocrinology
İzmir-Ege University, Pharmacy
Zonguldak Bülent Ecevit University, Eye Diseases
Zonguldak Bülent Ecevit University, Ear, Nose and Throat
Zonguldak Bülent Ecevit University, Internal Medicine
Zonguldak Bülent Ecevit University, Physical Therapy and Rehabilitation
Zonguldak Bülent Ecevit University, Pharmacy Microbiology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Internal Medicine
Zonguldak Bülent Ecevit University, Internal Medicine
Zonguldak Bülent Ecevit University, Obstetrics and Gynecology
Muğla-Sıtkı Koçman University, Biochemistry
Zonguldak Bülent Ecevit University, Physiology
Zonguldak Bülent Ecevit University, Mental Health and Diseases
Zonguldak Bülent Ecevit University, Internal Medicine
Zonguldak Bülent Ecevit University, Internal Medicine
Zonguldak Bülent Ecevit University, Medical BiologyZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel yayım organıdır.

Ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kişilere elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen hakemli bir dergidir.

Dergi yılda üç kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır.

Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.